کتاب اصول و راهنمای نظریه‌نویسی ویژه کارشناسان رسمی دادگستری و قوه‌قضائیه (برای دارندگان پروانه کارشناسی) نوشته مهندس محمدعلی فرشادفر دکتر محسن عقابی مهندس محمد کولیوند از نوآور

کتاب اصول و راهنمای نظریه‌نویسی ویژه کارشناسان رسمی دادگستری و قوه‌قضائیه (برای دارندگان پروانه کارشناسی) توسط مهندس محمدعلی فرشادفر دکتر محسن عقابی مهندس محمد کولیوند نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

مطالب کتاب اصول نظریه نویسی ویژه کارشناسان رسمی فصل اول / رسم‌الخط فارسی رعایت رسم‌الخط شیوه املای بعضی از واژه‌ها، پسوندها و پیشوندها شیوه نگارش همزه کسرة اضافه هنگام اتصال به «هـ» غیرملفوظ فصل دوم / آیین نگارش رعایت نشانه‌گذاری 1- نقطه (.) 2- نشانه درنگ یا سرکج یا ویرگول (،) 3- نقطه‌ویرگول یا نقطه سرکج (؛) 4- دونقطه (:) 5- گیومه «» 6- قوسین یا دوکمان یا پرانتز () 7- قلاب یا کروشه ] [ 8- سه‌نقطه (…) 9- نشانه تعجب (!) 10- علامت سؤال (؟) 11- خط تیره (-) 12- نشانه تکرار یا ایضاً (//) 13- نشانه حذف کلی یا چند نقطه (…..) 14- نشانه تشریح یا دو خط (–) 16- ستاره (*) عربی در فارسی نشانه‌های اختصاری فارسی 1 نشانه‌های اختصاری فارسی2 نشانه‌های اختصاری‌ نگارش و چاپ لاتین فصل سوم / گزارش‌نویسی برای همه بخش اول مراحل گزارش‌نویسی 1- مرحله مقدماتی 2- مرحله طرح‌ریزی 3- مرحله نوشتن 4- مرحله انتقاد و تجدیدنظر انواع گزارش 1- گزارش ازنظر نحوه ارائه 1-1 گزارش شفاهی 1-2- گزارش کتبی 2- گزارش ازنظر نوع الف- گزارش کوتاه ب- گزارش خبری ج- گزارش تحقیقی 3- گزارش ازنظر موضوع و هدف الف – گزارش اطلاعی ب – گزارش انتقادی ج – گزارش مشورتی قسمتهای اساسی یک گزارش کتبی جامع 1- مقدمه 2 – متن گزارش 3- نتیجه 4- پیشنهادها و توصیه‌ها 5- ضمائم چگونگی گردآوری اطلاعات تنظیم گزارش فصل چهارم / مکاتبات اداری نامه‌های اداری و رسمی نکات مهم در نامه‌نگاری اداری جلوگیری از دوباره‌کاری 1- مکاتبات اداری باید به حداقل کاهش یابد 2- جلب رضایت 3- رعایت احترام و ادب 4- نوع و اندازه کاغذ نامه بهتر بنویسیم الف – فکر کردن پیش از نوشتن نامه ب – احساس مسئولیت و صراحت پ- احتیاج خواننده ت- مخاطب ث – اهمیت و تنظیم مطالب ج – بکار بردن کلمات مناسب چ – تقسیم‌بندی نامه ح – اصطلاحات اداری خلاصه نتایج اجزاء مختلف نامه اداری 1- سرلوحه 2- عنوان گیرنده و فرستنده و موضوع نامه الف – عنوان گیرنده نامه ب – فرستنده نامه پ – موضوع نامه ث – مقام واسطه بین فرستنده و گیرنده نامه ث- موارد حذف عنوان فرستنده و موضوع نامه 3- متن نامه 3 – 1- شروع نامه 3 – 2- شخصیت نویسنده 3 – 3- صراحت و خلاصه گویی 3 – 4 – مستند بودن 3 – 5- نوشتن نام و نشانی کامل 3- 6- پاکنویس و نوع خط 3-7- پیام یا پیکره اصلی 4- امضاء مشخصات امضاء کنندگان نامه 4-1- قواعد امضای نامه 5- گیرندگان رونوشت 6- تسلیمِ نامه و گرفتن رسید 7- ویژگی‌های یک نامه اداری خوب 8- نشانه‌های ممنوع در نامه اداری فصل پنجم / غلط ننویسیم فصل ششم / اصول و مبانی نظریه کارشناسی 1- شرایط اعتبار نظر کارشناس 2- شرایط مستقیم نظریه کارشناسی 2-1- صریح بودن نظریه. 2-2- منجز بودن نظریه. 2-3- مستدل بودن نظریه. 2-4- موجه بودن نظریه. 2-5- عدم مخالفت با اوضاع معلوم. 