کتاب فرمولر محاسبات (دسترسی سریع و آسان به فرمول‌ها، جداول، اشکال عمران محاسبات) نوشته مهندس مسعود فیروزی مهندس بهاره مؤید محسنی از نوآور

کتاب فرمولر محاسبات (دسترسی سریع و آسان به فرمول‌ها، جداول، اشکال عمران محاسبات) توسط مهندس مسعود فیروزی مهندس بهاره مؤید محسنی نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب برای دست‌یابی سریع‌تر به بخش مربوطه به داوطلبان کمک نماید. سعی شده است عنوان بخش‌ها و زیربخش‌های مختلف بر اساس کلیدواژه سؤالات تعیین گردند. 7) در مورد برخی از مطالب مهم و پرتکرار مباحث و آیین‌نامه که در قالب متن بیان شده‌اند، با ارائه‌ی اشکال تلاش کردیم درک ساده‌تری از آن‌ها فراهم نماییم. 8) برخی از مطالب مهم و پرتکرار مباحث و آیین‌نامه که به‌صورت متن بیان شده بودند، در قالب روابط ریاضی ارائه شده‌اند. در پایان قابل ذکر است که دو دسته از داوطلبان می‌توانند از این کتاب بهره‌ی مناسبی ببرند: الف) دسته‌ی اول داوطلبانی هستند که مطالعه‌ی مناسبی برای آزمون محاسبات داشته‌اند لذا می‌توانند از انسجام و یک‌پارچگی ارائه‌ی مطالب این کتاب جهت صرفه‌جویی در زمان آزمون استفاده نمایند. ب) دسته‌ی دوم داوطلبانی هستند که مطالعه‌ی لازم و کافی برای آزمون محاسبات را نداشته‌اند. این دسته از داوطلبان می‌توانند بر اساس فهرست منسجم این کتاب به روابط و موضوعات مد نظر سؤالات دسترسی داشته باشند و از روند گام به گام حل مسأله که در مورد روابط مختلف ارائه شده است، به حل مسائل دست پیدا کنند. یقیناً هیچ اثر و محتوایی فاقد نقص نیست و کتاب حاضر نیز از این اصل مستثناء نخواهد بود، لذا از همه‌ی خوانندگان و مخاطبان ارجمند این کتاب تقاضا داریم با رهنمودهای خود ما را در بهبود این اثر یاری نمایند. تلاش ما صادقانه جهت کمک به داوطلبان آزمون عمران محاسبات بوده است و امیدواریم در حد توان خود توانسته باشیم در این زمینه کمک‌رسان باشیم. فهرست کتاب فرمولر محاسبات (دسترسی سریع و آسان به فرمول ها ، جداول ، اشکال عمران محاسبات ): مقدمه فصل اول / مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (ویرایش 1398) 1-1- کلیات 1-2- ترکیب بارها 1-2-1- ترکیب بارها در طراحی به روش ضرایب بار و مقاومت 1-2-2- ترکیب بارها در طراحی به روش تنش مجاز یا مقاومت مجاز 1-2-3- ترکیب بارها برای حوادث غیرعادی 1-2-4- ترکیب بارهای ملاحظات بهره‌برداری 1-3- بار مرده 1-4- بار زنده 1-4-1- ضوابط مربوط به دیوارهای تقسیم‌کننده 1-4-2- نامناسب‌ترین وضع بارگذاری 1-4-3- کاهش در بارهای زنده یکنواخت 1-4-4- کاهش در بارهای زنده بام (بام‌های تخت، شیب‌دار و قوسی) 1-4-5- بارهای وارده