کتاب راهسازی (Geometric Design of Roads) نوشته دکتر محمودرضا کی منش مهندس علی نصرالله تبار از نوآور

کتاب راهسازی (Geometric Design of Roads) توسط دکتر محمودرضا کی منش مهندس علی نصرالله تبار نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب راهسازی کتاب راهسازی : پیشگفتار مولف فصل اول: مبانی : 1-1- مقدمه 1-2- عوامل تأثیرگذار بر طرح هندسی 1-2-1- سرعت طرح 1-2-2- توپوگرافی 1-2-3- سایر عوامل 1-3- طبقه‌بندی راه‌ها 1-3-1- معیار‏های طبقه‌بندی راه‌ها 1-3-2- طبقه‌بندی راه‌ها براساس آیین نامه طرح هندسی راه‌های ایران فصل دوم: مسیریابی : 2-1- عوامل مؤثر بر انتخاب مسیر 2-2- نقشه‌های مورد نیاز برای مسیریابی 2-2-1- نقشه توپوگرافی 2-2-2- عکس‏های هوایی (یا فتوگرامتری) 2-2-3- نقشه زمین ‏شناسی 2-2-4- نقشه منحنی‏ های هم باران 2-2-5- نقشه‌های پیمایش زمینی 2-3- نقشه‌های اجرایی احداث راه 2-4- تعیین مسیر برروی نقشه‌ها 2-4-1- مسیر شکسته 2-4-1-1- تعیین فاصله مبنا یا خط صفر برحسب شیب طولی مجاز مسیر 2-4-1-2- رسم مسیر شکسته با استفاده از طول مبنا 2-4-2- مسیر بهینه فصل سوم: امتداد افقی راه : 3-1- قوس‏ های افقی(پیچ) 3-1-1- قوس دایرهای ساده 3-1-2- قوس ‏های مرکب 3-1-2-1- قوس مرکب دو مرکزی 3-1-2-2- قوس مرکب سه مرکزی 3-1-3- قوس ‏های معکوس (وارونه) 3-1-4- قوس سرپانتین 3-1-5- قوس افقی تخت پشت 3-2- پیکتاژ قوس افقی 3-3- فاصله دید در مسیرهای افقی 3-4-1- حالتی که SL باشد: 3-5- تعیین حداقل شعاع قوس‏های دایره‏ای ساده 3-6- بربلندی 3-6-1- مقادیر حداکثر بربلندی 3-6-2- طول تأمین بربلندی 3-6-3- نحوه اعمال بربلندی 3-6-4- محدودیت ‎های اعمال بربلندی 3-7- ضوابط کلی امتداد افقی راه 3-8- تهیه نقشه پلان فصل چهارم: قوس‏های اتصال : 4-1- مقدمه 4-2- معامله عمومی قوس های اتصال 4-3- قوس ‏های کلوتوئید 4-3-1- معادلات کلی قوس‏ های کلوتوئید 4-3-2- اجزای قوس کلوتوئید 4-4- حداقل طول لازم برای قوس اتصال 4-5- روش‏ های پیاده کردن شاخه کلوتوئید فصل پنجم: امتداد قائم راه : 5-1- شیب طولی 5-2- قوس‏ های قائم 5-3- فاصله دید 5-3-1- انواع فواصل دید 5-3-2- مشخص ‎کردن فاصله دید در نقشه ‎ها 5-4- تعیین طول قوس‏ های قائم 5-4-1- تعیین طول قوس قائم گنبدی (قوس برآمده) 5-4-2- تعیین طول قوس قام کاس ه‎ای (قوس فرورفته) 5-5- پیاده کردن قوس‏ های قائم بر روی پروفیل طولی 5-6- معیارهای کلی نیمرخ طولی مسیر فصل ششم: نیمرخ عرضی راه : 6-1- اجزای نیمرخ عرضی 6-1-1- سواره‌رو 6-1-2- شانه 6-1-3- میانه 6-1-4- حریم راه 6-1-5- ناحیه عاری از مانع 6-1-6- شیروانی 6-1-7- نهر جانبى)جوى کنارى( 6-2- نحوه رسم نیمرخ عرضی فصل هفتم: جابجایی خاک : 7-1- روش‏های محاسبه سطح نیمرخ های عرضی 7-1-1- محاسبه سطح نیمرخ های عرضی به روش هندسی 7-1-2- محاسبه سطح نیمرخ های عرضی به روش تقسیم به سطوح