کتاب ترسیم نقشه های اجرایی سازه‌های فولادی در AutoCad Structural Detailing نوشته مهندس سهیل صادقی مهندس نرگس پوررضا از نوآور

کتاب ترسیم نقشه های اجرایی سازه‌های فولادی در AutoCad Structural Detailing توسط مهندس سهیل صادقی مهندس نرگس پوررضا نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

لوازم و مصالح ، جزئیات سازه،انتخاب انواع اتصالات،ارائه اسناد و مدارک ، دستورات اجرایی و.. را تماما در خود گرد‌آورده است. آموزش این نرم‌افزار در دو جلد ارائه می‌شود، کتاب اول مربوط به سازه‌های بتنی و کتاب دوم مربوط به سازه‌های فولادی می‌باشد. در تمامی روند آموزشی کتاب همواره، سعی بر آن داشته‌ایم که مطالب را بصورت تصویری و پویا ارائه نمائیم، تا روند یاد‌گیری و یاد‌آوری مطالب آموخته شده ، به‌منظور بهره‌وری بیشتر، تسریع و تسهیل شود. پیشگفتار فصل اول / شرح کلی برنامه : 1-1- شرح کلی برنامه 1-2- مراحل کار روی نقشه‌های سازه یک پروژه 1-2-1- اختصاص دادن پوزیشن‌ها به المان‌های سازه 1-3- تعریف اسناد 1-4- تعریف و یا ویرایش نماها / طرح‌ها 1-5- تولید خروجی چاپ 1-6- ابزار و امکانات کلی محیط برنامه فصل دوم / پیکربندی : 2-1- نحوه استفاده از Project preferences برای تنظیمات اولویت‌ها 2-1-1- تنظیمات پروژه 2-1-2- تنظیمات عمومی 2-1-3- تنظیمات واحدها 2-1-4- تنظیمات متریال‌ها 2-1-4-1- تنظیمات دیتابیس متریال 2-1-5- تنظیمات پروفیل‌ها و آئین‌نامه‌ها 2-1-6- تنظیمات استایل‌ها 2-1-7- تنظیمات اتصال‌دهنده‌ها 2-1-7-1- تعیین پارامترهای پیچ و مهره/جوش: 2-1-8- تنظیمات استانداردها 2-1-9- تنظیمات اطلاعات پروژه 2-2- قوانین و شرایط Family‌ها فصل سوم / تنظیمات : 3-1- نحوه استفاده از Preferences برای تنظیمات اولویت‌ها 3-1-1- اولویت‌ها 3-1-2- تنظیمات عمومی 3-1-3- تنظیمات نمایش 3-1-4- تنظیمات پروفیل‌ها 3-1-5- تنظیمات پلیت‌ها 3-1-6- تنظیمات قاب‌ها 3-1-7- تنظیمات اتصالات 3-1-7-1- تنظیمات اتصالات پیچ و مهره‌ها (بولت ها) و جوش‌ها فصل چهارم / بازبینی اشیا : 4-1- بازبینی اشیا 4-1-1- سربرگ Model 4-1-2- تعریف فیلترها 4-1-2-1- چگونگی تعریف یک فیلتر 4-1-3- سربرگ Parts edition 4-1-4- سربرگ Position 4-1-5- سربرگ printout 4-1-6- سربرگ Templates 4-1-6-1- اضافه کردن قالب/الگو 4-1-6-2- اضافه کردن نما 4-1-6-3- انتخاب قالب/الگو 4-1-7- سربرگ ASD – Center فصل پنجم / تعریف قاب‌ها و پروفیل‌ها : 5-1- قاب‌ها 5-1-1- تعریف قاب سازه فلزی 5-1-1-1- توزیع خطوط 5-1-1-2- توصیف خطوط 5-1-2- اضافه کردن و حذف نمودن خطوط و گره‌ها 5-1-3- مثالی برای تعریف قاب 5-2- تعریف انواع پروفیل‌ها 5-2-1- تعریف پروفیل‌ها 5-2-2- پروفیل‌های خمیده 5-2-3- مثالی برای تعریف یک مقطع تعریف شده توسط کاربر 5-2-4- لیست پروفیل 5-2-5- نوع شکل مقطع 