بر سیستم‌های نرده، نرده حفاظ، دست‌انداز، حفاظ پارکینگ و نردبان ثابت 1-4-6- بارهای ضربه‌ای 1-5- بار سیل 1-5-1 نکات حل مسأله‌ی بار سیل 1-6- بار برف 1-6-1- بار برف بام (Pr) 1-6-2- بارگذاری نامتوازن 1-6-2-1- بارگذاری نامتوازن برف برای بام‌های با شیب دو و یا چند طرفه 1-6-2-2- بارگذاری نامتوازن برف برای بام‌های قوسی 1-6-2-3- بارگذاری نامتوازن برف برای بام‌های دندانه‌دار، کنگره‌ای و تاوه چین‌دار 1-6-2-4- بارگذاری نامتوازن برف برای گنبد یا پوشش‌های مدور مشابه 1-6-3- نامناسب‌ترین وضع بارگذاری 1-6-4 – انباشتگی برف در بام پایین‌تر ساختمان 1-6-5- انباشتگی برف در ساختمان‌های مجاور 1-6-6- برف لغزنده 1-6-6-1 نکات حل مسأله‌ی بار برف لغزنده 1-6-7- سربار باران بر برف 1-7- بار باران 1-7-1- بارهای ناشی از باران طرح 1-7-2 نکات حل مسأله‌ی بار باران 1-8- بار یخ 1-8-1 نکات حل مسأله‌ی بار یخ 1-9- بار باد 1-9-1- فشار و نیروی ناشی از باد بر ساختمان‌ها و سازه‌ها 1-9-2- تعیین ارتفاع مبناء (Z) در روش استاتیکی و روش دینامیکی 1-9-3- تعیین ضریب اثر تغییر سرعت (Ce) در روش استاتیکی و روش دینامیکی 1-9-4- تعیین ضریب پستی و بلندی زمین (Ct) در روش استاتیکی 1-9-5- تعیین ضریب هم‌راستایی باد (Cd) 1-9-6- تعیین ضریب اثر تند باد (Cg و Cgi) در روش استاتیکی برای ساختمان‌های مستطیل شکل با بام تخت و نسبت ابعادی بیش‌تر از واحد یا ارتفاع بیش از 20 متر 1-9-7- تعیین ضریب فشار خارجی (Cp و C*p) در روش استاتیکی برای ساختمان‌های مستطیل شکل با بام تخت و نسبت ابعادی بیش‌تر از واحد یا ارتفاع بیش از 20 متر 1-9-8- تعیین ضریب اثر تند باد و فشار (Cg و Cp) در روش استاتیکی برای ساختمان‌های با نسبت ابعادی کم‌تر از 1 و ارتفاع کم‌تر از 20 متر 1-9-9- ضوابط عمومی طراحی ساختمان‌ها و سازه‌ها برای باد فصل دوم / آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله  (استــانـدارد 2800 ـ ویـرایـش چهـارم) 2-1- کلیات 2-1-1- گروه‌بندی ساختمان‌ها بر حسب اهمیت 2-1-2- ضریب اهمیت بار لرزه‌ای مربوط به گروه‌بندی ساختمان‌ها 2-1-3- نامنظمی در پلان 2-1-4- نامنظمی در ارتفاع 2-2- ضوابط طراحی لرزه‌ای سازه‌های ساختمانی 2-2-1- کلیات 2-2-1-1- ضریب نامعینی سازه (r) 2-2-1-2- ضریب اضافه مقاومت (Ωo) 2-2-1-3- روش‌های تحلیل سازه 2-2-1-4- تراز پایه 2-2-2- روش تحلیل استاتیکی معادل 2-2-2-1- وزن مؤثر لرزه‌ای (W) 2-2-2-2- ضریب زلزله (C) 2-2-2-3- ضریب بازتاب ساختمان (B) 2-2-2-4- زمان تناوب اصلی نوسان ساختمان (T) بر حسب ثانیه 2-2-2-5- ترکیب سیستم‌ها در پلان 2-2-2-6- ترکیب سیستم‌ها در ارتفاع 2-2-2-7- توزیع