کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی 3 نوشته مهندس ایرج فصیحی مهندس امید هاشمی از نوآور

کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی 3 توسط مهندس ایرج فصیحی مهندس امید هاشمی نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

مطالب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی 3 مقدمه فصل اول: حدود کار و مسئولیت ها : -1مقدمه 1ـ 2ـ تضمین کیفیت کارهای اجرایی 1ـ 3ـ مسئولیت ها 1ـ 3ـ 1ـ طراح 1ـ 3ـ 2ـ مجری )مدیر پروژه پیمانکار( 1ـ 3ـ 3ـ مهندس ناظر )بازرس( 1ـ 4ـ مراجع و مستندات قانونی فصل دوم: نقشه کشی و نقشه خوانی و وسایل اندازهگیری : 2ـ 1ـ مقدمه 2ـ 2ـ نقشه کشی و نقشه خوانی 2ـ 2ـ 1ـ نمایش اجسام صنعتی الف: تصویر قائم نقطه و خط بر روی یک صفحه ب: تصویر چند ضلعی بر روی صفحه 2ـ 2ـ 2ـ تصاویر اجسام طریقه تصویر نمودن اجسام با استفاده از جعبه تصویر 2ـ 2ـ 3ـ انواع خطوط -1خط اصلی )خط دید( -2خط چین )خط ندید( -3خط محور یاخط نقطه -4خط هاشور 2ـ 2ـ 4ـ اندازه گیری اجزاء اندازه گیری 2ـ2ـ5ـ اصول پلان ساختمان 2ـ 2ـ 5ـ 1ـ مقیاس 2ـ 2ـ 5ـ 2ـ علائم در نقشه کشی معماری 2ـ 2ـ 5ـ 3ـ ترسیم پلان 2ـ 2ـ 5ـ 4ـ درها در پلان 2ـ 2ـ 5ـ 5ـ پنجره ها در پلان 2ـ 2ـ 5ـ 6ـ پله ها در پلان 2ـ 2ـ 5ـ 7ـ علامت شمال در پلان 2ـ 2ـ 5ـ 8ـ اندازه گذاری پلان 2ـ2ـ6ـ نقشه های آسانسوری 2ـ 2ـ 7ـ بخشی از علایم اختصاری در نقشه های آسانسوری )نمونه( 2ـ 3ـ وسایل اندازه گیری 3-2ـ 1ـ مترو خط کش 2ـ 3ـ 2ـ کلیس ورنیه خواندن کلیس کلیس دیجیتالی 2ـ 3ـ 3ـ میکرومتر اصول کارمیکرومتر خواندن میکرومتر مراقبت از میکرومتر طرز به کار بردن میکرومتر 2ـ 3ـ 4ـ پرگار 2ـ 3ـ 5ـ وسایل اندازه گیری ثابت )شابلن( 2ـ 3ـ 6ـ وسایل اندازه گیر زاویه 2ـ 3ـ 7ـ وسایل کنترل فصل سوم: ابزار، ابزار دستی و جوشکاری : 3ـ 1ـ ابزار 3ـ 2ـ چکش 3ـ 2ـ 1ـ انواع چکش دسته چکش 3ـ 2ـ 2ـ نکات کار با چکش 3ـ 3ـ قلم 3ـ 4ـ اره جنس تیغه کمان اره ماشین اره نکات ایمنی و پیشگیری از سوانح در اره کاری 3ـ 5ـ سوهان انواع آج سوهان سوهان های یک آجه سوهان های دو آجه اندازه آج سوهان ها انواع سوهان از نظر فرم روش سوهان کاری نکاتی که درسوهان کاری بایستی مورد توجه قرار گیرند 3ـ 6ـ مته دنباله )دم( مته فازمته جان مته شیار مته زوایای مته تیز کردن مته ها جنس مته ها فرم های دنباله مته الف ـ دنباله استوان های ب ـ دنباله مخروطی ج ـ دنباله هرم ناقص ماشین های مته دستی ماشین مته پایه دار الف- ماشین