کتاب 500 نکته کاربردی دیوارچینی، عایقکاری و الزامات عمومی ساختمان نوشته مهندس مصطفی ثمریها از نوآور

کتاب 500 نکته کاربردی دیوارچینی، عایقکاری و الزامات عمومی ساختمان توسط مهندس مصطفی ثمریها نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

مطالب: مقدمه نکاتی در مورد الزامات عمومی ساختمان: کتاب 500 نکته کاربردی دیوارچینی، عایقکاری و الزامات عمومی ساختمان نکته 1: دسته‌بندی ساختمانها از نظر تعداد طبقات نکته 2: تعریف تصرف چیست؟ نکته 3: انواع تصرف عبارتند از نکته 4: منظور از فضا چیست؟ نکته 5: انواع فضاها عبارتند از نکته 6: توقفگاههای خودرو به سه گروه تقسیم می‌شوند نکته 7: فضاهای باز نکته 8: فضاهای مشاع نکته 9: تعریف ساختمانهای منفصل نکته 10: تعریف ساختمانهای متصل نکته 11: منظور از پاکت حجمی بنا چیست؟ کتاب 500 نکته کاربردی دیوارچینی، عایقکاری و الزامات عمومی ساختمان نکته 12: بازشو نکته 13: تعریف مصالح غیرریزنده نکته 14: نکات مربوط به نمای ساختمان نکته 15: انواع نمای شیشه‌ای: نمای شیشه‌ای به 2 دسته تقسیم می‌شود نکته 16: تعریف شیبراهه نکته 17: تعریف مجرای خارجی نور و هوا نکته 18: منظور از سطح الزامی نکته 19: نکاتی در مورد الزامات همجواری ساختمانها، تصرف‌ها و فضاها نکته 20: نکاتی پیرامون الزامات قرارگیری ساختمان در زمین نکته 21: نکاتی در مورد مشخصات بر و کف زمین نکته 22: الزامات مربوط به شکل و ارتفاع ساختمان نکته 23: چنانچه ارتفاع بیش از حدود مذکور باشد نکته 24: الزامات نمای ساختمان نکته 25: الزامات فضاهای باز نکته 26: الزامات فضاهای نیمه باز ساختمان نکته 27: نکات مربوط به بالکن نکته 28: تعریف بالکن کم عرض نکته 29: تعریف مهتابی (تراس) نکته 30: نکات مربوط به ایوان نکته 31: الزامات پیش‌آمدگی‌های بنا : کتاب 500 نکته کاربردی دیوارچینی، عایقکاری و الزامات عمومی ساختمان نکته 32: محدودیتهای کلی پیش‌آمدگی‌ها در معبر عمومی عبارتند از نکته 33: نکات مربوط به پیش‌آمدگی‌های زیر زمین نکته 34: الزامات فضاهای توقفگاه وسایل نقلیه نکته 35: ابعاد و مساحت محل‌های توقف خودرو نکته 36: مصالح توقفگاههای خودرو نکته 37: الزامات مشاعات ساختمان نکته 38: الزامات فضاهای تأسیساتی نکته 39: فضای موتورخانه نکته 40: نکات مربوط به تجهیزات خنک کننده نکته 41: دستگاه تهویه (هوادهی)، کانالهای تأسیساتی (قائم و افقی) نکته 42: الزامات عایق کاری و دفع فاضلاب در ساختمان نکات مربوط به الزامات اجزای ساختمانی: کتاب 500 نکته کاربردی دیوارچینی، عایقکاری و الزامات عمومی ساختمان نکته 43: نکات مربوط به دیوارها نکته 44: نکات مربوط به سقف‌ها نکته 45: نکات مربوط به راه پله‌ها، ورودی، راهروها، شیبراهه‌ها و جان پناه‌ها نکته 46: نکات مربوط به آسانسورها و پله‌‌برقی نکته 47: نکات مربوط به درها و پنجره‌ها نکته 48: الزامات تجهیزات و تأسیسات ساختمانی نکته 49: الزامات ساختمان جهت حفاظت در برابر حوادث و سوانح نکته 50: نکات مربوط به تأمین راههای امدادرسانی نکات مربوط به ابعاد الزامی در داخل بنا: کتاب 500 نکته کاربردی دیوارچینی، عایقکاری و الزامات عمومی ساختمان نکته 51: حداقل ابعاد و سطح الزامی فضاها نکته 52: فضاهای اقامت باید دارای سطوح زیر بنای حداقل به شرح زیر باشند نکته 53: نکات مربوط به حداقل ارتفاع الزامی فضاها الزامات تأمین نور در فضاها : کتاب 500 نکته کاربردی دیوارچینی، عایقکاری و الزامات عمومی ساختمان نکته 54: نکات مربوط به تأمین نور طبیعی نکته 55: در صورتی که پنجره رو به یک ایوان باز شود شرایط ایوان نکته 56: نکات مربوط به اتاقهای تو در تو نکته 57: نکات مربوط به تأمین نور طبیعی در زیر زمین نکته 58: نکات مربوط به تأمین نور طبیعی فضاها توسط نورگیر سقفی نکته 59: نکات مربوط به تأمین نور طبیعی فضاها توسط محفظه آفتابگیر نکته 60: توصیه به استفاده از مکانیزم نور طبیعی نکته 61: نکات مربوط به تعویض طبیعی هوا نکته 62: تعبیه سطوح بازشوی زیر برای تعویض طبیعی هوا در انواع فضاها طبق جدول نکته 63: تعویض هوای طبیعی در راه پله‌ها باید به یکی از دو طریق زیر انجام شود نکته 64: نورگیری توقفگاههای سرپوشیده نکته 65: تهویه مکانیکی توقفگاه‌های سرپوشیده نکته 66: لزوم وجود بازشو در فضاهای تاسیساتی نکته 67: لزوم تعبیه در جداکنندة نکته 68: میزان سطح بازشوی الزامی نکته 69: نکات مربوط به تعویض هوای مکانیکی نکته 70: نکات مربوط به