کتاب همراه ناظر ساختمان نوشته مهندس سیامک الهی فر مهندس حامد خانجانی از نوآور

کتاب همراه ناظر ساختمان توسط مهندس سیامک الهی فر مهندس حامد خانجانی نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب  همراه ناظر ساختمان : پیشگفتار مقدمه  فصل اول / اخلاق مهندسی : 1. مقدمه 2. معانی مسئولیت 3. نامه وزیر راه و شهرسازیدر ساخت و سازها 4. پیوست نامه وزیر راه و شهرسازی فصل دوم / سازمان‌ها و عوامل اجرایی- کارگاهی مسئول در ساخت ‌و ساز شهری : 1. عوامل مسئول در ساخت‌وساز شهری 1-1. وزارت راه و شهرسازی 1-2. سازمان نظام مهندسی ساختمان 1-3. وزارت کشور، سازمان شهرداری ها، شورای شهر، شهرداری 1-4. طرح‌های شهری 1-5. وزارت کار، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای 1-6. معاونت امور عمرانی استانداری 1-7. وزارت صنایع و سازمان ملّی استاندارد 2. سازمان‌های مسئول در ساخت‌وساز شهری 2-1. صاحب کار 2-2. طراح 2-2-1. اهم وظایف طراحان 2-3. ناظر 2-3-1. اهم وظایف ناظران 2-4. مجری ـ سازنده 2-4-1. اهم وظایف سازندگان فصل سوم: بررسی چالش‌های حرفه نظارت و ناظران در ساخت‌ و سازهای شهری : 1. مقدمه 2. تعریف نظارت 3. گردش کار تعیین ناظران 4. چالشهای نظارت و ناظران 4-1. تعریف نشدن نظارت به عنوان شغل تمام وقت 4-2. ابهام در مفهوم نظارت مستمر 4-3. عدم وجود مجری ذیصلاح در کارگاه و محول شدن بخشی از وظایف مجری به ناظر 4-4. ورود به حرفه بدون کارآموزی‌های لازم 4-5. نحوه نامناسب ارجاع کار 4-6. تک رشته بودن نظارت ساختما‌ن‌های تا متراژ 1500 متر 4-7. عدم وجود چک‌لیست‌های همسان 4-8. نحوه محاسبه حق‌الزحمه نظارت 4-9. قید عدم ایجاد رابطه مالی بین مالک و ناظر 4-10. فرم‌های تعهدآور تحمیلی از سوی شهرداری 4-11. نقشه‌های ناقص اجرایی 5. نتیجه‌گیری و پیشنهادات فصل چهارم / گزارش و گزارش‌نویسی : 1. گزارش و گزارش‌نویسی 2. تعریف مفاهیم، واژه‌ها و اصطلاحات شهرسازی و معماری پایه 3. الزامات گزارش‌نویسی در ارائه خدمات مهندسی نظارت 3-1. نکات مهم در تهیه گزارشات مرحله‌ای 3-1-1. ارائه و ثبت به موقع گزارشات مرحله‌ای توسط شخص مهندس ناظر 3-1-2. اعلام خلاف در صورت عدم رعایت مسائل ایمنی و یا فنی در کارگاه 3-1-3. تهیه گزارشات مرحله‌ای بانگاهی به امروز (زمان‌ساخت) و آینده (دوران بهره‌برداری) 3-1-4. اشاره به عدم حضور مجری ذیصلاح در هر یک از گزارشات مرحله ای 3-1-5. حداقل تعداد گزارشات مرحله ای 3-2. گزارش شروع به کار عملیات ساختمانی : 3-2-1. بازدید از ملک و کنترل چک لیست تجهیز کارگاه قبل از تائید فرم شروع به کار 3-2-2. ثبت فرم شروع به کار عملیات ساختمانی توسط ناظر 3-2-3. لزوم کنترل نقشه‌های مصوب قبل از تائید فرم شروع به کار 3-2-4. اخذ تعهدنامه رعایت موارد ایمنی از مالک قبل از تائید فرم