3- شرایط غیرمستقیم نظریه کارشناسی 3-1- قبول امر کارشناسی 3-2- اظهارنظر در مهلت مقرر 3-3- ناقص نبودن 3-4- کتبی بودن 3-5- مشکوک نبودن 4- میزان اعتبار نظر کارشناس 4-1- اختیار ارزیابی نظریه توسط دادگاه 4-2- اخذ توضیح یا تکمیل کارشناسی.. 4-3- رد نظر و ارجاع به کارشناسان دیگر نتیجه‌گیری فصل هفتم / جامع ‌و مانع در نظریه نویسی جامع و مانع یعنی چه؟ مطابقت با قرار ارجاع. دو نمونه قرار ارجاع امر به کارشناس فصل هشتم متن نویسی نظریه کارشناسی کلیات متن نویسی نظریه های کارشناسی شرح جزئیات متن نویسی نظریه کارشناسی چند عبارت پیشنهادی برای شروع نظریه فصل نهم / دستورالعمل تدوین گزارش و نظریه‌کارشناسی  شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری   توضیحات اولیه موضوع کارشناسی مشخصات فنی موضوع کارشناسی مشخصات قانونی و حقوقی دارائیهای موضوع کارشناسی اقدامات انجام‌شده توسط کارشناس یا هیئت کارشناسی جمع‌بندی و ارائه نظریه کارشناسی حق‌الزحمه کارشناسی نظارت فصل دهم / دستورالعمل سربرگ گزارشهای کارشناسی مصوبه 25 تیرماه 96  بـه شمـاره 5707 کانون کارشناسان رسمی استان تهران   انواع سربرگ کارشناسی فصل یازدهم / نکات مهم در ارزیابی بانکها 1- عرصه و اعیان 2- سهل­البیع بودن 2- ملک طلق چیست؟ معنی و مفهوم ملک طلق چیست؟ 3- منظور از اموال توقیفی و فروش اموال بازداشتی 4- استعلام سند رسمی جهت تعیین اصالت و جلوگیری از جعل اسناد رسمی   5- استعلام سند الکترونیکی فصل دوازدهم / کنتـرل مـوقعیت جغـرافیائی املاک با  استفاده از سند تک‌برگی و کدهای UTM   1- با استفاده از سایت ژئوپلانر. 2- تعیین موقعیت یک ملک با استفاده از کد UTM در نرم‌افزار MapSource. 3- تعیین موقعیت یک ملک با استفاده از کد UTM در نرم‌افزار Google Earth. فصل سیزدهم / تکالیف و وظایف کارشناسان رسمی دادگستری.. رفتار و ویژگی‌های ظاهری کارشناس در زمان حضور در دادگاه فصل چهاردهم / متن‌های پیشنهادی برای رشته‌های مختلف کارشناسی.. نمونه رأی شورای حل اختلاف در باب صدور قرار تامین دلیل.. نمونه قرار تامین دلیل با جلب نظر کارشناس شورای حل اختلاف متن پیشنهادی جهت دریافت حق‌الزحمه از بانک نمونه 1 متن پیشنهادی جهت دریافت حق­الزحمه از بانک نمونه 2. متن پیشنهادی جهت ترمیم حق­الزحمه از دادگاه نمونه 3. نمونه گزارش ارزیابی برای بانک… پیوست‌های کتاب اصول نظریه نویسی ویژه کارشناسان رسمی پیوست 1 / تخلفات کارشناسان رسمی و دادگاه انتظامی یادآوری قوانین کارشناسان رسمی مراجع انتظامی تخلفات و مجازات‌های انتظامی ماده 26 ق.ک.ک.ر.د. نحوه تعلیق کارشناسی و جریمه تمدید نشدن پروانه‌ی کارشناسی  تعلیق کارشناسی.. 20 جریمه تمدید نکردن پروانه‌ی کارشناسی توصیه‌های کارشناسی برای کاهش مراجعه به شورای انتظامی جهات رد کارشناسی منع قانونی کارشناسان دولتی مطالبه ضرر و زیان از کارشناس کارشناس در چه حالتی توسط دادگاه جلب می‌شود؟ بازدید از محل موضوع کارشناسی پیوست 2 / آشنایی با قوانین کارشناسان رسمی دادگستری آشنایی با قوانین مورد نیاز کارشناسان در تمام رشته‌ها (1) آشنایی با قوانین مورد نیاز کارشناسان در تمام رشته‌ها (2) سخن آخر

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس محمدعلی فرشادفردکتر محسن عقابیمهندس محمد کولیوند
نوبت چاپ سوم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب رقعی
تعداد صفحات 232
شابک 9786001684173