کتاب دستیار آزمون تاسیسات مکانیکی (نظارت و طراحی) نوشته مهندس داریوش هادی زاده از نوآور

کتاب دستیار آزمون تاسیسات مکانیکی (نظارت و طراحی) توسط مهندس داریوش هادی زاده نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب دستیار آزمون تأسیسات مکانیکی(صلاحیت  طراحی و نظارت): مقدمه مولف بخش اول / فرمول‌ها افت فشار نرخ و تعداد تعویض هوا تعویض هوای موتورخانه تبرید بصورت طبیعی تعویض هوای موتورخانه تبرید بصورت مکانیکی(در شرایط عادی) تعویض هوای موتورخانه تبرید در شرایط اضطراری حداکثر ظرفیت گرمایی بخاری خانگی گازسوز بدون دودکش رابطه فشار و دمای بخاراشباع بلوداون دیگ بخار رطوبت نسبی دبی دبی پمپ‌های روتاری با پره لغزنده دبی پمپ سیرکولاتور سرمایشی دبی پمپ سیرکولاتور گرمایشی دبی پمپ پیستونی توان مفید پمپ‌ها توان ترمزی پمپ‌ها محاسبه توان ورودی به موتور پمپ‌ها روابط تشابه پمپ‌ها ANPSH @ RNPSH سرعت مخصوص تغییرات سرعت مخصوص با دور ضربه قوچ حداکثر عمق مکش پمپ رابطه قطر و هد پمپ سانتریفیوژ هد پمپ سیرکولاتور گرمایشی (دیگ و…) هد پمپ سیرکولاتور سرمایشی(چیلرو …) هد پمپ برج خنک‌کن محاسبه زمان تخلیه آب توسط پمپ محاسبات پمپ برگشت آبگرم مصرفی زونبندی دبی آب درگردش خنک‌کن (دبی پمپ برج) دامنه و تقارب برج خنک‌کن راندمان حرارتی برج خنک‌کن تبخیر آب دربرج خنک‌کن ایرواشر محاسبه نرخ تبخیر آب درایرواشرها تن تبرید (TR) ضریب عملکرد (COP) نسبت کارایی انرژی ((EER رطوبت مخصوص (W) فشار جزیی بخار (PV) ظرفیت سختیگیر ضریب شیر کنترلی محاسبه توان فن‌ها تعیین چگالی و تصحیح سرعت و چگالی روابط تشابه فن‌ها قطر و شعاع هیدرولیکی محاسبه قطر لوله گاز فشار قوی سرعت گاز در لوله‌کشی گاز فشار قوی سری و ضخامت لوله‌های تک لایه پلاستیکی حجم منبع انبساط باز قطر لوله‌های منبع انبساط باز حجم منبع انبساط بسته بالشتکی ظرفیت حرارتی دیگ بخار و دبی تولیدی بخار کیفیت بخار اشباع محاسبه قطر دودکش‌های فلزی (با فرمول) بخار فلش حرارت نهان : اتاق  هوای تازه ورودی به فضا موثر اتاق حرارت نهان کل حرارت کل حرارت کل هوای تازه به فضا حرارت کل موثر مجموع کل حرارت مورد نیاز ضرایب حرارت ضریب حرارت محسوس ضریب حرارت محسوس اتاق ضریب حرارت محسوس موثر ضریب حرارت محسوس موثر کل مقاومت حرارتی عایق آب گرم‌کن محاسبه افت فشار و قطر لوله‌های آتش نشانی گرمای محسوس گرمای نهان گرمای کل ضریب گرمای محسوس انتقال حرارت هدایتی مقاومت حرارتی مقاومت حرارتی سطوح تخت انتقال حرارت به روش هدایتی از جدارهای سری انتقال حرارت به روش هدایتی با احتساب لایه‌های هوا انتقال حرارت به روش جابجایی انتقال حرارت به روش تشعشع انتقال حرارت جرمی