سم شناسی

خرید منابع کنکور ارشد رشته سم شناسی همچنین منابع کنکور دکتری این رشته با تخفیف ویژه از طریق این صفحه امکان پذیر است. شما می توانید از تمام ایران کتاب های مد نظر خودتان را سفارش دهید و با روش ارسال دلخواه خود آن ها را تحویل بگیرید. دقت داشته با شید که 3گام همواره آخرین چاپ و ویرایش کتاب های موجود در با زار را برای شما ارسال می کند.

مشاهده به عنوان جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
فیلتر براساس ویژگی ها
  • نوع محصول
  • نوع کتاب
  • ناشر

کتاب 2,000 Toxicology Board Review Questions نوشته Richard J.Fruncillo MD PhD Dabt از انتشارات اطمینان

کتاب 2,000 Toxicology Board Review Questions اثر Richard J.Fruncillo MD PhD Dabt توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.
300,000 تومان

کتاب Advances in Computational Toxicology: Methodologies and Applications in Regulatory Science (Book 30) نوشته Huixiao Hong از انتشارات اطمینان

کتاب Advances in Computational Toxicology: Methodologies and Applications in Regulatory Science (Book 30) اثر Huixiao Hong توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.
290,000 تومان

کتاب Barile’s Clinical Toxicology: Principles and Mechanisms نوشته Frank A. Barile از انتشارات اطمینان

کتاب Barile’s Clinical Toxicology: Principles and Mechanisms اثر Frank A. Barile توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.
620,000 تومان

کتاب Biomarkers in Toxicology نوشته Ramesh C. Gupta از انتشارات اطمینان

کتاب Biomarkers in Toxicology اثر Ramesh C. Gupta توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.
1,250,000 تومان

کتاب Botulinum Toxin Therapy (263) نوشته Scott M. Whitcup, Mark Hallett از انتشارات اطمینان

کتاب Botulinum Toxin Therapy (263) اثر Scott M. Whitcup, Mark Hallett توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.
357,000 تومان

کتاب Brainstorming Questions in Toxicology نوشته P. K. Gupta از انتشارات اطمینان

کتاب Brainstorming Questions in Toxicology اثر P. K. Gupta توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.
376,000 تومان

کتاب Casarett & Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons نوشته Curtis D. Klaassen از انتشارات اطمینان

کتاب Casarett & Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons اثر Curtis D. Klaassen توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.
990,000 تومان

کتاب Developmental Toxicology: Methods and Protocols نوشته Jason M. Hansen, Louise M. Winn از انتشارات اطمینان

کتاب Developmental Toxicology: Methods and Protocols اثر Jason M. Hansen, Louise M. Winn توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.
300,000 تومان

کتاب Fundamentals of Analytical Toxicology: Clinical and Forensic نوشته Robert J.Flanagan, Eva Cuypers از انتشارات اطمینان

کتاب Fundamentals of Analytical Toxicology: Clinical and Forensic اثر Robert J.Flanagan, Eva Cuypers توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.
380,000 تومان

کتاب Goldfrank's Toxicologic Emergencies نوشته Lewis S.Nelson, Robert S.Hoffman از انتشارات اطمینان

کتاب Goldfrank's Toxicologic Emergencies اثر Lewis S.Nelson, Robert S.Hoffman توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.
1,180,000 تومان

کتاب Handbook of Forensic Toxicology for Medical Examiners نوشته D.K.Molina M.D, Veronica Hargrove از انتشارات اطمینان

کتاب Handbook of Forensic Toxicology for Medical Examiners اثر D.K.Molina M.D, Veronica Hargrove توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.
170,000 تومان

کتاب Handbook of Plant and Animal Toxins in Food: Occurrence, Toxicity, and Prevention نوشته Gulzar Ahmad Nayik, Jasmeet Kour از انتشارات اطمینان

کتاب Handbook of Plant and Animal Toxins in Food: Occurrence, Toxicity, and Prevention اثر Gulzar Ahmad Nayik, Jasmeet Kour توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.
510,000 تومان

کتاب Handbook of Toxicology of Chemical Warfare Agents نوشته Ramesh C. Gupta از انتشارات اطمینان

کتاب Handbook of Toxicology of Chemical Warfare Agents اثر Ramesh C. Gupta توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.
1,438,000 تومان

کتاب Handbook of Toxicology نوشته Micheal J.d erelanko, carol S.Auletta از انتشارات اطمینان

کتاب Handbook of Toxicology اثر Micheal J.d erelanko, carol S.Auletta توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.
590,000 تومان

کتاب Handbook of Venoms and Toxins of Reptiles نوشته Stephen P.Mackessy از انتشارات اطمینان

کتاب Handbook of Venoms and Toxins of Reptiles اثر Stephen P.Mackessy توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.
390,000 تومان

کتاب Illustrated Handbook of Toxicology نوشته franz-Xaver Reichi, Leonard Ritter از انتشارات اطمینان

کتاب Illustrated Handbook of Toxicology اثر franz-Xaver Reichi, Leonard Ritter توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.
220,000 تومان

کتاب In Situ Bioavailability and Toxicity of Organic Chemicals in Aquatic Systems نوشته Thomas-Benjamin Seiler, Markus Brinkmann از انتشارات اطمینان

کتاب In Situ Bioavailability and Toxicity of Organic Chemicals in Aquatic Systems اثر Thomas-Benjamin Seiler, Markus Brinkmann توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.
374,000 تومان

کتاب Microextraction Techniques in Analytical Toxicology نوشته Ritu Singh از انتشارات اطمینان

کتاب Microextraction Techniques in Analytical Toxicology اثر Ritu Singh توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.
312,000 تومان

کتاب Model Organisms to Study Biological Activities and Toxicity of Nanoparticles نوشته Busi Siddhardha, Madhu Dyavaiah, Kaviyarasu Kasinathan از انتشارات اطمینان

کتاب Model Organisms to Study Biological Activities and Toxicity of Nanoparticles اثر Busi Siddhardha, Madhu Dyavaiah, Kaviyarasu Kasinathan توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.
539,000 تومان

کتاب Molecular Toxicology in Caenorhabditis elegans نوشته Dayong Wang از انتشارات اطمینان

کتاب Molecular Toxicology in Caenorhabditis elegans اثر Dayong Wang توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.
525,000 تومان

کتاب Neurotoxins and Fillers in Facial Esthetic Surgery نوشته Bradford M. Towne, Pushkar Mehra از انتشارات اطمینان

کتاب Neurotoxins and Fillers in Facial Esthetic Surgery اثر Bradford M. Towne, Pushkar Mehra توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.
100,000 تومان

کتاب Postmortem Toxicology: Challenges and Interpretive Considerations نوشته Timothy P. Rohrig از انتشارات اطمینان

کتاب Postmortem Toxicology: Challenges and Interpretive Considerations اثر Timothy P. Rohrig توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.
326,000 تومان

کتاب Principles and Practice of Critical Care Toxicology نوشته Omender Singh از انتشارات اطمینان

کتاب Principles and Practice of Critical Care Toxicology اثر Omender Singh توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.
502,000 تومان

کتاب Principles of Forensic Toxicology نوشته Barry S. Levine, SARAH KERRIGAN از انتشارات اطمینان

کتاب Principles of Forensic Toxicology اثر Barry S. Levine, SARAH KERRIGAN توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.
764,000 تومان