کتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام‌ مهندسی شهرسازی (کتاب اول) نوشته مهندس محمد عظیمی آقداش از نوآور

کتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام‌ مهندسی شهرسازی (کتاب اول) توسط مهندس محمد عظیمی آقداش نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

مطالب بخش اول کتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام‌ مهندسی شهرسازی ، تعاریف و مفاهیم شهرسازی بخش دوم کتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام‌ مهندسی شهرسازی ، طرح‌های توسعه شهری قسمت اول کتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام‌ مهندسی شهرسازی – انواع طرح‌های شهرسازی شرح و درس آزمون‌ های نظام‌ مهندسی شهرسازی : طرح جامع سرزمین طرح کالبدی (ملی و منطقه‌ای) طرح‌ریزی کالبدی مطالعات ناحیه شهری طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای طرح توسعه و عمران شهر و حوزه نفوذ محتوای طرح‌های توسعه و عمران طرح‌های منطقه شهری طرح جامع شهرستان طرح مجموعه شهری طرح جامع شهر پیشینه طرح جامع در ایران اولین طرح جامع ایران نخستین قانون شهرسازی ایران طرح‌های جامع در برنامه‌های عمرانی طرح تفصیلی طرح آماده‌سازی زمین طرح موضوعی طرح موضعی طرح هادی شهری طرح شهرهای جدید طرح شهرک‌ها طرح شهرک‌های مسکونی طرح‌های جزئیات شهرسازی طرح‌های ویژه طرح‌های بهسازی، نوسازی، بازسازی و مرمت بافت‌ها طرح‌های محور در حوزه حمل و نقل طرح‌های تسهیلات محله‌ای طرح‌های مناطق حساس و بحرانی طرح‌های پیش‌گیری از مخاطرات طبیعی پروژه‌های نمایشی (دمونستراسیون) طرح هادی روستا طرح ساماندهی فضا و سکونتگاه‌های روستایی قسمت دوم- طراحی شهری طراحی شهری ویژگی طراحی شهری فرآیند طراحی شهری عوامل مؤثر در طراحی شهری اهداف فرآیند طراحی شهری ارزش‌های طراحی شهری طراحی شهری اکولوژیکی طراحی اجتماعی اصول و مبانی طراحی شهری کیفیت طراحی شهری پیش طراحی شهری نقش طراحی شهری در اجرا کار اصلی طراحی شهری دستورالعمل طراحی آفرینش مرکز شهری قاعده‌ درخت محصوریت راه شهرگرایی معاصر طرح ساختاری پایه هم‌آوری استراتژی فضایی قسمت سوم- طرح راهبردی ساختاری توسعه و عمران (طرح جامع تهران)  شرح و درس آزمون‌ های نظام‌ مهندسی شهرسازی : چشم‌انداز توسعه شهر راهبردهای توسعه شهر سازمان فضائی و پهنه‌بندی شهر ضوابط و مقررات ساخت و ساز و نحوه استفاده از ار برنامه‌ها و طرح‌های موضعی و موضوعی شهری تهران شرایط تحقق‌پذیری طرح قسمت چهارم  هویت شهری تهران بخش سوم: قوانین شهرسازی شرح و درس آزمون‌ های نظام‌ مهندسی شهرسازی : قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری  ایران قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و  شهرک ودستورالعمل اجرایی قانون تعاریف محدوده و  حریم شهر، روستا و شهرک  طرح‌ریزی و مدیریت مجموعه شهری تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور و شهرهای اطراف آنها بخش چهارم: ضوابط و مقررات شهرسازی ضوابط احداث پناهگاه و ایمن‌سازی نسبی سازه‌ها