نیروی جانبی زلزله در ارتفاع ساختمان 2-2-2-8- توزیع نیروی برشی زلزله در پلان ساختمان 2-2-2-9- محاسبه ساختمان در برابر واژگونی 2-2-2-10- نیروی قائم ناشی از زلزله 2-2-2-11- تغییرمکان جانبی نسبی طبقات 2-2-2-12- اثر P-Δ و شاخص پایداری 2-2-2-13- دیافراگم‌ها و جمع‌کننده‌ها 2-2-2-14- کنترل سازه برای بار زلزله سطح بهره‌برداری 2-2-2-15- روش ساده شده تحلیل و طراحی 2-2-3- روش تحلیل طیفی 2-2-3-1- تعداد مدهای نوسان 2-2-3-2-ترکیب اثر مدها 2-3- ضوابط طراحی لرزه‌ای اجزای غیرسازه‌ای 2-3-1- کلیات 2-3-1-1- ضریب اهمیت جزء (Ip) 2-3-1-2- ضریب نامعینی سازه (r) 2-3-1-3- ضریب اضافه مقاومت (Ωo) 2-3-1-4- روش‌های تحلیل سازه 2-3-2- روش تحلیل استاتیکی معادل 2-3-3- روش تحلیل طیفی 2-3-4- مؤلفه قائم نیروی زلزله 2-3-5- تغییرمکان جانبی 2-3-6- مهار اجزای غیرسازه‌ای 2-3-7- ضوابط خاص اجزای معماری 2-4- ضوابط طراحی لرزه‌ای سازه‌های غیرساختمانی 2-4-1- کلیات 2-4-2- ضوابط تحلیل و طراحی لرزه‌ای سازه‌های غیرساختمانی مشابه ساختمان‌ها 2-4-2-1- روش تحلیل استاتیکی معادل 2-4-2-1-1- وزن مؤثر لرزه‌ای (W) 2-4-2-1-2- ضریب زلزله (C) 2-4-2-1-3- ضریب بازتاب ساختمان (B) 2-4-2-2- تغییرمکان‌های جانبی 2-4-2-3- اثر P-Δ 2-4-2-4- نیروی جانبی در موارد خاص 2-4-3- ضوابط تحلیل و طراحی لرزه‌ای سازه‌های غیرساختمانی غیرمشابه ساختمان‌ها و متکی بر زمین 2-4-3-1- ضریب زلزله (C) 2-4-4- تحلیل و طراحی لرزه‌ای سازه‌های غیرساختمانی غیرمشابه ساختمان‌ها و متکی بر سازه‌های دیگر فصل سوم / مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان (ویرایش 1392) 3-1- کلیات 3-2- شناسایی‌ها 3-2-1 تعیین فاصله گمانه‌ها یا چاهک‌های شناسایی 3-2-2 اهمیت ساختمان 3-2-3 تعداد گمانه 3-2-4 عمق گمانه 3-3 گودبرداری و پایش 3-3-1 آماده‌سازی و تسطیح 3-3-2 گودبرداری 3-3-3 ارزیابی خطرگود 3-3-4 حداقل ضریب اطمینان برای پایداری کلی گود موقت 3-3-5 تحلیل تغییرشکل گود و سازه‌های مجاور 3-3-6 اهداف ابزارگذاری و پایش 3-3-7 مسئولیت طراحی، اجرا و نظارت پایش 3-4 پی سطحی 3-4-1 ملاحظات طراحی پی‌های سطحی 3-4-2 مقادیر اولیه نشست مجاز تحت بارگذاری استاتیکی 3-4-3 مقادیر مجاز چرخش 3-4-4 روش‌های طراحی پی سطحی 3-4-4-1- روش تنش مجاز 3-4-4-2- ظرفیت باربری نهایی پی با خروج از مرکزیت () 3-4-4-3 کنترل حالات گسیختگی پی سطحی 3-4-4-4- روش حالات حدی 3-4-4-5- ملاحظات لرزه‌ای در طراحی پی‌های سطحی 3-4-5- پی‌های انعطاف‌پذیر 3-4-6- ملاحظات اجرایی پی‌های سطحی 3-5- سازه‌های نگهبان 3-5-1- تعیین فشار خاک در حالات مختلف 3-5-2- تعیین فشار خاک