کتاب نظام فنی و اجرایی کشور نوشته مهندس محمد عظیمی آقداش از نوآور

کتاب نظام فنی و اجرایی کشور توسط مهندس محمد عظیمی آقداش نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب نظام فنی و اجرایی کشور: مقدمه بخش اول / نظام فنی و اجرایی نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی- مصوب 23/03/1375 کلیات نقش نظام فنی و اجرایی در تهیه و اجرای برنامه‌های عمرانی کشور اصول و مبانی کلی حاکم بر نظام فنی و اجرایی گستره نظام فنی و اجرایی تهیه طرح مدیریت بر تهیه طرح اجرای طرح خدمات مدیریت و کنترل خدمات و فعالیت‌های اجرایی شرح اصول و مبانی حاکم بر نظام فنی و اجرایی اصول حاکم بر انجام مطالعات بنیادی و تحقیقاتی اصول و مبانی حاکم بر تهیه و تدوین معیارها‌، استانداردها و ضوابط فنی اصول و مبانی حاکم بر تهیه طرح اصول و مبانی حاکم بر تشخیص صلاحیت واحدهای خدمات مدیریت تهیه طرح و واحدهای خدمات مشاوره‌ای تهیه طرح اصول و مبانی حاکم بر ارجاع کار به واحدهای خدمات مدیریت تهیه طرح و خدمات مشاوره‌ای تهیه طرح (‌‌‌‌‌‌واحدهای تهیه طرح) اصول و مبانی حاکم بر قراردادهای خدمات مدیریت تهیه طرح و خدمات مشاوره‌ای تهیه طرح اصول و مبانی حاکم بر نرخ‌گذاری و نحوه پرداخت حق‌الزحمه قراردادهای خدمات مدیریت تهیه طرح و خدمات مشاوره‌ای تهیه طرح اصول و مبانی حاکم بر اجرای طرح تعریف واحد اجرای طرح اصول و مبانی حاکم بر تشخیص صلاحیت واحدهای اجرای طرح اصول و مبانی حاکم بر ارجاع کار به واحدهای اجرای طرح اصول و مبانی حاکم بر قراردادها و پیمان‌های اجرای طرح اصول و مبانی حاکم بر نرخ‌گذاری و نحوه پرداخت قراردادها و پیمان‌های اجرای طرح مدیریت، کنترل و نظارت بر اجرای طرح اصول و مبانی حاکم بر مدیریت‌، کنترل و نظارت بر اجرای طرح اصول و مبانی حاکم بر آماده‌سازی برای نگهداری و ‌بهره‌برداری اصول و مبانی حاکم بر ارزشیابی نظام فنی و اجرایی کشور – 20/01/1385 نظام فنی و اجرایی کشور/ فصل اول/ کلیات هدف دامنه کاربرد مراجع تعاریف و مفاهیم اصول نظام فنی و اجرایی کشور عوامل ذینفع در نظام فنی و اجرایی کشور نظام فنی و اجرایی کشور/ فصل دوم/ مدیریت الزامات مدیریت نظام فنی و اجرایی کشور/ فصل سوم/ پدید‌آوری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری مرحله پیدایش مرحله مطالعات توجیهی مرحله طراحی پایه مرحله طراحی تفصیلی مرحله اجرا مرحله راه‌اندازی ، تحویل و شروع بهره‌برداری الزامات پدیدآوری طرح‌ها و پروژه‌‌های سرمایه‌گذاری نظام فنی و اجرایی کشور/ فصل چهارم/ تهیه اسناد مدیریت، پدیدآوری و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری الزامات تهیه اسناد مدیریت، پدیدآوری و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری نظام فنی و اجرایی کشور/ فصل پنجم/ نحوه استقرار سامانه‌های نظام فنی و اجرایی کشور بخش دوم / قراردادهای پیمانکاری موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شـرایـط خصوصـی پیمـان‌ها و مقررات مربوط به آنها موافقت‌نامه پیمان شرایط عمومی پیمان شرایط عمومی پیمان/ فصل اول/ تعاریف و مفاهیم شرایط عمومی پیمان/ فصل دوم/‌ تأییدات و تعهدات پیمانکار شرایط عمومی پیمان/ فصل سوم/‌ تعهدات و اختیارات کارفرما شرایط عمومی پیمان/ فصل چهارم/ تضمین، پرداخت، تحویل‌ کار شرایط عمومی پیمان/ فصـل پنجم/‌ حوادث قهری، فسخ، ختـم، تعلیق، هزینه تسریع، خسارت تأخیر، تسویه حساب، حل اختلاف بخش سوم / تشخیص صلاحیت و ارجاع کار آیین‌نامـه طبقه‌بنـدی و تشـخیص  صـلاحیت پیمـانکاران آیین‌نامـه طبقه‌بنـدی/ فصل اول/ کلیات ‌ آیین‌نامـه طبقه‌بنـدی/ فصل دوم/ انواع پیمانکاران آیین‌نامـه طبقه‌بنـدی/ فصل سوم/ تشخیص صلاحیت آیین‌نامـه طبقه‌بنـدی/ فصل چهارم/ ضوابط و نظامات دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران‌ رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران/ فصل اول/ کلیات و تعاریف رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران/ فصـل دوم/ مراجع رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران رسیـدگی بـه تخلفـات حـرفـه‌ای پیمـانـکـاران/ فصل سوم/ موارد تخلف و میزان تنبیهات انضباطی رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای پیمانکاران/ فصل چهارم/ فرآیند رسیدگی به تخلفات انتظامـی و تجدیدنظـر در آراء بخش چهارم / آشنایی با فهرست بهاء فهرست بهای واحد پایه‌ رشتـه ابنیه دستورالعمل کاربرد فهرست بهای رشته ابنیه کلیات فهرست بهای رشته ابنیه تنظیم صورت جلسات، فهرست بهای رشته ابنیه مصالح پای‌کار، پیوست 1 فهرست بهای رشته ابنیه ضریب طبقات، پیوست 2 فهرست بهای رشته ابنیه شرح اقلام هزینه‌های بالاسری، پیوست3 فهرست بهای رشته ابنیه دستورالعمل تجهیز و برچیدن، پیوست 4 فهرست بهای رشته ابنیه تعاریف تجهیز و برچیدن روش تهیه برآورد هزینه تجهیز و برچیدن شرایط کلی تجهیز و برچیدن نحوه پرداخت هزینه تجهیز و برچیدن کارهای جدید، پیوست 5 فهرست بهای رشته ابنیه دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب فهرست بهای کارهای خاص دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف‌های‌ ستاره‌دار ضـوابط اجـرایی کـارهـای امـانـی در پروژه‌های استانی آیین‌نامه روش کار شورای فنی استان بخش پنجم / الحاقات و اضافات آشنایی با ضوابط نظام فنی و اجرایی کشور دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان‌ها آیین‌نامه اجرایی ماده 34 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور بخش ششم / آزمون‌های نظام مهندسی کلیدواژه

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس محمد عظیمی آقداش
نوبت چاپ هفدهم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
تعداد صفحات 240
شابک 9786001685392