شعاع بحرانی محاسبه احتراق برای گاز طبیعی محاسبه سطح برای تامین هوای احتراق طبیعی از بیرون محاسبه سطح برای تامین هوای احتراق طبیعی از فضای مجاور محاسبه توان عدد رینولدز سرعت صوت در آب گازهای کامل فرایندهای هوا معادله برنولی ویسکوزیته ضخامت پرشر وسل هد وفشار دینامیک (سرعتی) ضریب کنار گذر (B.F) رابطه قطر پولیها طول تسمه محاسبه حجم سوخت مصرفی دمای اختلاط در هواساز محاسبه حرارت برای آب گرم جابجایی افراد توسط پله برقی اینرسی حرارتی ضریب جابجایی انرژی نسبت تراکم دمای اختلاط آب در کلکتور رابطه تبدیل سطح مستطیلی به سطح گرد کارایی یک کویل سرمایی راندمان حرارتی کولر آبی روز-درجه گرمایی/سرمایی سالانه (ADDH@ADDC) ضریب انتقال حرارت مرجع و طرح محاسبه حجم چربیگیر بخش دوم / جداول جدول ها 1- نرخ تخلیه یا تعویض هوا 2- کلیه سرعتهای مندرج در مباحث 3- یه آزمایشهای مندرج در مباحث 4- فواصل دستگاهها و تجهیزات تاسیساتی از مواد مختلف 5- حداقل مقاومت در برابر آتش قسمتها و اجزا مختلف 6- مقدار غلظت گاز و مواد مختلف در هوا و یا آب برحسب ppm 7- شیب مجاز لوله‌ها و کانالها 8- ابعاد توری و صافی‌ها 9- شرح اعداد درجه حفاظت موتورها 10- دمای طرح داخل و رطوبت مطلوب هوا مکانهای مختلف 11- شرایط طراحی تابستانی و زمستانی مراکز استانهای ایران 12- خواص ترمودینامیکی آب 13- حداقل قطر لوله‌های آبرسانی ساختمان 14- حداقل و حداکثر فشار آب پشت شیر لوازم بهداشتی 15- انواع لوله‌ها در سیستم آب‌رسانی ساختمان 16- جنس و نحوه اتصال و … لوله‌های پلاستیکی 17- روش‌های حفاظت آب آشامیدنی در اتصال به وسایل مختلف 18- فاصله تکیه‌گاه‌ها در سیستم لوله‌کشی آب سرد و گرم مصرفی و فاضلاب و آب باران 19- درصدمجاز سرب در اجزاء لوله‌کشی آب سرد و گرم مصرفی 20- حداقل ضخامت عایق لوله‌های آبگرم مصرفی 21- فرمولهای تشابه پمپ‌های سانتریفوژ 22- فرمولهای محاسبه توان پمپ‌ها 23- مقایسه مشخصات انواع پمپ‌ها 24- 25- مقادیر SHG برای عرض جغرافیایی 40 درجه و موقعیتهای مختلف 26- حدود تقریبی ضریب عملکرد چیلرها 27- ساعت وقوع حداکثر بار حرارتی برای جهات محتلف جغرافیایی برای کشور ایران 28- کیفیت آب در گردش برج و کندانسور 29- کیفیت آب تغذیه برج 30- دمای خروجی از دستگاه‌های با سوخت مایع یا گاز 31- حداقل ضخامت دودکش فلزی 32-حداقل ضخامت ورق لوله رابط دودکش با دمای پایین با سوخت مایع یا گاز 33- تعیین قطر دودکش دستگاه‌های گازسوز مکش طبیعی 34- فرمولهای محاسبه توان فن‌ها 35- قوانین تشابه فن‌های سانتریفوژ 36- الزامات کانال‌های تخلیه سیستم‌های مختلف و کانال‌های تامین هوای احتراق 37- الزامات دهانه‌های سیستم‌های مختلف 38- تغییرات مشخصات