کتاب آشنایی با مدیریت طرح(Cm) و مدیریت پیمان(Mc) نوشته مهندس محمدعلی فرشادفر از نوآور

کتاب آشنایی با مدیریت طرح(Cm) و مدیریت پیمان(Mc) توسط مهندس محمدعلی فرشادفر نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

شرایط عمومی تعاریف و مفاهیم ماده 1ـ قرارداد ماده 2ـ موافقتنامه ماده 3ـ شرایط عمومی ماده 4ـ شرایط خصوصی ماده 5 ـ کارفرما ماده 6 ـ مدیر طرح ماده 7ـ خدمات ماده 8 ـ مرحله، قسمت ماده 9ـ مدارک و گزارشها ماده 10ـ برنامه زمانی کلی ماده 11ـ برنامه زمانی تفصیلی ماده 12ـ برآورد اولیه ماده 13ـ مدت اولیه ماده 14ـ متوسط حق‌الزحمه ماهانه ماده 15ـ روز، ماه، تاریخها، مفرد و جمع، عنوانها تعهدات مدیر طرح ماده 16ـ حدود خدمات ماده 17ـ تغییر حدود خدمات ماده 18ـ نحوه انجام خدمات ماده 19ـ گزارشها ماده 20ـ اقدامهای مدیر طرح که نیاز به تأیید کارفرما دارد ماده 21ـ عدم دخالت ماده 22ـ استانداردهای فنی، مقررات و دستورالعمل‌ها ماده 23ـ دقت و کوشش ماده 24ـ مسئولیت مدیر طرح ماده 25ـ محرمانه بودن اطلاعات ماده 26ـ ارتباط با طرحهای دیگر ماده 27ـ بیمه ماده 28ـ رعایت مقررات ایمنی تعهدات کارفرما : ماده 29ـ اطلاعات، تصمیمات ماده 30ـ دسترسی به زمین ماده 31ـ تسهیلات، مجوزها ماده 32ـ پرداخت حق‌الزحمه ماده 33ـ آزاد کردن تضمینها ماده 34ـ تصویب مدارک و گزارشها ماده 35ـ تغییر کارفرما نمایندگان ـ کارکنان ماده 36ـ نماینده کارفرما ماده 37ـ نماینده مدیر طرح ماده 38ـ کارکنان مدیر طرح ماده 39ـ قراردادهای کارکنان ماده 40ـ به کار گماردن کارکنان کارفرما، مشاور و پیمانکار ماده 41ـ به کار گماردن کارکنان مدیر طرح تعهدات مالی ـ حق‌الزحمه مدیر طرح ماده 42ـ حق‌الزحمه مدیر طرح ماده 43ـ پیش‌پرداخت ماده 44ـ تضمین حسن انجام کار ماده 45ـ مالیات، حق بیمه و سایر حقوق و عوارض قانونی ماده 46ـ خسارت تأخیر تغییر مدت ـ تعلیق خاتمه ـ فسخ ماده 47ـ شروع و نفوذ قرارداد ماده 48ـ تغییر مدت قرارداد ماده 49ـ تأخیر ماده 50 ـ تعلیق ماده 51 ـ حوادث قهری ماده 52 ـ خاتمه دادن به قرارداد ماده 53 ـ فسخ قرارداد مقررات عمومی ماده 54 ـ زبان قرارداد ماده 55 ـ قانون حاکم بر قرارداد ماده 54 ـ مالکیت اسناد ماده 57 ـ انتقال به غیر ماده 58 ـ اشخاص یا قراردادهای ثالث ماده 59 ـ ابلاغ‌ها حل اختلاف ماده 60 ـ حل اختلاف دستورالعمل انتخاب و ارجاع کار به واحدهای خدمات مدیریت طرح شرح عمومی خدمات مدیریت طرح برای تهیه و اجرای طرح‌های غیرصنعتی (نشریة شمارة 2423) فهرست (شرح عمومی خدمت مدیریت طرح) دستورالعمل کاربرد قسمت اول: خدمات هماهنگی، برنامه‌ریزی و کنترل پیشرفت کار قسمت دوم: مدیریت بر خدمات تهیه طرح (خدمات مرحله اول) قسمت سوم: مدیریت بر خدمات طراحی تفصیلی و اجرایی (خدمات مرحله دوم) قسمت چهارم: مدیریت بر خدمات تدارک کالا (مصالح و تجهیزات) قسمت پنجم: خدمات سازماندهی برای بهره‌برداری قسمت ششم: مدیریت بر اجرای کار، راه‌اندازی و تحویل بخش چهارم / مدیریت پیمان پیمانکاری مدیریت (MC)Management Contracting / Contractor : جایگاه مدیریت پیمان در طرحهای