در پشت دیوار 3-5-3- طراحی سازه نگهبان به روش تنش مجاز 3-5-3-1- حداقل ضریب اطمینان دیوارهای سپرگونه (فقط می‌توان از یکی از ضرایب اطمینان استفاده کرد) 3-5-3-2- ضریب اطمینان مهار ( درصورتی که دیوار سپری مهارشده باشد) 3-5-3-3- ضریب اطمینان در بالازدگی کف 3-5-3-4 حداقل ضرایب اطمینان دیوارهای خاک مسلح 3-5-3-4-1 ضریب اطمینان کلی دیوار (پایداری خارجی) 3-5-3-4-2- ضریب اطمینان مسلح‌کننده 3-5-4- طراحی سازه نگهبان به روش حالات حدی 3-5-5- مهاربندی (برای کنترل کارایی مهارها باید آزمایش‌های عملکرد، باربری و خزش برروی آن‌ها انجام شود.) 3-5-6- خاکریز پشت دیوار 3-5-7- زهکشی و آب‌بندی دیوارها 3-6- پی‌های عمیق 3-6-1- نیروهای تغییرمکان زمین 3-6-2- ظرفیت باربری شمع (Rc) 3-6-3- ظرفیت باربری نوک شمع (Rb) 3-6-4- ظرفیت باربری جدار شمع (Rs) 3-6-5- شمع‌های کششی 3-6-6- ظرفیت باربری جانبی 3-6-7- تغییرمکان جانبی 3-6-8- ظرفیت باربری گروه شمع 3-6-9- نشست گروه شمع 3-6-10- تحلیل نیروها در گروه شمع 3-6-11- طراحی گروه شمع 3-6-12- بار مجاز طراحی شمع 3-6-12-1 روش تنش مجاز 3-6-12-2- روش حالت حدی 3-6-13- آزمایش بارگذاری شمع 3-6-14- طراحی، ساخت و اجرای شمع‌ها فصل چهارم / مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان (ویرایش 1398)  4-1- کلیات 4-2- مشخصات مصالح و کنترل کیفیت 4-2-1- واحد مصالح بنایی 4-2-1-1 بلوک‌های توخالی دیواری 4-2-1-2 بلوک‌های توخالی سقفی 4-2-1-3 سنگ 4-2-2 انواع ملات 4-2-3 دوغاب 4-2-4 شفته آهکی 4-2-5 بتن 4-2-6 ویژگی‌های مکانیکی مصالح 4-2-7 ارزیابی مقاومت فشاری مشخصه واحد بنایی 4-2-8 مدول گسیختگی واحد بنایی 4-2-9 کارایی مصالح سیمانی 4-3 ضوابط عمومی 4-3-1 درز لرزه‌ای (انقطاع) 4-3-2 ابعاد هندسی مؤثر در دیوار و ستون 4-3-2-1 عرض (ضخامت) مؤثر 4-3-2-2 ارتفاع مؤثر 4-3-3 حداقل ضخامت دیوار سازه‌ای 4-3-3-1 دیوار بنایی غیرمسلح 4-3-3-2 دیوار بنایی مسلح 4-3-3-3 دیوار چندجداره 4-3-4 کنترل نسبت لاغری 4-3-4-1 کنترل نسبت لاغری دیوار 4-3-4-2 کنترل نسبت لاغری در ستون 4-3-5 تکیه‌گاه دیوار 4-3-6 نعل‌درگاه 4-3-7 میلگرد بستر 4-3-8 بست بنایی 4-3-9 پیچ‌های مهاری مدفون 4-3-10 حفاظت از میلگردهای بستر، بست‌ها و پیچ‌های مهاری 4-3-11 دیوار غیرسازه‌ای جداگر 4-3-12 سقف کاذب 4-3-13 پلکان 4-3-14 نما 4-3-15 جان‌پناه 4-3-16 دودکش، هواکش و بادگیر 4-3-17 لوله‌ها و مجاری توکار 4-3-18 عایق رطوبتی 4-3-19 دیوار محوطه 4-4 ساختمان‌های بنایی مسلح 4-4-1 محدوده‌ی کاربرد 4-4-2 ضریب رفتار، تغییرمکان نسبی طبقه و سختی جانبی 4-4-3 الزامات میلگردگذاری 4-4-4 مهار میلگردهای