کتاب تحلیل و طراحی پل در CSI BRIDGE نوشته مهندس سینا قاسمی احمدسرایی از نوآور

کتاب تحلیل و طراحی پل در CSI BRIDGE توسط مهندس سینا قاسمی احمدسرایی نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب تحلیل و طراحی پل در CSI BRIDGE کتاب تحلیل و طراحی پل در CSI BRIDGE : فصل اول: آشنایی با انواع پل : 1-1 بررسی و انتخاب محل پل 1-2 کاربرد پل 1-3 طبقه‌بندی انواع پل‌ها از نظر سیستم سازه‌ای 1-4 طبقه‌بندی پل‌ها از نظر شیوه ساخت 1-5 تقسیم بندی سازه پل فصل دوم: بارگذاری پل‌ها :  – بارهای قائم 2-1 بارهای دائمی 2-2 بارهای بهره‌برداری – بارهای جانبی 2-3 اثر باد 2-4 بار زلزله – ضوابط خاص طراحی 2-5- نیروهای طراحی پایه‌های دیواری 2-6- نیروهای طراحی ستون، قاب شمع و شمع (سازهای) 2-7- طراحی اتصالات و طول نشیمن گاه 2-8 ضوابط طراحی شالوده و کوله 2-9 اثر زلزله بر خاکریزهای پشت کوله‌ها و دیوارها 2-10 فشار هیدرودینامیکی در هنگام زلزله 2-11 نیروی ناشی از افت و خزش در بتن و نشست وکوتاه شدن پایه‌ها 2-12 همزمانی بارها 2-13 بارگذاری پل‌ها براساس ضوابط آئین‌نامه AAshto 2-14 نیروی ناشی از حرارت 2-15- بار زلزله 2-16- ترکیبات بارگذاری طبق آئین‌نامه آشتو 2-17 بارگذاری معادل کامیون‌های استاندارد بر اساس آئین‌نامه AAshto LRFD فصل سوم: کلیات تحلیل و طراحی :  3-1 تحلیل سیستمهای سازه‌ای عرشه 3-2 خطوط تاثیر و نیروهای بحرانی طرح 3-3 منحنی پوش نیروهای برشی و خمشی 3-4 پیش‌تنیدگی 3-5 تکیه‌گاه‌ها 3-6 دیفراگم‌ها (مهارهای عرضی تیرهای طولی) 3-7 ضامن ها 3-8 مقررات آئین‌نامه آشتو در مورد تغییر شکل‌ها 3-9 کنترل تغییر شکل و ترکها طبق آئین‌نامه 139 بارگذاری پل‌ها 3-10 ترکها فصل چهارم: معرفی المانها :  4-1 سیستم مختصات 4-2 گره 4-3- المان قاب/ کابل 4-4- موضوع صفحه‌ای 4-5- المان (Solid) 4-6- عضوهای اتصال غیر‌خطی 4-7 مصالح 4-8 آشنایی با پنجره برنامه CSiBridge نواردستورات فصل پنجم: مدلسازی و تحلیل پل درCSiBridge :  5-1 مشخصات پروژه 5-2 ایجاد مدل 5-3 تعریف هندسه پل 5-4 تعریف مشخصات مصالح 5-5 معرفی مقاطع 5-6 معرفی تکیه‌گاه‌ها 5-7 تعریف پایه‌های کناری(کوله‌ها) 5-8 تعریف پایه میانی 5-9 معرفی بارها 5-10 اختصاص اجزای پل 5-11 آپدیت اجزای مدل 5-12 آنالیز مدل تحت بارهای مرده 5-13 اضافه نمودن فونداسیون وشمع‌ها 5-14 معرفی فنرهای معادل فونداسیونس 5-15 معرفی مقطع شمع‌ها 5-16 معرفی مقطع سرشمع 5-17 تعریف Grid Line 5-18 ترسیم مقطع سرشمع 5-19 ترسیم شمع‌ها 5-20 اختصاص تکیه‌گاه شمع‌ها 5-21 آپدیت اجزای مدل 5-22 آنالیز مدل تحت بارهای مرده فصل ششم: تحلیل و طراحی پل بتنی با مقطع جعبه‌ای پیش‌تنیده :  6-1 مشخصات پروژه 6-2 ایجاد مدل 6-3 تعریف هندسه پل 6-4 تعریف خطوط عبور 6-5 معرفی