هوا در فرایندهای مختلف 39- مشخصات و شرایط کار کلیه لوله‌های مقررات ملی ساختمان 40- طبقه‌بندی سیستم‌های لوله‌کشی در تأسیسات گرمایی و سرمایی 41-جنس و مشخصات لوله‌های فولادی سیاه در سیستمهای 42-جنس و مشخصات لوله‌های فولادی سیاه در سیستمهای 43- جنس و مشخصات لوله‌های مسی در 44- حداکثر فاصله دوتکیهگاه در لولهکشی‌های 45- حداکثر قطرنامی لوله انشعاب از لوله اصلی با اتصال جوشی 46- فرمول‌های تعیین ابعاد خم و لوپ‌های انبساطی  47- خم کردن لوله‌های فولادی 48- غلاف لوله‌های و مجاری سیستم‌های مختلف 49- SFU لوازم بهداشتی 50- مقدار D,F.U برای لوازم بهداشتی مختلف 51- اندازه‌گذاری لوله اصلی افقی فاضلاب 52- مقدار D.F.U برای لوازم بهداشتی برحسب قطر نامی سیفون 53- اندازه‌گذاری شاخه‌های افقی و لوله‌های قائم فاضلاب  54- جنس لوله‌های آب باران و فاضلاب 55- حداقل قطر سیفون لوازم بهداشتی و لوه فاضلاب و هواکش متصل به سیفون 56- قطر نامی لوله‌های قائم آب باران بام بر مبنای 4/25 میلی‌متر (یک اینچ) بارندگی در ساعت 57 – قطر نامی لوله‌های افقی آب باران بام بر مبنای 4/25 میلی‌متر (یک اینچ) بارندگی در ساعت (سیستم واحدهای انگلیسی) 58- قطر نامی لوله‌های افقی آب باران بام بر مبنای 4/25 میلی‌متر (یک اینچ) بارندگی در ساعت (سیستم واحدهای بین‌المللی) 59- الزامات دریچه بازدید سیستم‌های مختلف 60- حداقل قطر اسمی لوله هواکش مخازن سوخت مایع 61- ابعاد مخزن سوخت مایع طبق استاندارد (1351) 433 ISIRI 62- مساحت دهانه‌های تامین هوای احتراق 63- تبدیل کانال گرد به مقطع چهارگوش 64- تعیین قطر لوله‌های گاز 65- ضرایب تصحیح برای چگالی‌های مختلف گاز طبیعی با فشار 66- ظرفیت لوله‌ها با قطر و طول مختلف بر حسب مترمکعب در ساعت برای گاز طبیعی با چگالی 65/0 و فشار اولیه 2 پوند بر اینچ مربع (13790 پاسکال) و حداکثر افت فشار 10 درصد 67- ظرفیت لوله‌ها با قطر و طول مختلف بر حسب متر مکعب در ساعت برای گاز طبیعی با چگالی 65/0 و فشار اولیه 5 پوند بر اینچ مربع (34474 پاسکال) و حداکثر افت فشار 10 درصد 68- ظرفیت لوله‌ها با قطر و طول مختلف بر حسب مترمکعب در ساعت برای گاز طبیعی با چگالی 65/0 و و فشار اولیه 15 پوند بر اینچ مربع (103421 پاسکال) و حداکثر افت فشار 10 درصد 69- ظرفیت لوله‌ها با قطر و طول مختلف بر حسب مترمکعب در ساعت برای گاز طبیعی با چگالی 65/0 و فشار اولیه 30 پوند بر اینچ مربع (206843 پاسکال) و حداکثر افت فشار 10 درصد 70- ظرفیت لوله‌ها با قطر و طول مختلف بر حسب مترمکعب در ساعت برای گاز طبیعی با چگالی 65/0 و فشار اولیه 60 پوند بر اینچ مربع (413686 پاسکال) و حداکثر افت فشار 10 درصد 71- ضرایب تصحیح