کتاب مهارت‌های ضروری اشتغال در مهندسی عمران نوشته دکتر عبدالله چراغی از نوآور

کتاب مهارت‌های ضروری اشتغال در مهندسی عمران توسط دکتر عبدالله چراغی نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

مطالب کتاب مهارت‌های ضروری اشتغال در مهندسی عمران مقدمه کتاب مهارت‌های ضروری اشتغال در مهندسی عمران فصل اول / کلیات 1-1 مقدمه 1-2 تاریخچه 1-3 تحصیلات آکادمیک 1-3-1 مقدمه 1-3-2 گرایشهای مختلف 1-3-2-1 مهندسی سازه 1-3-2-2 مهندسی زلزله 1-3-2-3 مهندسی ژئوتکنیک (خاک و پی) 1-3-2-4 مهندسی حمل‌ونقل 1-3-2-5 راه و ترابری 1-3-2-6 مهندسی محیط زیست 1-3-2-7 مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی 1-3-2-8 مهندسی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی 1-3-2-9 مدیریت منابع آبی 1-3-2-10 مدیریت ساخت 1-3-2-11 ساختمان‌های هوشمند 1-4 آینده شغلی و بازار کار فصل دوم / فرصتهای شغلی مهندسین عمران 2-1 شرکتهای پیمانکاری 2-1-1 مهندسان شاغل در دفتر مرکزی 2-1-1-1 سرپرست دفتر فنی 2-1-1-2 کارشناس دفتر فنی 2-1-2 مهندسان شاغل در پروژه‌های اجرایی 2-1-2-1 سرپرست دفتر فنی کارگاه 2-1-2-2 کارشناس دفتر فنی 2-1-2-2-1 اُردر 2-1-2-2-2 گزارش پیشرفت روزانه، هفتگی و ماهیانه 2-1-2-2-3 نقشه‌های ازبیلب (چون ساخت) 2-1-2-2-4 نقشه‌های شاپ دراوینگ 2-1-2-2-5 دستور کار و صورت جلسات 2-1-2-2-6 مکاتبات اداری 2-1-2-3 مهندسان امور اجرایی کارگاه 2-1-2-3-1 سرپرست کارگاه 2-1-2-3-2 مهندس یا تکنسین اجرا 2-2 شرکتهای مشاور 2-2-1 مهندسان شاغل در دفتر مرکزی 2-2-1-1 سرپرست دفتر فنی 2-2-1-2 طراح سازه 2-2-1-3 طراح معمار 2-2-1-4 طراح تاسیسات مکانیکی و برقی 2-2-1-5 مدیر پیمان و رسیدگی 2-2-2 مهندسان شاغل در پروژه‌های اجرایی 2-3 استخدام در دوایر دولتی 2-4 امور علمی و تحقیقاتی 2-5 کارشناسی رسمی دادگستری فصل سوم / مهارتهای ضروری یک مهندس عمران 3-1 مهارتهای مورد نیاز 3-1-1 سطح علمی مناسب 3-1-2 توانایی مدیریت پروژه 3-1-3 قدرت ذهنی بالا 3-1-4 بیان رسا و شیوا 3-1-5 آشنایی با اصول نامه‌نگاری و مکاتبات اداری 3-1-6 تسلط به زبان انگلیسی 3-1-7 آشنایی کامل با مباحث 22 گانه نظام مهندسی مخصوصاً مباحث 2، 3 ،4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، ترجیحاً 13، 14، 17و 21 3-1-8 تسلط به نشریات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و برنامه و بودجه 3-1-9 مهارت در متره و برآورد مقادیر کار 3-1-10 تسلط به فهرست‌بها 3-1-11 آشنایی با نقشه‌های اجرایی معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی 3-1-12 مهارت در مراحل اجرایی پروژه‌های عمرانی 3-1-13 حضور در دوره‌های جوشکاری و بازرسی جوش 3-1-14 آشنایی با مباحث نقشه‌برداری 3-1-15 تسلط به نرم‌افزارهای تخصصی مهندسی عمران 3-1-15-1 نرم‌افزارهای Autocad و Tekla structures 