مته رومیزی ب- ماشین مته ستونی بستن مته نکاتی که در سوراخ کاری بایستی مورد توجه قرار گیرد نکات ایمنی و پیشگیری از سوانح در سوراخ کاری خزینه کاری 3ـ 7ـ پیچ و مهره ها شکل دندانه های پیچ و مهره پیچ و مهره از جهت گردش پیچ های متریک دنده مثلثی پیچ های دنده مثلث اینچی شکل پیچ و مهره ها )آچارخور( فرم مهره ها واشرها ضامن پیچ و مهره ها پیچ های مخصوص 3ـ 8ـ سنگ سنباده تراکم دندانه های سنگ سنباده انتخاب سنگ سنباده بستن سنگ سنباده ماشین های سنگ سنباده تیزکردن ابزارها نکاتی که در سنگزنی بایستی مورد توجه قرار گیرند مقررات ایمنی و پیشگیری از سوانح در سنگزنی 3ـ 9ـ قیچی اصول قیچی کاری لقی بین تیغه ها قیچی های دستی 3ـ 10ـ سوراخ کاری با سمبه ماتریس 3ـ 11ـ ابزارهای دستی 3ـ 11ـ 1ـ پیچ گوشتی 3ـ 11ـ 2ـ درفش 3ـ 11ـ 3ـ حلزونی 3ـ 11ـ 4ـ انبردست 3ـ 11ـ 5ـ دم باریک 3ـ 11ـ 6ـ آچارتخت 3ـ 11ـ 7ـ آچار رینگی 3ـ 11ـ 8ـ آچار بکس 3ـ 11ـ 9ـ آچار فرانسه 3ـ 11ـ 10ـ آچار چپقی 3ـ 11ـ 11ـ آچار آلن)مغزی( 3ـ 11ـ 12ـ انبر قفلی 3ـ 11ـ 13ـ پولی کش 3ـ 11ـ 14ـ آچار ترک متر 3ـ 11ـ 15ـ روغن دان 3ـ 12ـ جوشکاری با قوس الکتریکی دستگاه های جوشکاری الکترودها تجهیزات محل جوشکاری زاویه نگهداری و هدایت الکترود برش با گاز نکات ایمنی و پیشگیری از سوانح در برش با گاز فصل چهارم: ایمنی : 4ـ 1ـ مقدمه 4ـ 2ـ موارد عمومیدرایمنی کارکنان 4ـ 3ـ تجهیزات حفاظت شخصی )انفرادی( 4ـ 3ـ 1ـ لباس کار 4ـ 3ـ 2ـ کفش ها 4ـ 3ـ 3ـ کلاه ایمنی )کلاه خود( 4ـ 3ـ 4ـ عینک حفاظتی 4ـ 3ـ 5ـ دست کش ها 4ـ 4ـ نکات اساسی در جلوگیری از خطر سقوط )پرت شدگی( 4ـ 4ـ 1ـ جلیقه ایمنی 4ـ 4ـ 2ـ موانع و نرده های حفاظ 4ـ 5ـ کابین های مجازی و وسایل دیگر در چاه آسانسور 4ـ 5ـ 1ـ سکوهای متحرک 4ـ 5ـ 2ـ آسانسورهای موقت 4ـ 5ـ 3ـ بالابر خاص 4ـ 6ـ داربست 4ـ 7ـ نردبانهای قابل حمل 4ـ 8ـ امداد و نجات در سانحه برقگرفتگی 4ـ 8ـ -1جداسازی مصدوم 4ـ 8ـ 2ـ امدادرسانی به مصدوم 4ـ 8ـ 2ـ 1ـ تنفس مصنوعی الف – روش دمیدن هوا ب – روش سیلوستر ج- روش هولگر نیلسون د- هوارد- فشردن قفسه صدری از جلو ه ـ روش شفر یا فشردن دنده ها از پشت و – روش الاکلنگی و یا تاب دادن تمامیبدن 4ـ 8ـ -2-2ماساژ قلبی 4ـ 8ـ 2ـ 2ـ 1ـ تزریق دارو به قلب 4ـ 8ـ 2ـ 2ـ 2ـ شوک الکتریکی 4ـ 8ـ 2ـ 2ـ 3ـ ماساژ داخلی قلب 4ـ 8ـ 2ـ 2ـ 4ـ ماساژ خارجی قلب 4ـ 8ـ 2ـ 3ـ سوختگی فصل پنجم: تجهیزات و متعلقات بالابرها 5ـ 1ـ مقدمه 5ـ 2ـ بالابرهای دستی 5ـ 2ـ 1ـ قرقره زنجیر