5-3- پلیت‌ها 5-3-1- پلیت‌ها 5-3-2- تعریف پلیت 5-4- طراحی المان‌های متشکل شده از تیر ورق‌ها 5-4-1- پارت‌های تعریف شده توسط کاربر 5-4-1-1- تعریف پارت‌هایی (المان ها) با اشکال دلخواه توسط کاربر 5-4-1-2- دیتابیس پارت کاربری 5-4-1-3- تعریف پارت جدید 5-4-1-3-1- نحوه درج پارت تعریف شده 5-4-1-3-2- نحوه ذخیره تغییرات 5-4-2- شبکه فلزی 5-4-2-1- ترسیم شبکه‌های فلزی 5-4-3- تعریف ستون ساخته شده از تیرورق 5-4-3-1- تعریف هندسه ستون ساخته شده از تیر ورق 5-4-3-2- تعریف قطعات ستون ساخته شده از تیر ورق 5-4-3-3- تعریف شکل هندسی المان‌های تقویتی 5-4-3-4- تعریف پارامترهای جوش ستون ساخته شده از تیرورق 5-4-4- تعریف تیر ساخته شده از تیر ورق 5-4-4-1- تعریف هندسه تیر ساخته شده از تیر ورق 5-4-4-2- تعریف پارامترهای جوش تیر ساخته شده از تیرورق 5-4-4-3- مثالی از تعریف تیر ساخته شده از تیر ورق 5-4-5- تعریف تیر چند تکه (تیر ماهیچه‌ای) ساخته شده از تیر ورق 5-4-5-1- تعریف تنظیمات و مشخصات عمومی تیر چند تکه ساخته شده از تیر ورق 5-4-5-2- تعریف بخش‌های تیر چند تکه 5-4-5-2-1- تعریف خصایص مقاطع تیر چند تکه 5-4-5-2-2- تعریف پارامترهای اتصالات مقطع تیرهای چند تکه 5-5- پروفیل مرکب 5-5-1- تعریف مقاطع عرضی پروفیل مرکب 5-5-2- تعریف قیود پروفیل مرکب 5-5-3- تعریف جوش‌های پروفیل مرکب 5-6- پروفیل ویژه – تیر لانه زنبوری 5-6-1- تعریف تیر لانه زنبوری فصل ششم / ســازه‌هــای نــمونـه تعریف شده در برنامه : 6-1- سازه‌های پارامتری معمولی با استفاده از ماکروها 6-1-1- قاب چند دهانه 6-1-1-1- هندسه قاب با چند دهانه (سوله) 6-1-1-2- پروفیل‌های قاب چند دهانه (سوله) 6-1-1-3- مثالی از تعریف قاب سه بعدی 6-1-2- خرپای بام/شیروانی 6-1-2-1- هندسه خرپای بام/شیروانی 6-1-2-2- یال‌های خرپای بام/شیروانی 6-1-2-3- عضو‌های قائم انتهایی خرپای بام/شیروانی 6-1-2-4- مهار قطری انتهایی خرپای بام/شیروانی 6-1-3- بادبند (مهاربند) 6-1-3-1- اصول تعریف مهاربند 6-1-3-2- تعریف صفحه اتصال مهاربند 6-1-3-3- ورق اتصال مرکزی مهاربند 6-1-3-4- تعریف مهاربند قطری 6-1-3-5- تعریف اتصالات پیچ و مهره / جوش مهاربندها 6-1-3-6- تعریف مهاربند با پروفیل نبشی 6-1-3-7- تعریف مهاربند لوله ای 6-1-3-8- تعریف قیود مهاربندها 6-1-3-9- تعریف آفست مهاربند 6-1-3-10- تعریف دستک پایه مهاربند 6-1-3-11- تعریف میله/بست قورباغه‌ای مهاربند 6-1-3-12- مثالی برای تعریف یک بادبند 6-1-4- پلکان 6-1-4-1- هندسه پله 6-1-4-2- توزیع پله‌های پلکان 6-1-4-3- تعریف گام پله 6-1-4-4- تعریف پاگرد پله 6-1-5- پلکان مارپیچ 6-1-5-1- تعریف المان‌های عمومی پلکان مارپیچ 6-1-5-2- تعریف پله‌های پلکان مارپیچ 6-1-5-3- تعریف بیس پلیت پلکان مارپیچ 6-1-5-4- نرده پله مارپیچ 6-1-6- راه پله 6-1-6-1- تعریف