محل احداث سازه امن (پناهگاه) پناهگاه خانگی مشخصات و ابعاد در سازه امن (پناهگاه) خروج اضطراری ظرفیت پناهگاه بارگذاری ساده تأسیسات برقی و هوارسانی تأسیسات آب و فاضلاب متفرقه دستورالعمل کنترل تراکم ساختمانی و  تعیین سطح اشغال در مناطق مسکونی  ضوابط احداث ساختمان‌های 6 طبقه و  بیشتر در شهر تهران ضوابط و مقررات مکانیابی مساجد در  طرح‌های توسعه شهری ضوابط و مقررات پاکسازی و بهسازی نماها  و جداره‌های شهری شرح خدمات تهیه طرح امکان‌سنجی،  مکانیابی و احداث باغستان‌های کشور  89 ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری محل استقرار ساختمان در زمین نحوه احداث بنا در شرق، غرب و یا جنوب ملک نحوه اقدام در خصوص باقیمانده املاک واقع در طرحهای اجرایی شهرداری نحوه احداث بنا در املاک زیر 100 مترمربع نحوه احداث بنا در املاک دارای اصلاحی حداکثر پیشآمدگی مجاز نحوه احداث بنا در حد 60 درصد به علاوه 2 متر و عدم رعایت پخ 45 درجه در مجاورت گذر لزوم رعایت 60% مساحت نحوه کاهش سطح اشغال و استفاده از ارتفاع تقلیل سطح اشغال با افزایش ارتفاع ارتفاع و طبقه مجاز در تراکم 120 درصد زمینهای شیبدار و نحوه احداث بنا زیرزمین، در اراضی شیبدار عدم احداث ساختمان‌های مجزا نحوه احداث بنا در املاک دارای واحد تجاری عدم احتساب سرسرای انتظار و اطلاعات ساختمان در تراکم سطوح جزء تراکم وضعیت داخلی ساختمان‌ها تسهیلات مربوط به حیاط خلوت و راه‌پله ضوابط حیاط خلوتها محاسبه زیربنای نورگیرها پیشروی طولی ساختمان نورگیرها ضوابط بالکن‌ها ضوابط پارکینگ ضوابط و مقررات ساخت و ساز در زیرپهنه‌ها ضوابط ساخت و ساز در پهنه سکونت (R) ضوابط ساخت و ساز در پهنه فعالیت (S) ضوابط ساخت و ساز در پهنه مختلط (M) ضوابط ساخت و ساز در پهنه حفاظت (سبز و باز)G  ضوابط بهسازی و نوسازی عناصر شهری شرح و درس آزمون‌ های نظام‌ مهندسی شهرسازی : ضوابط عام و کلی طرح بهسازی و نوسازی ورودی شهر ضوابط عام و کلی طرح بهسازی و نوسازی میدان شهری و جلوخان ضوابط کلی و عام طرح بهسازی و نوسازی فلکه ضوابط عام و کلی طرح بهسازی و نوسازی خیابان شهری ضوابط طرح بهسازی و نوسازی خیابان عبوری ضوابط عام و کلی طرح بهسازی و نوسازی بولوار ضوابط عام و کلی طرح بهسازی و نوسازی خیابان محلی ضوابط عام و کلی طرح بهسازی و نوسازی کوچه و بن‌بست ضوابط عام و کلی طرح بهسازی و نوسازی پیاده‌راه ضوابط عام و کلی طرح بهسازی و نوسازی بزرگراه ضوابط مشترک طرح بهسازی و نوسازی زیرگذر و روگذر پیاده و دوچرخه ضوابط عام و کلی طرح بهسازی و نوسازی روگذر ضوابط عام و کلی طرح بهسازی و نوسازی سواحل بخش پنجم: مقررات ملی ساختمان مبحث اول- تعاریف مبحث دوم- نظامات اداری شرح و درس آزمون‌ های نظام‌ مهندسی شهرسازی :اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان شناسنامه ساختمان دفاتر مهندسی طراحی ساختمان طراحان حقوقی ساختمان نظارت ساختمان قیمت خدمات مهندسی شناسنامه فنی و ملکی ساختمان ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص مبحث چهارم- الزامات عمومی