شروع به کار 3-2-5. تخریب و گودبرداری پرونده [توسط مالک و بدون اطلاع رسانی به ناظر قبل از تائید فرم شروع به کار 3-2-6. بررسی بیمه‌نامه‌های ساختمانی لازم قبل از تائید فرم شروع به کار 3-2-7. بازدید از پلاک‌های مجاور قبل از تائید فرم شروع به کار 3-2-8. بررسی پلاک‌های مجاور از نظر ایستایی ذاتی قبل از تائید فرم شروع به کار 3-2-9. اخذ رضایت نامه پلاکهای مجاور در صورت گودبرداری به روش نیلینگ و انکراژ قبل از تائید فرم شروع به کار 3-2-10. بررسی وجود زیرزمین، قنات، چاه‌های فاضلاب یا آب انبار در ملک قبل از تائید فرم شروع به کار 3-3. بهره‌برداری از ساختمان قبل از ثبت گزارش اتمام کار 3-4. توجه ویژه در استفاده از عبارت “توقف کار” در گزارش بازدید با توجه به خطرات احتمالی کار 3-5. معرفی جانشین ناظر در هنگام مسافرت 3-6. اعلام اتمام مهلت قانونی تعهد نظارت بر اساس پروانه ساختمانی 3-7. اعلام عدم اجرای اسکوپ سنگها در مرحله گزارش اتمام نازک کاری 3-8. ارسال گزارش تخلفات ساختمانی به بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 4. نمونه گزارشات، نامه‌ها و ابلاغیه‌های کاربردی در حرفه نظارت ساختمان : 4-1. نمونه‌هایی از توضیحات گزارش بازدید مرحله‌ای ناظر 4-1-1. گزارش اعلام خلاف در مرحله شروع به کار (بلافاصله پس از ثبت فرم گزارش شروع عملیات ساختمانی) 4-1-2. گزارش خلاف ساختمانی (در مرحله اجرای ستونهای طبقه زیر همکف سازه بتنی) 4-1-3. گزارش مرحله آرماتوربندی سقف همکف (سازه بتنی) 4-1-4. گزارش اعلام رفع خلاف در مرحله اجرای سقف همکف (سازه بتنی) 4-1-5. گزارش مرحله اتمام آرماتوربندی سقف سوم (سازه بتنی) 4-1-6. گزارش خلاف ساختمانی (در زمان ساخت، مونتاژ و برپایی اسکلت فولادی در کارگاه) 4-1-7. گزارش خلاف ساختمانی در مرحله اسکلت‌بندی سازه فولادی 4-1-8. گزارش خلاف ساختمانی در مرحله اتمام سقف‌های سازه فولادی 4-1-9. گزارش خلاف ساختمانی در اواسط مرحله سفتکاری 4-1-10. گزارش خلاف در مرحله اتمام عملیات سفتکاری 4-1-11. گزارش خلاف ساختمانی در مرحله سفت‌کاری و زمان اجرای تیغه ها 4-1-12. گزارش خلاف ساختمانی در اواسط مرحله نازک‌کاری 4-1-13. گزارش خلاف ساختمانی در مرحله اتمام عملیات ساختمانی 4-2. نمونه ابلاغیه‌های ناظر به مالک و مجری : 4-2-1. نمونه 1 ابلاغیه اقدام جهت رفع اشکالات فنی و ایمنی مشاهده شده در بازدید 4-2-2. نمونه 2 ابلاغیه اقدام جهت رفع اشکالات فنی و ایمنی مشاهده شده در بازدید 4-2-3. نمونه 3 ابلاغیه اقدام جهت رفع اشکالات فنی و ایمنی مشاهده شده در بازدید 4-2-4. نمونه 4 ابلاغیه اقدام جهت رفع اشکالات فنی و ایمنی مشاهده شده در بازدید 4-2-5. نمونه 5 ابلاغیه اقدام جهت رفع اشکالات فنی و ایمنی مشاهده شده در بازدید 4-2-6. صورتجلسه ابلاغ مبحث 12 و 20 مقررات ملی