کتاب شرح تفصیلی بر مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان تاسیسات بهداشتی نوشته دکتر رامین قاسمی اصل از نوآور

کتاب شرح تفصیلی بر مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان تاسیسات بهداشتی توسط دکتر رامین قاسمی اصل نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب شرح تفصیلی بر مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان تأسیسات بهداشتی: فصل اول / لوازم بهداشتی 1-1- لوازم بهداشتی 1-1-1- لوازم بهداشتی خصوصی 1-1-2- لوازم بهداشتی عمومی 1-2- نوع، جنس و ساخت 1-3- تعداد لوازم بهداشتی 1-4- الزامات نصب 1-4-1- برگشت جریان 1-4-2- دسترسی 1-5- سرریز 1-6- الزامات انتخاب و نصب 1-6-1-دستشویی 1-7- توالت غربی 1-8- توالت شرقی 1-9- یورینال 1-10- دوش 1-11- وان 1-12- آب‌خوری (آب‌سردکن) 1-13- سینک 1-14- کف‌شوی 1-15- ماشین ظرفشویی و لباسشویی 1-16- شستشوی توالت و یورینال 1-16-1- فلاش تانک 1-16-2- فلش ولو 1-17- فواصل لوازم بهداشتی فصل دوم / توزیع آب مصرفی ساختمان 2-1- مقدمه 2-2- آب آشامیدنی 2-3- شبکه عمومی توزیع آب آشامیدنی 2-4- لوله‌کشی توزیع آب مصرفی در ساختمان 2-5- طراحی لوله‌کشی توزیع آب مصرفی 2-5-1- کلیات 2-5-2- نقشه‌ها و مدارک طراحی 2-5-3- مسیر لوله‌ها 2-5-4- اندازه لوله‌های ورودی به لوازم بهداشتی 2-5-5- فشار و مقدار جریان آب 2-5-6-تعیین اندازه لوله‌ها 2-5-7- ضربه قوچ 2-6- اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺼﺎﻟﺢ‬ 2-6-1- کﻠیﺎت 2-6-2- دست بالای ﻓﺸﺎر و دﻣﺎی کﺎر ﻣﺠﺎز‬ 2-6-3- اﻧﺘﺨﺎب ﻟﻮﻟﻪ‬ 2-6-3-1- لوله‌های فلزی 2-6-3-2- لوله‌های پلاستیکی 2-6-3-2-1- تک لایه 2-6-3-2-2- چندلایﻪ‬ 2-6-3- انتخاب فیتینگ 2-6-4- انتخاب ﻓﻠﻨﭻ 2-6-5-اﻧﺘﺨﺎب ﺷیﺮ‬ 2-6-6- اﺗﺼﺎل 2-6-6-1- کلیات 2-6-6-2- فولادی گالوانیزه 2-6-6-3- لوله‌های مسی 2-6-6-4- لوله‌های پلاستیکی 2-6-6-5- لوله ناهمجنس 2-7- اجرای لوله‌کشی 2-7-1- کلیات 2-7-2- الزامات اجرای کار 2-7-3- شیب‌بندی 2-7-4- اتصال بازشو 2-7-5- محل نصب شیرها 2-7-6- دسترسی به شیرها 2-8- ذخیره‌سازی و تنظیم فشار 2-8-1- ذخیره‌سازی 2-8-1-1- کلیات 2-8-1-2- مخزن ذخیزه 2-8-1-3-محل مخزن ذخیره 2-8-2-4- حفاظت مخزن ذخیره آب 2-8-2-5- اتصالات منبع ذخیره 2-8-2- تنظیم فشارآب 2-8-2-1- کلیات 2-8-2-2- پمپ مشترک و مخزن در طبقه همکف 2-8-2-3- پمپ مستقل و مخزن درطبقه همکف 2-8-2-4- مخزن در ارتفاع 2-8-2-5- پمپ و مخزن در ساختمانهای بلندمرتبه 2-8-2-6- پمپ و مخزن تحت فشار با و بدون دیافراگم 2-8-2-7- سیستم افزایش فشار بدون مخزن تحت فشار 2-8-2-8- کاهش فشار آب 2-9- حفاظت آب آشامیدنی 2-9-1- کلیات 2-9-2- لوازم جلوگیری از برگشت جریان 2-9-2-1- فاصله هوایی 2-9-2-2- شیر یک طرفة 2-9-2-3- شیر یک طرفه دوتایی 2-9-2-4- شیر اطمینان اختلاف فشار بین دو شیر یک طرفه 2-9-2-5- خلاءشکن اتمسفریک یا فشاری (فنردار) 2-9-2-6- کاربرد لوازم برگشت جریان 2-9-3- حفاظت دهانه‌های خروج آب 2-9-3-1- فاصله هوایی 2-9-3-2- خلاء شکن 2-9-4- اتصال به لوازم بهداشتی 2-10-ﻟﻮﻟﻪکﺸی ﺗﻮزیﻊآبﮔﺮم ﻣﺼﺮفی 2-10-1-ﻟﺰوم آبﮔﺮم ﻣﺼﺮفی 2-10-2- دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر کﺎر‬ 2-10-3- ﻟﺰوم ﺣﻔﻆ دﻣﺎی آبﮔﺮم ﻣﺼﺮفی 2-10-4- ﻋﺎیﻖکﺎری 2-10-5- اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاشتی 2-10-6- آبﮔﺮمکن‬ 2-10-6-1- کلیات 2-10-6-2- فشارکار 2-10-6-3- عایق گرمایی 