ساختمان تعاریف الزامات عمومی ساختمان بهره‌برداری و نگهداری دسته‌بندی ساختمان‌ها دسته‌بندی ساختمان‌ها از نظر تعداد طبقات و نحوه قرار‌گیری بر زمین دسته‌بندی کلی گروه‌بندی جزئی حفاظت از ارزش‌های اسلامی- ایرانی الزامات ساخت و قرارگیری ساختمان الزامات همجواری ساختمان‌ها، تصرف‌ها و فضاها الزامات شکل، حجم و نمای ساختمان پیش‌آمدگی در معابر عمومی پیش‌آمدگی در داخل محدودة مالکیت پیش‌آمدگی زیرزمین محدودیت پیش‌‌آمدگی‌ها فضاهای ورودی ساختمان شیبراه‌های عبور پیاده توقفگاه‌های خودرو توقفگاه‌های واقع در زیرزمین ایمنی در برابر سوانح و خطرات مبحث بیستم- ‏علائم و تابلوها محدوده نصب انواع تابلوها محدودیت مکان نصب تابلوها الزامات ایستایی و سازه تابلوها الزامات الکتریکی تابلوها تعمیر و نگهداری تابلوها نظارت بر تابلوها علایم تصویری و نوری در تابلوها ضوابط تابلوهای معابر و فضاهای شهری تابلوهای بدون نیاز به مجوز تابلوهای غیرمجاز سطح مجاز تابلوها محدوده نصب تابلوها ارتفاع حد زیرین تابلوها ارتفاع مجاز حد فوقانی تابلوها پیشروی مجاز تابلوها در حریم معابر عمومی حریم تابلوهای انتظامی حریم تابلوهای معرف کاربری حریم تابلوهای تبلیغاتی رنگ تابلوها نورپردازی تابلوها تابلوهای ناهماهنگ مبحث بیست‌ویکم- پدافند غیر عامل مفهوم پدافند غیر عامل تأسیسات در پدافند غیر عامل گروه‌بندی ساختمان‌ها در پدافند غیر عامل ملاحظات معماری در پدافند غیر عامل جانمایی ساختمان فضاهای باز پله و شیبراه در محوطه حجم ساختمان جداره خارجی ساختمان فضاهای امن پناهگاه در پدافند غیر عامل گروه‌بندی پناهگاه‌ها از نظر درجه اهمیت گروه‌بندی پناهگاه‌ها از نظر نوع عملکرد گروه‌بندی پناهگاه‌ها از نظر مدت زمان اقامت پناهگاه‌های اختصاصی و عمومی جانمایی پناهگاه ظرفیت پناهگاه تأسیسات در پدافند غیر عامل بخش ششم: مدیریت شهری مدیریت شهری در سطح ملی وزارت کشور سازمان شهرداری‌های کشور وزارت راه و شهرسازی وظایف وزارت راه و شهرسازی شورای‌عالی شهرسازی و معماری یرانسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مجلس شورای اسلامی وظایف و اختیارات هیأت دولت مجمع تشخیص مصلحت نظام مدیریت شهری در سطح منطقه‌ای و محلی شهرداری شورای اسلامی شهر استانداری سازمان راه و شهرسازی استان شورای شهرسازی استان وظایف اداره کل راه و شهرسازی استان سایر عناصر مؤثر در مدیریت شهری الگوهای اداره شهر در کشورهای مختلف الگوی شهردار- شورا الگوی کمیسیونی هیأت‌ها و کمیسیونرها الگوی مدیر شهر (شورا- مدیر شهر) انتقال پایتخت تحقق و عدم تحقق طرح‌های توسعه شهری اجرای صحیح طرح‌های توسعه دلایل تحقق‌ناپذیری طرح‌های توسعه شهری علل تحقق طرح‌های توسعه شهری عوامل مؤثر در تحقق‌پذیری طرح‌های توسعه شهری مشکلات عمده شهرسازی ایران مشکلات ساختاری شهرداری‌ها وظایف مدیریت ملی شهرسازی اهم مشکلات شهرسازی و معماری رئوس شرح خدمات طرح‌های توسعه و عمران علل ناکارآمدی طرح‌های توسعه شهری بخش هفتم: شهر و شهرنشینی و شهرسازی قسمت اول- تمدن‌های شهری نخستین تمدن‌ها تمدن شهری