برای گاز طبیعی با چگالی‌های مختلف 72- دستگاه‌های گازسوز- مصرف گاز، علامت اختصاری آنها 73- مشخصات لوله و اتصالات فولادی گاز 74- مشخصات لوله‌های گاز 1/4 PSIG  75- نوع و مشخصات و جنس لوله‌های سیستم‌های گازرسانی 76- حدود و دامنه کاربرد سیستم‌های گازرسانی 77- مشخصات لوله‌های گاز با فشار 2 پوند بر اینچ مربع و بیشتر 78- الکترودهای جوشکاری در لوله‌کشی گاز 79-تعداد دنده و طول قسمت دنده شده لوله‌های گاز 80- در پخ زدن لوله‌های فولادی گاز هنگام جوشکاری 81-تطابق قطر اسمی لوله‌ها 82-انواع ساختمانها در موضوع گاز 83- فاصله تکیه‌گاه‌ها در لوله‌کشی گاز 84- شیرهای سوخت گاز و مایع 85- قطر شیر مجاز قابل نصب در سیستم کتاب دستیار آزمون تأسیسات مکانیکی(صلاحیت و طراحی) 86- فاصله نصب شیر مصرف دستگاه گازسوز 87- حدود و دامنه کاربرد سیستم‌های گازرسانی 88- فواصل لوله‌ها و کنتور و شیرهای گاز از تجهیزات و اجزاء مختلف 89- حریم خطوط لوله گاز در مجاورت و تقاطع با تأسیسات 90-شرایط دفن لوله‌های گاز و سوخت مایع 91-اثرات استنشاق گاز CO 92- ضریب انتقال حرارت اجسام مختلف (منبع مبحث 19) 93-ضریب انتقال حرارت اجسام مختلف(منبع مبحث 19) 94- مقاومت حرارتی مصالح ساختمانی مختلف 95 – مقادیر مقاومت حرارتی بلوک سیمانی در دیوار  96- مقادیر مقاومت حرارتی لایة ساختمانی آجر توپر در دیوار 97- مقادیر مقاومت حرارتی بلوک سفالی در دیوار 98- مقاومت حرارتی عایق سیستم‌های مختلف 99- گروه اینرسی حرارتی ساختمان، بر حسب جرم سطحی مؤثر ساختمان در واحد سطح زیربنای مفید 100- محاسبه‌ی ضریب برای ساختمان‌های غیرمستقل – فضاهای بااستفاده مداوم بر حسب اینرسی حرارتی ساختمان و شاخص خورشیدی 101- تعیین گروه ساختمان از نظر میزان صرفه‌جویی در مصرف انرژی 102- ضرایب تبدیل واحدهای ویسکوزیته 103- حداکثر ناشاقولی مجاز ابعاد چاه آسانسور 104- حداقل فاصله کف به کف طبقات  105- حداقل ابعاد موتورخانه مشترک آسانسورهای کششی، به استثنای آسانسورهای مسکونی کم تردد 106- حداقل مساحت کابین متناسب با تعداد نفرات 107- اندازه موتورخانه 108- حداقل فاصله کف به کف طبقات 109- عمق (عرض یا طول هم‌راستای عمق کابین) راهرو مقابل ورودی‌های آسانسور 110- طول مسیر پیمایش، بن‌بست‌ها و مسیر مشترک پیمایش 111- راهنمای حروف اختصاری تصرف‌ها 112- مقاومت لازم برای جداسازی تصرف‌ها در روش جداسازی شده (بر حسب ساعت) 113- محافظت فضاهای فرعی حادثه‌خیز 114- علامت‌گذاری لوله و دیگر اجزای لوله‌کشی با رنگ بخش سوم / نقشه‌ها شکل : 1- نمونه‌ای از یک فلودیاگرام موتورخانه آبگرم 2- نمونه‌ای از یک فلودیاگرام موتورخانه بخار 3- نمونه‌ای از یک فلودیاگرام موتورخانه بخار(2) 