کتاب شرح تفصیلی بر مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان لوله‌کشی گاز طبیعی نوشته دکتر رامین قاسمی اصل مهندس محمدامین جوادی از نوآور

کتاب شرح تفصیلی بر مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان لوله‌کشی گاز طبیعی توسط دکتر رامین قاسمی اصل مهندس محمدامین جوادی نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب شرح تفصیلی بر مبحث هفدهم لوله‌کشی گاز طبیعی: پیشگفتار فصل اول / آشنایی با گاز طبیعی 1-1-کلیات 1-2- اهمیت گاز طبیعی 1-3- مزایای گاز طبیعی 1-4-تاریخچة گاز 1-5- انواع گاز 1-5-1-گاز شهری یا گاز زغال سنگ 1-5-2-گاز طبیعی 1-5-3-گاز طبیعی فشرده 1-5-4-گاز طبیعی مایع 1-5-5-گاز مایع 1-6- منابع گاز طبیعی 1-6-1- گاز ترش 1-6-2- گاز شیرین 1-7-منشأ گاز طبیعی 1-8- چرخة گازرسانی 1-9- خواص گاز طبیعی 1-9-1- بی‌رنگ و بدون بو 1-9-2- سبک‌تر از هوا 1-9-3- نسبت سوخت به هوا 1-9-4- ارزش حرارتی 1-9-5- ترکیب ایده‌آل 1-10- حوادث گاز طبیعی 1-10-1- نشت گاز 1-10-2- گاز‌گرفتگی فصل دوم / تعاریف و مسئولیتها 2-1- تعاریف 2-1-1- احتراق 2-1-2- ایستگاه دروازه شهر 2-1-3- ایستگاه شهر 2-1-4- پکیج 2-1-5- تنظیم‌کننده فشار گاز (رگلاتور) 2-1-6- دستگاه گازسوز 2-1-7- دودکش 2-1-8- شیر اصلی 2-1-9- شیر فرعی 2-1-10- شیرمصرف 2-1-11- شیر قبل از رگلاتور 2-1-12- شیر خودکار قطع گاز حساس در مقابل زلزله 2-1-13- شیر خودکار قطع جریان گاز اضافی 2-1-14- علمک گاز 2-1-15- کنتورگاز 2-1-16-گاز فشار ضعیف 2-1-17- گاز فشار قوی 2-1-18- گاز طبیعی 2-1-19- گاز مایع 2-1-20- لولة اصلی 2-1-21- لولة رابط 2-1-22- لولة رابط دودکش 2-1-23- لوله‌کشی داخلی 2-1-24- گازیاب نشت گاز قابل اشتعال (آشکارساز نشت گاز) 2-1-25- گازیاب منواکسید‌‌کربن (آشکارساز منوکسید کربن) 2-1-26- مشعل گاز 2-1-27- متقاضی 2-1-28- مجری 2-1-29- مشعل اتمسفری 2-1-30- مشعل نیرو 2-1-31- ملک 2-1-32- مهندس ناظر گاز 2-1-33- میلی‌متر ستون آب 2-1-34- میلی‌متر ستون جیوه 2-1-35- نقطۀ مصرف 2-1-36- هواکش 2-1-37- هوای احتراق 2-1-38- هوای اضافی 2-1-39- هوای تهویه 2-1-40- هوای رقیق‌کننده 2-2- مسئولیتها 2-2-1- طراح 2-2-2- مجری 2-2-3- مهندس ناظر 2-2-3-1- قبل از اجرا 2-2-3-2- حین اجرا 2-2-3-3- اتمام اجرا 2-2-4- سازندگان وسایل گازسوز 2-2-5- نصب‌کنندگان وسایل گازسوز 2-2-6- استفاده‌کنندگان از وسایل گازسوز 2-2-7- ملاحظات عمومی حوادث 2-2-8- بیمه مسئولیت گاز فصل سوم / گروه‌بندی ساختمانها و ضوابط ویژه 3-1- گروه بندی ساختمانها 3-1-1- مسکونی 3-1-2- عمومی 3-1-3- خاص 3-1-4- موارد استثنا 3-1-5- انواع ساختمانهای عمومی 3-2- ضوابط ویژه ساختمانهای عمومی و خاص 3-2-1- تمهیدات 3-2-2- تجهیزات فصل چهارم / طراحی لوله‌کشی گاز 4-1- انتخاب مسیر 4-2- نقشه 4-3-رسم نقشه 4-4- رسم پلان 4-5- رسم ایزومتریک 4-6- طراحی 4-6-1-لولۀ رابط 4-6-2- کلکتور 4-6-3-کنتور 4-6-4- شیر اصلی 4-6-5- شیر فرعی 4-6-6- شیر فرعی انشعابات رایزری 4-6-7-شیر مصرف 4-7- برآورد مصرف گاز 4-7-1- جدول مقادیر ثابت 4-7-2-‌ روش محاسباتی 4-7-3- مشخصات فنی 4-8- اندازه‌گذاری لوله 4-8-1- اطلاعات مورد نیاز 4-8-2- معیار طراحی 4-8-3- طولانی‌ترین مسیر 4-8-4- اندازه‌گذاری لوله‌ها 4-8-5-چگالی گاز 4-8-6- اطلاعات کنتور 4-8-7- اندازه‌گذاری کلکتور گاز 4-9- ملاحظات فنی فصل پنجم / مواد و مصالح مصرفی 5-1- لوله‌ها 5-1-1- لوله‌های فولادی 5-1-2- لوله‌های مسی 5-1-3- لوله‌های انعطاف‌پذیر 5-2- اتصال فولادی 5-2-1- اتصالات فولادی جوشی 5-2-2- اتصالات دنده‌ای 5-3- شیرها 5-4- الکترودها 5-5- مواد عایق‌کاری 5-6- آب‌بندی اتصالات فصل ششم / اجرای لوله‌کشی گاز 6-1- کلیات 6-2- الزامات اجرا 6-2-1- لولة رابط 6-2-2- کلکتور 6-2-3- لولة جانشین کنتور 6-2-4- شیرها 6-2-5- لوله‌ها 6-2-6- نقاط مصرف 6-2-7- محل نقاط انتهایی 6-2-8- پایه‌ها و نقاط اتکا 6-3- لوله‌کشی روکار 6-4-لوله‌کشی توکار 6-5- عایق‌کاری لوله‌ها 6-5-1-عوامل تهدیدکنندة سیستم حفاطتی 6-5-2- حفاظت لوله‌های روکار 6-5-3- حفاظت لوله‌های توکار 6-6- جوشکاری 6-6-1- تعریف جوشکاری 6-6-2- اهمیت جوشکاری 6-6-3- مشکلات جوشکاری در اتمسفر 6-6-4- جوش قوس الکتریکی 6-6-5- مقدمات انجام جوشکاری 6-6-6- ملاحظات جوشکاری 6-7- عیوب جوش 6-7-1-شیار پای جوش 6-7-2- ناخالصی‌های سرباره 6-7-3- نفوذ ناقص 6-7-4- نفوذ بیش از حد 6-7-5- تخلخل 6-7-6- سوختگی ناشی از قوس الکتریکی 6-7-7- ذوب ناقص 6-7-8-ترک 6-8- تفکیک کنتورها 6-9- نظارت کارهای اجرا شده 6-9-1- اطمینان از مواد و مصالح مصرفی 6-9-2- اطمینان ازآزمایش تحویل 6-9-3- کنترل دودکش‌ها و مجاری تهویه فصل هفتم / آزمایش و بازرسی لوله‌کشی گاز 7-1- آزمایش استحکام 7-2- آزمایش نشتی 7-3- بررسی نشت گاز 7-3-1- بررسی نشتی با کمک کنتور 7-3-2- بررسی نشتی بدون کنتور 7-4- اعتبار تأییدیۀ لوله‌کشی گاز فصل هشتم / الزامات نصب و هوای احتراق وسایل گازسوز 8-1- الزامات نصب 8-1-1- ملاحظات نصب 8-1-2- ممنوعیت نصب 8-1-3- قابلیت دسترسی 8-2- تأمین هوای احتراق 8-2-1- کلیات 8-2-2- انواع فضا 8-2-3-انواع ساختمان 8-2-4- طبقه‌بندی وسایل گازسوز 8-2-5- منابع غیر مجاز 8-2-6- روشهای تأمین هوای احتراق 8-2-7- دریچه‌های هوا 8-2-8- کانال تأمین هوا 8-2-9- ضوابط نصب دریچه و کانال 8-3- مطالعه موردی فصل نهم / دودکش وسایل گازسوز 9-1-کلیات 9-2- دودکش مستقل 9-2-1- ملاحظات عمومی 9-3-دودکش مشترک 9-3-1- در یک طبقه 9-3-2- در طبقات 9-4-نکات طراحی و اجرایی دودکش 9-5- ملاحظات فنی پیوست الف / مشاعات ساختمان الف-1-کلیات الف-2- فصل پنجم: نظم عمومی ساختمان پیوست ب / واژه‌نامه پیوست ج / کلمات کلیدی