پارامترهای عمومی راه پله 6-1-6-2- تعریف گام‌های راه پله 6-1-6-3- تعریف شبکه کف پاگرد راه پله 6-1-6-4- تعریف پاگردهای راه پله و رشته پله‌های پلکان 6-1-6-4-1- تعریف خواص پاگرد راه پله 6-1-6-4-2- تعریف خواص رشته پله‌ی راه پله 6-1-7- نرده 6-1-7-1- تعریف هندسه نرده 6-1-7-2- تعریف پروفیل نرده 6-1-7-3- تعریف جزئیات نرده 6-1-7-4- تعریف پارامترهای نرده 6-1-7-5- تعریف پایه‌های میانی نرده 6-1-7-6- تعریف نحوه تثبیت اتصال نرده‌ها 6-1-7-7- تعریف صفحات پاگیر یا پاخور نرده 6-1-8- نردبان 6-1-8-1- تعریف پوزیشن‌های نردبان 6-1-8-2- تعریف پروفیل‌های طولی عمودی نردبان 6-1-8-3- تعریف پله نردبان 6-1-8-4- تعریف اتصالات نردبان 6-1-8-5- تعریف خواص اتصال 6-1-8-6- مثال برای تعریف نردبان 6-1-9- قفس محافظ 6-1-9-1- تعریف شکل قفس محافظ 6-1-9-2- تعریف جزئیات قفس محافظ 6-1-9-3- تعریف شکل قسمت خروجی قفس محافظ 6-1-9-4- مثالی برای تعریف قفس 6-1-10- دستک مهاربندی (سینه‌بند) 6-1-10-1- تعریف مشخصات عمومی دستک مهاربندی 6-1-10-2- تعریف اتصال سینه‌بند به تیر حمال 6-1-10-3- تعریف اتصال سینه‌بند به تیر فرعی (پرلین) 6-1-11- شبکه گسترده فولادی 6-1-11-1- تعریف تنظیمات عمومی شبکه گسترده فولادی 6-1-11-2- تعریف شبکه ی 6-1-11-3- تعریف آفست 6-1-12- المان‌های افقی روی شاه تیرها (پرلین‌ها) 6-1-12-1- توزیع پرلین‌ها 6-1-12-2- تعریف میل مهار‌ها در توزیع پرلین ها 6-1-12-3- تعریف خواص میل مهارهای پرلین 6-1-12-4- تعریف تقسیمات توزیع پرلین فصل هفتم / اتصالات فولادی (ماکرو) : 7-1- توصیف اتصالات المان‌های سازه فولادی (ماکرو) 7-1-1- اتصالات به صورت خودکار I 7-1-1-1- اتصال راس المان سازه به توسط پلیت انتهایی(endplate – apex) 7-1-1-2- اتصال تیر به بال ستون به توسط پلیت انتهایی 7-1-1-3- اتصال تیر به جان ستون توسط ورق انتهایی 7-1-1-4- اتصال تیر از محور ضعیف به بال ستون توسط ورق انتهایی 7-1-1-5- اتصال تیر فرعی به جان تیر اصلی 7-1-1-6- اتصال تیر فرعی به جان تیر اصلی با ورق سخت‌کننده و پلیت انتهایی 7-1-1-7- وصله دو تیر با ورق تقویتی برشی 7-1-1-8-اتصال تیر به بال ستون با استفاده از پیلت متصل در جان تیر 7-1-1-9- اتصال تیر به جان ستون با استفاده از پیلت متصل در جان تیر 7-1-1-10- اتصال تیر فرعی به جان تیر اصلی با استفاده از پلیت تقویتی برشی 7-1-1-11- اتصال تیر به بال ستون با استفاده از نبشی بست 7-1-1-12- اتصال تیر به جان ستون با استفاده از نبشی بست 7-1-1-13- اتصال تیر فرعی به تیر اصلی با استفاده از نبشی 7-1-1-14- اتصال دو تیر فرعی به دو طرف جان یک تیر اصلی با استفاده از نبشی 7-1-1-15- اتصال دو تیر فرعی به دو طرف جان یک ستون با استفاده از نبشی 7-1-1-16- اتصال زانویی ماهیچه‌ای 7-1-1-17- اتصال خرپایی توسط وصله لچکی 