مصالح و فرآورده‌ها و روش‌های ساختمانی نکته 71: نکات مربوط به کارگاه ساختمانی : کتاب 500 نکته کاربردی دیوارچینی، عایقکاری و الزامات عمومی ساختمان نکته 72: ضوابط طراحی مدولار در و پنجره برای ساختمان نکته 73: تعریف مدول پایه، مضارب مدول و شبکه مدولار طراحی برای در و پنجره نکته 74: ضرورت انطباق شبکه طراحی با شبکه مدول پایه نکته 75: لزوم هماهنگی در سیستم مدولار نکته 76: اهمیت بالا بردن دقت در سیستمهای مدولار نکته 77: اندازه‌های هماهنگ ساز یا مدولار نکته 78: تصاویر مربوط به اندازه مدولار نکته 79: نکته مربوط به اندازه هماهنگ ساز نکته 80: طریقه محاسبه اندازه مدولار نکته 81: نکاتی پیرامون اندازه‌های اجرایی سیستم مدولار نکته 82: 3 اندازه گفته شده در سیستم مدولار نکته 83: توسعه هرچه بیشتر صنعتی سازی با استفاده از سیستمهای مدولار نکته 84: لزوم طراحی در سیستمهای مدولار نکته 85: ابعاد دهانه در سیستمهای مدولار نکته 86: انواع متداول کمد در سیستهای مدولار در ساختمانهای مسکونی نکته 87: اندازه مدولار بازشوها برای نصب کمد نکته 88: ابعاد پنجره اتاق خواب، آشپزخانه، نشیمن در سیستم مدولار نکته 89: ابعاد پنجره‌های قوسی در سیستم مدولار نکته 90: ابعاد پنجره‌های مثلثی در سیستم مدولار آشنایی با انواع ملاتها : کتاب 500 نکته کاربردی دیوارچینی، عایقکاری و الزامات عمومی ساختمان نکته 91: تعریف ملات نکته 92: عوامل متشکله ملاتها عبارتند از نکته 93: انواع گیرش ملاتها عبارتند از نکته 94: نکات مربوط به ملاتهای هوایی نکته 95: نکات مربوط به ملات‌های آبی نکات مربوط به مصالح : کتاب 500 نکته کاربردی دیوارچینی، عایقکاری و الزامات عمومی ساختمان نکته 96: مصالح چسباننده عمده‌ای که در ساختن ملات‌ها بکار می‌روند عبارتند از نکته 97: مصالح پر کننده متداول در ملاتها عبارتند از نکته 98: نکات مربوط به مواد افزودنی نکته 99: ضرورت موافقت دستگاه نظارت انواع ملات‌ها : نکته 100: ملاتها دارای انواع گوناگونی به شرح زیر می‌باشند نکته 101: نکات مربوط به ملات گل و کاهگل نکته 102: نکات مربوط به ملات گل آهک نکته 103: نکات مربوط به ملات ساروج نکته 104: نکات مربوط به ملات ساروج گرم نکته 105: نکات مربوط به ملات ساروج سرد نکته 106: نکات مربوط به ملات گچ نکته 107: نکات مربوط به ملات گچ و خاک نکته 108: نکات مربوط به ملات گچ و ماسه نکته 109: نکات مربوط به ملات گچ و پرلیت نکته 110: نکات مربوط به ملات گچ و آهک نکته 111: نکات مربوط به ملات ماسه سیمان نکته 112: نکات مربوط به ملاتهای ماسه سیمان آهک (باتارد) نکته 113: نکات مربوط به ملات سیمان بنایی نکته 114: نکات مربوط به ملاتهای سیمان ـ پوزولانی و آهک ـ پوزولانی نکته 115: نکات مربوط به ملات ماسه آهک نکته 116: نکات مربوط به ملات‌های قیری نکته 117: نکاتی مربوط به ساختن و مصرف ملات‌ها نکته 118: نکات مربوط به انتخاب ملات برای کار در هوای سرد نکته 119: نکات مربوط به انتخاب ملات برای کار در هوای گرم نکته 120: نکات مربوط به عملکرد ملاتها نکاتی مربوط به ویژگی ملات‌ها : نکته 121: نکاتی مربوط به ویژگیهای ملات خمیری نکته 122: نکاتی مربوط به ویژگیهای ملات سخت شده نکته 123: نکاتی پیرامون روانی ملاتها نکته 124: نکاتی پیرامون تاب فشاری ملات‌ها نکته 125: گروه‌بندی ملات‌ها نکته 126: نکاتی مربوط به اختلاط ملات و مصرف ملاتهای مانده یا احیای ملاتها نکته 127: نکاتی پیرامون انطباق ملاتها با مشخصات و استانداردها نکته 128: نکاتی پیرامون حمل و نقل و نگهداری ملاتها و مواد اولیه آنها نکته 129: ترتیب اولویتهای استانداردهای مربوط به ملاتها نکته 130: استانداردهای ایرانی برای ملات‌ها و ماسه عبارتند از بنایی با سنگ : نکته 131: نکاتی پیرامون سنگهای مصرفی در کارهای بنایی نکته 132: نکاتی کلی در مورد سنگهای مصرفی در ساختمان سنگ‌های مناسب برای مصارف گوناگون : نکته 133: جدول مصارف گوناگون سنگها نکته 134: بسترسازی با سنگ نکته 135: درجه حرارت محیط در هنگام اجرای کارهای بنایی با سنگ نکته 136: نکاتی پیرامون بنایی با سنگ قواره شده یا تراشیده نکته 137: نکاتی در مورد بنایی با سنگ لاشه یا لاشه چینی نکته 138: نکاتی در مورد بنایی به صورت خشکه چین نکته 139: نکاتی پیرامون بندکشی کارهای سنگی نکته 140: نکاتی پیرامون طاق سنگی و اجرای بنایی طاق‌های سنگی آجر: نکته 141: نکاتی در مورد آجر نکته 142: نکاتی در مورد انطباق آجر با