4- جزییات نصب دیگ چدنی 5- جزییات نصب دیگ فولادی بخار 6- شماتیکی از اجزاء دیگ فولادی بخار 7- جزییات نصب دیگ فولادی آبگرم 8- شماتیکی از اجزاء دیگ فولادی آبگرم 9- شماتیکی از دیگ فولادی سه پاس عقب خشک 10- شماتیکی از مقطع یک دیگ واتر تیوب 11- جزئیات لوله‌کشی گاز به مشعل و اجزاء مربوطه 12- شماتیک‌هایی از سیکل تبرید تراکمی 13- جزییات نصب چیلر تراکمی 14- شماتیکی از سیکل چیلر جذبی تک اثره  15- فلودیاگرام مبرد و جاذب یک چیلر جذبی دواثره و قسمتهای مختلف آن 18- جزئیات نصب پمپ سیرکولاتور 19- جزئیات نصب پمپ سیرکولاتور خطی 20- نمونه‌ای از منحنی مشخصه پمپ سانتریفوژ 23– جزییات نصب منبع کویلدار(آب/آب) 24- جزییات نصب منبع کویلدار(بخار/آب 25- جزییات نصب مبدل لوله پوسته ای(آب/آب) 61- جزییات نصب مبدل لوله پوسته ای(بخار/آب) 27- جزییات نصب مبدل صفحه ای(بخار/آب) 28- شماتیکی از یک هواساز با ایرواشر 29- جزئیات نصب مخزن سوخت دفنی(1) 31- جزئیات نصب مخزن سوخت دفنی(3) 32- شماتیکی از یک دی اریتور 33- دیاگرام اسمز معکوس (R.O) 34- شماتیک سختیگیر رزینی  35- جزییات لوله‌کشی فنکویل با شیر ترموستایک دوراهه 36- جزییات لوله‌کشی فنکویل با شیر ترموستایک سه راهه 37- جزییات لوله‌کشی یونیت بخاری 38- جزییات نصب رادیاتور 39- جزییات نصب کولر آبی 40- شماتیک ساده‌ای از سیستم آب سرد کننده با چیلر تراکمی و برج کتاب دستیار آزمون تأسیسات مکانیکی(صلاحیت طراحی و نظارت) شکل 41- نمودار ترمودینامیکی آنتالپی – فشار فریون R134a 42- جزییات نصب کولر گازی پنجره ای 45- نمونه از خمها و حلقه انبساطی 46- جزییات اجرای قطعه انبساطی 47- 48-روش‌های ساخت زانو 49- لوله‌کشی اولیه- ثانویه(سری) 50- لوله‌کشی اولیه- ثانویه(موازی) 51- سیستم لوله‌کشی دو لولهای 52- جزییات و ابعاد جداکننده هوا 53- جزییات ساخت و اجرای هواگیر(AIR VENT) 54- جزییات اجرای شیر هواگیر اتوماتیک 55- شماتیک نصب شیر سه راهه ترموستایک تقسیم‌کننده 57- نمودار تعیین قطر لوله‌های بخار 58- ایستگاه تقلیل فشار بخار یک مرحله ای 59- جزییات اجرای شیر فشارشکن بخار 62- جزییات اجرای سیستم لوله‌کشی هواساز(بخار) 63- جزییات اجرای ساخت زانوهای کانال‌کشی 64- شماتیک از جداکننده آب از بخار 65- شماتیک چاله کندانس و مخزن و پمپ کندانس 66- تعویض هوای فضای واقع در زیرزمین 67- سطح مقطع کانال تامین هوای دستگاه گازسوز احتراق توسط یک کانال 68- سطح مقطع کانال تامین هوای دستگاه گازسوز احتراق توسط دو کانال 69- تامین هوای احتراق از فضای مجاور 70- روشهای مختلف تامین هوای احتراق از بیرون 73- سیکل تبرید در دوحالته سرمایش(b) و گرمایش یا پمپ حرارتی(a) 74- 75- نمودار تعیین