انقلاب شهری تمدن هاراپا تمدن یونان تمدن مایا ازتک‌ها تمدن بشری زلزله‌های مهم تاریخ قسمت دوم- شهر و شهرنشینی دوره باستان دوره ماد هسته‌های شهری مادها و هخامنشیان شهرهای یونانی مرفولوژی شهرهای یونانی شهرهای رومی شهرهای قرون وسطی مرفولوژی شهرهای قرون وسطی شهرهای دوره رنسانس مورفولوژی شهرهای دورة رنسانس شهرهای فئودالی شهرهای استبدادگران شهرهای دوره سلوکیان شهرهای دوره اشکانیان شهرهای دوره ساسانیان سازمان فضایی شهر ساسانی شهرهای دوره اسلامیسیمای کالبدی شهرهای ایرانی- اسلامی مورفولوژی شهرهای اسلامی دوره‌های دگرگونی و تحول مسجد جامع هجوم مغول شهرهای دوره صفویه شهرهای دوره قاجاریه شهرهای دوره پهلوی شهرسازی باروک قسمت سوم- شهر و آرمان‌شهر اِبِنِز هاوراد و باغ‌شهر اتوواگنر اتین‌کابه ادموند بیکن ادوارد رلف ادوارد هال ارسطو ارنست برگس اروینگ گافمن اسکار نیومن اشپرای رگن اشتراوس افلاطون اوژن نارد اوسمان ایان بنتلیایروین آلتمن آدلف لوس آرتورو سوریا آلدو روسّی آلدوفان‌آیک آلن گیلبرت آموس راپوپورت آنتونی کرایزر براین‌بری پاتریک گدس پاول زوکر پل باران پل سینجر ترانسیک تونی گارنیه تونی هیس جان راسکین جان فریدمن جان لنگ جرج چدویک جول‌گریو جین جیکوب چارلز الکساندر جنکس چنسی  ریس و ادوارد اولمن دانلد اپلیارد دنیس اسکات براون دنیس راندینلی دیوید کانتز دیوید هاروی رابرت آوئن رابرت و نتوری راب‌کریر راجر ترانسیک راینهارد  اومایستر رنه دکارت روث گلاس ریچارد راجرز ریچارد هدمن‌ ژرژکهل و اتو اشلوتر سرگئی چرمایف سسکیا ساسن سقراط سنت الیا سن‌سیمون شارل-  ادوارد ژانره  شهور به لوکوربوزیه شارل فوریه شکویی حسین شولتز فارابی فرانک لویدرایت فریدریک لا آلمستد فریدمن فن تونن فوریه کامیلو سیت کالوین اشمید کالین بیوکنن کالین رو کریر کریستالر کریستوفر الکساندر کریستیان نوربرگ شولتز الکساندر میچرلیخ کن لیونیگستون کنستانتین دوکسیادیس کوین لینچ گالپین گالستر گرد  لبرس گوردون چایلد گوردون کالن گئورگ زیمل گئورگی کپس لارنس هالپرین لری بورن لوژیه لوفور لویس مامفورد لئون کریر میسرا میشائل تریب واحد همسایگی  نگلهارد واحد همسایگی خوزه سرت واحد همسایگی کلرنس اشتاین واحد همسایگی کلرنس آرتر پری والتر کریستالر والتر گروپیوس ورجمکر ویلیام وایت هانری  وفوو هانس مایر هربرت- جورج ولز همر هویت هنریک پتروس برلاگه هوزلیتس هیلی هیرشمن و میردال یان گلیتس و گارنر قسمت چهارم- مکتب‌های شهرسازی مکتب آرمان‌گرایی مکتب اصلاح‌گرایی مکتب شیکاگو مکتب مدرنیسم مکتب فرهنگ‌گرایی مکتب طبیعت‌گرایی مکتب فلسفه‌گرایی مکتب فن‌گرایی مکتب  مایش انسانی مکتب انسان محور جنبش شهر زیبا مکتب اتمیسم یا تجزیه‌گرایی (نگرش احیای تک بناها یا تجزیه‌گرایی) قسمت پنجم- سبک‌های شهرسازی در ایران سبک‌های شهرسازی در دوران قبل از اسلام سبک‌های شهرسازی در دوران اسلامی قسمت ششم- نظریه‌های شهر و شهرسازی نظریه اقتصاد سیاسی نظریه بهره‌برداری از منابع طبیعی نظریه اقتصاد انتظاری نظریه پخش نوآوری نظریه تحدید رشد ابرشهرها نظریه تغییر پایتخت نظریه