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان دکتر رامین قاسمی اصلمهندس محمدامین جوادی
نوبت چاپ ششم ، ویرایش سوم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
تعداد صفحات 168
شابک 9786001683497
مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

کتاب شرح تفصیلی بر مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان تاسیسات بهداشتی نوشته دکتر رامین قاسمی اصل از نوآور

کتاب شرح تفصیلی بر مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان تاسیسات بهداشتی توسط دکتر رامین قاسمی اصل نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.

کتاب اطلاعات عمومی تاسیسات مکانیکی نوشته مهندس داریوش هادی زاده از نوآور

کتاب اطلاعات عمومی تاسیسات مکانیکی توسط مهندس داریوش هادی زاده نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.

کتاب مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت نوشته مهندس ابوذر ملکیان مهندس سیدمهدی عطیفه کمال آباد از نوآور

کتاب مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت توسط مهندس ابوذر ملکیان مهندس سیدمهدی عطیفه کمال آباد نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.

کتاب تشریح سوالات آزمون‌‌های نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی (طبقه‌بندی) ( دکتر ابراهیمی) نوشته دکتر پیمان ابراهیمی ناغانی مهندس رضا جعفری زاده مهندس بهنام آسایش از نوآور

کتاب تشریح سوالات آزمون‌‌های نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی (طبقه‌بندی) ( دکتر ابراهیمی) توسط دکتر پیمان ابراهیمی ناغانی مهندس رضا جعفری زاده مهندس بهنام آسایش نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.