7-1-1-17-1- شرایط / محدودیت‌های تولید اتصالات خرپایی 7-1-1-18- اتصال ورق انتهایی 7-1-2- اتصالات اتومات نوع II 7-1-2-1- اتصال ستون به بال تیر با استفاده از پلیت انتهایی 7-1-2-2- اتصال ستون به تیر مورب شیروانی یا خرپا با استفاده از پلیت انتهایی 7-1-2-3- اتصال دو تیر در امتداد هم با استفاده از مقطع ناودانی 7-1-2-4- اتصال بالها پروفیل‌های موازی روی هم قرار گرفته با استفاده از بولت 7-1-2-5- اتصال روبند 7-1-2-6- اتصال پرلین‌ها به تیر‌های اصلی با استفاده از بولت 7-1-2-7- اتصال پرلین به پلیت 7-1-2-8- اتصال پرلین به تیر مایل 7-1-2-9- اتصال تیر فرعی به تیر اصلی با استفاده از ورق سخت‌کننده 7-1-2-10- اتصال تیر فرعی به اصلی با استفاده از پلیت سخت‌کننده و نبشی متصل به آن 7-1-2-11- اتصال تیر فرعی به اصلی با ورق سخت‌کننده و نبشی متصل به جان 7-1-2-12- اتصال بال تیر به یکی از بالهای ستون با استفاده از نبشی 7-1-2-13- اتصال مفصلی تیر به ستون با استفاده از نبشی 7-1-2-14- اتصال تیر فرعی به اصلی با استفاده از نبشی مقاوم 7-1-2-15- اتصال تیر به بال ستون با استفاده از ورق‌های وصله 7-1-3- اتصالات خودکار III 7-1-3-1- اتصال تیر به بال ستون با نبشی نشیمن 7-1-3-2- اتصال تیر به جان ستون با استفاده از پروفیل ناودانی نشیمن 7-1-3-3- اتصال تیر به جان ستون با استفاده از پروفیل T شکل (سپری) نشیمن 7-1-3-4- اتصال تیر به بال ستون با استفاده از پلیت انتهایی و نبشی نشیمن 7-1-3-5-اتصال تیر به بال ستون با استفاده از پلیت انتهایی و پلیت نشیمن 7-1-3-6- اتصال تیر به ستون با تقویت بال ستون 7-1-3-7- اتصال تیر به ستون با پلیت‌های ذوزنقه‌ای 7-1-3-8- اتصال تیر به بال ستون با ورق‌های وصله‌دار افقی 7-1-3-9- اتصال مستقیم تیر به ستون با سخت‌کننده‌های مایل 7-1-4- اتصالات خودکار IV 7-1-4-1- اتصال گیردار پلیت کف ستون 7-1-4-2- اتصال مفصلی بیس پلیت 7-1-4-3- اتصال بیس پلیت به ستون با ورق تقویتی 7-1-4-4- اتصال بیس پلیت به ستون با تیرهای مهاری 7-1-5- اتصالات خودکار V 7-1-5-1- اتصالات لوله‌ها – مهار لوله‌ها 7-1-5-2- اتصالات لوله‌ها – اتصال فلنجی دو لوله 7-1-5-3- اتصال صلب T شکل لوله‌ها 7-1-5-4- اتصالات لوله‌ها – اتصال مفصلی برقرارشده توسط بولت لوله‌ها 7-1-5-5- اتصال مفصلی لوله با پاشنه لولایی 7-1-6- اتصالات خودکار VI 7-1-6-1- اتصال زانویی دو طرفه 7-1-6-2- اتصال دو تیر واقع بر روی ستون-1 7-1-6-3- اتصال دو تیر واقع بر روی ستون-2 7-1-7- اتصالات خودکار VII 7-1-7-1- توزیع پلیت‌های تقویتی جان 7-1-7-2- آپدیت اتصالات 7-1-7-3- کپی از اتصالات 7-1-7-4- نمونه‌ای از اتصالات ایجاد شده فصل هشتم / تعریف عملیات ماشین‌کاری : 8-1- متناسب کردن المان با استفاده از خط 8-2- متناسب کردن المان با استفاده از یک آبجکت 8-3- مثالی از