کتاب سازه های فولادی، جلد اول نوشته نادر فنائی، حسین صباغیان از انتشارات سری عمران

کتاب سازه های فولادی، جلد اول نوشته نادر فنائی، حسین صباغیان در انتشارات سری عمران به چاپ رسیده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب سازه های فولادی، جلد اول در هشت فصل به شرح زیر نگارش شده است:
1. مفاهیم مقدماتی سازه های فولادی
2. طراحی اعضای کششی
3. طبقه بندی مقاطع فولادی از نظر کمانش موضعی
4. طراحی اعضای فشاری
5. طراحی اعضای خمشی
6. برش در سازه های فولادی
7. الزامات حالت حدی بهره برداری در تیرها
8. طراحی اعضای فولادی برای ترکیب نیروی محوری و لنگر خمشی و پیچش خالص

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

کتاب مکانیک خاک (نسل جدید) نوشته ساسان امیرافشاری ویرایش حسین فراهانی از سری عمران

کتاب مکانیک خاک (نسل جدید) نوشته ساسان امیرافشاری ویرایش حسین فراهانی از سری عمرانبه ارائه دورس و نکات تستی به همراه تست های تالیفی و سال اخیر آزمون به همراه پاسخ های تشریحی پرداخته است

کتاب مقاومت مصالح (ویرایش جدید) نوشته گروه مولفین زیر نظارت علمی نادر فنائی از سری عمران

کتاب مقاومت مصالح (ویرایش جدید) نوشته گروه مولفین زیر نظارت علمی نادر فنائی از سری عمرانبه ارائه دورس و نکات تستی به همراه تست های تالیفی و سال اخیر آزمون به همراه پاسخ های تشریحی پرداخته است
598,000 تومان

کتاب زبان تخصصی (نسل جدید) نوشته محمد اصفهانی و زهرا آهنگر از سری عمران

کتاب زبان تخصصی (نسل جدید) نوشته محمد اصفهانی و زهرا آهنگر از سری عمرانبه ارائه دورس و نکات تستی به همراه تست های تالیفی و سال اخیر آزمون به همراه پاسخ های تشریحی پرداخته است

کتاب تحلیل سازه ها (نسل جدید-نظام مهندسی) نوشته احمد جوزدانی و نادر فنائی از سری عمران

کتاب تحلیل سازه ها ویژه آزمون نظام مهندسی می باشد که نسبتاً حجم کمی دارد و با شیو های جدید که مبتنی بر استفاده از نمودارهای درختی و جداول برای ارائه بندهای آیین نامه طراحی شده تا پاسخ به سؤالات با سرعت بالا را امکان پذیر کند.