دستی 5ـ 2ـ 2ـ تیرفور )(Tirfor 5ـ 2ـ 3ـ بالابرهای موتوری ـ برقی 5ـ2ـ4ـ بالابرهای خاص 5ـ 2ـ 5ـ نکات اساسی در بالابردن بار فصل ششم: مدیریت حمل و انبار کالا در پروژه  راهنمای جامع آسانسور و پله برقی3 6ـ 1ـ حمل و انبار کالا 6ـ 1ـ 1ـ انبار و جابجایی کالا و تجهیزات 6ـ 1ـ 2ـ اقلام تأئید نشده و غیر مصرفی 6ـ 1ـ 3ـ تخلیۀ ضایعات و نظافت محل کار 6ـ 2ـ برنامۀ زمانبندی مراحل اجرایی 6ـ 3ـ بستهبندی 6ـ 4ـ انبارداری 6ـ 5ـ جابجایی فصل هفتم: چاه آسانسور 7ـ 1ـ مقدمه 7ـ 2ـ آمادهسازی چاه آسانسور 7ـ 2ـ 1ـ پلان چاهک و نقشۀ سازه کف آن: 7ـ 2ـ 2ـ مقطع برش طولی از چاه با قید اندازههای کامل از تراز کـف چاهـک تـا زیـر سـقف موتورخانه 7ـ 2ـ 3ـ پلان محل استقرار نیروی محرکه در موتورخانه به همراه سوراخهای محل عبور سـیم بکسلها و جزئیات اجرای آن 7ـ 4ـ توصیه های مهم در اجراء چاه آسانسور 7ـ 5ـ موتورخانه آسانسور و شرایط آن فهرست مطالب 13 فصل هشتم: موتورخانه و تجهیزات داخل فضای بالاسری راهنمای جامع آسانسور و پله برقی3 8ـ 1ـ مقدمه 8ـ 2ـ شرایط موتورخانه 8ـ 3ـ موتورگیربکس 8ـ 4ـ موتور بدون گیربکس )گیرلس( 8ـ5ـ گاورنر 8ـ 6ـ سقف چاه 8ـ 7ـ شاسی 8ـ 8فلکه های هرزگرد 8ـ 9ـ نیروی محرکه در موتورخانه بالای چاه 8ـ10ـ موتور در پایین و کنار چاه 8ـ 11ـ ترمز مغناطیسی )مکانیکی( -1-11-8همسطح سازی دقیق (Rope Gripper) – ترمز سیمبکسل12-8 فصل نهم: نصب ریلها و درب طبقه 9ـ 1ـ مقدمه 9ـ 2ـ نقشه ریل های چاه آسانسور 9ـ 3ـ شاقولریزی ریل های چاهآسانسور 9ـ 4ـ شاقولریزی درآسانسورهای گروهی و با دو درب مجاور 9ـ 5ـ تیرهای الگوی شاقول اندازی 9ـ 6ـ نحوه بکارگیری از سیم های شاقول 9ـ 7ـ ریل ها و براکت ها 9ـ 7ـ 1ـ کلیات 9ـ 7ـ 2ـ ریل ها 9ـ 7ـ 3ـ براکت ها 9ـ 7ـ 4ـ براکت های پایه 9ـ 7ـ 5ـ )بست( لقمه ریل 9ـ 8ـ نصب براکت ها 9ـ 8ـ 1ـ نصب براکت برروی سازه آهنی 9ـ 8ـ 2ـ نصب براکت برروی سازه بتنی 9ـ 8ـ 3ـ روش نصب براکت ها 9ـ 9ـ آماده سازی ریل ها برای نصب 9ـ 9ـ 1ـ تمیزکاری و کنترل چشمی 9ـ 9ـ 2ـ سوار و نصب ریلها 9ـ 9ـ 3ـ شاقول کردن ریلها 9ـ 9ـ 4ـ اندازه گیرفاصله دهانه ریل ها 9ـ 10ـ عملیات نهایی و تکمیلی ریل گذاری 9ـ 11ـ ریل معلق 9ـ 11ـ 1ـ اجراء )آویزان کردن( ریل های معلق 9ـ 11ـ 2ـ بستن براکت ها 9ـ 11ـ 3تنظیم ریل 9ـ 11ـ 4ـ بتن ریزی براکت ها 9ـ 11ـ 5ـ تنظیمات نهائی 9ـ 12ـ درب طبقه 9ـ 12ـ 1ـ درب لولایی 9ـ 12ـ 2ـ درب از وسط باز شود دو لته )سانترال( 9ـ 12ـ 3ـ درب کنار بازشو دولته )تلسکوپی( 