خمشی 4-4-5 تنگ‌های ستون مسلح 4-4-6 پوشش میلگرد و سیم 4-4-7 قلاب‌های استاندارد 4-4-8 حداقل قطر خم برای میلگرد 4-4-9 وصله‌ی میلگردها 4-4-10 الزامات اجرایی بنایی 4-4-11 طراحی بر مبنای روش مقاومت نهایی 4-4-12 طراحی تیر 4-4-13 طراحی تیر عمیق 4-4-14 طراحی ستون 4-4-15 طراحی جرز 4-4-16 طراحی دیوار 4-4-17 طراحی المان‌های مرزی دیوار 4-4-18 طراحی دیوارهای متقاطع 4-4-19 طراحی پیچ مهار 4-4-20 دال تیرچه بلوک 4-4-21 دیوار جداگر بنایی مسلح 4-5 ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف 4-5-1 پلان ساختمان 4-5-2 ارتفاع و تعداد طبقات ساختمان 4-5-3 پیش‌آمدگی سقف 4-5-4 اختلاف سطح در طبقه 4-5-5 شالوده 4-5-6 کرسی‌چینی 4-5-7 پی بتن‌آرمه -8 دیوارهای سازه‌ای  نسبی  زیرزمین 4-5-9 اجرای دیوار 4-5-10 بازشو و نعل‌درگاه 4-5-11 کلاف‌بندی 4-5-11-1 کلاف‌بندی افقی 4-5-11-2 کلاف‌بندی قائم 4-5-11-3 کلاف بازشوی بتن‌آرمه 4-5-11-4 کلاف بازشوی فولادی 4-5-12 جان‌پناه 4-5-13 سقف فصل پنجم / مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (ویرایش 1399)  5-1- کلیات 5-1-1- اثرات لاغری و تشدید لنگرها 5-1-2- دهانه‌ها 5-1-3- مشخصات هندسی تیر T شکل 5-1-4- روش‌های ساده‌شده‌ی تحلیل الاستیک 5-1-5- ضریب‌های کاهش مقاومت f بر اساس وضعیت مورد نظر در طراحی مقطع 5-2- ارزیابی مقاومت مقطع 5-2-1- مقاومت خمشی مقطع22 5-2-2- مقاومت فشاری مقطع 5-2-3- مقاومت کششی مقطع 5-2-4- مقاومت برشی یک‌طرفه مقطع 5-2-5- مقاومت برشی دوطرفه مقطع 5-2-6- مقاومت پیچشی 5-2-7- مقاومت اتکایی 5-2-8- مقاومت برش اصطکاکی 5-3- دال‌های یک‌طرفه 5-3-1- حداقل ضخامت دال 5-3-2- آرماتورگذاری 5-4- دال‌های دوطرفه 5-4-1- تعاریف ویژه 5-4-2- حداقل ضخامت دال 5-4-3- انتقال لنگر خمشی و برش ضریب‌دار در اتصالات دال به ستون 5-4-4- بازشوها در سیستم دال‌ها 5-4-5- آرماتورگذاری در دال‌ها 5-5- تیرها 5-5-1- حداقل ارتفاع تیر 5-5-2- مقاومت مورد نیاز تیرها 5-5-3- آرماتور خمشی تیرها 5-5-4- آرماتور برشی تیرها 5-5-5- آرماتور پیچشی 5-5-6- سیستم تیرچه‌ی یک‌طرفه 5-6- ستون‌ها 5-6-1- آرماتور برشی ستون‌ها 5-7- دیوارها 5-8- دیافراگم‌ها 5-9- الزامات بهره‌برداری 5-9-1- محاسبه‌ی تغییرمکان‌های آنی و درازمدت در تیرها و دال‌های یک‌طرفه 5-9-2- توزیع آرماتور خمشی و کنترل عرض ترک 5-9-3- آرماتور حرارتی و جمع‌شدگی 5-10- ضوابط ویژه برای طراحی در برابر زلزله 5-10-1- تیرها در قاب‌های با شکل‌پذیری متوسط 5-10-2- ستون‌ها در قاب‌های با شکل‌پذیری متوسط 5-10-3- تیرها در قاب‌های با شکل‌پذیری زیاد 5-10-4- ستون‌ها در قاب‌های با