کتاب پروژه‌های کاربردی محاسبات بار و انرژی ساختمان در Design Builder software نوشته دکتر رامین قاسمی اصل دکتر محمدامین جوادی مهندس بهنام آسایش از نوآور

کتاب پروژه‌های کاربردی محاسبات بار و انرژی ساختمان در Design Builder software توسط دکتر رامین قاسمی اصل دکتر محمدامین جوادی مهندس بهنام آسایش نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب پروژه‌های کاربردی محاسبات بار و انرژی ساختمان در  Design Builder software : مقدمه فصل اول / مبانی محاسبات انرژی در ساختمان 1-1- مقدمه 1-2- بهینه‌سازی انرژی در ساختمان 1-3- آسایش گرمایی 1-3-1- تنظیم گرمای بدن 1-3-2- تعادل دمایی بدن انسان (تحلیل ریاضی بدن انسان) 1-3-3- روشهای بررسی آسایش گرمایی 1-3-3-1- روش پیمایش میدانی 1-3-3-2- روش آزمایشگاهی 1-3-3-3- روش تحلیلی 1-3-4- عوامل مؤثر بر آسایش گرمایی افراد 1-3-4-1- لباس 1-3-4-2- میزان فعالیت 1-3-4-3- انتظارات افراد 1-3-4-4- دمای هوا 1-3-4-5- دمای تابشی 1-3-4-6- رطوبت 1-3-4-7- سرعت هوا 1-3-5- دسته‌بندی ساختمان‌ها ازنظر نوع تهویه 1-3-6- عوامل نارضایتی گرمایی 1-3-6-1- عوامل سراسری ایجاد نارضایتی گرمایی 1-3-6-2- عوامل نارضایتی گرمایی موضعی 1-3-6-2-1- کوران 1-3-6-2-2- تابش نا متقارن 1-3-6-2-3- اختلاف دمای عمودی هوا 1-3-6-2-4- دمای کف 1-3-7- بررسی مدل‌های آسایش گرمایی رایج، مبتنی بر موازنه انرژی 1-3-7-1- مدل فنگر 1-3-7-2- مدل گایج 1-4- تقسیمات اقلیمی و شرایط آب‌وهوایی 1-4-1- سایکرومتریک 1-4-2- منحنی سایکرومتریک 1-4-2-1- محورهای مختلف نمودار سایکرومتریک 1-4-2-2- خطوط مختلف نمودار سایکرومتریک 1-4-3- فرآیندهای اصلی در سایکرومتریک 1-5- اصول اولیه انتقال گرما 1-5-1- انتقال گرمای رسانش 1-5-1-1- قابلیت رسانش گرمایی 1-5-1-2- ضریب انتقال گرمای سطحی 1-5-1-3- مقاومت گرمایی 1-5-2- انتقال گرمای همرفت 1-5-2-1- همرفت طبیعی 1-5-2-2- همرفت اجباری 1-5-2-3- همرفت جوششی 1-5-3- انتقال گرمای تابش 1-6- عوامل مؤثر بر محاسبه بارهای گرمایشی ساختمان 1-6-1- بارهای جداری 1-6-2- بارهای ناشی از هوای تازه 1-7- عوامل مؤثر بر بارهای سرمایشی ساختمان 1-7-1- بارهای ناشی از جداره‌هایی که در معرض نور خورشید نیستند. 1-7-2- بارهای ناشی از جداره‌هایی که در معرض نور خورشید هستند. 1-7-3- بار ناشی از تابش شیشه 1-7-4- بار ناشی از هوای تازه 1-7-5- بار ناشی از افراد 1-7-6- بار ناشی از روشنایی 1-7-7- بار ناشی از تجهیزات فصل دوم / ساختمان انرژی صفر 2-1- مقدمه 2-2- تعریف ساختمان‌های صفر انرژی 2-2-1- صفر انرژی خالص در سایت 2-2-2- صفر انرژی خالص در منبع 2-2-3- صفر انرژی خالص در انتشار 2-2-4- صفر انرژی خالص در هزینه 2-3- طبقه‌بندی ساختمان‌های صفر انرژی 2-4- رویکردهای جایگزین در صفر انرژی خالص 2-4-1- ساختمان‌های صفر انرژی منفصل از شبکه 2-4-2- ساختمان‌های صفر انرژی متصل به شبکه 2-4-3- ساختمان‌های صفر انرژی ناتمام 2-4-4- ساختمان‌های صفر انرژی نزدیک صفر 2-4-5- ساختمان‌های ساخته‌شده جهت تبدیل‌شدن به صفر انرژی در آینده 2-4-6- صفر انرژی برای ساختمان‌های بزرگ همچون مجتمعهای چندطبقه   فصل سوم / سیستم‌ها و تجهیزات تهویه مطبوع 3-1- سیستم‌های تمام هوایی 3-1-1- حجم ثابت – دما متغیر 3-1-1-1- حجم ثابت – دما متغیر تک منطقه‌ای 3-1-1-2 حجم ثابت – دما متغیر چند منطقه‌ای به همراه کویل دوباره گرم‌کن در پایانه 3-1-1-3 حجم ثابت – دما متغیر چند منطقه‌ای دوطبقه 3-1-1-4 حجم ثابت – دما متغیر چند منطقه‌ای سه‌طبقه 3-1-1-5 حجم ثابت – دما متغیر دو کاناله 3-1-1-6 حجم ثابت – دما متغیر با تهویه معتدل 3-1-1-6 حجم ثابت – دما متغیر چهار لوله‌ای القایی 3-1-2- حجم متغیر – دما ثابت 1-2-1-3 حجم متغیر – دما ثابت دارای کویل دوباره گرم‌کن در پایانه 