مشخصات و استانداردها نکته 143: ویژگی‌ها و حداقل حدود قابل قبول آجرهای رسی نکته 144: مصرف آجر غیر استاندارد در صورتی مجاز است نکته 145: نکات مربوط به آجرهای نسوز نکته 146: نکاتی پیرامون آجرهای ماسه آهکی نکته 147: آجر مناسب برای مصارف گوناگون در جدول زیر آمده است نکته 148: نکاتی پیرامون بنایی با آجر نکته 149: عملیات بنایی با آجر (آجرچینی) و نکاتی پیرامون آن نکته 150: رعایت نکات زیر در دیوار چینی آجری الزامی است نکته 151: چنانچه دیوارچینی در مجاورت ستونهای فلزی و یا بتنی باشد نکته 152: نکات مربوط به دیوارچینی دو جداره نکته 153: نکاتی پیرامون پیوندهای آجری (هشت‌گیر) نکته 154: انواع پیوندهای دیوار آجری نکته 155: نکاتی پیرامون پیوند راسته یا راسته نما نکته 156: نکاتی پیرامون پیوند کله یا سرنما نکته 157: یادآوری مجدد انواع تکه آجر نکته 158: نکاتی پیرامون پیوند کله و راسته نکته 159: نکاتی در مورد پیوند بلوکی نکته 160: تصاویر زیر نحوه آجرچینی در دیوار نیم آجره 11 سانتیمتری را نشان می‌دهند نکته 161: تصاویر زیر جزئیات آجرچینی دیوار نیم آجره در کنج را نشان می‌دهند : نکته 162: تصاویر زیر جزئیات آجرچینی دیوار یک آجره در کنج را نشان می‌دهند نکته 163: تصاویر زیر جزئیات آجرچینی دیوار یک آجره در کنج را نمایش داده است نکته 164: تصاویر زیر جزئیات آجرچینی دیوار یک آجره در کنج را نمایش داده است نکته 165: تصاویر زیر جزئیات آجرچینی دیوار یک آجره در کنج را نمایش داده است نکته 166: تصاویر زیر جزئیات آجرچینی دیوار یک و نیم آجره در کنج است نکته 167: تصاویر زیر جزئیات آجرچینی دیوار یک و نیم آجره در کنج است نکته 168: تصاویر زیر جزئیات آجرچینی دیوار دو آجره در کنج را نمایش داده است نکته 169: تصاویر زیر جزئیات آجرچینی دیوار دو آجره در کنج را نمایش داده است نکته 170: تصاویر زیر جزئیات اتصال دیوار یک آجره به نیم آجره در کنج است نکته 171: تصاویر زیر جزئیات اتصال دیوار یک و نیم آجره به نیم آجره در کنج است نکته 172: تصاویر زیر جزئیات اتصال دیوار دو آجره به نیم آجره در کنج است نکته 173: تصاویر زیر جزئیات اتصال دیوار یک و نیم آجره به یک آجره در کنج است نکته 174: تصاویر زیر جزئیات اتصال دیوار دو آجره به یک آجره در کنج است نکته 175: تصاویر زیر جزئیات اتصال دیوار دو آجره به دیوار یک و نیم آجره است نکته 176: تصاویر زیر جزئیات اتصال دیوار نیم آجره به دیوار نیم آجره است نکته 177: تصاویر زیر جزئیات اتصال دیوار یک آجره به دیوار نیم آجره است نکته 178: تصاویر زیر جزئیات اتصال دیوار یک و نیم آجره را نمایش داده است نکته 179: تصاویر زیر جزئیات اتصال دیوار دو آجره به دیوار نیم آجره است نکته 180: تصاویر زیر جزئیات اتصال دیوار یک آجره به دیوار یک آجره است نکته 181: تصاویر زیر جزئیات اتصال دیوار یک و نیم آجره به دیوار یک آجره است : نکته 182: تصاویر زیر جزئیات اتصال دیوار دو آجره به دیوار یک آجره است نکته 183: تصاویر زیر جزئیات اتصال دیوار یک و نیم آجره به دیوار 5/1 آجره است نکته 184: تصاویر زیر جزئیات اتصال دیوار دو آجره به دیوار یک و نیم آجره است نکته 185: تصاویر زیر جزئیات اتصال دیوار دو آجره به دیوار دو آجره را نمایش داده است نکته 186: نکاتی در مورد اتصالات غیر متداول آجرکاری در ایران نکته 187: نکاتی پیرامون اتصال صلیبی نکته 188: نکاتی پیرامون پیوند هلندی نکته 189: تصویر زیر نمای دیوار یک آجره دارای پیوند صلیبی را نشان می‌دهد نکته 190: تصویر زیر نمای یک دیوار دارای اتصال هلندی را نمایش داده است نکته 191: آشنایی با برخی اصطلاحات اتصالات پیوند در آجرکاری : نکته 192: نکاتی در مورد لاریز نکته 193: نکاتی پیرامون لابند نکته 194: نکاتی در مورد لغاز (گوشواره) نکته 195: تصویر زیر شمایی از دیوار 10 سانتی‌ دارای لابند و لاریز را نشان می‌دهد نکته 196: تصویر زیر شمایی از دیوار 10 سانتی دو طرف لابند را نشان می‌دهد نکته 197: تصاویر زیر جزئیات آجرچینی در دیوار نیم آجره 11 سانتیمتری است نکته 198: تصاویر جزئیات آجرچینی در دیوار یک و نیم آجره 35 سانتیمتری نکته 199: تصاویر جزئیات آجرچینی در دیوار دو آجره 45 سانتیمتری نکته 200: تصاویر اجرای لاریز و لابند در دیوارهای با ضخامت‌های مختلف نکته 201: تصاویر زیر اجرای غلط لغاز را نشان می‌دهند نکته 202: تصاویر زیر اجرای صحیح لغاز را نشان می‌دهند نکته 203: تصاویر زیر اجرای