شکل‌پذیری زیاد 5-10-5- حداقل مقاومت خمشی ستون‌ها 5-10-6- اتصالات تیر به ستون در قاب‌های ویژه 5-10-7- دیوارهای سازه‌ای با شکل‌پذیری زیاد (ویژه) 5-10-8- تیرهای هم‌بند در دیوارهای هم‌بسته 5-10-9- ضوابط طراحی دیوارهای سازه‌ای در برش 5-11- جزئیات آرماتورگذاری 5-11-1- فاصله‌ی حداقل میلگردها 5-11-2- طول گیرایی 5-11-3- طول وصله‌ی پوششی فصل ششم / مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (ویرایش 1392) 6-1- ضریب طول مؤثر کمانشی اعضا در قاب‌های مهارنشده 6-2- الزامات تحلیل و طراحی 6-2-1- ملاحظات نواقص هندسی اولیه در روش تحلیل مستقیم 6-2-2- تنظیمات سختی اعضاء در روش تحلیل مستقیم 6-3- الزامات مقاطع اعضای فولادی 6-3-1- الزامات عمومی 6-3-2- طبقه‌بندی مقاطع فولادی از منظر کمانش موضعی 6-3-2-1- طبقه‌بندی مقاطع فولادی از منظر کمانش موضعی برای فشار محوری 6-3-2-2- طبقه‌بندی مقاطع فولادی از منظر کمانش موضعی برای خمش 6-3-2-3- پهنای آزاد اجزای تقویت شده 6-4- تعیین سطح مقطع کل و سطح مقطع خالص در اعضای سازه 6-5- الزامات طراحی اعضاء برای نیروی کششی 6-6- الزامات طراحی اعضا برای نیروی فشاری 6-6-1- محدودیت ضریب لاغری 6-6-2- کمانش خمشی 6-6-3- کمانش پیچشی و کمانش خمشی-پیچشی 6-6-4- اعضای ساخته‌شده تحت اثر نیروی فشاری 6-7- الزامات طراحی اعضا برای خمش 6-7-1- الزامات عمومی 6-7-2 مقاومت خمشی اسمی اعضای با مقطع I شکل فشرده با دو محور تقارن و اعضای با مقطع ناودانی فشرده تحت خمش حول محور قوی 6-7-3 مقاومت خمشی اسمی اعضای با مقطع I شکل و ناودانی حول محور ضعیف 6-7-4 مقاومت خمشی اسمی اعضای با مقطع لوله‌ای شکل 6-7-5 مقاومت خمشی اسمی اعضای با مقطع سپری و نبشی جفت با بارگذاری در صفحه‌ی تقارن 6-7-6 مقاومت خمشی اسمی اعضای با مقطع توپر دایره‌ای و چهارگوش 6-7-7 تناسبات ابعادی مقطع اعضای خمشی 6-8- الزامات طراحی اعضا برای برش 6-8-1- مقاومت برشی اعضا بدون توجه به عمل میدان کششی 6-8-2- مقاومت برشی اعضا با توجه به عمل میدان کششی 6-8-3- مقاومت برشی اعضای با مقطع نبشی تک 6-8-4- مقاومت برشی اعضای با مقطع قوطی‌شکل 6-8-5- مقاومت برشی اعضایی که تحت اثر برش در امتداد عمود بر محور ضعیف مقطع قرار دارند (در صورتی که تحت پیچش قرار نداشته باشند) 6-9- الزامات طراحی اعضا برای ترکیب نیروی محوری، لنگر خمشی و لنگر پیچشی 6-9-1- اعضای با مقطع دارای یک یا دو محور تقارن تحت اثر هم‌زمان لنگر خمشی و نیروی محوری فشاری 6-9-2- اعضای با مقطع دارای یک یا دو محور تقارن تحت اثر هم‌زمان لنگر خمشی و نیروی محوری کششی 6-9-3- اعضای تحت اثر لنگر پیچشی و ترکیب پیچش، خمش، برش با یا بدون