عملیات فیت کردن آبجکت‌ها 8-4- افزایش طول پروفیل 8-5- کاهش طول پروفیل 8-6- تعریف خمش پلیت ها 8-7- تعریف حذف خم پلیت‌ها 8-8- اعمال قوس بر روی پروفیل‌ها 8-9- برش پروفیل با استفاده از نیمساز 8-10- نحوه تقسیم پروفیل 8-11- نحوه اتصال بصورت یکپارچه نمودن پروفیل 8-12- نحوه تقسیم پلیت ها 8-13- نحوه اتصال بصورت یکپارچه نمودن پلیت 8-14- تعریف رئوس (vertex) جدید روی پلیت‌ها 8-15- نحوه حذف رئوس (vertex) از روی پلیت‌ها 8-16- تعریف نحوه اجرای پخ 8-17- مثالی از پخ زدن گوشه‌های پلیت فصل نهم / حفره/ پیچ و مهره/ جوش : 9-1- تعریف حفره/بولت 9-1-1- تنظیمات پیچ ها/بولت‌ها 9-1-2- اصول محاسبه طول پیچ 9-2- نحوه کپی بولت‌ها و حفره‌ها 9-3- نحوه اتخاذ مشخصات حفره ها 9-4- تعریف درج بولت‌ها 9-5- نحوه حذف بولت‌ها 9-6- از بین بردن یکپارچگی/منفجر کردن گروه بولت‌ها 9-7- تعریف جوش 9-8- نحوه کپی جوش‌ها 9-9- گزینه‌های اضافی برای پیچ و مهره 9-9-1- یافتن حفره‌های بدون بولت‌ها در المان‌های انتخاب شده و یا در کل سازه 9-9-2- تنظیم جهت دریل کاری المان با استفاده از سیستم مختصات 9-9-3- اصلاح حفره‌ها و بولت‌ها فصل دهم / تعیین موقعیت‌ها/ پوزیشن‌ها : 10-1- تعریف و تشریح موقعیت/پوزیشن 10-1-1- اختصاص پوزیشن‌ها بطور دستی 10-1-2- اختصاص خودکار پوزیشن‌ها 10-1-2-1- تعریف پارامترهای عمومی شماره گذاری 10-1-2-2- تعریف پارامترهای تکمیل‌کننده شماره‌گذاری 10-1-2-3- تعریف معیارهای طبقه‌بندی شماره‌گذاری 10-1-2-3-1- طبقه‌بندی با توجه به شکل المان‌ها 10-1-2-3-2- طبقه‌بندی المان‌ها با توجه به موقعیت و مکان قرار گیری المان‌ها 10-1-2-3-3- طبقه‌بندی المان‌های اتصال‌دهنده 10-1-3- حذف پوزیشن‌ها 10-1-4- کنترل پوزیشن‌ها 10-1-5- مثالی از اختصاص پوزیشن و چاپ خودکار فصل یازدهم / ابزارها : 11-1- تعریف دستگاه مختصات پویا 11-1-1- تنظیمات گیره‌های آبجکت (Object snap) 11-1-2- چگونگی مخفی کردن و نمایش آوردن آبجکت‌ها 11-1-3- محدود نمودن نمای دید المان 11-1-4- خارج نمودن از نمای دید محدود المان 11-1-5- نمایش یا عدم نمایش پنجره Object inspector 11-1-6- ارائه اطلاعات آبجکت ها 11-1-7- ارائه اطلاعات گروه ها 11-1-8- ارائه اطلاعات مجموعه‌های سازه مونتاژ شده 11-1-9- تشخیص محل برخورد (Collision detection) 11-1-10- تعیین مرکزجرم 11-1-11- تعیین وزن المان‌ها 11-1-12- نحوه تعریف خروجی از فایل‌های توصیف پروفیل ها 11-1-13- ذخیره مدل با فرمت DWG 11-1-14- نحوه ارتباط با برنامه Robot 11-1-15- وارد نمودن آبجکت‌های سه بعدی 11-1-16- تکه تکه/منهدم کردن ترسیمات یکپارچه(آبجکت‌ها) 11-1-17- اصلاح خصوصیات ترسیمات 11-1-18- مدیریت Family 11-1-18-1- مثالی از تعریف یک Family پروفیل 11-1-19- تعریف یک مقطع عرضی با شکل دلخواه به برنامه 11-1-20- قفل کردن