رج‌های 1 تا 4 دیوار 5/1 آجره دارای پیوند هلندی است نکته 204: تصاویر زیر اجرای لاریز در دیوار 5/1 آجره دارای پیوند بلوکی است نکته 205: تصویر زیر اجرای 3 بعدی لاریز در دیوار 5/1 آجره دارای پیوند بلوکی است نکته 206: تصاویر زیر جزئیات آجرچینی در دیوار یک آجره 22 سانتیمتری‌ است نکته 207: جزئیات اتصال دیوار غیر باربر به دیوار باربر توسط هشت‌گیر نکته 208: تصویر نمای 3 بعدی دیوار دارای پیوند هلندی از نوع کله راسته نکته 209: تصاویر زیر نمای 3 بعدی دیوار دارای پیوند بلوکی را نشان می‌دهد نکته 210: تصاویر زیر نمایش 3 بعدی دیوار دارای پیوند راسته را نشان می‌دهد نماسازی با آجر : نکته 211: نکاتی کلی پیرامون نماسازی با آجر نکته 212: نکاتی پیرامون نماسازی با آجرگری نکته 213: نکاتی پیرامون نماسازی با آجر تراش و آب‌ساب نکته 214: نکاتی پیرامون نماسازی با آجر ماشینی نکته 215: نکاتی پیرامون نماسازی با آجرهای تزئینی نکته 216: نکاتی پیرامون مقابله با آلوئک در نمای آجری نکته 217: برای جلوگیری از بروز سفیدک کربناتی در نمای آجری نکته 218: برای پیشگیری از بروز سفیدک سولفاتی در نمای آجری نکته 219: برای جلوگیری از بروز سفیدک کلروری در نمای آجری نکته 220: برای جلوگیری از بروز سفیدک نیتراتی در نمای آجری نکته 221: نمونه‌ای از نماسازی با آجر نکته 222: نمونه‌ای از نماسازی با آجر که تیغه کلاغ پر یکطرفه نامیده می‌شود نکته 223: نمونه‌ای از نماسازی با آجر که تیغه کلاغ پر چپ و راست نامیده می‌شود نکته 224: تصویری از نماسازی با آجر «سه خفته سه راسته» و یا «خفته راسته تک» نکته 225: تصویری از نماسازی با آجر «حصیرباف تک تخم‌دار» نکته 226: تصویری از نماسازی با آجر «خفته راسته گل بر گردان هفت رجی» نکته 227: تصویری از ایجاد شبکه در نما به کمک آجر نکته 228: تصویری از نماسازی آجری به صورت «تیغه جناغی» نکته 229: تصویر از نماسازی با آجر «سه خفته یک راسته» نکته 230: تصویر زیر نمونه‌ای از آجرکاری حصیری را نمایش داده است بلوک سیمانی : نکته 231: نکات کلی پیرامون بلوک سیمانی نکته 232: نکاتی مربوط به انطباق بلوکهای مصرفی با مشخصات و استانداردها نکته 233: نکاتی مربوط به ویژگیها و حداقل حدود قابل قبول برای بلوکهای دیواری نکات مربوط به عمل‌آوری بلوکهای سیمانی : نکته 234: عمل‌آوری بلوک سیمانی با آب نکته 235: عمل‌آوری بلوک سیمانی از طریق گرم کردن نکته 236: عمل آوری بلوک سیمانی با بخار آب نکته 237: به نکته زیر در مورد بلوکهای سیمانی توجه شود نکته 238: چنانچه از بلوکهای خشک نشده در دیوار استفاده شود خواهیم داشت نکته 239: نکاتی پیرامون بلوکهای سقفی نکته 240: نکاتی پیرامون بلوکهای نمادار نکته 241: نکاتی پیرامون بلوکهای سبک ضوابط فنی و نکات اجرایی برای استفاده از بلوکهای سقفی پلی‌استایرن منبسط شده (EPS) در سیستم سقف تیرچه بلوک : نکته 242: نکاتی پیرامون بلوکهای پلی‌استایرن نکته 243: اصولاً 2 نوع از فرآورده‌های EPS را به صورت زیر می‌توان مشخص نمود نکته 244: مقاومت کلی پلی استایرن در مقابل آتش نکته 245: شرایط لازم برای بلوکهای پلی استایرن قابل قبول و قابل پذیرش نکته 246: نکاتی پیرامون الزامات ایمنی بلوکهای پلی‌استایرن در برابر آتش نکته 247: نکات مربوط به انبار کردن بلوکهای پلی‌استایرن در کارگاه ساختمانی نکته 248: لزوم توجیه کارگران به عدم استعمال سیگار در کنار بلوکهای پلی استایرن نکته 249: نکاتی پیرامون الزامات مکانیکی بلوکهای پلی‌استایرن نکته 250: نکاتی پیرامون الزامات ابعادی بلوکهای پلی‌استایرن نکته 251: نکاتی پیرامون مشخصات ظاهری بلوکهای پلی‌استایرن نکته 252: جدول زیر مشخصات فیزیکی و مکانیکی پلی‌استایرن قابل انبساط را نشان می‌دهد نکته 253: الزامات دیوارهای غیرباربر نیمه پیش ساخته صفحات ساندویچی 3D نکته 254: تصویر نمایش سه بعدی دیوار ساندویچی با پوشش بتن درجا نکته 255: تصویر اجرای دیوار ساندویچی با پوشش ورق‌های روکش‌دار گچی نکته 256: نحوه اجرای دیوارهای غیرباربر 3D پانلی و مراحل آن نکته 257: ضوابط کلی ایمنی در برابر آتش برای دیوارهای 3D نکته 258: مشخصات پانلهای دیواری غیرباربر با شبکه جوش شده با ابعاد 80 میلیمتر نکته 259: مشخصات پانلهای دیواری غیرباربر با شبکه جوش شده با ابعاد 50 میلیمتر نکته 260: نکاتی پیرامون پانلهای باربر پیش ساخته (صفحات ساندویچی 3D) نکته 261: استفاده از پانل دیواری برای بهسازی ساختمانهای