عمرانی معرفی سازندگان، انبوه‌سازان و پیمانکاران دارای صلاحیت الف) سازنده حقیقی شرایط احراز صلاحیت سازندگان حقیقی حداکثر تعداد کار مجاز و ظرفیت اشتغال به کار اشخاص حقیقی نمونه پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان نمونه پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان اصلاحیه دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان مدارک و اسناد قراردادی قرارداد اجرای ساختمان (پیمان مدیریت) شرایط عمومی قرارداد برای قراردادهای اجرای ساختمان فصل اول: تعاریف و مفاهیم : ماده 1ـ قرارداد اجرای ساختمان ماده 2ـ شرایط عمومی ماده 3ـ شرایط خصوصی ماده 4ـ انواع قرارداد اجرای ساختمان ماده 5ـ اجرای ساختمان ماده 6ـ صلاحیت حرفه‌ای، حدود آن و ظرفیت اشتغال ماده 7 – ناظر ماده 9ـ پیمانکار ماده 10ـ کارگاه، تجهیز و برچیدن آن ماده 11ـ مدت قرارداد ـ برنامه زمانبندی ماده 12ـ مبلغ قرارداد – نحوه پرداخت فصل دوم: تعهدات و اختیارات صاحب‌کار : ماده 13ـ تعهدات صاحب‌کار ماده 14ـ اختیارات صاحب‌کار فصل سوم: تعهدات و اختیارات مجری : ماده 15ـ تعهدات ماده 16ـ اختیارات مجری فصل چهارم: تضمین انجام تعهدات قرارداد، تهیه صورت‌هزینه‌ها، نحوه پرداختها و تعلیق کار : کتاب آشنایی با مدیریت طرح(Cm) و مدیریت پیمان(Mc) ماده 17ـ تضمین انجام تعهدات ماده 18ـ صورت‌هزینه‌ها ماده 19ـ نحوه پرداختها ماده 20ـ تعلیق فصل پنجم: تحویل کار، برچیدن کارگاه، تسویه حساب و پایان کار : کتاب آشنایی با مدیریت طرح(Cm) و مدیریت پیمان(Mc) ماده 21ـ تحویل کار ماده 22ـ برچیدن کارگاه ماده 23ـ تسویه حساب و پایان کار فصل ششم: موارد فسخ، اقدامات پس از فسخ، خسارات عدم انجام تعهدات حل اختلاف : ماده 24ـ موارد فسخ ماده 25ـ اقدامات پس از فسخ ماده 26ـ خسارت عدم انجام تعهدات ماده 27ـ حل اختلاف فصل هفتم: حوادث قهری، تسریع کار، اقامتگاه و ابلاغها، اعتبار شرایط عمومی قرارداد : ماده 28ـ حوادث قهری ماده 29ـ اقامتگاه و ابلاغها ماده 30ـ اعتبار شرایط عمومی شرایط خصوصی قرارداد تصویب‌نامه هیئت وزیران بخشنامه 66900 پیمان مدیریت بخش پنجم / بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها : کتاب آشنایی با مدیریت طرح(Cm) و مدیریت پیمان(Mc) آیین‌نامة خرید خدمات مشاور راهنمای نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق‌الزحمه خدمات مشاوره تبیین مفاهیم آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره ـ شماره یک فلوچارت نحوه خرید خدمات مشاوره مستندات راهنمائی حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب بخش ششم / نمونه‌هایی از فرم‌های گزارشگیری : کتاب آشنایی با مدیریت طرح(Cm) و مدیریت پیمان(Mc) (نمونة یک) ساختمان مسکونی (نمونة دو) ساختمان اداری (نمونه سه) مجتمع مسکونی مسکن مهر (نمونة چهار) پروژه احداث بزرگراه بخش هفتم / فرهنگ واژگان تخصصی 

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس محمدعلی فرشادفر
نوبت چاپ سوم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 230
شابک 9786001680427