نیروی محوری 6-10- الزامات طراحی اعضای با مقطع مختلط 6-10-1- طبقه‌بندی مقاطع مختلط پر شده با بتن از منظر کمانش موضعی 6-10-2- اعضای محوری با مقطع مختلط محاط در بتن 6-10-3- اعضای محوری با مقطع مختلط پر شده با بتن 6-10-4- اعضای خمشی با مقطع مختلط 6-10-5- انتقال بار بین تیر فولادی و دال بتنی 6-11- الزامات طراحی اعضا برای اتصالات 6-11-1- اتصالات جوشی 6-11-2- اتصالات پیچی 6-11-3- نواحی تأثیرپذیر اجزای اتصال‌دهنده و وسایل اتصال 6-12- الزامات حالت‌های حدی بهره‌برداری در تحلیل و طراحی 6-13 الزامات طراحی لرزه‌ای 6-13-1 ضریب Ry تولیدات فولاد 6-13-2 ترکیبات بار زلزله‌ی تشدیدیافته 6-13-3 الزامات لرزه‌ای مشخصات مصالح 6-13-4 الزامات لرزه‌ای ستون‌ها، وصله‌ی ستون‌ها، کف‌ستون‌ها و وصله‌ی تیرها 6-13-4-1 الزامات طراحی لرزه‌ای ستون 6-13-4-2 الزامات طراحی لرزه‌ای وصله‌ی ستون‌ها 6-13-4-2-1 مقاومت مورد نیاز وصله‌ی ستون‌ها 6-13-5 الزامات طراحی لرزه‌ای وصله‌ی تیرها 6-13-6 الزامات لرزه‌ای مهار جانبی تیرها در قاب‌های خمشی متوسط و ویژه 6-13-7 اتصالات تیر به ستون در قاب‌های خمشی معمولی 6-13-8 مقاومت‌های مورد نیاز و طراحی مقطع تیر در قاب خمشی متوسط و ویژه 6-13-9 اتصال تیر به ستون در قاب خمشی متوسط و ویژه 6-13-10 ورق‌های پیوستگی 6-13-11 نسبت لنگر خمشی ستون به لنگر خمشی تیر در قاب‌های خمشی ویژه 6-13-12 الزامات عمومی در قاب‌های مهاربندی شده‌ی همگرای معمولی 6-13-13 مهاربندی‌های به شکل 7 و 8 در قاب‌های مهاربندی شده‌ی همگرای معمولی 6-13-14 الزامات عمومی در قاب‌های مهاربندی شده‌ی همگرای ویژه 6-13-15 تیرها، ستون‌ها و اتصالات آن‌ها در قاب‌های مهاربندی شده‌ی همگرای ویژه 6-13-16 اتصال مهاربندی‌ها در قاب‌های مهاربندی شده‌ی همگرای ویژه 6-13-17 مقاومت برشی طراحی تیر پیوند در قاب‌های مهاربندی شده‌ی واگرا 6-13-18 دوران تیر پیوند در قاب‌های مهاربندی شده‌ی واگرا 6-13-19 اتصالات گیردار از پیش تأیید شده 6-13-19-1 اتصال گیردار مستقیم تیر با مقطع کاهش یافته (RBS) 6-13-19-2 اتصال گیردار فلنجی بدون استفاده از ورق لچکی (BUEEP) و اتصال گیردار فلنجی چهار یا هشت پیچی با استفاده از ورق لچکی (BSEEP) 6-13-19-3 اتصال گیردار پیچی به کمک ورق‌های روسری و زیرسری (BFP) 6-13-19-4 اتصال گیردار جوشی به کمک ورق‌های روسری و زیرسری (WFP) 6-13-19-5 اتصال گیردار تقویت نشده‌ی جوشی (WUF-W)

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس مسعود فیروزیمهندس بهاره مؤید محسنی
نوبت چاپ اول
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
تعداد صفحات 184
شابک 9786001685682