توسعه شهرهای درجه دو نظریه توسعه مناطق جدید نظریه چرخش روند توسعه شهری نظریه حمایت‌گرایی نظریه دوگانگی نظریه عامل رکودی نظریه عملکرد شهری و توسعه روستایی نظریه قطب‌گریز ابرشهر نظریه قطبی‌گریزی نظریه مدرن‌سازی نظریه نوسازی نظریه وابستگی نظریه‌های خرد و کلان نظریه اکولوژیکی نظریه بخش  غیررسمی نظریه توسعه مناطق مرزی نظریه‌های نظام سلسله مراتبی سکونتگاه‌ها نظریه اصالت‌بخشی نگرش موزه‌ای نظریه نخبگان قدرت دیدگاه کثرت‌گرا نظریه حلقه‌های بالا دیدگاه ماشین رشد نظریه رژیم شهری تئوری مشروط فرضیه گالیک نظریه ساختار اصلی قسمت هفتم- کنگره‌‌ها و بیانیه‌های شهرسازی کنگره سیام و منشور آتن کنگره‌ اول: لاساراز کنگره‌ دوم: فرانکفورت کنگره‌ سوم: بروکسل کنگره چهارم: آتن کنگره‌ پنجم: پاریس کنگره‌ ششم: بریج‌واتر کنگره‌ هفتم:  برگامو کنگره‌ هشتم: به کوشش گروه مارس در هادسدان کنگره‌ نهم: به کوشش گروه فرانسوی آسکورال در اکس‌ان پرووانس کنگره‌ دهم: شهر ساحلی دوبرووینک جنوب یوگسلاوی منشور آتن کنگره ونیز بیانه میکزیکوسیتی زیستگاه دو- موسوم به هَبیتاتِ 2 منشور فاس دستورکار 21 طرح محیط ریست تایمز21دستورکارهای  سبز و قهوه‌ای کنگره شهرسازی نوینبیانة چشم‌انداز یا اهداف کلی و زمان‌دار منشور 2000 منشور بورا منشور کراکُف کمیسیون برانت‌لند آینده مشترک ما اسکان بشر2  (اجلاس شهر) قسمت هشتم- الگوهای شهرسازی الگوی خطی الگوی خوشه‌ای  شهری لبه‌ای شهر افقی شهرهای متراکم شهر فراگیرنده قسمت نهم کتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام‌ مهندسی شهرسازی ،  مدل‌های شهرسازی مدل جاذبه مدل منطق فازی مدل‌های مکانیابی مدل‌های تغییر کاربری زمین- طبقه‌بندی مدل جهانی سازمان ملل مدل جمعیتی لجستیک مدل اسکالوگرام گاتمن مدل نابرابری منطقه‌ای مدل خط مشی هاوارد مدل سیستم برنامه‌ریزی استراتژیک مدل جان لنگ (نیازهای انسانی) مدل کانتر (مؤلفه‌های مکان) مدل ماتریس شهر پایدار قسمت دهم کتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام‌ مهندسی شهرسازی ، شهر و شهرسازی ایران شرح و درس آزمون‌ های نظام‌ مهندسی شهرسازی : شهرنشینی تحول شهرنشینی در ایران توزیع جغرافیائی جمعیت شهری نظام سلسله مراتب شهرها تراکم در شهرها نقش و عملکرد شهرها شهر صنعتی نقش بازرگانی شهرهای مرحله‌ای و مکاره‌ای شهر نظامی شهر فرهنگی شهر توریستی- تفریحی شهر معدنی شهر خوابگاهی تعیین نقش شهرهای ایران موقعیت استقرار شهرها توپوگرافی کوهستانی توپوگرافی پایکوهی توپوگرافی واحه‌ای توپوگرافی جلگه‌ای و ساحلی توزیع شهرهای ایران برحسب ارتفاع از سطح دریا ساختار شهرها (اجزای اصلی شهرها) انواع مسکن خانه‌های آپارتمانی تهران شهرک اکباتان تهران روند سیاست‌گذاری مسکن در ایران شبکه معابر شبکه‌های ارتباطی سیستم شعاعی سیستم شطرنجی سیستم حلقوی (رینگ سیستم) سیستم ارگانیک فضاهای سبز استانداردهای فضاهای سبز شهرسازی در ایران گرایش‌های شهرسازی برنامه‌ریزی شهری طراحی شهری برنامه‌ریزی و طراحی شهری در نظام برنامه‌ریزی ایران آرمان‌شهر در اندیشه