2-10-6-4- لوازم ایمنی 2-11- ﺿﺪﻋﻔﻮنی ، آزﻣﺎیﺶ 2-11-1- ﺿﺪ ﻋﻔﻮنی ‬ 2-11-1-1- کﻠیﺎت‬ 2-11-1-2- روش ضدعفونی کردن 2-11-2- آزمایش نشت 2-11-2-1- کﻠیﺎت‬ 2-11-2-2- روش اﻧﺠﺎم آزﻣﺎیﺶ‬ فصل سوم / لوله‌کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان 3-1- دامنه 3-2- طراحی 3-2-1- کلیات 3-3- نقشه‌ها و مدارک دیگر 3-4- سیفون 3-4-1- کلیات 3-4-2- مشخصات سیفون 3-4-3- عمق آب هوا بند سیفون 3-4-4- سیفون شبکة فاضلاب ساختمان 3-5- شیب 3-6- شاخه‌های افقی، لوله‌های قائم و دوخم 3-6-1 شاخه‌های افقی فاضلاب 3-6-1 راهنمای مبحث شانزدهم 3-6-2- لوله‌ قائم فاضلاب 3-6-3- اندازه‌گذاری لوله ‌فاضلاب 3-6-4- دوخم 3-7- دریچه بازدید 3-7-1- محل نصب 3-7-2- اندازة دریچةبازدید 3-7-3- محل نصب دریچه بازدید 3-8- اتصال غیرمستقیم 3-9- حفاظت ساختمان 3-10- انتخاب مصالح 3-10-1- کلیات 3-10-2- شرایط کار 3-10-3- انتخاب لوله و فیتینگ 3-10-3-1- چدن سرکاسه‌دار 3-10-3-2- چدن بدون سرکاسه 3-10-3-3- فولادی گالوانیزه 3-10-3-4- پلی‌وینیل‌کلراید (UPVC) 3-10-3-5- پلی‌اتیلن 3-10-3-6- پلی‌پروپیلن 3-10-4- اتصال 3-10-4-1- کلیات 3-10-4-2- لوله و فیتینگ چدنی سرکاسه‌دار 3-10-4-3- لوله و فیتینگ چدن بدون سرکاسه 3-10-4-4- لوله و فیتینگ فولادی گالوانیزه 3-10-4-5- لوله و فیتینگ پلی‌وینیل‌کلراید (UPVC) 3-10-4-6- لوله و فیتیتنگ پلی‌اتیلن 3-10-4-6- لوله و فیتینگ پلی‌پروپیلن 3-10-4-7- اتصالات غیرمجاز 3-11- اجرای لوله‌کشی فاضلاب 3-11-1- کلیات 3-11-2- نحوه اجرا 3-11-3- لوله‌گذاری در ترنچ 3-12- آزمایش 3-12-1- کلیات 3-12-2- آزمایش با آب 3-12-3- با هوا 3-12-4- آزمایش نهایی 3-13- چاه جذبی فصل چهارم / لوله‌کشی هواکش فاضلاب 4-1- دامنه 4-2- طراحی 4-2-1- کلیات 4-2-2- نقشه‌ها 4-2-3- لوله قائم هواکش و هواکش لوله قائم فاضلاب 4-2-4- انتهای لوله هواکش 4-2-5- اتصال لوله هواکش و شیب آن 4-2-6- اندازه‌گذاری لوله هواکش 4-2-7- الگوهای هواکش 4-2-7-1- هواکش مشترک 4-2-7-2- هواکش‌ تر (حمام و سرویس ایرانی) 4-2-7-3- لوله‌قائم مشترک فاضلاب و هواکش 4-2-7-4- هواکش مداری 4-2-7-5- سیستم مشترک فاضلاب و هواکش (آشپزخانه) 4-2-8- هواکش دوخم لولة قائم فاضلاب 4-2-8-1- دوخم قائم 4-2-8-2- دوخم افقی 4-3- انتخاب مصالح 4-4- اجرای لوله‌کشی 4-5- آزمایش 4-5-1- آزمایش با آب 4-5-2- آزمایش با هوا فصل پنجم / لوله‌کشی آب باران ساختمان 5-1- دامنه 5-2- طراحی 5-2-1- کلیات 5-2-2- نقشه‌ها و مدارک دیگر 2-5-3- کف‌شوی آب باران 5-2-4- دریچه‌بازدید 5-2-5- لوله‌های قائم و افقی 5-2-5-1- جریان و شیب 5-2-5-2- لوله‌های قائم 5-2-6- اندازه‌گذاری لوله‌های آب باران 5-3- انتخاب مصالح 5-4- اجرای لوله‌کشی 5-5- آزمایش فصل ششم / آب خاکستری 6-1- کلیات 6-2- طراحی 6-2-1- الزامات کیفی 6-2-2- الزامات فنی 6-3- مواد و مصالح مصرفی 6-4- اجرای لوله‌کشی فصل هفتم / بست و تکیه‌گاه 7-1- دامنه 7-2- نکات عمومی 7-3- میله آویز 7-4- بست و تکیه‌گاه لوله‌های قائم 7-4-1- لوله‌های چدنی قائم 7-4-2- لوله‌های فولادی گالوانیزه قائم 7-4-3- لوله‌های مسی قائم 7-4-4- لوله‌های پلاستیکی تک لایه و چند لایه قائم 7-5- بست و تکیه‌گاه لوله‌های افقی 7-5-1- لوله‌های چدنی افقی 7-5-2- لوله‌های فولادی گالوانیزه افقی 7-5-3- لوله‌های مسی افقی 7-5-4- لوله‌های پلاستیکی تک لایه و چند لایه افقی 7-6- محل بست‌ها و تکیه‌گاه‌ها 7-6-1- فاصله بست‌ها 7-6-2- فاصله تکیه‌گاه‌ها