3-1-15-2 نرم‌افزارهای طراحی سازه مانند Sap2000، Etabs و Safe 3-1-15-3 ترجیحاً آشنایی با برخی نرم‌افزارهای معماری مانند Revit Architecture و 3D max 3-1-15-4 تسلط به نرم‌افزارهای مایکروسافت نظیر Word و Excel 3-1-15-5 آشنایی با تهیه صورت‌وضعیت و نرم‌افزارهای مربوطه مانند تکسا و تدبیر 3-1-15-6 آشنایی با نرم‌افزارهای اجزای محدود نظیر Abaqus و Ansys 3-1-16 مباحث کنترل پروژه و تدوین برنامه زمان‌بندی با استفاده از نرم‌افزارهای P6، MS project و Primavera 3-1-17 گذراندن دوره‌های ایمنی کارگاه موسوم به HSE 3-2 نکاتی در خصوص نحوه حضور در کارگاه 3-2-1 پوشش مناسب 3-2-2 آداب معاشرت 3-2-3 شوخی و خنده 3-2-4 تعهد و وظیفه‌شناسی 3-2-5 وقت شناسی 3-2-6 اجتناب از صحبت زیاد و غیرضروری 3-2-7 پرهیز از غیبت 3-2-8 ابهام و پرسش 3-2-9 نحوه ارتباط با دیگران 3-2-10 صراحت 3-2-11 کار گروهی 3-2-12 احترام به نظر سایرین 3-2-13 خلاقیت 3-2-14 عدم استفاده از کلمات توهین‌آمیز 3-2-15 اصطلاحات کارگاهی 3-2-16 مستند سازی 3-2-17 لیست کارها و شرح وظایف 3-2-18 رعایت ترتیب انجام وظایف محوله 3-2-19 پایبندی و رعایت نکات ایمنی 3-2-20 رعایت سلسله‌مراتب 3-3 روشهای متداول جستجوی شغل 3-3-1 خلاقیت و نوآوری 3-3-2 راهنمایی از اساتید دوران تحصیل 3-3-3 اشتغال به کار پس از گذراندن دوره کارآموزی در یک پروژه و جلب نظر کارفرما 3-3-4 جستجو در بین آگهی‌های استخدامی روزنامه و یا سایتهای کاریابی 3-4 رزومه کاری 3-4-1 نحوه تنظیم رزومه 3-4-1-1 اطلاعات شخصی 3-4-1-2 مدارک تحصیلی 3-4-1-3 سوابق شغلی 3-4-1-4 سوابق علمی 3-4-1-5 مهارت‌ها و توانایی‌ها 3-4-2 نکات ضروری در تنظیم رزومه 3-5 نکات مهم در مصاحبه شغلی فصل چهارم / مهارت نقشه‌خوانی 4-1 مقدمه 4-2 انواع نقشه‌ها 4-2-1 نقشه‌ معماری 4-2-1-1 کلیات نقشه 4-2-1-2 سایت پلان 4-2-1-3 پلان طبقات 4-2-1-4 برشهای طولی و عرضی 4-2-1-5 پلان مبله طبقات 4-2-1-6 پلان شیب‌بندی بام 4-2-1-7 نقشه نما 4-2-1-8 نقشه جزئیات 4-2-2 نقشه سازه 4-2-2-1 مقدمه 4-2-2-2 کلیات نقشه 4-2-2-3 سازه نگهبان 4-2-2-4 فونداسیون 4-2-2-5 پلان ستون‌گذاری 4-2-2-6 جزئیات اجرایی ستونها 4-2-2-7 پلان تیرریزی 4-2-2-8 نقشه اجرایی مهاربندها 4-2-2-9 جزئیات اجرای سقف و راه پله فصل پنجم/ هنر متره و برآورد و تهیه صورت وضعیت 5-1 مقدمه 5-2 روش متره مصالح 5-3 صورت وضعیت نویسی 5-3-1 ریزمتره 5-3-2 خلاصه متره 5-3-3 خلاصه مالی 5-3-4 روکش مالی فصل ششم / آشنایی با روند عملیات اجرایی 6-1 مراحل اجرای یک پروژه 6-1-1 گام نخست، آشنایی با کمیت و کیفیت طرح و ویژگی‌های آن 6-1-2 گام دوم، آشنایی با محل اجرای طرح 6-1-3 گام سوم، تهیه برنامه زمان‌بندی اجرا 6-1-4 گام چهارم، شروع عملیات اجرایی و کنترل و بروز رسانی برنامه 6-1-5 گام پنجم، کنترل کیفیت مستمر 6-2 مراحل اجرایی یک پروژه ساختمانی 