کتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام مهندسی تاسیسات برقی (نظارت) نوشته مهندس پرویز فروغی از نوآور

کتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام مهندسی تاسیسات برقی (نظارت) توسط مهندس پرویز فروغی نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

فصل اول: مبانی و اصول اساسی تأسیسات برقی 1-1- مبانی عمومی 1-2- تعاریف 1-3- اصول حفاظت الکتریکی 1-4- حفاظت در برابر اضافه جریان 1-5- حفاظت در برابر افزایش و کاهش ولتاژ 1-6- حفاظت در برابر تداخل امواج الکترومغناطیسی EMI 1-7- حفاظت در برابر قطع هادی نول در شبکه توزیع برق شهری 1-8- حفاظت در برابر قطع انشعاب برق اصلی 1-9- حفاظت در برابر جرقه‌های شدید 1-10- طراحی 1-11- انتخاب تجهیزات الکتریکی 1-12- نصب و برپایی 1-13- آزمون‌های اولیه و کنترل 1-14- مبانی مهندسی برق 1-15- بوبین (سلف) 1-16- خازن 1-17- سیستم سه فاز متعادل 1-18- فرمول‌ها و روابط کاربردی فصل دوم: برآورد بار و انشعابات برق 2-1- تخمین حداکثر درخواست 2-2- برآورد توان کل نصب شده 2-3- غیر هم‌زمانی مصارف و تخمین ضریب هم‌زمانی 2-4- مبانی عمومی استفاده از ضریب هم‌زمانی 2-5- مفاهیم و تعریف‌های مربوط به برآورد بار 2-6- شدت جریان طرح (IB) design current 2-7- مقررات انشعابات برق 2-8- تقسیم‌بندی انشعابات برق طبق استاندارد انشعابات 2-9- محل نصب کنتور و وسایل اندازه‌گیری 2-10- جزئیات انشعابات برق 2-11- اجزاء انشعابات برق فصل سوم: منابع تأمین نیروی برق 3-1- اصول و کلیات 3-2- تأسیسات انشعاب برق فشار ضعیف 3-3- انشعاب برق فشار متوسط (اختصاصی) 3-4- اتاق ترانسفورماتور پست اختصاصی 3-5- اتصال زمین 3-6- نیروی برق اضطراری (برق اضطراری) 3-7- نیروی برق ایمنی 3-8- نحوه برق‌رسانی به مصارف 3-9- ترانسفورماتور قدرت 3-10- پست‌های برق 3-11- ژنراتورهای تولید برق 3-12- برق ایمنی فصل چهارم: تابلوهای برق و تجهیزات حفاظت و کنترل 4-1- ساختمان تابلوها 4-2- مشخصات اصلی الکتریکی تابلوها 4-3- محل نصب تابلوها 4-4- تجهیزات، وسایل حفاظت و کنترل 4-5- شدت جریان اسمی وسیله حفاظتی (In) 4-6- حفاظت مدارها در برابر اضافه جریان 4-7- حفاظت در برابر اضافه بار 4-8- تعاریف 4-9- مشخصات اصلی الکتریکی تابلوها 4-10- موارد کاربرد تجهیزات حفاظتی 4-11- جریان اسمی کلیدها 4-12- سایز فیوزهای استاندارد 4-13- سایز کنتاکتورها 4-14- انواع کنتاکتورها 4-15- رله بی متال (over current relay) 4-16- دیاگرام قدرت 4-17- دیاگرام کنترل 4-18- عملکرد وسایل حفاظتی فصل پنجم: کابل‌کشی و سیم‌کشی برق 5-1- کلیات 5-2- مدارها (کابل‌کشی و سیم‌کشی) 5-3- کابل و کابل‌کشی 5-4- سیم‌کشی 5-5- تجهیزات سیم‌کشی 5-6- انتخاب و محاسبه مدارها 5-7- حفاظت در برابر اتصال کوتاه 5-8- حفاظت هادی‌های فاز در برابر اضافه جریان 5-9- هماهنگی حفاظت‌های اضافه بار و اتصال کوتاه 5-10- افت ولتاژ در مدارها فصل ششم: محیط‌های عادی و مخصوص 6-1- کلیات 6-2- محیط‌های عادی و مخصوص 6-3- محیط‌های با شرایط عادی (محیط‌های خشک) 6-4- آپارتمان‌ها و منازل مسکونی 6-5- محیط‌های نمناک