متعارف : نکته 262: ساختار پانلهای باربر سه بعدی نکته 263: نکته‌ای مهم در مورد سازه‌های پانلی باربر نکته 264: نکاتی پیرامون ساختمانهای نیمه پیش‌ساخته با صفحات منفرد ساندویچی نکته 265: مزایای سیستم ساختمانی نیمه پیش‌ساخته نکته 266: نقاط ضعف سیستم ساختمانهای نیمه پیش ساخته عبارتند از نکته 267: ضرورت ارزیابی سازه‌های نیمه پیش ساخته در مرکز تحقیقات مسکن نکته 268: الزامات ساختمانهای نیمه پیش‌ساخته با صفحات منفرد ساندویچی نکته 269: تصویر زیر جزئیات تقویت در اطراف بازشوها در صفحات ساندویچی می‌باشد نکته 270: نــکاتی پـیــرامـون حمــل و نقـل، انبـار کـــردن و نگهـــداری پانـــلها نکته 271: نکاتی پیرامون شالوده‌های سیستم‌های پانلی نکته 272: نکاتی پیرامون نصب پانلهای دیوار و اتصالات نکته 273: تصاویر زیر جزئیات اتصال نصب پانلهای غیرباربر به اسکلت بتنی می‌باشد نکته 274: تصاویر مربوط به جزئیات اتصال نصب پانل‌های غیرباربر به اسکلت فلزی می‌باشد نکته 275: نکاتی پیرامون بنایی با بلوک سیمانی نکته 276: نکاتی پیرامون عملیات بنایی با بلوک نکته 277: رعایت نکات زیر در عملیات بنایی با بلوک الزامی است نکته 278: شروع دیوارچینی با بلوک سیمانی به شرح ذیل می‌باشد نکته 279: در تقاطع دیوار‌های بلوکی باربر، رعایت الزامات زیر ضروری است نکته 280: در بلوک چینی، ملات ریزی به 2 صورت انجام می‌شود نکته 281: نکاتی پیرامون بتن‌ریزی داخل دیوار نکته 282: بتن‌ریزی داخل دیوارها به 2 روش انجــام می‌شود کـــه عبـــارتند از نکته 283: نکاتی پیرامون دیوار بلوکی مسلح نکته 284: رعایت نکات زیر در هنگام اجرای دیوار بلوکی مسلح الزامی است نکته 285: نکاتی پیرامون نماسازی با سنگ پلاک (لوحه سنگ) نکته 286: نصب سنگهای پلاک به 2 روش صورت می‌پذیرد نکته 287: نکاتی پیرامون نصب سنگهای پلاک به روش اتکای طره‌ای نکته 288: تصاویر زیر نمونه‌ای از اتصالات فلزی در اتکای طره‌ای را نمایش می‌دهد نکته 289: نکاتی پیرامون نصب سنگهای پلاک به روش اتکای جانبی نکته 290: تصاویر زیر نمونه‌ای از اتصالات فلزی در اتکای جانبی را نمایش می‌دهد نکاتی پیرامون «عایقکاری رطوبتی» و «عایقکاری حرارتی» : کتاب 500 نکته کاربردی دیوارچینی، عایقکاری و الزامات عمومی ساختمان نکته 291: تعریف نم‌بندی نکته 292: تعریف آب‌بندی نکته 293: بام هر ساختمان عملاً از سه قسمت تشکیل شده است نکته 294: مصالح عمده‌ای که برای نم‌بندی بام‌پوش ساختمانها بکار می‌روند نکته 295: نکاتی پیرامون خاک رس به عنوان مصالحی برای نم‌بندی و آب‌بندی نکته 296: نکته در مورد اضافه کردن مواد قیری به خاک رس نکته 297: نکاتی پیرامون مواد قیری و قطرانی به عنوان مصالحی برای نم‌بندی و آب‌بندی نکته 298: تعریف شینگل نکته 299: معمول‌ترین روش آب‌بندی و نم‌بندی در ایران نکته 300: روش اجرای قیرگونی عبارت است از نکته 301: اثر تغییر مکان و جابجایی اجزای ساختمان روی عایقکاری نکته 302: معمول‌ترین مصالحی که برای تقویت قشر عایق بکار می‌روند نکاتی پیرامون فلزات و آلیاژها به عنوان مصالحی برای نم‌بندی و آب‌بندی : کتاب 500 نکته کاربردی دیوارچینی، عایقکاری و الزامات عمومی ساختمان نکته 303: فلزات و آلیاژها به عنوان مصالحی برای عایقکاری نکته 304: عمده ترین فلزات بکار رفته در پوشش بام نکته 305: کاربرد حلبی در عایقکاری نکته 306: مصرف فولاد زنگ نزن و مس در عایقکاری نکته 307: مصرف آلومینیم در عایقکاری نکته 308: استفاده از ورقه‌های نازک آلومینیم، مس، سرب، روی و قلع در عایقکاری نکاتی پیرامون فرآورده‌های پنبه کوهی ـ سیمان به عنوان مصالح نم‌بندی و آب‌بندی: کتاب 500 نکته کاربردی دیوارچینی، عایقکاری و الزامات عمومی ساختمان نکته 309: فرآورده‌های پنبه کوهی ـ سیمان به عنوان مصالح عایقکاری نکته 310: تعریف آردواز نکاتی پیرامون پوشش بامهای شیبدار: کتاب 500 نکته کاربردی دیوارچینی، عایقکاری و الزامات عمومی ساختمان نکته 311: عایقکاری بامهای شیبدار نکته 312: محاسن بام پوشهای سفالی عبارتند از نکته 313: معایب بام پوشهای سفالی عبارتند از نکته 314: نکاتی پیرامون سفالهای سقفی بکار رفته در بام‌پوشها نکته 315: نکاتی پیرامون مواد پلاستیکی و لاستیکی به عنوان مصالحی برای نم‌بندی و آب‌بندی نکته 316: نکاتی پیرامون ملاتهای ویژه به عنوان مصالحی برای نم‌بندی و آب‌بندی نکته 317: نکاتی پیرامون چوب به عنوان مصالحی برای نم‌بندی و آب‌بندی نکته 318: نکاتی پیرامون شیشه به عنوان مصالحی برای نم بندی و آب‌بندی نکته 319: انطباق با مشخصات استاندارد در مورد مصالح مصرفی در نم‌بندی نکته 320: ویژگی‌های گونی نکته 321: جدول زیر ویژگی‌های گونی کنفی برای عایقکاری رطوبتی را نشان می‌دهد : کتاب 500 نکته کاربردی دیوارچینی، عایقکاری و الزامات عمومی ساختمان نکته 322: ویژگی‌های گونی قیراندود عبارتند از نکته 323: مشخصات عایقهای رطوبتی و بام پوشهای مناسب برای کارهای مختلف نکته 324: نکاتی پیرامون حمل و نقل و نگهداری مصالح نم‌بندی و آب‌بندی نکته 325: تعریف مصالحی با قابلیت «هم چسبی» و «دیگر چسبی» نکته 326: نکاتی پیرامون چسبهای ساختمانی نکته 327: نکاتی پیرامون سیلرها نکته 328: نکاتی پیرامون پلیمرهای پلی سولفاید نکته 329: سیلرهای پلی سولفاید به 2 منظور ساخته می‌شوند نکته 330: نکاتی پیرامون ترکیب مخلوط شونده با دست سیلرهای پلی سولفاید نکته 331: نکاتی پیرامون ترکیب مخلوط شونده با ماشین سیلرهای پلی سولفاید نکته 332: میزان مصرف سیلرهای پلی سولفاید برای پوشاندن هر متر مربع از سطوح نکته 333: نکاتی پیرامون سیلیکات سدیم یا آب شیشه نکته 334: نکاتی پیرامون انواع واکسها نکته 335: کاربرد سیلیکونهای مایع عبارت است از نکته 336: کاربرد سیلرهای روغنی و تربانتینی عبارت اند از نکته 337: کاربرد محلولهای رقیق چسبهای حیوانی و کازئینی عبارت‌اند از نکته 338: کاربرد سیلرهای رزینی اپوکسی عبارت‌اند از نکاتی پیرامون درزبندها : کتاب 500 نکته کاربردی دیوارچینی، عایقکاری و الزامات عمومی ساختمان نکته 339: تعریف درزبند نکته 340: درزبندهای معمول در ساختمان عبارتند از نکته 341: نکاتی پیرامون ماستیک به عنوان درزبند نکته 342: نکاتی پیرامون درزبندهای یک بخشی نکته 343: نکاتی پیرامون درزبندهای محلول نکته 344: نکاتی پیرامون درزبندهای دو بخشی (دوقلو) نکته 345: کاربرد درزبندهای دو بخشی از نرم‌ترین تا سخت‌ترین نوع نکته 346: نکاتی پیرامون درزبندهای نرم (خم‌شو) پیش‌ساخته نکته 347: نکاتی پیرامون درزبندهای پیش ساخته ساختمانی نکته 348: ضرورت انطباق درزبندها با مشخصات و استانداردها نکته 349: ویژگیهای چسبها، سیلرها و مواد درزبندی بر اساس استانداردها نکته 350: ویژگی‌ها و حداقل حدود قابل قبول برای چسبها، سیلرها و درزبندها نکته 351: ویژگی‌های مواد درزبند با توجه به محل مصرف آنها نکته 352: جدول چسبهای ساختمانی مناسب برای کارهای مختلف عبارتند‌ از نکته 353: جدول سیلرهای مناسب برای منظورهای مختلف عبارت اند از نکته 354: درزبندهای ساختمانی مناسب برای درزهای گوناگون عبارت اند از نکته 355: نکاتی پیرامون حمل و نقل و نگهداری چسبها و مواد درزبند نکاتی پیرامون مصالح عایق حرارتی (گرما‌بندی):  کتاب 500 نکته کاربردی دیوارچینی، عایقکاری و الزامات عمومی ساختمان نکته 356: دلیل استفاده از عایق حرارتی نکته 357: ضرورت عایقکاری ساختمانها نکته 358: عمده‌ترین نتایج عایقکاری حرارتی عبارتند از نکته 359: استلزام عایقکاری حرارتی با وجود استفاده از انرژی خورشید نکته 360: عوامل موثر در میزان صرفه‌جویی در انرژی و کاهش آلودگی محیط نکته 361: روش دیگر تبادل گرما و عمل تهویه شناخت ضرایب متداول در عایقکاری حرارتی: کتاب 500 نکته کاربردی دیوارچینی، عایقکاری و الزامات عمومی ساختمان نکته 362: تعریف ضریب هدایت حرارتی نکته 363: تعریف ضریب مقاومت حرارتی نکته 364: تعریف مقاومت حرارتی نکته 365: تعریف میزان انتقال حرارت نکته 366: منظور از U که در نکته فوق به آن اشاره شد چیست؟ نکته 367: نکاتی پیرامون میزان عایقکاری نکته 368: مصالح عایق حرارتی و سیستم‌های عایقکاری نکته 369: نکاتی پیرامون عایقهای انباشته به صورت آزاد نکته 370: نکاتی پیرامون عایقهای پتویی نکته 371: نکاتی پیرامون عایقهای قطعه‌ای نکته 372: نکاتی پیرامون تخته‌های عایق نکته 373: نکاتی پیرامون تاوه‌ها یا بلوکهای عایق نکته 374: نکاتی پیرامون عایقهای منعکس‌ کننده نکته 375: نکاتی پیرامون عایقهای پاشیدنی نکته 376: نکاتی پیرامون عایقهای کفی تزریقی درجا نکته 377: نکاتی پیرامون عایقهای موجدار نکته 378: جدول مقاومت حرارتی برخی از مصالح ساختمانی عبارتند از نکته 379: انطباق مصالح عایق حرارتی با مشخصات پروژه نکته 380: ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی مصالح عایق حرارتی نکته 381: ویژگی‌ها و حداقل حدود قابل قبول مصالح عایق حرارتی عبارتند از