کتاب آموزش جامع نقشه خوانی ساختمان نوشته دکتر عبدالله چراغی از نوآور

کتاب آموزش جامع نقشه خوانی ساختمان توسط دکتر عبدالله چراغی نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

مطالب کتاب آموزش نقشه خوانی ساختمان: پیشگفتار فصل اول : کلیات 1-1 مقدمه 1-2 انواع نقشه‌ها 1-2-1 پلان 1-2-2 نما 1-2-3 برش فصل دوم : نقشه‌‌های معماری 2-1 آپارتمان 5 طبقه مسکونی 2-1-1 توضیحات کلی 2-1-2 سایت پلان 2-1-3 پلان طبقات 2-1-4 برش‌های طولی و عرضی 2-1-5 پلان مبلمان طبقات 2-1-6 پلان جزئیات اجرایی 2-1-7 پلان شیب‌بندی بام 2-1-8 نقشه نما 2-1-9 نقشه‌های تکمیلی 2-1-9-1 نقشه جزئیات 2-1-9-2 نقشه‌های Layout 2-2 ساختمان ویلایی دوبلکس 2-2-1 سایت پلان 2-2-2- پلان اندازه‌گذاری طبقات 2-2-3 پلان مبلمان طبقات 2-2-4 پلان بام 2-2-5 نقشه نماهای اصلی 2-2-6 برش فصل سوم : نقشه‌های سازه 3-1 مقدمه 3-2 سازه فلزی 3-2-1 کلیات نقشه 3-2-2 نقشه سازه نگهبان 3-2-2-1 پلان استقرار سازه نگهبان 3-2-2-2 جزئیات فونداسیون منفرد و شمعها 3-2-2-3 مراحل اجرایی 3-2-2-4 جزئیات ساخت خرپاها 3-2-3 نقشه فونداسیون 3-2-3-1 پلان فونداسیون 3-2-3-2 مقطع پی 3-2-3-3 پلان آرماتورهای تقویتی 3-2-4 پلان ستون‌گذاری 3-2-5 جزئیات اجرایی ستونها 3-2-5-1 نما و برش ستون 3-2-5-2 جزئیات وصله ستون 3-2-6 تیرهای اصلی و فرعی 3-2-6-1 پلان تیرریزی 3-2-6-2 مقطع تیرها 3-2-6-3 اتصالات گیردار 3-2-6-4 اتصالات مفصلی 3-2-6-5 وصله تیرها 3-2-7 نحوه اجرای مهاربندها 3-2-7-1 نمای مهاربند 3-2-7-2 مقطع مهاربند 3-2-7-3 جزئیات ورقهای اتصال 3-2-8 نقشه اجرایی سقف 3-2-8-1 نحوه اجرای برشگیرها 3-2-8-2 جزئیات دال بتنی 3-2-9 نقشه اجرایی راه‌پله 3-2-9-1 شمشیری پله 3-2-9-2 دال بتنی پله 3-2-10 نحوه اجرای وال‌پست‌ها 3-3 سازه بتنی 3-3-1 کلیات 3-3-1-1 مشخصات پروژه 3-3-1-2 مشخصات خم میلگردها 3-3-1-3 وصله میلگردها 3-3-2 سازه نگهبان 3-3-3 فونداسیون 3-3-3-1 پلان فونداسیون 3-3-3-2 مقطع پی 3-3-3-3 جزئیات چاله آسانسور 3-3-4 پلان ستون‌گذاری و دیوارهای برشی 3-3-5 نقشه ستون‌ها 3-3-5-1 نمای ستون 3-3-5-2 مقطع ستون 3-3-6 دیوارهای برشی 3-3-7 تیرها 3-3-7-1 پلان تیرریزی 3-3-7-2 جزئیات آرماتوربندی تیرها 3-3-8 سقف بتنی 3-3-8-1 برش سقف 3-3-8-2 کلاف عرضی 3-3-8-3 میلگردهای تقویتی 3-3-8-4 جزئیات تیرچه‌ها 3-3-9 دال پله 3-4 سوله فلزی 3-4-1 کلیات 3-4-2 فونداسیون 3-4-2-1 پلان فونداسیون 3-4-2-2 مقطع پی و شناژ 3-4-3 پلان ستون‌گذاری 3-4-3-1 موقعیت ستون‌ها، صفحه ستون‌ها و مهاربندها 3-4-3-2 جزئیات صفحه ستون‌ها 3-4-4 مشخصات قاب‌ها 3-4-5 ستون‌ها 3-4-6 تیرهای اصلی 3-4-7 جزئیات ساخت و اتصالات 3-4-7-1 مشخصات جوش‌ها 3-4-7-2 اتصالات فلنجی 3-4-8 مهارهای طولی (استرات) 3-4-9 مهاربندهای قائم 3-4-10 مهاربندهای افقی 3-4-11 تیرهای فرعی (پرلین یا لاپه) 3-4-12 میل‌مهار (سگرود) 3-4-13 سینه‌بند 3-4-14 پوشش سقف فصل چهارم : تاسیسات برقی 4-1 مقدمه 4-2 مروری بر تجهیزات مورد استفاده در تاسیسات برقی 4-2-1 انواع سیم و کابل 4-2-1-1  سیم مفتول یا سیم تک لا 4-2-1-2 سیم افشان 4-2-1-3 سیم نیمه افشان 4-2-2 تجهیزات الکتریکی 4-2-2-1 پریز 4-2-2-2 کلید 4-2-2-2-1 کلید تک پل 4-2-2-2-2 کلید دو پل 4-2-2-2-3 کلید تبدیل 4-2-2-2-4 کلید صلیبی 4-2-2-2-5 کلید و پریز پوشش ‌دار (بارانی) 4-2-2-2-6 کلید چاقویی 4-2-2-2-7 شستی 4-2-2-3 چراغ‌های روشنایی 4-2-2-3-1 لامپ‌های رشته‌ای 4-2-2-3-2 لامپ‌های فلورسنت 4-2-2-3-3 لامپ هالوژن 4-2-2-3-4 لامپ LED 4-2-2-4 فیوز 4-2-2-4-1 فیوزهای کاردی یا چاقویی 4-2-2-4-2 فیوز مینیاتوری (MCB) 4-2-2-4-3 فیوزهای فشنگی و اتوماتیک 4-2-2-5 کنتاکتور 4-2-2-6 بی متال 4-2-2-7 رله 4-2-2-8 دیمر 4-2-2-9 خازن 4-2-2-10 فتوسل 4-2-2-11 تایمر 4-3 آشنایی با نقشه‌های تاسیسات برقی 4-3-1 کلیات 4-3-2 علائم استاندارد و نکات فنی 4-3-3 پلان روشنایی 4-3-4 پلان پریزهای برق 4-3-5 پلان پریزهای تلفن و آنتن تلویزیون 4-3-5-1 مدار تلفن 4-3-5-2 مدار آنتن مرکزی 4-3-6 سیستم دربازکن 4-3-7 سیستم دوربین مدار بسته (CCTV) 4-3-8 سیستم اعلام حریق 4-3-9 دیاگرام تک خطی تابلوها 4-3-9-1 تابلوی اصلی (MDP) 4-3-9-2 تابلوی عمومی 4-3-9-3 تابلو تقسیم 4-3-10 دیاگرام رایزرها 4-3-10-1 رایزر تلفن 4-3-10-2 رایزر دربازکن طبقات 4-3-10-3 رایزر آنتن مرکزی 4-3-10-4 رایزر تابلوها 4-3-11 جزئیات فصل پنجم :تاسیسات مکانیکی 5-1 مقدمه 5-2 مروری بر تجهیزات متداول در تاسیسات مکانیکی 5-2-1 انواع شیرهای کنترل 5-2-1-1 شیر کشویی (دروازه‌ای) 5-2-1-2 شیر کف فلزی (بشقابی یا کروی) 5-2-1-3 شیر سوزنی 5-2-1-4 شیر پروانه‌ای 5-2-1-5 شیر یک طرفه 5-2-2 انواع لوله 5-2-2-1 لوله‌های مورد استفاده در سیستم آبرسانی 5-2-2-1-1 لوله‌های گالوانیزه 5-2-2-1-2 لوله‌های پلیمری 5-2-2-2 لوله‌های متداول در سیستم تهویه مطبوع و آتش‌نشانی 5-2-2-2-1 لوله فلزی سیاه 5-2-2-3 لوله‌های فاضلاب 5-2-2-3-1 لوله‌های چدنی 5-2-2-3-2 لوله‌های پلاستیکی (پلیمری) 5-2-2-3-2-1 لوله PVC (پُلیکا) 5-2-2-3-2-2 لوله پوش‌فیت 5-2-2-3-2-3 لوله پلی اتیلن 5-2-3 انواع اتصالات 5-2-3-1 بوشن 5-2-3-2 مغزی 5-2-3-3 مهره ماسوره 5-2-3-4 فلنج 5-2-3-5 سه‌راهی 5-2-3-6 چهارراهی 5-2-3-7 تبدیل 5-2-3-8 زانویی 5-2-3-9 درپوش 5-3 آشنایی با نقشه‌های تاسیسات مکانیکی 5-3-1 کلیات 5-3-2 نقشه سیستم فاضلاب 5-3-2-1 علائم استاندارد نقشه‌های فاضلاب 5-3-2-2 شمای کلی و تجهیزات سیستم فاضلاب 5-3-2-3 نقشه پلان طبقات 5-3-2-4 رایزر دیاگرام فاضلاب 5-3-3 سیستم جمع‌آوری و تخلیه آب باران 5-3-3-1 پلان لوله‌کشی آب باران 5-3-3-2 رایزر دیاگرام آب باران 5-3-4 لوله‌کشی آب سرد و گرم مصرفی 5-3-4-1 مقدمه 5-3-4-2 انواع روش‌های لوله‌کشی 5-3-4-3 سیستم حرارتی پکیج یا