ـ محیط‌های مرطوب 6-6- حمام و دوش‌ها در منازل، هتل‌ها و نظایر آن 6-7- تعاریف و موقعیت مناطق 6-8- الزامات ایمنی 6-9- سونای خشک 6-10- سونای بخار 6-11- محیط‌های گرم 6-12- محیط‌های مخصوص دیگر فصل هفتم: سیستم‌های توزیع برق و اتصال زمین 7-1- سیستم‌های نیروی برق فشار ضعیف از دیدگاه ایمنی 7-2- مشخصه‌های اصلی سیستم TN 7-3- سطح مقطع هادی مشترک حفاظتی  ـ خنثی 7-4- رنگ عایق هادی‌های مدارهای توزیع نیرو و مدارهای نهایی 7-5- رنگ عایق سیم‌ها در مدارهای نهایی 7-6- ممنوع بودن وصل مجدد هادی‌های حفاظت 7-7- لزوم دقت در نصب هادی‌های خنثی و حفاظتی 7-8- انوع وسایل حفاظتی قابل استفاده در سیستم‌های TN 7-9- هم‌بندی اصلی برای هم‌ولتاژ کردن 7-10- هم‌بندی اضافی برای هم‌ولتاژ کردن 7-11- قطع خودکار مدار در اثر اتصال کوتاه 7-12- سطح مقطع هادی خنثی 7-13- سطح مقطع هادی حفاظتی ، حفاظتی ـ خنثی 7-14- سطح مقطع هادی هم‌بندی اصلی 7-15- سطح مقطع هادی‌های هم‌بندی اضافی 7-16- هادی اتصال زمین 7-17- ترمینال یا شینه اصلی اتصال زمین 7-18- مقررات اضافی مربوط به هادی‌های حفاظتی 7-19- الکترود زمین 7-20- شرایط استفاده از یک یا دو الکترود زمین برای فصل هشتم: جبران‌سازی توان راکتیو 8-1- توان اکتیو 8-2- توان اکتیو و راکتیو 8- 3- توان راکتیو 8- 4- توان ظاهری 8-5- ضریب توان 8-6- خازن جبران‌ساز 8- 7- مزایای خازن‌گذاری 8- 8- روش‌های جبران‌سازی توان راکتیو 8- 8- تعرفه‌های توان 8- 10- محاسبه توان خازن مورد نیاز به وسیله اندازه‌گیری 8- 11- اندازه‌گیری به وسیله ثبات اکتیو و راکتیو 8- 12- اندازه‌گیری از طریق قرائت کنتور 8- 13- جبران‌سازی انفرادی لامپ‌های تخلیه‌ای 8-14- جبران‌سازی گروهی لامپ‌های تخلیه‌ای 8-15- جبران‌سازی تکی ترانسفورماتورها 8- 16 جبران‌سازی انفرادی الکترو موتورها 8-17- تجهیزات تنظیم توان راکتیو 8-18- ظرفیت جریان 8- 18- ظرفیت ولتاژی 8- 20- طول عمر 8- 21- ترانسفورماتور جریان 8- 22- فیوزها و کابل‌ها 8- 23- فرمول‌های محاسبه خازن 8-24- هارمونیک 8- 25- رگولاتور 8-26- جبران سازی توان راکتیو در انشعابات برق 8-27- تعیین اندازه تجهیزات الکتریکی بانک خازن فصل نهم: سیستم روشنایی 9-1- استاندارد روشنایی داخلی 9-2- نکات عمومی قابل توجه در طراحی سیستم روشنایی داخلی 9-3- طیف امواج الکترومغناطیسی و نور مرئی 9-4- ضرایب انعکاس 9-5- تعاریف و کمیت‌ها 9-6- شدت روشنائی نقطه‌ای 9-7- تقسیم بندی چراغ ها براساس پخش نور 9-8- منابع نور مصنوعی (لامپ‌ها) 9-9- مشخصات اصلی لامپ ها 9-10- انواع لامپ‌ها 9-11- اثر استربوسکوپ 9-12- محاسبات روشنائی 9-13- روشنائی معابر 9-14- محاسبه روشنائی خیابان 9-15- جدول استاندارد شدت روشنایی داخلی 9-16- استاندارد روشنایی داخلی 9-17- نکات طراحی سیستم روشنایی طراحی 9-18- جدول شدت روشنایی (برحسب لوکس) 9-19- طراحی و محاسبه روشنایی 9-20- مشخصات فنی و موارد کاربرد چراغ‌ها 9-21- اصول و روش‌های نصب چراغ‌ها فصل دهم: سیستم اعلام حریق 10-1- کلیات 10-2- مبانی عمومی سیستم اعلام حریق 10-3- سیستم‌های مرتبط با سیستم اعلام حریق 10-4- سیستم‌های