6-2-1 تخریب 6-2-2 گودبرداری و نصب سازه نگهبان 6-2-3 تعیین حدود پلان 6-2-4 بتن مِگر 6-2-5 آرماتوربندی فونداسیون 6-2-6 نصب آرماتورهای انتظار یا صفحه ستونها 6-2-7 قالب‌بندی و بتن‌ریزی فونداسیون 6-2-8 اجرای اسکلت 6-2-8-1 اسکلت بتنی 6-2-8-2 اسکلت فلزی 6-2-9 دیوارچینی 6-2-10 ساخت و نصب نعل‌درگاه و کلاف در و پنجره 6-2-11 اجرای فاز اول تاسیسات برقی و مکانیکی 6-2-12 گچ و خاک 6-2-13 شیب‌بندی کف طبقات و بام 6-2-14 حفر چاه 6-2-15 عایقکاری رطوبتی 6-2-16 کاشی‌کاری 6-2-17 سقف کاذب 6-2-18 نصب قرنیز و کفسازی 6-2-19 سفیدکاری سقف و دیوار 6-2-20 اجرای نما 6-2-21 نصب پنجره‌ها 6-2-22 نقاشی 6-2-23 نصبیات، محوطه سازی و تمیزکاری نهایی 6-3 نکاتی در خصوص جوشکاری 6-3-1 مقدمه 6-3-2 روشهای جوشکاری 6-3-2-1 جوش قوس الکتریکی زیر پودری (SAW) 6-3-2-2 جوش قوس الکتریکی تحت حفاظت گاز (GMAW) 6-3-2-3 جوش قوس الکتریکی با الکترود روکش‌دار (SMAW) 6-3-3 انواع قطبیت 6-3-4 قطر الکترود 6-3-5 علائم استاندارد جوش و الکترودها 6-3-6 الکترودهای متداول در صنعت ساختمان 6-3-6-1 الکترود 6013 6-3-6-2 الکترود 6010 و 7010 6-3-6-3 الکترود 7018 6-3-6-4 الکترود 7024 6-3-7 WPS و PQR در جوشکاری 6-3-7-1 مشخصات رویه جوشکاری (WPS) 6-3-7-2 مدرک تایید صلاحیت دستورالعمل (PQR) 6-3-8 روشهای بازرسی جوش 6-3-8-1 بازرسی چشمی(VT) 6-3-8-2 آزمون مایع نافذ (PT) 6-3-8-3 آزمون ذرات مغناطیسی (MT) 6-3-8-4 آزمون فراصوت یا التراسونیک (UT) 6-3-8-5 عکس‌برداری یا رادیوگرافی (RT) 6-3-9 عیوب شایع جوش 6-3-9-1 ترک 6-3-9-2 تخلخل جوش 6-3-9-3 چاله جوش 6-3-9-4 ذوب ناقص (LOF) 6-3-9-5 عدم نفوذ (LOP) 6-3-9-6 بریدگی کناره جوش 6-3-9-7 پاشش 6-3-9-8 حبس سرباره 6-3-9-9 تحدب 6-3-9-10 تقعر 6-3-9-11 خیز زیاد و پیچیدگی قطعه 6-3-10 نکات فنی در نظارت و بازرسی جوش فصل هفتم / آشنایی با برخی مفاهیم و واژه‌های ضروری 7-1 ارکان پروژه 7-2 انواع قرارداد در پروژه‌های عمرانی 7-2-1 انواع قرارداد از نظر عوامل اصلی پروژه 7-2-1-1 روش تک عاملی (امانی) 7-2-1-2  روش سه عاملی 7-2-1-3 روش چهار عاملی 7-2-1-4  روش دو عاملی (EPC) 7-2-2 انواع قرارداد به لحاظ نحوه پرداخت 7-2-2-1 پیمان‌های مبتنی بر فهرست‌بها 7-2-2-2  پیمان‌های مترمربع زیربنا منطبق با بخشنامه سرجمع 7-2-2-3 مدیریت پیمان یا درصدی 7-2-2-4  سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت 7-2-2-5  دستمزدی 7-3 برخی اصطلاحات ضروری 7-4 ضوابط شهرداری در طرح و اجرای ساختمان 7-4-1 ضوابط بالکن‌ها 7-4-2 ضوابط نورگیر و حیاط خلوت 7-4-3 ضوابط راه پله و آسانسور 7-4-4 ضوابط پارک

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان دکتر عبدالله چراغی
نوبت چاپ اول
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
تعداد صفحات 204
شابک 9786001684050