کتاب ایمنی سازه‌ها بر پایه نظریه قابلیت اعتماد نوشته مهندس سیداحمد میرشریفی مهندس حسین بابا از نوآور

کتاب ایمنی سازه‌ها بر پایه نظریه قابلیت اعتماد توسط مهندس سیداحمد میرشریفی مهندس حسین بابا نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب ایمنی سازه‌ها بر پایه نظریه قابلیت اعتماد کتاب ایمنی سازه‌ها بر پایه نظریه قابلیت اعتماد : فصل اول: مروری بر تاریخچه نظریه قابلیت اعتماد : 1- مقدمه 2- نقش مرکزی آیین‌نامه در فرآیند ساخت و ساز 3- چگونگی ایجاد سطوح و حاشیه ایمنی در آیین‌نامه‌های مختلف از منظر تاریخی 3-1 روش تنش مجاز 3-2 طراحی به روش مقاومت نهایی (طراحی پلاستیک) 3-3 طراحی به روش حالات حدی 4- علت وارد شدن احتمالات در طراحی‌ها و پیدایش روشهای آماری 5- تعریف قابلیت اعتماد و معرفی آیین‌نامه‌های مبتنی بر آمار 6- انواع عدم قطعیت فصل دوم: مفاهیم پایه آماری در تئوری قابلیت اعتماد سازه‌ها : 1- مقدمه 1-1 مفهوم احتمال و قوانین مربوطه 2-2 انواع متغیر‌های تصادفی و نمایشهای نموداری 2- امید ریاضی و لنگر متغیرهای تصادفی 3 – برخی از توابع چگالی احتمال متداول و کاربرد آنها فصل سوم: مدل آماری بارهای سازه‌ای و نحوه تحلیل آنها : 1- مقدمه 2- بارهای ثقلی 2-1 بار مرده 2-2 بار زنده 2-3 بیشترین بار زنده 2-4 ارزیابی کلی بارهای زنده 2-5 شکل ساده‌ای از آنالیز آماری بارهای زنده 2-6 شدت بارهای زنده، تابعی از سطح تاثیر 3- بارهای محیطی 3-1 بار باد 3-2 بار برف 3-3 بار زلزله 4- ترکیب بارها 4-1 ترکیب بارها (تابعی از زمان) 4-2 مدل برجس برای ترکیب بارها 4-3 قانون ترکسترا فصل چهارم: مدل آماری مقاومت اعضای سازه‌ای و نحوة تحلیل آنها : 1- مقدمه 2- خواص آماری بتن 2-1 مقاومت فشاری بتن 2-2 مدول یانگ و مدول گسیختگی بتن (fr) 2-3 مقاومت فشاری بتن در ساختمان 3- خصوصیات آماری فولاد 3-1 مقاومت حد جاری شدن فولاد و مدول الاستیسیته 3-2 مؤلفه‌های آماری Fy 4- تأثیر تغییرات ابعاد 5- تعیین تنشهای مجاز بر اساس قابلیت اعتماد مشخص 5-1 تعریف احتمال خرابی در آئین نامة WSD 5-2 تعیین تنش مجاز با توجه به احتمال خرابی 6- نتیجه‌گیری فصل پنجم: ارتباط بین خصوصیات آماری اجزاء سازه‌ای با … : 1- مقدمه 2- تحلیل خطی آماری 3- تحلیل مونت کارلو 4- آنالیز مونت کارلو: تولید اعداد تصادفی مستقل یکنواخت 5- آنالیز مونت کارلو: برای متغیرهای تصادفی مستقل و غیر یکنواخت 6- آنالیز مونت کارلو: تولید اعداد تصادفی برای متغیرها با توزیع نرمال 7- آنالیز مونت کارلو: برای متغیرهای تصادفی نرمال همبسته فصل ششم: تحلیل ایمنی سازه‌ها و تعیین شاخص قابلیت اعتماد : 1- مقدمه 2- حالات حدی 2-1 تعریف خرابی 2-2 توابع حالت حدی (توابع عملکرد) 3- بررسی حالت پایه 3-1 احتمال خرابی 3-2 فضای متغیرهای حالت حدی 4- شاخص قابلیت اعتماد 4-1 متغیرهای کاهش یافته 4-2 تعریف کلی شاخص قابلیت اعتماد 4-3 شاخص قابلیت اعتماد مرتبة اول ـ لنگر دوم 4-3-1 توابع حالت حدی خطی 4-3-2 توابع حالت حدی غیرخطی 4-4 تفسیر شاخص قابلیت اعتماد مرتبة اول- لنگر دوم (مقدار میانگین) 4-5 شاخص قابلیت اعتماد هاسوفر – لیند 5- روش راکویتز- فیسلر 5-1 روش ماتریسی اصلاح شده 5-2 روش ترسیمی 5-3 متغیرهای تصادفی همبسته (وابسته) 6- تحلیل قابلیت اعتماد با استفاده از شبیه‌سازی فصل هفتم: قابلیت اعتماد سیستم‌های سازه‌ای : 1- مقدمه 2- سیستم‌های سری و موازی 2-1 سیستم‌های سری 2-2 سیستم‌های موازی 2-3 سیستم‌های موازی با اعضای شکل‌پذیر 2-4 سیستم‌های موازی با اعضای ترد 2-5 سیستم‌های دوگانه (مرکب) 3- کرانه‌های قابلیت اعتماد برای سیستمهای سازه‌ای 3-1 متغیرهای بولین 3- 2 سیستم‌های سری با همبستگی مثبت 3- 3 سیستم‌های موازی با همبستگی مثبت 3- 4 کرانه‌های دیتلیوسن برای سیستمهای سری 4- سیستم‌ها با همبستگی‌های یکسان بین اعضاء 4- 1 سیستم‌های سری با همبستگی یکسان بین اعضاء 4- 2 سیستم‌های موازی با همبستگی یکسان بین اعضای شکل‌پذیر 5- سیستم‌ها با همبستگی‌های غیرمساوی بین اعضاء 5-1 سیستم موازی با اعضای شکل‌پذیر 5-2 سیستم سری 6- نتیجه‌گیری فصل هشتم: تدوین آئین‌نامه‌های طراحی براساس نظریة قابلیت اعتماد سازه‌ها : 1-مقدمه 2- روند شکل‌گیری آئین‌نامه‌ها 2-1 حـدود آئین‌نامه 2-2 اهداف آئین نامه 2-3 تابع نیاز و فراوانی آن 2-4 معیار نزدیکی به هدف (فضای متریک) 2-5 قالب آئین نامه 3- درجه‌بندی ضرایب جزئی ایمنی برای آئین نامه‌های سطح 1 4- نحوة تدوین آئین‌نامة طراحی پل 4-1 حـدود عملکرد آئین نامه 4-2 اهداف آئین نامه 4-3 فراوانی خواسته‌ها (تابع نیاز) 4-4 سطح قابلیت اعتماد هدف 4-5 ضرایب بار و مقاومت 5-نتیجه‌گیری Reference پیوست1- مقادیر مربوط به تابع توزیع تجمعی …پ پیوست1- ( ادامه) مقادیر مربوط به تابع توزیع تجمعی … پیوست 2- جدول مربع خی پیوست 3- مقادیر تابع گاما برای پیوست 4- اعداد تصادفی یکنواخت مونت کارلو واژه‌نامه

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس سیداحمد میرشریفیمهندس حسین بابا
نوبت چاپ دوم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 248
شابک 9786001682544