محور محلی جهت X 11-1-21- انتخاب پارت‌ها و مجموعه المان‌های مونتاژ شده سازه 11-1-22- تعریف کد ارتفاعی برای مدل‌ها 11-1-23- جابه جایی المان‌ها در طول محور تعیین شده 11-1-24- کپی المان‌ها در طول محور تعیین شده 11-1-25- کشف سوراخ‌های خالی فصل دوازدهم / گروه‌بندی و ترسیم نقـشه‌های مهندسی : 12-1- ساختن گروه با استفاده از المان‌های مونتاژ شده 12-2- گروه‌بندی 12-3- طراحى مهندسى 12-3-1- تنظیم گزینه‌های ایجاد و تکمیل نقشه طرح اولیه 12-4- خلق گروه‌هایی به منظور اعمال اطلاعات محاسباتی فصل سیزدهم / تنظیم استایل‌ها : 13-1- استایل‌های نمایش ابعاد (Dimensioning styles) 13-1-1- استایل اندازه‌گذاری 13-1-1-1- تعریف/ اصلاح استایل‌های اندازه‌گذاری 13-1-1-1-1- قسمت عمومی 13-1-1-1-2- پارامترهای برش 13-1-1-1-3- اندازه‌گذاری‌های المان‌های هندسی 13-1-1-1-4- ابعاد پارت‌های منحنی 13-1-1-1-5- اندازه‌گذاری هندسی در نمای سه بعدی 13-1-1-1-6- متون اضافی 13-1-1-1-7- سبک‌های توصیف و سمبل‌ها 13-1-1-2- تعریف/اصلاح سبک اندازه‌گذاری – ساماندهی طرح‌ها 13-2- تنظیمات استایل‌های توصیف 13-2-1- استایل‌های توصیفات 13-2-1-1- استایل‌های توصیف – حفره‌ها/ بولت‌ها 13-2-1-2- استایل‌های توصیف – پارت‌ها 13-2-1-3- استایل‌های توصیف – سازه‌های مونتاژ شده 13-2-1-4- سبک‌های توصیف – علامت‌های ارتفاع 13-2-1-5- استایل‌های توصیف – سیمبل‌های جوش 13-2-1-6- استایل‌های توصیف – محور قاب‌ها فصل چهاردهم / ویرایش استایل‌ها : 14-1- فیلد ویرایش ترسیمات 14-1-1- تغییر استایل‌ها 14-1-2- تطبیق و تغییر جزئیات استایل‌ها 14-1-3- درج لیبل توصیف سازه‌های مونتاژ شده 14-1-4- درج لیبل توصیف المان‌ها 14-1-5- درج سمبل‌های جوش در نقشه 14-1-6- درج سمبل‌های کد ارتفاعی 14-1-7- ایجاد پنجره جزئیات دتایل‌های اجرایی 14-1-8- ایجاد مقاطعی از المان‌های سازه 14-1-9- ایجاد مقطع بصورت خودکار از المان 14-1-10- تغییر عمق برش مقطع 14-1-11- چرخش المان در پنجره دید 14-1-12- تغییر مقیاس نما 14-1-13- تغییر استایل اندازه‌گذاری 14-1-14- قفل کردن اندازه‌گذاری 14-1-15- کوتاه کردن المان‌های بلند در نماها 14-1-16- حذف کوتاه سازی المان‌های بلند در نماها 14-1-17- متلاشی کردن المان‌ها 14-1-18- بزرگ نمودن نمای پنجره دید 14-1-19- خروج از حالت بزرگ نمایی پنجره دید فصل پانزدهم / جداول خلاصه مقاطع فـولادی (لیــستوفـر) : 15-1- مدیریت استایل‌ها – جدول خلاصه مقاطع فولادی (لیستوفر) 15-1-1- تعریف/ اصلاح استایل جدول خلاصه مقاطع فولادی بکار رفته (لیستوفر) 15-1-1-1- لایوت جدول و مولفه‌های آن 15-1-1-2- فونت، رنگ، خط 15-1-1-3- گزینه ها 15-1-1-4- گزینه‌های تفضیلی و طبقه‌بندی 15-1-1-5- ترکیب خلاصه توصیف فصل شانزدهم / خروجی چاپی : 16-1- مدیریت جداول 16-1-1- مدیریت خروجی