کتاب مهندسی راه‌ آهن ویژه مهندسان عمران نوشته دکتر محمودرضا کی منش مهندس الهه قاسمی صالح آبادی از نوآور

کتاب مهندسی راه‌ آهن ویژه مهندسان عمران توسط دکتر محمودرضا کی منش مهندس الهه قاسمی صالح آبادی نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

اشکال کتاب مهندسی راه‌ آهن ویژه مهندسان عمران شکل (1-1) مقطع عرضی روسازی بالاستی راه‌اهن یک خطه در مسیر مستقیم- مقطع عرضی روسازی بالاستی راه‌اهن یک خطه در قوس شکل (1-2) مقطع عرضی روسازی بالاستی راه‌اهن دو خطه در مسیر مستقیم- مقطع عرضی روسازی بالاستی راه‌اهن دو خطه در قوس شکل (1-3) عرض خط و شیب عرضی ریل در خطوط راه‌اهن شکل (1-4) توزیع نیروی قائم در روسازی بالاستی شکل (1-5) تغییر شکل ارتجاعی ریل شکل (1-6) نیروهای اصلی وارد بر ریل خط راه‌آهن شکل (1-7) توزیع آماری میزان تنش و تغییرشکل ریل شکل (1-8) مقایسه بارهای دینامیکی چرخ شکل (1-9) مقایسه ضریب ضربه در روابط مختلف شکل (1-10) ارتباط بین نیروی انتقالی و انحنای خط برای وسایل نقلیه ریلی با سرعت بالا شکل (1-11) انواع آرایش محوری بوژی لوکوموتیوها و واگن‌ها شکل (2-1) مشخصات هندسی ریلهای اجزای پروفیل ریل شکل (2-2) خط چوبی با ریل‌های چدنی شکل (2-3) حالات قرار گیری ریل L شکل در خط شکل (2-4) تمای چرخ-ریل شکل (2-5) نیروی جلوبرنده در سرعت های متوسط شکل (2-6(مقطع ریل 33- U شکل (2-7) مقطع ریل 50- R شکل (2-8) مقطع ریل 60- UIC شکل (2-9) مقطع ریل قاشقی 37- PH شکل (2-10) مقطع ریل قاشقی نوع 54- HI شکل (2-11) مقطع ریل زیر سری جرثقیل سقفی شکل (2-12) سایش قائم و سایش جانبی ریل شکل (2-13) حداکثر فاصله محورها  در بوژیهای سه محوره و دو محوره شکل (2-14) نمودار اصلی ممآن‌ها، فشارها و تغییرشکل‌های زیر یک بار چرخ Hay شکل (2-15) تنش‌های وارد بر ریل شکل (2-16) نیم فضا تحت بار یکنواخت معیار خمش خط راه‌آهن شکل (2-17) ماکزیمم تنش برشی در تاج ریل شکل (3-1) مقطع تراورس چوبی شکل (3-2) شکل کلی تراورس‌های فولادی شکل (3-3) درصد بار محوری اعمال شده بر تراورس زیر چرخ براساس فاصله مرکز تا مرکز تراورس‌ها شکل (3-4) تراورس بتنی یک تکه شکل (3-5) تراورس بتنی دو ت شکل (4-1) اتصالات شکل (4-2) اتصال صلب بدون صفحه زیرین و با صفحه زیرین شکل (4-3) نمونه زینچه زیر ریل شکل (4-4) اتصال ارتجاعی شکل (4-5) اتصال نابلا شکل (4-6) اجزاء اتصال ارتجاعی نوع پیچی شکل (4-7) اتصال پاندرل شکل (4-8) اجزاء اتصال ارتجاعی فنری شکل (4-9) ابزار ضدخزش ریلی شکل (4-10) درز پل دارای تکیه گاه شکل (4-11) درز ریل معلق شکل (4-12) درز ریل تقویت شده شکل (5-1) مقطع عرضی خط با بالاست شکل (5-2) اعمال قشرهای متفاوت بالاست شکل (6-1) اجزاﺀ هندسه مسیر (قوس اتصال- دایره- قوس اتصال) شکل (6-2) نقطه با انحنای ماکزیمم در سهمی ها شکل (6-3) دسته سهمی‌ها با درجات یکسان شکل (6-4) مقایسه منحنی های اتصال شکل (6-5) رمپ دور سهمی درجه چهار شکل (6-6) اجزای منحنی سهمی درجه چهار شکل (6-7) اجزای منحنی اتصال کلوتوئید شکل (6-8) مقایسه منحنی‌های اتصال براساس شتاب جانبی شکل (7-1) تراموا شکل (7-2) تراموا با قاطر شکل (7-3) قطار سبک شهری شکل (7-4) خطوط ریلی زیر زمینی (مترو) فهرست جداول : کتاب مهندسی راه‌ آهن ویژه مهندسان عمران : جدول (1-1) ‌اضافه عرض خط در قوس‌ه جدول (1-2) پارامترهای خط راه‌آهن و وسیله نقلیه ریلی در محاسبه ضریب ضرب جدول (1-3) نیروی جانبی وارد از دو نوع لوکوموتیو گذرنده‌از محل قو جدول (2-1) مشخصات ریل 3 جدول (2-2) مشخصات ریل 50- جدول (2-3) مشخصات ریل 60- UI جدول (2-4) مشخصات ریل قاشقی 37- P جدول (2-5) مشخصات ریل قاشقی نوع 54- H جدول (2-6) مشخصات ریل زیر سری جرثقیل سقف جدول (2-7) سایش مجاز ریل 60- UI جدول (2-8) خصوصیات ریل‌های مورد استفاده در راه‌آهن استرالی جدول (2-9) معیار محاسبه تنش مجاز خمشی در پاشنه ری جدول (2-10) پارامتر‌های لازم برای محاسبه تنش خمشی اضافی در لبه پایینی کلاهک ری جدول (2-11) طول درز ریل برای انواع طول ریل‌های موجود در راه‌آهن آلمان جدول (2-12) مقادیر نمونه مقاومت خط در برابر جابجایی طولی ری جدول (3-1) ‌اندازه‌های مجاز ابعاد تراورس‌های چوب جدول (3-2) ویژگی‌های شیمیایی تراورس‌های فلز جدول (3-3) ویژگی‌های مکانیکی تراورس‌های فلز جدول (3-4) مشخصات هندسی تراورس‌های بتن جدول (3-5) تعداد تراورس‌های لازم در 1کیلومتر خط بر حسب طبقه خ جدول (5-1) طبقه بندی خطوط راه‌اهن جمهوری اسلامی ایران جدول (6-1) شتاب جانبی خنثی نشده و بربلندی مجاز بر اساس سرعت طرح جدول (6-2) حداقل شعاع قوس‌های افقی بدون کلوتوئید در نشریه161 منابع و مآخد کتاب مهندسی راه‌ آهن ویژه مهندسان عمران مهندسی راه‌ آهن خصوصیات راه‌ آهن انتشارات نوآور ناشر تخصصی کتاب های نظام مهندسی

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان دکتر محمودرضا کی منشمهندس الهه قاسمی صالح آبادی
نوبت چاپ دوم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
تعداد صفحات 130
شابک 9786001683459