کوچکتر با ارتفاع یکسان 7-1-3- محاسبه سطح نیمرخ‏ های عرضی به روش ترسیمی و استفاده از پلان متر 7-1-4- محاسبه سطح نیمرخ‏ های عرضی به روش کامپیوتری 7-1-5- محاسبه سطح نیمرخ های عرضی به روش مختصات 7-2- محاسبه حجم عملیات خاکی بین دو نیمرخ عرضی متوالی 7-3- محاسبه حجم عملیات خاکی در پروژه 7-4- حمل خاک 7-5-1- عزم حمل و فاصله حمل متوسط 7-5-2- منحنی بروکنر 7-5-3- مشخصات منحنی بروکنر 7-5-3-1- ترسیم خط پخش بهینه 7-5-3-2- اصلاح منحنی بروکنر براساس فاصله جانبی محل‌های قرضه و دپو فصل هشتم: تقاطع همسطح : 8-1- انواع تقاطع 8-1-1- انواع طرح‌هاى سه راهى 8-1-2- انواع طرح‌هاى چهارراه 8-1-3- انواع طرح‌هاى چندراهى 8-1-4- میدان 8-2- مسیر افقی و قائم در تقاطع‌ها 8-2-1- مسیر افقی 8-2-2- مسیر قائم 8-3- فاصله دید در تقاطع 8-4- طراحى تقاطع‌ها 8-4-1- اطلاعات پایه 8-4-2- طراحى مقدماتى 8-4-3- تعیین طرح پیشنهادى 8-4-4- انتخاب گزینه بهینه 8-5- مسیرهای گردشی 8-5-1- طرح مسیرهای گردشی با جزیره‌های ترافیکی 8-5-2- طراحی مسیرهای گردشی برای جریان آزاد 8-5-3- بربلندی مسیر گردشی تقاطع‌ها 8-6- بریدگی میانه‌ها در محل تقاطع 8-7- دوربرگردان‌ها 8-8- خط‌های کمکی در تقاطع فصل نهم: تقاطع غیرهمسطح (تبادل) : 9-1- انواع تبادل 9-1-1- تبادل‌هاى سه‌راه 9-1-2- تبادل‌هاى چهارراه 9-1-2-1- تبادل با رابط یگانه 9-1-2-2- تبادل‌هاى لوزوى 9-1-2-3- تبادل‌هاى شبدرى 9-1-2-4- تبادل‌هاى جهتى و نیمه جهتى 9-2- انتخاب روگذر یا زیرگذر 9-3- طراحی تبادل‌ها 9-3-1- مراحل طرح 9-3-2- معیارهاى طراحى 9-3-2-1- توازن تعداد خط‌ها 9-3-2-2- بخش تداخلی 9-3-2-3- رابط‌ها 9-3-2-4- پایانه های رابط‌ها پیوست 1: نرم‏افزار AutoCAD Land Desktop مدیریت و ایجاد پروژه مدیریت نقاط ویرایش نقاط پاک کردن نقاط ایجاد سطح ترسیم منحنی میزان ترسیم خطوط مثلث ‏بندی تنظیمات نمایش منحنی میزان طراحی مسیر (Alignment) قوس‏ ساده رسم قوس بین دو خط (مماس) Curve Between Two Lines رسم قوس بین دو خط (مماس) Curve On Two Line رسم قوس با عبور از یک نقطه ثابت Curve Through Point قوس‏های چند تایی Multiple Curves رسم قوس از انتهای یک خط یا قوس From End Of Object مرکب یا معکوس Reverse or Compound برازش یک قوس دایره‏ای بین چند نقطه Best Fit Curve قوس اتصال معرفی مسیر(Alignmens) زدن کیلومتراژ مسیر برچسب گذاری مسیر پروفیل طولی تنظیمات نمونه برداری از مسیر ایجاد پروفیل طولی ترسیم خط پروژه ترسیم قوس قائم تعریف خط پروژه برچسبگذاری بر روی خط پروژه مراجع کتاب راهسازی راهسازی مسیریابی، امتداد افقی راه، قوس اتصال، امتداد قائم راه

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان دکتر محمودرضا کی منشمهندس علی نصرالله تبار
نوبت چاپ ششم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 194
شابک 9786001682384