ایرانی اندیشه آرمان‌شهری در ادوار مختلف اصول طراحی فضاهای شهری در ایران بخش هشتم: مسائل شهر و شهرسازی قسمت اول- برنامه‌ریزی در شهرسازی برنامه‌ریزی استراتژیک برنامه‌ریزی خردمندانه ایدئولوژی برنامه‌ریزی برنامه‌ریزی پراگماتیسم برنامه‌ریزی جامع کاستی‌های برنامه‌ریزی جامع نقد برنامه‌ریزی‌های جامع برنامه از نظر مدت اجرا برنامه‌های پنج‌ساله عمرانی شهر برنامه‌ریزی شهری جدول موازنه برنامه‌ریزی برنامه‌ریزی مشارکتی برنامه‌ریزی ساختاری- راهبردی راهبرد توسعه شهری (CDS) برنامه‌ریزی شهری در انگلستان قسمت دوم- تکنیک‌های برنامه‌ریزی الگوی SWOT ماتریس SWOT مفاهیم پایه تکنیک SWOT تحلیل وضعیت در تکنیک سوآت تدوین راهبرد در تکنیک SWOT تکنیک تجزیه و  تحلیل PEST تجزیه و تحلیل الگوی PATN  تکنیک مکان سنجی (place check) کارت سفید یا گلوله برفی قسمت سوم- شهرهای جدید  تعریف شهرهای جدید برنامه‌ریزی شهرهای جدید مکانیابی شهرهای جدید انواع شهرهای جدید روند شهرهای جدید فرآیند برنامه‌ریزی شهرهای جدید در ایران شهرهای جدید سازمانی- صنعتی شهرهای جدید اقماری شهرهای جدید با هویت مستقل شهرهای جدید پیوسته شهرهای شرکتی سیاست شهرهای جدید شهرک‌های صنعتی قسمت چهارم- مسکن شهری  مفهوم مسکن تقاضای بالقوه و تقاضای مؤثر تعریف خانوار واحدهای مارجینال مفهوم استاندارد مسکن سرمایه‌گذاری در بخش مسکن منطقه‌بندیحوزه‌بندی تصرف اجباریبرآورد زمین جهت تأمین مسکن مسکن حاشیه‌نشین‌ها سیاست‌های تأمین مسکن در ایران قسمت پنجم- جمعیت شهری  جمعیت شهری جهان جمعیت آرمان‌شهر جمعیت و اقتصاد شهر بدون شهروند(نایروبی) روش‌های پیش‌بینی جمعیت برآورد جمعیت جمعیت گرو‌های خاص مهاجرت جمعیت بمب جمعیت رشد انفجاری شهرها قاعده‌ رتبه- اندازه نقش و کارکرد شهرها شاخص تمرکز شهری معیارهای شناخت شهر قسمت ششم- اقتصاد شهری  محدودیت‌های رشد تئوری اقتصاد پایه نظریه مرحله توسعه یافتگی نظریه رشد کلاسیک نظریه رشد ریکادو نظریه دایره فقیر نظریه رابرت سالو نظریه مید تولید ناخالص ملی نظریه‌های عرضه نیروی کار نظریه نئوکلاسیک در انتخاب کار- استراحت نظریه سرمایه انسانی نظریه‌های تقاضای نیروی کار نظریه عدم تعادل در بازار کار نظریه گالنسن و لیبن اشتاین نظریه گرشنکرون نظریه رشد متعادل نظریه‌های بازسازی الگوی مراکز جمعیتی نظریه‌های مکانیابی نظریه توسعه بر پایه صادرات روش ضریب مکانی یا LQ روش حداقل نیاز تجزیه و تحلیل داده‌ها و ستاده‌ها روش تغییر سهم روش پایه اقتصادی روش تجزیه و تحلیل هزینه- منفعت طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی تولیدی ضریب جینی  ضریب موران ضریب گری اقتصاد پایه و غیرپایه توسعه بر مبنای دانش ماشین‌های فعالیت‌های اقتصادی قسمت هفتم- کاربری‌های شهری  مکانیابی نقشه‌های کاربری اراضی محاسبه سطح مورد نیاز گورستان قسمت هشتم- تراکم‌های شهرسازی  اندازه و تراکم شهر قوانین و مقررات زونینگ انواع تراکم تراکم مسکونی روش‌های کنترل تراکم منطقه‌بندی تراکمی منطقه‌بندی ارتفاعی منطقه‌بندی کاربری رویکرد برنامه‌ای متغیرهای