اجزای سازندسه پل در تب 6-6 معرفی بارهاس 6-7 اختصاص اجزای پل 6-8 اعمال تغییرات عمق عرشه 6-9 اختصاص تاندون‌های پیش‌تنیده 6-10 تنظیمات تحلیل مدل 6-11 آنالیز مدل 6-12 تنظیمات طراحی 6-13 طراحی مدل فصل هفتم: تحلیل و طراحی پل با عرشه فولادی :  7-1 مشخصات پروژه 7-2 ایجاد مدل 7-3 هندسه پل 7-4 خطوط عبور 7-5 تعریف مقاطع و ویژگی‌های مصالح 7-6 تعریف عرشه پل 7-7 تعریف دیافراگم 7-8 تعریف تکیه‌گاه مفصلی 7-9 تعریف تکیه‌گاه انبساطی 7-10 تعریف پایه‌های کناری 7-11 تعریف پایه میانی 7-12 معرفی بارها 7-13 اختصاص اجزای پل 7-14 آنالیز مدل 7-15 تنظیمات طراحی مدل 7-16 طراحی مدل 7-17 بهینه‌سازی مدل فصل هشتم: تحلیل و طراحی پل با تیر بتنی پیش تنیده :  8-1 مشخصات پل 8-2 ایجاد مدل 8-3 تعریف هندسه مدل 8-4 تعریف خطوط عبور 8-5 تعریف مقاطع و ویژگی‌های مواد 8-6 تعریف عرشه پل 8-7 تعریف تکیه‌گاه مفصلی 8-8 تکیه‌گاه غلتکی 8-9 تعریف فنرهای معادل فونداسیون 8-10 تعریف پایه‌های کناری 8-11معرفی بارها 8-12 اختصاص اجزای پل 8-13 تعریف حالت تحلیل بارهای متحرک 8-14 آنالیز مدل 8-15 تنظیمات طراحی 8-16 طراحی مدل فصل نهم: طرح لرزه‌ای پل :  9-1 مشخصات پروژه 9-2 گام اول ایجاد مدل 9-3 گام دوم تنظیم پارامترهای طرح لرزه‌ای 9-4 گام 3 الی 7 طرح لرزه‌ای 9-5 گام پنجم 9-6 گام ششم 9-6-1 نمایش منحنی پوش‌اور 9-6-2 نمایش منحنی ظرفیت 9-7 گام هفتم 9-8 تهیه گزارش فصل دهم: پل کابلی با روش زمان‌بندی ساخت و بهینه‌سازی بارها :  10-1 مشخصات پل 10-2 ایجاد مدل 10-3 تعریف هندسه مدل 10-4 تعریف مقاطع و ویژگی‌های مصالح 10-5 ترسیم دکل 10-6 ترسیم مفصل‌ها 10-7 اختصاص اجزای پل 10-8 ترسیم اتصالات 10-9 ترسیم کابل‌ها 10-11 معرفی مهارهای تکیه‌گاه دکل 10-12 تعریف گروه اجزای پل 10-13 اختصاص آیتم‌های ساختاری به گروه‌ها 10-14 زمان‌بندی مراحل ساخت 10-15 آنالیز مدل 10-16 تعریف الگوی بار 10-17 اختصاص الگوی بار به کابل‌ها 10-18 تعریف بار ساختاری مرحله‌ای غیر خطی 10-19 بهینه‌سازی مدل فصل یازدهم: بارگذاری دینامیکی بر اساس آیین‌نامه ایران : 11-1مشخصات پروژه 11-2 ایجاد مدل 11-3 تعریف هندسه پل 11-4 تعریف خطوط عبور 11-5 تعریف مقاطع و ویژگی‌های مصالح 11-6 تعریف عرشه پل 11-7 تعریف دیافراگم 11-8 تعریف تکیه‌گاه مفصلی 11-9 تعریف تکیه‌گاه انبساطی 11-10 تعریف پایه‌های کناری 11-11 تعریف پایه میانی 11-12 اختصاص اجزای پل 11-13 آپدیت اجزای مدل 11-14 معرفی وسیله نقلیه 11-15 تعریف گروه وسایل نقلیه 11-16 تعریف الگوی بار چند مرحله‌ای 11-17 آنالیز مدل

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس سینا قاسمی احمدسرایی
نوبت چاپ سوم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
تعداد صفحات 324
شابک 9786001681868