آبگرمکن 5-3-4-3-1 پلان لوله‌کشی طبقات 5-3-4-3-2 رایزر دیاگرام آبرسانی در سیستم مجهز به پکیج یا آبگرمکن 5-3-4-4 سیستم موتورخانه مرکزی 5-3-4-4-1 پلان لوله‌کشی طبقات 5-3-4-4-2 رایزر دیاگرام آبرسانی در سیستم مجهز به موتورخانه مرکزی 5-3-5 تاسیسات گرمایشی 5-3-5-1 سیستم گرمایشی مجهز به رادیاتور 5-3-5-1-1 انواع رادیاتور 5-3-5-1-2 مکانیزم عملکرد سیستم 5-3-5-1-3 علائم استاندارد نقشه‌ها 5-3-5-1-4 پلان رادیاتور طبقات در سیستم دارای پکیج 5-3-5-1-5 انواع پکیج 5-3-5-1-6 پلان رادیاتور طبقات در سیستم موتورخانه مرکزی 5-3-5-1-7 رایزر دیاگرام سیستم گرمایشی موتورخانه مرکزی 5-3-5-2 سیستم گرمایش از کف 5-3-5-2-1 تجهیزات مورد نیاز 5-3-5-2-2 روش اجرا 5-3-5-2-3 نقشه اجرایی سیستم گرمایش از کف 5-3-6 سیستم تهویه مطبوع(HVAC) 5-3-6-1 انواع سیستمهای تهویه مطبوع 5-3-6-1-1 سیستم تمام هوا 5-3-6-1-2 سیستم هوا-آب 5-3-6-1-3 سیستم تمام آب 5-3-6-2 مکانیزم عملکرد 5-3-6-3 فن‌کویل 5-3-6-4 لوله‌کشی فن‌کویل 5-3-6-5 پلان سیستم تهویه مطبوع طبقات 5-3-6-6 رایزر دیاگرام سیستم تهویه مطبوع 5-3-7 نقشه تجهیزات موتورخانه مرکزی 5-3-7-1 انواع تجهیزات و دستگاه‌ها 5-3-7-1-1 بویلر 5-3-7-1-2 چیلر 5-3-7-1-3 منابع آب گرم بهداشتی دو جداره و کویلی 5-3-7-1-4 سختی‌گیر 5-3-7-1-5 بوستر پمپ 5-3-7-1-6 منبع انبساط 5-3-7-1-7 دیزل ژنراتور 5-3-7-2 نقشه‌های موتورخانه مرکزی 5-3-7-2-1 پلان تجهیزات 5-3-7-2-2 نقشه فونداسیون دستگاه‌ها 5-3-7-2-3 فلودیاگرام موتورخانه 5-3-8 سیستم آتش‌نشانی (اطفای حریق) 5-3-8-1 انواع سیستم‌های اطفای حریق 5-3-8-1-1 سیستم خشک در نوع دستی 5-3-8-1-2 سیستم تر در نوع دستی 5-3-8-1-3 سیستم اتوماتیک 5-3-8-2 نقشه پلان سیستم آتش‌نشانی 5-3-8-3 رایزر دیاگرام سیستم آتش‌نشانی 5-3-9 لوله‌کشی گاز 5-3-9-1 اجزای سیستم گازرسانی 5-3-9-2 علائم اختصاری و فواصل استاندارد 5-3-9-3 نقشه‌های سیستم گازرسانی 5-3-9-3-1 کلیات 5-3-9-3-2 پلان لوله‌کشی گاز طبقات 5-3-9-3-3 نقشه ایزومتریک 5-3-10 کانال‌کشی 5-3-10-1 انواع کانال 5-3-10-2 انواع دریچه 5-3-10-3 مسیر کانال‌کشی 5-3-10-4 نقشه کانال‌کشی 5-3-11 نقشه جزئیات

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان دکتر عبدالله چراغی
نوبت چاپ ششم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
تعداد صفحات 376
شابک 9786001684210
مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

کتاب سازه های بنایی و مروری بر سازه های صنعتی (نسل جدید) نوشته نیما ابراهیمی ویرایش پویا زکیان از سری عمران

کتاب سازه های بنایی و مروری بر سازه های صنعتی ویژه آزمون نظام مهندسی می باشد که نسبتاً حجم کمی دارد و با شیو های جدید که مبتنی بر استفاده از نمودارهای درختی و جداول برای ارائه بندهای آیین نامه طراحی شده تا پاسخ به سؤالات با سرعت بالا را امکان پذیر کند.