2-2-1-3 حجم متغیر – دما ثابت دارای کویل دوباره گرم‌کن و فن در پایانه 3-2-1-3 حجم متغیر – دما ثابت دوطبقه با یک یا دو فن 3-1-3- حجم متغیر – دما متغیر 3-2- سیستم‌های آبی – هوایی 3-2-1- سیستم‌های تبخیری مستقیم 3-2-2- سیستم‌های تبخیری غیرمستقیم 3-2-3- سیستم‌های تبخیری ترکیبی 3-2-4- سیستم‌های تبخیری به همراه رطوبت‌گیری 3-3- سیستم‌های انبساط مستقیم 3-3-1 کولر گازی پنجره‌ای 3-3-2- کولر گازی اسپلیت (دوتکه) 3-3-3- کولر گازی با سیستم جریان مبرد متغیر 3-3-4- پکیج پشت‌بامی 3-3-5- داکت اسپلیت 3-4- سیستم‌های تمام آبی 3-4-1- فن کویل 3-4-2- رادیاتور 3-5- شاخص‌های انتخاب سیستم تهویه مطبوع بهینه 3-5-1- دسترسی به انرژی و انرژی موردنیاز جهت راه‌اندازی تجهیزات 3-5-2- مقدار مصرف انرژی 3-5-3- اقلیم 3-5-4- مشخصات هندسی ساختمان 3-5-5- کاربری ساختمان 3-5-6- معماری ساختمان 3-5-7- هزینه راه‌اندازی، نگهداری و تعمیرات 3-5-8- آسایش گرمایی و کیفیت هوای داخل 3-5-9- وضعیت انتقال امواج صوتی 3-5-10- انعطاف‌پذیری سیستم 3-5-11- سازگاری با صنایع موجود و دسترسی به کارکنان متخصص 3-5-12- قابلیت اطمینان 3-5-13- تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب تجهیزات بهینه   فصل چهارم / سیستم‌های نوین تأمین انرژی و کاربرد آن در ساختمان 4-1- انرژی خورشیدی 4-1-1- سلول‌های فوتوولتائیک 4-1-1-1- سلول‌های مونو کریستال 4-1-1-2- سلول‌های پلی کریستال 4-1-1-3- سلول‌های فیلم نازک 4-1-1-4- فنّاوری‌های نوظهور 4-1-1-5- صرفه اقتصادی اجرای سلول‌های فتوولتائیک 4-2- انرژی زمین‌گرمایی 4-2-1- پمپ‌گرمایی زمین‌گرمایی 4-2-2- ذخیره‌سازی انرژی گرمایی 4-2-3- ذخیره‌سازی انرژی گرمایی با استفاده از مبدل‌های زمینی   فصل پنجم / آموزش مقدماتی نرم‌افزار دیزاین بیلدر 5-1- مقدمه 5-2- مدل‌سازی هندسه پایه ساختمان 5-2-1- رابط کاربری دیزاین بیلدر 5-2-2- ساخت مدل، اضافه کردن بلاک و ساختمان 5-2-3- اضافه کردن بلاک‌ها، حذف المان‌ها، کنترل ابعاد المان‌ها 5-2-4- چرخش، کشیدن وجوه و ابزار خط راهنما 5-2-5- اضافه کردن سقف‌ها 5-2-6- ابزار برش و بلاک طرح 5-2-7- رسم کمان در دیوارهای محیطی و گنبدها و سقف‌های کروی 5-2-8- کامپوننت بلاک‌ها 5-2-9- ایجاد فضای کنترل‌شده در زیر سقف‌ها 5-2-10- فضاسازی بلاک‌ها توسط رسم پارتیشن‌ها و انواع زون‌بندی 5-2-11- وارد کردن پلان دوبعدی DXF 5-3- داده‌های مدل پایه 5-3-1- آشنایی با داده‌های کاربری ساختمان پارامترهای سربرگ Activity 5-3-2- آشنایی با داده‌های مصالح ساختمان پارامترهای سربرگ Construction 5-3-3- بازشوها در سطح ساختمان و آشنایی با داده‌ها و پارامترهای سربرگ Openings 5-3-4- آشنایی با داده‌های سیستم‌های روشنایی ساختمان پارامترهای سربرگ Lighting 5-3-5- آشنایی با داده‌های سیستم‌های تهویه مطبوع پارامترهای سربرگ HVAC 5-3-6- آشنایی با داده‌های تولید برق توسط انرژی‌های نو پارامترهای سربرگ Generation 5-4- محاسبات 5-4-1- آشنایی با پیش تنظیمات شبیه‌سازی پنجره Calculation Option Data 5-4-2- بررسی و مدیریت صفحه نتایج حاصل از شبیه‌سازی 5-4-3- اجرا و تحلیل شبیه‌سازی   فصل ششم / مدل‌سازی یک ساختمان تجاری در شهر زنجان فصل هفتم / مدل‌سازی یک ساختمان صنعتی در شهر بندرعباس فصل هشتم / مدل‌سازی یک ساختمان درمانی (بیمارستان) در شهر زاهدان فصل نهم / مدل‌سازی یک ساختمان اقامتی (هتل) در شهر بندر جاسک فصل دهم / مدل‌سازی یک ساختمان مسکونی در شهر مشهد فصل یازدهم / مدل‌سازی یک ساختمان اداری در شهر طبس

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان دکتر رامین قاسمی اصلدکتر محمدامین جوادیمهندس بهنام آسایش
نوبت چاپ اول
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب رحلی
تعداد صفحات 320
شابک 9786001686016