ساختمان به وکیل مالک 4-2-7. ابلاغ لزوم بازنگری نقشه‌های سازه‌ای به مالک 4-2-8. ابلاغ لزوم تکمیل و بروزرسانی نقشه‌های سازه‌ای به مالک 4-3. نمونه‌نامه‌های مهندس ناظربه سازمان نظام مهندسی ساختمان در خصوص تخلفات و وضعیت پرونده تحت نظارت 4-3-1. نامه اعلام خلاف ساختمانی به سازمان نظام مهندسی ساختمان در مرحله گودبرداری 4-3-2. نامه اعلام خلاف ساختمانی به سازمان نظام مهندسی ساختمان در مرحله اجرای فونداسیون 4-3-3. نامه گزارش وضعیت موجود پرونده و درخواست پیگیری سازمان نظام مهندسی ساختمان 5. فرم‌های نظارت بر ساختمان 5-1. فرم تعهد نظارت 5-2. فرم اعلام شروع عملیات ساختمانی 5-3. فرم گزارش وضعیت همجواریها و پایدارسازی 5-4. فرم تائید استحکام و تعهد نظارت 5-5. فرم اعلام اتمام عملیات ساختمانی 6. فلوچارت نظارت فصل پنجم / چک‌لیست‌های نظارت بر اجرای ساختمان : 1. مقدمه 2. چک‌لیست گزارش‌های مرحله‌ای صادره توسط ناظر 3. چک‌لیست ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا 4. چک‌لیست تجهیز کارگاه ـ فرم برنامه تخریب ـ فرم گزارش روزانه عملکرد کارگاه 5. چک‌لیست مستندات زونکن کارگاهی 6. چک‌لیست تخریب 7. چک‌لیست پیاده‌سازی نقشه 8. چک‌لیست گودبرداری و سازه نگهبان خرپایی 9. چک‌لیست فونداسیون 10. چک‌لیست سازه فولادی 11. چک‌لیست سازه بتن‌آرمه 12. چک‌لیست ساخت، حمل، ریختن و عملآوری بتن 12. چک‌لیست سفت‌کاری 13. چک‌لیست تاسیسات مکانیکی ـ چک‌لیست تاسیسات آتش‌نشانی 14. چک‌لیست تاسیسات الکتریکی 15. چک‌لیست نازک‌کاری 16. چک‌لیست اتمام عملیات ساختمانی فصل ششم / مستندسازی پـروژه و تهیه گزارش با استناد به مفاد قانونی (به‌صورت مصور) : 1. مقدمه 2. اطلاعات حقوقی کارگاه، مالک، ناظرو سازنده 3. افراد حاضر در کارگاه در زمان بازدید 4. زونکن کارگاهی و مدارک موجود 5. میزان پیشرفت عملیات ساختمانی 6. بخش مصور گزارش بازدید 6-1. وضعیت عمومی، مقررات ایمنی و بهداشتی 6-1-1. تابلوی اطلاعات حقوقی و علائم هشدار دهنده 6-1-2. دیوار در شرف ریزش 6-1-3. علمک گاز 6-1-4. دپوی مصالح در معبر عمومی 6-1-5. سرپوش حفاظتی و پرده برزنتی 6-1-6. عدم استفاده از داربست‌های استاندارد 6-1-7. حصار حفاظتی موقت 6-1-8. محافظت از پرتگاه‌ها 6-1-9. مسائل بهداشتی 6-1-10. تناسب نوع کار و سن پرسنل 6-1-11. جعبه کمک‌های اولیه 6-1-12. عدم رعایت ضوابط استاندارد و ایمنی نرده‌های راه‌پله 6-2. اشکالات رایج در مراحل سفت‌کاری و نازک‌کاری : 6-2-1. اجرای غیر اصولی و عدم مهار تیغه‌ها و دیوارهای ساختمان به اجزای سازه‌ای 6-2-2. عدم اجرای دیوارهای دودبند 6-2-3. اسکوپ نکردن سنگ‌های نما 6-2-4. اجرای غیراصولی جانپناه 6-2-5. تخریب بتن و اتصال قطعات الحاقی (نما و نازک کاری ها) به میلگردها 6-2-6. آویزها و ساپورتهای غیر اصولی