کشف و اعلام حریق (مبحث 3) فصل یازدهم: سیستم صوتی و اعلام خطر سیستم صوتی و اعلام خطر فصل دوازدهم: سیستم آنتن مرکزی تلویزیون و ماهواره سیستم آنتن مرکزی تلویزیون و ماهواره فصل سیزدهم: شبکه کامپیوتر و BMS 13-1-کلیات 13-2- ساختار شبکه کامپیوتر 13-3- سیستم‌های جریان ضعیف تحت پروتکل اینترنت (IP Base) 13-4- سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (BMS) 13-5- شبکه‌های کامپیوتری Network فصل چهاردهم: آسانسور و پلکان ‌برقی 14-1- انواع آسانسورهای موضوع مبحث فصل پانزدهم: مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها 15-1 هدف 15-2 حدود و دامنه کاربرد 15-3 تأسیسات برقی فصل شانزدهم: صرفه‌جوی در مصرف انرژی 16-1- مدارک مورد نیاز برای اخذ پروانه ساختمان 16-2- عوامل ویژه اصلی و گروه‌بندی ساختمان‌ها 16-3- عوامل ویژه فرعی 16-4- روش‌های طراحی پوسته خارجی ساختمان 16-5- اصول کلی و توصیه‌ها در زمینه طراحی ساختمان 16-6- تأسیسات مکانیکی 16-7- سیستم روشنایی و انرژی الکتریکی فصل هفدهم: پدافند غیرعامل 17-1- مفاهیم 17-2- تهدیدها 17-3- هدف 17-4- دامنه کاربرد 17-5- پناهگاه 15-5- کارکرد میان رشته‌ای پدافند غیرعامل 17-7- سطوح ساختمان‌ها 17-8- گرو‌بندی ساختمان‌ها 17-9- ملاحظات تأسیسات برقی 17-10- مقررات کلی 17-11- سامانه ارتباطی 17-12- سامانه برق اضطراری و ایمنی 17-13- ترانسفورماتورها 17-14- اتاق مرکز کنترل و مدیریت ساختمان 17-15- آشکارسازی و اعلام دود و آتش 17-16- آسانسورهای اضطراری 15-17- تأسیسات فضای امن فصل هجدهم: نکات مبحث 12 مقررات ملی ساختمان 18-1- مجوزهای خاص و اقدامات قبل از اجرا 18-2- ایمنی 18-3- بهداشت کار، محیط زیست، تسهیلات بهداشتی و رفاهی 18-4- وسایل و تجهیزات حفاظت فردی 18-5- وسایل و سازه‌های حفاظتی 18-6- وسایل دسترسی 18-7- سایر مقررات مربوط پیوست‌های کتاب آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی صلاحیت نظارت: پیوست 1: حریم شبکه‌های برق‌رسانی حریم شبکه‌های برق‌رسانی پیوست 2: درجه حفاظت تجهیزات الکتریکی درجه حفاظت تجهیزات الکتریکی پیوست 3: جداول کاربردی جداول کاربردی پیوست 4: نقشه‌های اجرایی تأسیسات برقی ساختمان نقشه‌های اجرایی تأسیسات برقی ساختمان پیوست 5: جزئیات اجرایی برق ساختمان جزئیات اجرایی برق ساختمان پیوست 6: چک لیست نظارت تأسیسات برقی پ-6-1- چک لیست کنترل طرح تأسیسات الکتریکی پ-6-2- چک لیست نظارتی تأسیسات الکتریکی ساختمان پ-6-3- مراحل بررسی و کنترل نقشه‌ها در سازمان نظام مهندسی استان

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس پرویز فروغی
نوبت چاپ پنجم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
تعداد صفحات 420
شابک 9786001682513
مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

کتاب مقررات ملی ساختمان مبحث سیزدهم نوشته دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان از نشر توسعه ایران

کتاب مقررات ملی ساختمان مبحث سیزدهم نوشته دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان از انتشارات مقررات ملی ساختمان