کتاب دینامیک سازه‌ها و کنترل ارتعاشات با MATLAB نوشته مهندس محسن عظیمیاکبر رسول نیاسید مهدی زهرائی از نوآور

کتاب دینامیک سازه‌ها و کنترل ارتعاشات با MATLAB توسط مهندس محسن عظیمیاکبر رسول نیاسید مهدی زهرائی نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب دینامیک سازه‌ها و کنترل ارتعاشات با MATLAB: مقدمه فصل اول / مفاهیم بنیادی دینامیک سازه‌ها 1‏-‏1- انواع مختلف بارهای دینامیک 1‏-‏2- تفاوت بین مسائل دینامیک و استاتیکی 1‏-‏3- ‏‏‏ارتعاشات 1‏-‏4- تعیین معادلات حرکت سیستم یک‌درجه‌آزادی 1‏-‏4-‏‏1- تعیین معادله حرکت بر اساس قانون دوم نیوتن 1‏-‏4-‏‏2- روش تعادل دینامیکی بر اساس اصل دالامبر 1‏-‏4-‏‏3- اصل کار مجازی 1‏-‏4-‏‏4- روش انرژی ‏1-‏4‏-‏4‏-‏1- انرژی نوسانگر هارمونیک ساده 1‏-‏4-‏‏5- اصل همیلتون 1‏-‏5- سیستم‌های یک‌درجه‌آزادی تعمیم‌یافته 1‏-‏5-‏‏1- سیستم با پارامترهای گسسته 1‏-‏5-‏‏2- سیستم با پارامترهای پیوسته فصل دوم / ارتعاش‌آزاد سیستم‌های یک‌درجه‌آزادی 2-‏1- میرایی 2-‏2- ارتعاش‌آزاد سیستم‌های یک‌درجه‌آزادی بدون میرایی 2‏-‏3- ارتعاش‌آزاد میرا 2‏-‏3-‏‏1- سیستم با میرایی بحرانی 2‏-‏3-‏‏2- سیستم با میرایی زیربحرانی 2‏-‏3-‏‏3- سیستم با میرایی فوق‌بحرانی 2‏-‏4- کاهش لگاریتمی (استهلاک ارتعاش) 2‏-‏5- اتلاف انرژی در میرایی ویسکوز 2‏-‏6- میرایی هیسترزیس 2‏-‏7- میرایی کولمب (میرایی اصطکاک خشک) فصل سوم / سیـستم‌های یک‌درجه‌آزادی تحت بارگذاری یکنواخت و هارمونیک 3‏-‏1- سیستم‌های نامیرا تحت نیروی یکنواخت 3‏-‏2- سیستم‌های میرا تحت نیروی یکنواخت 3‏-‏3- سیستم‌های نامیرا تحت نیروی هارمونیک 3‏-‏4- تشدید 3‏-‏5- ضربان 3‏-‏6- سیستم‌های میرا تحت بارگذاری هارمونیک 3‏-‏6-‏‏1- فرکانس‌های تشدید و پاسخ‌های تشدید ‏3-‏7- بارهای وابسته به فرکانس 3‏-‏8- انتقال نیرو و مجزاسازی ارتعاش ‏3-‏9- ارتعاش پایه 3‏-‏9-‏‏1- ارتعاش پایه به‌صورت جابجایی 3‏-‏9-‏‏2- تحریک پایه به‌صورت شتاب ‏3-‏10- ارزیابی میرایی 3‏-‏10-‏‏1- استهلاک ارتعاش‌آزاد 3‏-‏10-‏‏2- آزمایش تشدید 3‏-‏10-‏‏3- روش نیم‌توان فصل چهارم / سیستم‌های یک‌درجه‌آزادی تـحت بـارگـذاری ضربـه‌ای 4‏-‏1- سیستم‌های نامیرا تحت ضربه مستطیلی 4‏-‏2- سیستم‌های نامیرا تحت ضربه مثلثی ‏4-‏3- سیستم‌های نامیرا تحت ضربه نیم‌سینوسی 4‏-‏4- طیف جابجایی تحت بار ضربه 4‏-‏5- تحلیل تقریبی برای بار ضربه‌ای کوتاه‌مدت 4‏-‏6- انتگرال دوهامل ‏4-‏7- کاربرد تابع STEP در سیستم‌های یک‌درجه‌آزادی فصل پنجم / پاسـخ دینامیکی سازه‌ها با استفاده از روش‌های عددی 5‏-‏1- روش‌های گامبندی زمانی 5‏-‏2- انواع روش‌های گامبندی زمانی 5‏-‏2-‏‏1- درون‌یابی