9ـ 13ـ آستانه )سیل( 9ـ 14ـ نگهدارنده های عمودی در دو طرف فهرست مطالب 15 9ـ 15ـ سردرب و تجهیزات آن 9ـ 16ـ لتههای )پنلها( درب طبقه 9ـ 17ـ نصب درب طبقه 9ـ 17ـ 1ـ نصب درب لولائی 9ـ 17ـ 2ـ نصب درب تمام اتوماتیک 9ـ 18ـ روش تنظیم موقعیت دقیق سیل هر طبقه 9ـ 18ـ 1ـ نصب آستانه )سیل(درب طبقات 9ـ 19ـ نصب لته های )پنل ها( درب طبقه 9ـ 19ـ 1ـ مراحل نصب لته های درب 9ـ 20ـ نصب سیمبکسل تک رشته 9ـ 21ـ اینترلاک 9ـ 22ـ عامل بستن درب 9ـ 23ـ نصب اینترلاک و عامل بستن درب 9ـ 24ـ سینی پاخور آستانه )سیل( درب طبقه فصل دهم: نصب کابین و وزنه تعادل 10ـ 1ـ مقدمه 10ـ 2ـ کابین 10ـ 3ـ نصب قاب یوک کابین 10ـ 4ـ نصب کف کابین )بدون لرزه گیر( -5-10نصب کف کابین )بهمراه لرزه گیر( -6-10نصب )سوار کردن( اتاق کابین – )مسافربری( -7-10نصب )سوارکردن( اتاق کابین )آسانسور باربر( -8-10کف سازی اتاق کابین -9-10نصب وزنه تعادل -10-10اجرای کابین در داخل به صورت کامل 10ـ 11ـ نصب درب کابین -1-11-10مقدمه -2-11-10نصب درب کابین -3-11-10مراحل نصب درب کابین -4-11-10تجهیزات سیستم حفاظت فصل یازدهم: سیمبکسلریزی )سیمبکسلهای تعلیق، گاورنر، جبران( 11ـ 1ـ کلیات 11ـ 2ـ حمل و نقل و جابجایی سیم بکسل و سرهمبندی انتهای آزاد آن در محل برش 11ـ 3ـ سیم بکسل ریزی در آسانسور با سیم بکسل بندی )(1 :1 11ـ 4ـ سیم بکسل ریزی آسانسور با سیم بکسل بندی )(2 :1 11ـ 5ـ نصب سیم بکسل گاورنر 11ـ 6ـ جبران کننده )زنجیر و سیم بکسل جبران( 11ـ 7ـ نصب زنجیر جبران 11ـ 8ـ کنترل کشش بار در سیم بکسل ها فصل دوازدهم: عملیات اجرایی در چاهک 12ـ 1ـ کلیات 12ـ 2ـ اجرای پایه )ستون( ضربه گیرها 12ـ 3ـ نصب ضربه گیر روغنی 12ـ 4ـ فلکه کششی هرزگرد ته چاه )گاورنر( 12ـ 5ـ نصب فلکه کششی سیم بکسل جبران فصل سیزدهم: آزمونها و کنترل تنظیمات پس از اتمام عملیات نصب آسانسور 13ـ 2ـ کنترل و بازرسی 13ـ 3ـ موتورخانه 13ـ 3ـ 1ـ موارد عمومی 13ـ 3ـ 2ـ نیروی محرکه 13ــ 3ـ 3ـ گاورنر 13ـ 3ـ 4ـ تابلو کنترل 13ـ 4ـ چاه آسانسور 13ـ 4ـ 1ـ موارد عمومی 13ـ 4ـ 2ـ دربها 13ـ 4ـ 3ـ بالاسری 13ـ 4ـ 4ـ سیم کشی 13ـ 4ـ 5ـ چاهک 13ـ 5ـ کنترل موارد اجرای کابین 13ـ 5ـ 2ـ یوک )قاب( کابین 13ـ 5ـ 3ـ سقف کابین مراجع انتشارات نوآور ناشر تخصصی کتاب های نظام مهندسی

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس ایرج فصیحیمهندس امید هاشمی
نوبت چاپ سوم
تاریخ چاپ 1395
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 576
شابک 9786001681653