کنترل تراکم مطلوب رابطه بین قیمت و تراکم روش استفاده از سرانه مسکونی و تراکم خالص قسمت نهم- سرانه‌های شهری  سرانه مسکونی سرانه فضای سبز و تفریحی سرانه حمل و نقل سرانه صنعتی سرانه تجاری سرانه آموزشی سرانه بهداشتی- درمان آستانه خدماتی کاربری‌ها قسمت دهم- تقسیمات کالبدی  محله ناحیه منطقه قسمت یازدهم- آماده‌سازی زمین  آماده‌سازی زمین سابقه طرح‌های آماده‌سازی ضرورت تهیه طرح‌های آماده‌سازی اهداف طرح‌های آماده‌سازی مطالعات مکانیابی تهیه طرح‌های آماده‌سازی محتوای طرح‌های آماده‌سازی شرح خدمات طرح آماده‌سازی اراضی  مرحله اول مرحله دوم- انجام محاسبات و تهیه طرح‌ها و نقشه‌های اج قسمت دوازدهم- تفکیک و افراز  تعاریف و واژگان تفکیک ضوابط و مقررات تفکیک پیشینه تفکیک اراضی تفکیک اراضی و کاربری‌ها الگوهای تفکیک معابر و تأسیسات عمومی تفکیک عوامل مؤثر در تفکیک اراضی مراحل اداری تفکیک زمین آیین‌نامه منطقه‌بندی آیین‌نامه تفکیک اراضی شرح خدمات تفکیک اراضی و حق‌الزحمه آن اهداف و شرح خدمات طراحی تفکیک اراضی شهری قسمت سیزدهم- پروانه ساختمانی  اهداف صدور پروانه ساختمانی ضوابط پروانه ساختمانی شناسنامه ساختمان مراحل صدور پروانه ساختمانی عدم خلاف و پایان‌کار ساختمان بازدید مأمور فنی از ملک تعیین ضوابط و مقررات حاکم بر ملک استعلام از سازمان‌های ذیربط قسمت چهاردهم- تخلفات ساختمانی  تخلفات مطابق ضوابط تخلفات خارج از ضوابط مصادیق تخلفات ساختمانی نحوه اطلاع از تخلفات ساختمانی مراحل رسیدگی به تخلفات ساختمانی قسمت پانزدهم- بافت‌های شهری  بافت شهریانواع بافت شهری بافت تاریخی (هسته اولیه شهر) بافت کهن بافت کهنه بافت قدیمی بافت میانی بافت جدید بافت پیرامونی بافت بیرونی بافت اقماری (گسترش ناپیوسته شهر) شبکه شهری بافت ناکارآمد بافت فرسوده انواع فرسودگی ویژگی‌های بافت فرسوده شهری قسمت شانزدهم- فضاهای شهری  فضا شکل فضائی شهرها شاخص فضائی شهرها اندازه‌گیری کیفیت زندگی ارزیابی کاربری‌ها نمادها و نماها نهضت زیباسازی مبلمان شهری شکل شهر محیط‌های پاسخده شاخص‌های فضاهای شهری انعطاف‌پذیری فضاهای شهری تناسبات بصری رنگ تعلق و خوانایی پشتیبانی دو جانبه حریم‌های اجتماعی خانه‌های تک خانواری مجزا عرصه‌های عمومی و خصوصی کیفیت محیطی قسمت هفدهم- امنیت در فضاهای شهری  فضاهای ایمن فضاهای قابل دفاع امنیت شهری جرم و جنایت در فضاهای شهری فضاهای بی‌دفاع پیش‌گیری از بزهکاری با طراحی محیطی مقابله با جرم در طراحی شهری تئوری‌های کاهش بزهکاری در فضاهای شهری قسمت هجدهم- مرمت و بهسازی  فرسودگی مرمت شهری (restoration) بهسازی (Rehabilitation) نوسازی (Renovation) بازسازی (Reconstruction) مراجع مداخله در بافت‌ها بهسازی و نوسازی شهری حفاظت آئینی علل رها شدن بافت قدیمی شهرها سیاست‌های تحکیم شهری بهسازی از راه اسکان جمعیت مرفه‌تر مدیریت نوسازی بافت‌های فرسوده عوامل و زمینه‌های فرسودگی بافت‌ها مرمت بافت تاریخی شهرها نوسازی و بازسازی شهر بث نوسازی بافت‌های فرسوده شهری در آسیا رویکرد نوسازی شهری از دهه 1950 تا 