نکته 382: جدول استفاده از مصالح عایق حرارتی و سیستم‌های عایقکاری مناسب نکته 383: مصالح نصب عایقهای حرارتی نکته 384: نکاتی پیرامون حمل و نقل و نگهداری مصالح عایق حرارتی نکاتی پیرامون مصالح آکوستیکی (صدابندی) : کتاب 500 نکته کاربردی دیوارچینی، عایقکاری و الزامات عمومی ساختمان نکته 385: تعریف مصالح آکوستیکی نکته 386: به نکات زیر توجه گردد نکته 387: منظور کردن 2 جنبه مختلف کنترل سر و صدا توسط طراح ساختمان نکته 388: نکته مربوط به انتقال صوت نکته 389: تصاویر مربوط به میرایی صدا توسط مصالح جاذب صوت نکته 390: نکاتی پیرامون طبیعت صوت نکته 391: تصویر زیر منحنی نمایش یک موج صوتی ساده را نشان می‌دهد نکته 392: منحنی نمایش ارتعاشی که در اثر سر و صدای محیط ایجاد می‌شود نکته 393: نکاتی پیرامون فرکانس صوت نکته 394: جدول دامنة تغییرات فرکانس برخی صداهای معمولی نکته 395: تصویر کاهش شدت صوت در عبور از یک دیوار نکته 396: چگونگی انتقال صوت نکته 397: تعریف صداهای هوایی نکته 398: تعریف صداهای کوبه‌ای نکته 399: نکاتی پیرامون مصالح آکوستیکی نکته 400: انواع مصالح آکوستیکی عبارتند از نکته 401: نکاتی پیرامون عایقهای صوتی سربی نکته 402: نکاتی پیرامون کاشیها و صفحات ساخته شده از فیبرهای سلولزی نکته 403: نکاتی پیرامون کاشیهای ساخته شده از فیبرهای معدنی نکته 404: نکاتی پیرامون کاشیهای فلزی سوراخدار نکته 405: انواع اندودهای آکوستیکی عبارت‌اند از نکته 406: نکاتی پیرامون اندودهای گچی نکته 407: نکاتی پیرامون اندودهای فیبری نکته 408: انطباق مصالح آکوستیکی با مشخصات و استانداردها نکته 409: نکاتی پیرامون ویژگیها و حداقل حدود قابل قبول مصالح آکوستیکی نکته 410: نکاتی پیرامون مصالح نصب آکوستیکی عایقکاری رطوبتی : کتاب 500 نکته کاربردی دیوارچینی، عایقکاری و الزامات عمومی ساختمان نکته 411: کلیاتی پیرامون عایقکاری رطوبتی نکته 412: تأثیر وجود نم در ساختمان عبارت است از نکته 413: تعریف نم بندی نکته 414: تعریف آب‌بندی نکته 415: تعریف بخاربندی نکاتی پیرامون اجرای عایق رطوبتی: کتاب 500 نکته کاربردی دیوارچینی، عایقکاری و الزامات عمومی ساختمان نکته 416: انواع روشهای عایقکاری رطوبتی بامهای تخت با شیب تا 1:6 نکته 417: نکاتی پیرامون عایقکاری رطوبتی بام‌های تخت با خاک رس نکته 418: کلیاتی از عایقکاری رطوبتی بام‌های تخت با قیر و گونی نکته 419: در عایقکاری با قیر و گونی رعایت نکات زیر الزامی است نکته 420: اگر عایقکاری در بیش از یک لایه انجام شود باید به نکات زیر دقت گردد نکته 421: ضرورت ایجاد زیرسازی مناسب قبل از اجرای عایقکاری با قیر و گونی نکته 422: عایقکاری بامهای تخت، تراسها و بالکنها به ترتیب زیر اجرا می‌گردند نکته 423: نکاتی پیرامون عایقکاری رطوبتی بام‌های تخت با گونی قیراندود نکته 424: نکاتی پیرامون عایقکاری بام‌های تخت با مشمع و مقوای قیر اندود نکته 425: نکاتی پیرامون عایقکاری رطوبتی بام‌های تخت با مصالح پیش ساخته عایقکاری رطوبتی بامهای شیبدار، قوسی و گنبدها: کتاب 500 نکته کاربردی دیوارچینی، عایقکاری و الزامات عمومی ساختمان نکته 426: تعریف بام شیبدار نکته 427: نکاتی پیرامون عایقکاری رطوبتی بام‌های شیبدار پوشش شده نکته 428: نکاتی پیرامون عایقکاری بام‌های شیبدار صاف، قوسی و گنبدها نکته 429: کلیاتی از عایقکاری رطوبتی کف و شالوده نکته 430: نکاتی پیرامون عایقکاری رطوبتی کفها نکته 431: عایقکاری کفها با استفاده از مواد پلاستیکی به 2 صورت مختلف اجرا می‌گردد نکته 432: استفاده از آسفالت ماستیک به عنوان کفپوش نکته 433: استفاده از قیرهای خالص مذاب در عایقکاری رطوبتی کفها نکته 434: نکاتی پیرامون عایقکاری رطوبتی شالوده‌ها نکته 435: نکاتی پیرامون عایقکاری رطوبتی دیوار زیرزمین نکته 436: 2 روش برای عایقکاری دیوار زیرزمین متداول است که عبارتند از نکته 437: لزوم پیوستگی عایق در هنگام عایقکاری رطوبتی دیوار زیرزمین نکته 438: نکاتی پیرامون عایقکاری کف آشپزخانه، سرویسهای بهداشتی و فضاهای مشابه نکته 439: عایقکاری کف پنجره‌ها، در پوش دست انداز بام و دودکش‌ها نکته 440: نکاتی پیرامون عایقکاری کف و بدنه استخرها و منابع آب نکته 441: نکاتی پیرامون عایقکاری کف پارکینگ در طبقات نکته 442: نکاتی پیرامون عایقکاری نماها نکته 443: نکاتی پیرامون عایقکاری درزهای انبساط در بام، نما و کف طبقات نکته 444: نکاتی پیرامون آزمایش عایقکاری