کانالهای کولر 6-2-7. تخریب تیرچه‌ها و سقف بتنی جهت عبور تاسیسات 6-2-8. عدم استفاده از بست و ساپورت استاندارد برای لوله‌های تاسیسات 6-2-9. اجرای مستقیم نازک‌کاری روی بلوکهای پلی استایرن 6-2-10. استفاده از پنجره‌هایی با فریمهای فلزی در پوسته پیرامون ساختمان 6-2-11. کفسازی با خاک و قلوه سنگ به جای استفاده از مصالح سبک 6-2-13. استفاده از ملات گچ و خاک زیر محل نصب سنگ نما 6-3. اشکالات رایج در ساختما‌ن‌های بتن مسلح 6-3-1. قلاب استاندارد (خم 90 درجه) میلگردها 6-3-2. عدم توجه به تراز ارتفاعی مناسب ستونها در هنگام بتن‌ریزی 6-3-3. وجود حفره در اعضای اصلی سازه بتنی 6-3-4. عدم مهار و درگیری مناسب میلگردهای کششی تیرچه‌ها در بتن تیرها 6-3-5. عدم اجرای اصولی ژوئن‌های سقف‌های تیرچه بلوک 6-3-6. ناشاقولی ستون 6-3-7. اجرای تیرچه به جای تیر رابط 6-3-8. پوشش (کاور) بتنی روی میلگردها 6-3-9. نظافت قالب‌ها و سقف پیش از بتنریزی 6-3-10. تغییر سیستم سازه‌ای پاگردها 6-3-11. جدایی سنگدانه‌ها و کرمو شدن بتن 6-3-12. آرماتوربندی غیر اصولی 6-3-13. اجرای غیراصولی میلگردهای حرارتی سقف‌ها 6-3-14. عدم رعایت اصول بتن‌ریزی صحیح در اجرای ستونها 6-3-15. عدم رعایت اصول بتن‌ریزی صحیح در اجرای ستونها 6-3-16. عدم اجرای خاموت‌های چشمه اتصال 6-3-17. استفاده از تیرچه‌های غیر استاندارد 6-4. اشکالات رایج در ساختما‌ن‌های فولادی : 6-4-1. ساخت اسکلت فلزی در پای کار 6-4-2. عدم دقت در ساخت و اجرای اعضا مطابق با نقشه‌های محاسباتی مصوب 6-4-3. عدم دقت در اجرای جزئیات اجرایی سقف‌ها و تیغه ها 6-4-4. استفاده از اسکلت ساختمان به عنوان سازه یا شاسی انتقال بار آسانسور 6-4-5. پیچیدگی ستونها در حین ساخت و نصب 6-4-6. عدم توجه به راستای اتصال و برشکاری صحیح ورق اتصال 6-4-7. عدم توجه و دقت به جزئیات اجرایی ساخت ستونهای فولادی 6-4-8. عدم اجرای صحیح وصله ستونها 6-4-9. استفاده از پروفیلهای مستعمل در ساخت اسکلت 6-4-10. اجرای دستکهای فشاری و اعمال بار آن‌ها به ستونها 6-4-11. عدم دقت در پیاده سازی صحیح سازه راه پله‌ها 6-4-12. عدم توجه به جهت اجرای تیرچه‌ها و انتقال بار سقف‌ها 6-4-13. استفاده از رابیتس به عنوان قالب در اجرای دال راه پله‌ها 6-4-14. لزوم اجرای ضد زنگ پیش از برپایی اسکلت 6-4-15. لزوم حذف گِل جوش از محل جوشکاری‌ها 6-4-16. ساخت و مونتاژ غیراصولی ستون 6-4-17. کوتاه بودن طول رزوه شده بولتها بعد از بتن‌ریزی فنداسیون 6-4-18. اجرای غیر اصولی گاست پلیت مهاربندی 6-4-19. اجرای غیر اصولی گاست پلیت مهاربندی فصل هفتم / آشنایی با مراجع قضایی و انتظامی و مروری بر قوانین حقوقی مهم برای ناظران : 1. مقدمه 2. دسته‌بندی مراجع قضایی کشور 3. دادخواست تامین دلیل 3-1. تأمین دلیل منظور از آن 3-2. مصادیق