2000 اهداف، راهبردها و سیاست‌های نوسازی اهداف اجتماعی راهبردهای اجتماعی سیاست‌های اجتماعی اهداف اقتصادی راهبردهای اقتصادی سیاست‌های اقتصادی اهداف کالبدی راهبردهای کالبدی سیاست‌های کالبدی اهداف کلان نوسازی بافت‌های فرسوده شهری نوسازی محله نوسازی شهری در پاریس مداخله در بافت‌های فرسوده تهران قسمت نوزدهم- تأسیسات شهری  تاریخ آبرسانیمؤلفه‌های سامانه آبرسانی منابع آب چاه‌ها قنات‌ها  اجزای قنات قنات‌های ایران حوضه‌های آبریز سابقه آبرسانی مدرن در ایران هدر رفت آب تأسیسات آبرسانی مصارف آب شهری میزان تقاضا و مصرف آب صفیه‌خانه آب آشامیدنی شبکه‌های آبرسانی شبکه فاضلاب شهری الگوهای شبکه فاضلاب شهری مقاطع فاضلاب‌روها لوله‌های فاضلاب شهری قانون آب پاک تصفیه فاضلاب شهری شبکه‌های توزیع برق حریم تأسیسات شهری قسمت بیستم- توسعه پایدار شهری  توسعه (DEVELOPMENT) جنبش پایداری اصول توسعه پایدار تاریخچه توسعه پایدار توسعه نابرابر راهبردهای توسعه شهر (CDS) فرآیند پایداری جوامع پایدار اهداف توسعه هزاره اصول پایدار ملبرن ویژگی‌های شهر پایدار الگوهای توسعه پایدار شهری قسمت بیست‌و‌یکم- محیط زیست شهری  تعریف محیط زیست محیط انسان ساخت اکولوژی چشم‌انداز انواع بیوم‌ پوشش زمین تشکیل سازمان حفاظت محیط زیست مسائل زیست محیطی توان محیط ارزیابی محیطی راهبردی (SEA) اثرات شهرنشینی بر اکوسیستم‌ها بهسازی محیط زیست حق دادرسی برابر ظرفیت برد اکوسیستم‌ها مبتکرترین شهر پایدار جهان قسمت بیست‌و‌دوم- نرم‌افزارهای شهرسازی  Expert Choice ESRI CityEngine Simcity  قسمت بیست‌و‌سوم- سیستم‌های  اطلاعات جغرافیایی (GIS)  داده‌های مکانی ساختار مدل‌های GIS توانائی‌های سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی ARC GIS GIS در برنامه‌ریزی شهری سیستم تعیین موقعیت جهانی (GPS) سیستم‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی قسمت بیست‌وچهارم کتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام‌ مهندسی شهرسازی ، روابط ریاضی در شهرسازی کتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام‌ مهندسی شهرسازی ،  رابطه گروه ‌نم میزان زاد و ولد نرخ مرگ و میر نرخ بقا میزان شهرنشینی رابطه مید تولید ناخالص ملی تراکم مسکونی کتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام‌ مهندسی شهرسازی (کتاب اول ) انتشارات نوآور ناشر تخصصی کتاب‌های نظام مهندسی

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس محمد عظیمی آقداش
نوبت چاپ سوم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب رحلی
تعداد صفحات 552
شابک 9786001683084
مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

کتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام‌ مهندسی شهرسازی (کتاب دوم) نوشته مهندس محمد عظیمی آقداش از نوآور

کتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام‌ مهندسی شهرسازی (کتاب دوم) توسط مهندس محمد عظیمی آقداش نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.