کتاب راهنمای آموزشی PLAXIS 3D (به همراه مثال‌های کاربردی) نوشته مهندس آرش عصمت خواه ایرانی مهندس مهدی نیکبخت دکتر محمد آذر افزا از نوآور

کتاب راهنمای آموزشی PLAXIS 3D (به همراه مثال‌های کاربردی) توسط مهندس آرش عصمت خواه ایرانی مهندس مهدی نیکبخت دکتر محمد آذر افزا نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب راهنمای آموزشی PLAXIS 3D (به همراه مثال‌های کاربردی) کتاب راهنمای آموزشی PLAXIS 3D (به همراه مثال‌های کاربردی)  : پیشگفتار : پلکسیس یک نرم ­افزار المان محدود (FEM) می‌­باشد که بصورت گسترده توسط مهندسین ژئوتکنیک برای تحلیل­‌های پایداری، بررسی تغییرشکل‌­ها، تعیین میزان نشست­‌پذیری، سنجش پارامتری جابجایی‌­ها، میدان تنش-کرنش در خاک و جریان آب­‌های زیرزمینی بخصوص در محیط خاک بکار گرفته می‌شود. این نرم ­افزار کاربردی در علم مهندسی ژئوتکنیک در سال 1987 در دانشگاه علم و تکنولوژی Delft هلند توسعه داده شده و طی سالیان متمادی نسخه­‌های مختلف آن بهبود یافته وبروزرسانی شده است. این نرم افزار بعد از توسعه توسط کمپانی بنتلی (Bentley Systems) بصورت تجاری و جهانی در اختیار متخصصین و مهندسین ژئوتکنیک قرار گرفته است. شرکت بنتلی با تکیه بر کاربری آسان این نرم­ افزار، نسخه­‌های دو بعدی و سه­‌بعدی آن را با همکاری کمپانی TNO با کاربری­های ژئوتکنیکی (بخصوص تونل و فونداسیون) ارائه داده و امروزه کاربردهای مختلفی از آن بصورت نسخه­‌های مختلف تهیه گردیده است. امروزه در کشور ایران نیز کاربرد نرم ­افزار پلکسیس در بین مهندسین ژئوتکنیک، زمین­‌شناسی و عمران بسیار قابل توجه بوده و به عنوان یک نرم‌افزار کاربردی موفق در ارزیابی­‌های مهندسی بشمار می‌­رود. در این راستا ضرورت بر این است که بتوان دانش عمومی و تخصصی مهندسین کشور را در شناخت ابعاد مختلف این نرم ­افزار به سطحی بالاتر از حالت کنونی ارتقاع داد. زیرا که پیشرفت مهندسی کشور منوط بر افزایش دانش تخصصی مهندسان آن کشور است. بدین منظور مولفین کتاب حاضر بر این مسئله تاکید نموده و ترجمه جامعی از راهنمای پلکسیس (Tutorial) برای نسخه حرفه­ای 2020 (ورژن 04/20) را تببین نمودند. امید است که این کتاب راهنما بتواند نقشی کاربردی در ارزیابی­‌های مهندسی برای پروژه­های ژئوتکنیکی در کشور ایفا نماید. فصل اول / مقدمه فصل دوم / فونداسیون در خاک رس پیش تحکیم یافته 2-1 مورد A: فونداسیون صلب 2-1-1 ایجاد پروژه جدید 2-1-2 تعریف لایه بندی خاک 2-1-3 ایجاد و تخصیص خواص مصالح 2-1-4 تعریف المانهای سازه‌ای 2-1-5 ایجاد المان مش‌بندی(شبکه‌بندی) 2-1-6 انجام محاسبات 2-1-7 ارزیابی نتایج بدست آمده 2-2 مورد B: فونداسیون گسترده 2-2-1 ایجاد پروژه جدید 2-2-2 ایجاد وتخصیص خواص مصالح 2-2-3 تعریف المانهای سازه‌ای 2-2-4 ایجاد المان مش‌بندی 2-2-5 انجام محاسبات 2-2-6 مشاهده و بررسی نتایج محاسبات 2-3 مورد C: فونداسیون گسترده- شمع 2-3-1 ایجاد پروژه جدید 2-3-2 تعریف المان‌های سازه‌ای: فونداسیون‌های شمعی 2-3-3 ایجاد شبکه مش‌بندی 2-3-4 روندانجام محاسبات 2-3-5 تحلیل نتایج محاسبات فصل سوم / حفاری در خاکهای ماسه‌ای 3-1 ایجاد پروژه جدید 3-2 تعریف لایه بندی خاک 3-3 تخصیص خواص مصالح 3-4 تعریف المانهای سازه‌ای 3-4-1 ویل‌ها و استرات‌ها 3-4-2 اتصالات مهاری 3-4-3 دیوارهای سپری و بارگذاری 3-5 ایجاد المان مش‌بندی 3-6 انجام محاسبات 3-6-1 اجرای محاسبات 3-7 نتایج فصل چهارم / بارگذاری برروی شمع‌های مکشی 4-1 ایجاد پروژه