نکته 445: نکاتی پیرامون حفظ و مراقبت عایقهای رطوبتی نکته 446: نکاتی پیرامون لایه محافظ عایق در مورد سطوح افقی بام نکته 447: نکاتی پیرامون استفاده از پوشش کاهگل در بام نواحی گرم و خشک نکته 448: استفاده از آجر فرش برای بامهای تخت، شیبدار، قوسی و گنبدها نکته 449: نقش محافظ عایقکاری در سرویسها، حمام و آشپزخانه نکته 450: نکاتی پیرامون عایق قائم دست‌انداز بام، دیوار زیرزمین، دیوار شالوده : کتاب 500 نکته کاربردی دیوارچینی، عایقکاری و الزامات عمومی ساختمان نکته 451: لزوم استفاده از توری سیمی به عنوان نگهدارنده عایق نکته 452: بهترین محافظ عایق برای بامهای قوسی نکته 453: مزیت کاشیکاری روی قشر عایق گنبدها نکته 454: لزوم استفاده از شن ریزدانه برای محافظت عایق بامهای تخت نکته 455: اگر عایقهای پیش‌ساخته با قشر نازکی از ماسه نرم یا خرده سنگ پوشانده شوند نکته 456: چنانچه عایق بام با رنگهای مخصوص منعکس‌کننده نور و گرما پوشانده شود نکته 457: نکاتی پیرامون جلوگیری از سوراخ شدن عایق نکته 458: لزوم جلوگیری از ریخته شدن مواد شیمیایی مضر بر روی عایق نکته 459: نکاتی پیرامون مناطقی که امکان رویش گیاهان و خزه در آنها وجود دارد اجرای عملیات ترمیمی در عایقهای رطوبتی: کتاب 500 نکته کاربردی دیوارچینی، عایقکاری و الزامات عمومی ساختمان نکته 460: نکاتی پیرامون مرمت عایق بدون نیاز به کندن عایقهای قبلی نکته 461: نکاتی پیرامون مرمت به روش برچیدن عایقکاری قبلی عایقکاری حرارتی (گرمابندی) ساختمان : کتاب 500 نکته کاربردی دیوارچینی، عایقکاری و الزامات عمومی ساختمان نکته 462: نکاتی پیرامون عایقکاری حرارتی نکته 463: نکاتی پیرامون راههای فرار گرما نکته 464: نکاتی پیرامون زیرزمینها به عنوان یکی از راههای فرار گرما نکته 465: نکاتی پیرامون کفها به عنوان یکی از راههای فرار گرما نکته 466: نکاتی پیرامون دیوارهای خارجی به عنوان یکی از راههای فرار گرما نکته 467: نکاتی پیرامون بام‌ها به عنوان یکی از راههای فرار گرما نکته 468: نکاتی پیرامون درهای خارجی و پنجره‌ها به عنوان یکی از راههای فرار گرما نکته 469: نکاتی پیرامون درزها و ترکهای ساختمان به عنوان یکی از راههای فرار گرما نکته 470: در اجرای عایق حرارتی نکاتی به شرح زیر باید رعایت گردند نکته 471: نکاتی پیرامون نحوة اجرای عایق حرارتی دیوارهای زیرزمین نکته 472: نکاتی پیرامون نحوة اجرای عایق حرارتی کفها نکته 473: نکاتی پیرامون نحوة اجرای عایق حرارتی دیوارهای خارجی نکته 474: نکاتی پیرامون نحوة اجرای عایق حرارتی بامها و سقفها نکته 475: نکاتی پیرامون نحوة اجرای عایق حرارتی درها و پنجره‌ها نکته 476: نکاتی پیرامون نصب عایقهای حرارتی نکته 477: نکاتی پیرامون بخاربندی عایقهای حرارتی نکته 478: نکاتی پیرامون نحوة اجرای لایه بخاربند نکته 479: نکاتی پیرامون مبدل حرارتی هوا به هوا نکته 480: نکاتی پیرامون رعایت نکات ایمنی به هنگام عایقکاری حرارتی عایقکاری صوتی (صدابندی ساختمانها): کتاب 500 نکته کاربردی دیوارچینی، عایقکاری و الزامات عمومی ساختمان نکته 481: نکات کلی پیرامون عایقکاری صوتی نکته 482: صدابندی ساختمان بر 2 اصل استوار است که عبارتند از نکته 483: نکاتی پیرامون عایقکاری صوتی نکته 484: تعریف ضریب کاهش سروصدا نکته 485: تعریف درجه عبور صوت نکته 486: جدول زیر گروه‌بندی درجه عبور صوت را نشان می‌دهد نکته 487: تعریف درجه عایق صوتی کوبه‌ای یا ضربه‌ای نکته 488: تصاویر «درجه عبور صوت» مربوط به جزئیات مختلف دیوار سازی نکته 489: تصاویر «درجه صدای کوبه‌ای» مربوط به سقفهای مختلف نکته 490: تعریف سر و صدای زمینه نکته 491: تعریف راههای کناری نکته 492: مبنای ارزیابی افت عبور صوت در یک ساختمان عبارت است از نکته 493: نمونه‌هایی از راههای عبور کناری عبارت‌اند از نکته 494: نکاتی پیرامون نصب مصالح آکوستیکی نکته 495: نکاتی پیرامون چسباندن مصالح آکوستیکی نکته 496: نکاتی پیرامون میخ کردن مصالح آکوستیکی نکته 497: نکاتی پیرامون سیستمهای آویخته مکانیکی نکته 498: نکاتی پیرامون جلوگیری از انتقال لرزش ناشی از ضربه نکته 499: جدول مصالح و سیستم‌های آکوستیکی مناسب در ساختمان نکته 500: انتخاب مصالح و سیستمهای آکوستیکی مناسب

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس مصطفی ثمریها
نوبت چاپ دوم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
تعداد صفحات 224
شابک 9786001681448