تابع تحریک 5‏-‏2-‏‏2- انتگرال‌گیری مستقیم معادله حرکت 5‏-‏2-‏‏3- روش‌های گام واحد 5‏-‏2-‏‏4- روش‌های شتاب مفروض 5‏-‏2-‏‏5- روش شتاب مفروض 5‏-‏2-‏‏6- روش‌های گامبندی 5‏-‏2-‏‏7- روش پایدار مشروط 5‏-‏3- پاسخ به تحریک پایه 5‏-‏4- روند ویلسون (توصیه شده) 5‏-‏4-‏‏1- ارتعاش آزاد میرا به دلیل شرایط اولیه 5‏-‏4-‏‏2- جواب عمومی تحت بارگذاری تصادفی 5‏-‏5- پاسخ سیستم یکدرجهآزادی الاستو-پلاستیک 5‏-‏6- طیف پاسخ با انتگرال عددی 5‏-‏7- روش عددی برای ارزیابی انتگرال دوهامل 5‏-‏7-‏‏1- برای یک سیستم نامیرا 5‏-‏7-‏‏2- برای سیستم با میرایی زیربحرانی 5‏-‏8- انتخاب روش انتگرال‌گیری مستقیم فصل ششم / سیستم‌های دو‌درجه‌آزادی 6‏-‏1- ارتعاش‌آزاد سیستم دو‌درجه‌آزادی بدون میرایی ‏6-‏1-‏‏1- تعیین ماتریس‌های ضرایب به روش سختی و نرمی 6‏-‏1-‏‏2- سیستم دو‌درجه‌آزادی نامیرا تحت نیروی هارمونیک ‏6-‏2- سیستم دو‌درجه‌آزادی میرا (ارتعاش‌آزاد و واداشته) فصل هفتم / ارتعاش سیستم‌های چند‌درجه‌آزادی 7‏-‏1- مدل‌سازی سیستم پیوسته به‌صورت چند‌درجه‌آزادی 7‏-‏2- مشخصات الاستیک سیستم‌های چند‌درجه‌آزادی 7‏-‏2-‏‏1- نرمی 7‏-‏2-‏‏2- سختی 7‏-‏2-‏‏3- اینرسی 7‏-‏2-‏‏4- میرایی ویسکوز 7‏-‏3- ارتعاش‌آزاد سیستم‌های چند‌درجه‌آزادی نامیرا 7‏-‏4- قانون بتی 7‏-‏5- اصل تعامد اشکال مودی 7‏-‏6- تغییر مختصات (تبدیل معکوس) 7‏-‏7- نرمال کردن مودها 7‏-‏8- تراکم استاتیکی ماتریس سختی 7‏-‏9- معادلات مودال برای تحلیل سیستم نامیرا تحت نیروی وابسته به زمان 7‏-‏10- معادلات مودال ارتعاش واداشته میرا فصل هشتم / کنترل سازه‌ها 8‏-‏1- کنترل فعال ساختمان چندطبقه با استفاده از تاندون‌های فعال ‏8-‏1-‏‏1- معادلات حرکت کنترل لرزه‌ای با استفاده از میراگر‌های جرمی فعال 8‏-‏1-‏‏2- معادلات حرکت سازه ‌کنترل‌شده به شکل معادلات حالت 8‏-‏1-‏‏3- قانون بازخورد و طراحی کنترلر 8‏-‏1-‏‏4- حل معادله حالت 8‏-‏1-‏‏5- الگوریتم‌های کنترل 8‏-‏1‏-‏5‏-‏1- الگوریتم اختصاص قطب‌ها 8‏-‏1-‏‏6- بهینه‌سازی با ازدحام ذرات (PSO) 8‏-‏1-‏‏7- کنترل منطق فازی 8‏-‏2- میراگرهای هیدرولیکی و اصول عملکردی آن 8‏-‏3- میراگرهای مغناطیسی و اصول عملکردی آن 8‏-‏4- مثال 1: کنترل ساختمان‌های نامنظم با میراگر جرمی ‌تنظیم‌شده دوقلو 8‏-‏5- مثال 2: کنترل ساختمان با جداگرهای لرزه‌ای همراه با آلیاژ‌های حافظه‌دار 8‏-‏6- مثال 3: کنترل سازه سهبعدی با در نظر گرفتن اندرکنش خاک-سازه

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس محسن عظیمیاکبر رسول نیاسید مهدی زهرائی
نوبت چاپ اول
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 326
شابک 9786001684944