چاپ جداول 16-1-1-1- ترکیبات جداول 16-1-1-2- تنظیم ترکیبات خروجی‌های چاپ 16-1-1-2-1- تنظیم برگ چاپ 16-1-1-2-2- تنظیم فریم‌های اطراف ورق 16-1-1-2-3- تنظیم فواصل جداول 16-1-1-2-4- تنظیم رنگ‌ها و فریم‌ها 16-1-1-2-5- تنظیم محتویات سربرگ 16-1-1-2-6- تنظیم محتویات پاورقی 16-1-1-2-7- تنظیم پارامترهای محتویات عناوین جدول 16-1-1-2-8- متغیرهای قالب بندی سربرگ، پاروقی و خروجی چاپ 16-1-1-2-9- تنظیم پارامترهای الگو‌ها/قالب‌ها 16-1-2- صورت/فهرست متریال 16-1-3- جدول لیست تمامی پلیت‌ها بکار رفته 16-1-4- جدول لیست تمامی پروفیل‌ها بکار رفته 16-1-5- جدول لیست تمامی پروفیل‌ها و پلیت‌ها بدون ماشین‌کاری 16-1-6- جدول لیست تمامی پروفیل‌ها با توجه به نوع مقطع 16-1-7- جدول لیست تمامی سازه‌های مونتاژ شده 16-1-8- جدول لیست تمامی سازه‌های مونتاژ 16-1-9- جدول لیست تمامی المان‌های ساخته شده توسط کاربر 16-1-10- جدول لیست تمامی بولت‌ها بکار رفته 16-1-11- جدول لیست تمامی بولت‌ها بکار رفته 16-1-12- آپدیت جداول فهرست المان‌ها 16-1-13- مثالی از تولید و تنظیم استایل جدول فصل هفدهم / تولید خودکار نقشه‌ها : 17-1- تولید خودکار نقشه برای خروجی چاپ 17-1-1- قالب‌ها/الگوها 17-1-2- فرمت و مقیاس‌دهی 17-1-3- گزینه‌های خروجی چاپ 17-1-4- ریز صورت متریال‌ها (لیستوفر متریال‌ها) 17-2- قالب/الگوی چاپ فصل هجدهم / تعریف خروجی چاپ : 18-1- اضافه کردن یک خروجی چاپ جدید 18-2- حذف یک خروجی چاپ 18-3- نمونه نقشه‌های تولید شده توسط برنامه 18-4- مثالی از ایجاد خروجی چاپ برای نقشه‌ها 18-5- خروجی چاپ لوله‌های بلند فصل نوزدهم / مثال کلی : 19-1- مثال: خلق یک سازه فلزی خلق یک سازه فلزی اضافه کردن قاب سازه پیوست 1 / اطلاعات تکمیلی جوش‌ها و بولت‌ها 20-1- اطلاعات تخصصی جوش‌ها 20-1-1- انواع جوش 20-1-2- انواع درز 20-1-3- انواع اتصال 20-1-4- علائم اختصاری فرایندهای جوشکاری وبرشکاری 20-2- اطلاعات تخصصی پیچ و مهره‌ها 20-2-1- تعریف پیچ 20-2-1-1- رده‌ی مقاومتی پیچ 20-2-1-2- سیستم‌های پیچ 20-2-1-3- نوع جنس پیچ و مهره‌ها 20-2-1-4- انواع رزوه‌های پیچ 20-2-2- انواع عملکرد اتصالات پیچی 20-2-2-1- انواع سوراخ‌ها 20-2-2-2- حداقل فواصل سوراخ پیچ‌ها در اتصلات پیچی 20-2-2-3- حدقل فاصله سوراخ‌ها تا لبه در اتصلات پیچی 20-2-2-4- حداکثر فاصله مرکز سوراخ تا لبه 20-2-2-5- حداکثر فاصله مرکز تا مرکز سوراخ‌ها در اتصالات پیچی 20-3- سازه‌های پیچ و مهره پیوست 2 / آموزش نصب برنامه 21-1- آموزش نصب برنامه AutoCAD Structure Detailing 21-2- توضیحاتی درمورد برنامه

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس سهیل صادقیمهندس نرگس پوررضا
نوبت چاپ دوم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
تعداد صفحات 576
شابک 9786001683169