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان دکتر رامین قاسمی اصل
نوبت چاپ دوم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
تعداد صفحات 232
شابک 9786001684784
مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

کتاب راهنمای مبحث چهاردهم تاسیسات مکانیکی نوشته دفتر مقررات ملی ساختمان از نشر توسعه ایران

کتاب راهنمای مبحث چهاردهم تاسیسات مکانیکی نوشته دفتر مقررات ملی ساختمان از انتشارات نشر توسعه ایران

کتاب مقررات ملی ساختمان مبحث دوازدهم نوشته دفتر مقررات ملی ساختمان از نشر توسعه ایران

کتاب مقررات ملی ساختمان مبحث دوازدهم نوشته دفتر مقررات ملی ساختمان از نشر توسعه ایران

کتاب مقررات ملی ساختمان مبحث بیست و دوم نوشته دفتر مقررات ملی ساختمان از نشر توسعه ایران

کتاب مقررات ملی ساختمان مبحث بیست و دوم نوشته دفتر مقررات ملی ساختمان از نشر توسعه ایران

کتاب مقررات ملی ساختمان مبحث هفدهم نوشته دفتر مقررات ملی ساختمان از نشر توسعه ایران

کتاب مقررات ملی ساختمان مبحث هفدهم نوشته دفتر مقررات ملی ساختمان از نشر توسعه ایران