جدید 4-2 تعریف لایه‌بندی خاک 4-3 تخصیص خواص مصالح 4-4 تعریف المانهای سازه‌ای 4-4-1 ایجاد شمع مکشی 4-4-2 پیاده‌سازی اجزای کمکی به منظور اصلاح شبکه مش‌بندی 4-5 ایجاد المان مش‌بندی 4-6 انجام محاسبات 4-6-1 اجرای محاسبات 4-7 نتایج فصل پنجم / اجرای خاکریزهای جاده 5-1 ایجاد پروژه جدید 5-2 تعریف لایه‌بندی خاک 5-3 ایجاد و تخصیص خواص مصالح 5-4 پیاده‌سازی خاکریز و زهکش‌ها 5-5 ایجاد المان مش‌بندی 5-6 محاسبات 5-6-1 فاز اولیه 5-6-2 آنالیزهای تحکیم 5-6-3 اجرای محاسبات 5-7 نتایج 5-8 تحلیل پایداری(ضریب اطمینان) 5-8-1 ملاحظات کلی 5-8-2 انجام محاسبات 5-8-3 ارزیابی نتایج- پایداری 5-9 تحلیل پایداری با لحاظ نمودن زهکش‌ها فصل ششم / پایداری دیواره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حائل دیافراگمی 6-1 ایجاد پروژه جدید 6-2 تعریف لایه‌بندی خاک 6-3 ایجاد و تخصیص خواص مصالح 6-4 طراحی دیواره دیافراگمی 6-5 ایجاد شبکه مش‌بندی 6-6 انجام محاسبات 6-6-1 فاز اولیه 6-6-2 فاز 1- حفاری بخش I 6-6-3 فاز 2- حفاری بخش II 6-6-4 فاز 3- حفاری بخش III 6-6-5 فاز 4- بتن مایع (دوغاب) 6-6-6 فاز 5- بتن عمل‌آوری شده 6-6-7 فازهای  6 تا 9- تحلیل پایداری 6-6-8 اجرای محاسبات 6-7 نتایج فصل هفتم / اجرای مرحله‌ای تونل توسط حفاری مکانیزه 7-1 ایجاد پروژه جدید 7-2 تعریف لایه‌بندی خاک 7-3 تخصیص خواص مصالح 7-4 تعریف المانهای سازه‌ای 7-4-1 ساخت تونل 7-4-2 انقباض سطح دیواره 7-4-3 فشارتزریق( دوغاب) 7-4-4 فشار سینه کار تونل 7-4-5 نیروهای Jack 7-4-6 مسیر 7-4-7 توالی(ترتیب) 7-5 ایجاد شبکه مش‌بندی 7-6 انجام محاسبات 7-6-1 فاز اول 7-6-2 فاز 1: موقعیت اولیه TBM 7-6-3 فاز 2: پیشروی 1 TBM 7-6-4 فاز 3: پیشرویTBM 2 7-6-5 فاز 4: پیشرویTBM 3 7-6-6 فاز 5: پیشرویTBM 4 7-7 نتایج فصل هشتم / تحلیل آبگیری و تخلیه سریع سدهای خاکی 8-1 ایجاد پروژه جدید 8-2 تعریف لایه بندی خاک 8-3 تخصیص خواص مصالح 8-4 تعریف شاخص‌های طراحی سد 8-5 ایجاد شبکه مش‌بندی 8-6 انجام محاسبات 8-6-1 فاز اولیه: High reservoir 8-6-2 فاز 1: تخلیه سریع 8-6-3 فاز 2: تخلیه آرام 8-6-4 فاز 3: سطح تراز پایین 8-6-5 فاز 4 الی 7 محاسبات پایداری 8-6-6 انجام محاسبات و اجرای مدل 8-7 نتایج فصل نهم / تحلیل دینامیکی بارگذاری لرزه‌ای ژنراتورها بـرروی فـونـداسیــون‌هــای الاستیـک 9-1 ایجاد پروژه جدید 9-2 تعریف لایه بندی خاک 9-3 تخصیص خواص مصالح 9-4 تعریف المانهای سازه‌ای 9-4-1 تعریف ضرایب و ثابت‌های دینامیکی 9-5 ایجاد شبکه مش‌بندی 9-6 انجام محاسبات 9-6-1 فاز اول 9-6-2 فاز 1 9-6-3 فاز 2 9-6-4 فاز 3 9-6-5 اجرای محاسبات 9-6-6 محاسبات بیشتر با در نظر گرفتن میرایی 9-6-7 نتایج فصل دهم / تحلیل لرزه‌ای ارتعاش آزاد ساختمان 10-1 تعریف هندسه مدل 10-2 تعریف لایه‌بندی خاک 10-3 تخصیص خواص مصالح 10-4 تعریف المانهای سازه‌ای 10-4-1 ایجاد یک ساختمان 10-4-2 اعمال بارهای دینامیکی 10-4-3 ایجاد سطوح مشترک در مرزها 10-5 ایجاد شبکه مش‌بندی 10-6 انجام محاسبات 10-6-1 فاز اولیه 10-6-2 فاز 1 10-6-3 فاز 2 10-6-4 فاز 3 10-6-5 فاز 4 10-6-6 اجرای محاسبات 10-7 نتایج ضمیمه A: طرح محاسبات برای حالت تنش‌های اولیه مربوط به وزن خاک

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس آرش عصمت خواه ایرانیمهندس مهدی نیکبختدکتر محمد آذر افزا
نوبت چاپ اول
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
تعداد صفحات 188
شابک 9786001686061