استفاده از تامین دلیل 3-3. زمان مناسب و نکات لازم جهت دادخواست تأمین دلیل 3-4. وظایف عضو مجری قرار 3-5. مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تأمین دلیل 3-6. مراحل تامین دلیل 4. لایحه 5. نکات قابل توجه قبل از طرح شکایت 6. تفاوت شکایت کیفری یا جزائی با شکایت حقوقی 6-1. شکایت کیفری 6-1-1. شکوائیه و اقامه دعوی کیفری 6-1-2. شروع تحقیقات 6-1-3. کیفرخواست 6-2. شکایت یا دادخواست حقوقی 6-2-1. نکات اولیه در تنظیم دادخواست حقوقی 6-2-2. نکات مهم در تنظیم دادخواست حقوقی 6-2-2. تقدیم دادخواست به دادگاههای کیفری (استثنا) 7. اظهارنامه : 7-1. نکات مهم در تنظیم اظهارنامه 8. دادسرای عمومی و انقلاب 8-1. اعتراض به تصمیمات دادسرا 8-2. تفاوت اعتراض با تجدیدنظرخواهی 8-3. مراجع تجدیدنظر 8-4. تقدیم اعتراض و تجدیدنظرخواهی 8-5. آراء قابل تجدید نظر 8-6. اعاده دادرسی 8-7. حکم قطعی 8-9. جهات اعاده دادرسی نسبت به احکام کیفری 8-10. مهلت مراجعه برای رسیدگی فوق‌العاده 8-11. مرجع درخواست اعاده دادرسی 9. شورای انتظامی: مرجع رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی 9-1. واکاوی دو مورد پرونده انتظامی 9-1-1. واکاوی پرونده اول 9-1-2. واکاوی پرونده دوم 10. قوانین، تعاریف و اصطلاحات کلیدی مهم مورد نیاز مهندسان ناظر 10-1. قانون مدنی 10-2. قانون مسئولیت مدنی 10-3. قانون مجازات اسلامی 10-4. مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ویرایش سال 1384- نظامات اداری 10-5. مبحث 12 مقررات ملی ساختمان ویرایش سال 1392 – ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا 10-6. قانون شهرداری 10-7. آیین‌نامه حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی فصل اول- هدف، دامنه شمول و تعاریف: 10-8. قانون کار 10-9. قانون تامین اجتماعی فصل هشتم / بیمه و مالیات : 1. بیمه 1-1. بیمه‌نامه مسولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی در قبال اشخاص ثالث 1-2. بیمه‌نامه مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه در مقابل کارکنان ساختمانی 1-2-1. نکات مهم در بیمه مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه در برابر کارکنان ساختمانی 1-2-2. کلوزهای بیمه‌نامه مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه در برابر کارکنان ساختمانی 1-3. بیمه‌نامه مسولیت حرفه‌ای مهندسان 1-4. بیمه‌نامه عیوب پنهان و اساسی ساختمان 1-5. فرانشیز در بیمه‌های مهندسی 2. مالیات 2-1. تعریف واژه‌ها 2-2. تکالیف مالیاتی اعضاء سازمان 2-3. جرائم قانونی

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس سیامک الهی فرمهندس حامد خانجانی
نوبت چاپ دوازدهم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 320
شابک 9786001683091