قطر کانالهای هوارسانی 76- تبدیل و دوخم در کانال 77- جزییات انشعاب گیری 90 درجه از کانال هوارسانی 78- جزییات انشعاب گیری از کانال هوارسانی 79- جزییات انشعاب گیری از کانال هوارسانی(2) 80- جزییات انشعاب گیری از کانال هوارسانی(3) 81- ابعاد و جزییات نصب دریچه ماسه گیر 82- جزییات انشعاب گیری از کانال هوارسانی 83- جزییات اجرای دهانه تخلیه کانال روی بام  84- جزییات اجرای دهانه تخلیه کانال روی بام 85- نمودار تعیین قطر لوله‌های فولادی آب رسانی(1) 86- نمودار تعیین قطر لوله‌های فولادی آب رسانی(2) 88- نمودار افت فشار کنتور نوع دیسکی(IP) 89- نمونه‌ای از منطقه‌بندی آبرسانی ساختمان با بوستر پمپ 90- شماتیک شیر یکطرفه دوتایی 91- جزییات نصب دستشویی 92- جزییات نصب دوش 93- جزییات نصب وان 94- جزییات نصب سینک آشپزخانه کتاب دستیار آزمون تأسیسات مکانیکی(صلاحیت طراحی و نظارت ) 95- جزییات نصب توالت شرقی با فلاش والو 96- جزییات نصب توالت شرقی با فلاش تانک 97- جزییات نصب توالت فرنگی با فلاش تانک 98- جزییات نصب توالت فرنگی با فلاش والو 99- جیدمان و فواصل توالت شرقی از اطراف 100- فواصل لوازم بهداشتی از اطراف و از سایر لوازم بهداشتی 101- جزییات نصب آبسرد کن 102- دیاگرام بازیافت فاضلاب خاکستری برای آبیاری زیرزمینی 103- دیاگرام بازیافت فاضلاب خاکستری برای آبیاری زیرزمینی  104- شماتیکی از یک سیفون 105- روش اتصال انشعاب به لوله قایم فاضلاب 106- اتصال آخرین انشعاب لوله افقی به لوله قایم فاضلاب 107-زانوی پایین لوله قایم فاضلاب 108- روش‌های اتصال هواکش به علم فاضلاب 109- روش‌های اتصال هواکش به دوخم فاضلاب 111- انواع دوخم قایم لوله فاضلاب 112- دو نمونه هواکش مداری شماره (16-6-25) اندازه‌گذاری هواکش 114- اندازه گذاری هواکش مشترک برای وسایل بهداشتی در یک طبقه  115- اندازه گذاری هواکش مشترک برای وسایل بهداشتی در طبقات مختلف 116-حداکثر فاصله نقطه اتصال هواکش خشک از لبه سرریز سیفون 117- نمونه‌هایی از هواکش مداری 118- روش‌های اتصال هواکش خشک به لوله قایم و افقی فاضلاب 119- ارتفاع لوله افقی هواکش تا تراز سرریز وسیله(2) 120- گزینه‌های مختلف اتصال لوله قایم هواکش به قسمت پایین لوله قابم فاضلاب 122- نمونه‌ای از اجرای علمک گاز و لوله رابط آن 123- جزییات انشعاب علمک پلی اتیلن(1) 124- جزییات انشعاب علمک پلی اتیلن(2) 126- کانال دفن برای دو لوله موازی گاز 127- فلودیاگرام استخر (گندزدایی با ازن و کلر)

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس داریوش هادی زاده
نوبت چاپ اول
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب رحلی
تعداد صفحات 200
شابک 9786001684814