کتاب روشهای تولید و توزیع برودت در سیستم‌های تهویه مطبوع نوشته دکتر سیدعلیرضا ذوالفقاری دکتر پیمان ابراهیمی ناغانی مهندس محمدجعفر نیری از نوآور

کتاب روشهای تولید و توزیع برودت در سیستم‌های تهویه مطبوع توسط دکتر سیدعلیرضا ذوالفقاری دکتر پیمان ابراهیمی ناغانی مهندس محمدجعفر نیری نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود است
امکان ارسال فوری
365,000 تومان
توضیحات

مطالب کتاب روشهای تولید و توزیع برودت در سیستم‌های تهویه مطبوع   پیشگفتار فصل اول / مقدمه‌ای بر چیلر جذبی چیلر تراکمی و تهویه مطبوع 1- مقدمه 1-1- تعاریف 1-1-1- هوا 1-1-2- مشخصات هوا 1-1-3- حرارت محسوس 1-1-4- حرارت نهان 1-1-5- حرارت کلی 1-1-6- ضریب حرارت محسوس 1-2- سیستم‌های تهویه مطبوع 1-2-1- منحنی سایکرومتریک 1-3- سایکرومتریک 1-3-1- محورهای مختلف نمودار سایکرومتریک 1-3-2- خطوط مختلف نمودار سایکرومتریک 1-4- اصول سیستم‌های تهویه مطبوع 1-4-1- فرایند‌های پایه در تهویه مطبوع 1-4-2- محاسبه حرارت محسوس و نهان 1-5- سیکل اکونومایزر 1-6- سیستم‌های تهویه مطبوع منطقه‌ای 1-6-1- سیستم‌های تمام هوا 1-6-2- سیستم‌های هوایی – آبی 1-6-3- سیستم‌های تمام آبی 1-6-4- سیستم‌های تبرید یکپارچه 1-7- آسایش حرارتی 1-7-1- میزان فعالیت 1-7-2- لباس 1-7-3- انتظارات افراد 1-7-4- شرایط آسایش حرارتی 1-8- مدیریت تحت شرایط کمتر از شرایط ایده‌آل 1-8-1- افزایش سرعت هوا 1-8-2- کوران 1-8-3- اختلاف دمای عمودی 1-8-4- دمای سطح زمین 1-8-5- سیکل تغییرات دما 1-8-6- تغییرات دمای تشعشعی 1-9- الزامات گروه‌های غیراستاندارد 1-10- منحنی آسایش حرارتی برای تابستان و زمستان 1-10-1- دمای طرح داخل 1-10-2- شرایط طرح خارج فصل دوم / معرفی سیستم‌های برودتی 2- معرفی سیستم‌های تبریدی 2-1-کولر گازی پنجره‌ای 2-2- اسپلیت یونیت 2-3- اسپلیت کانالی (داکت اسپلیت) 2-4- سیستم‌های دیجیتالی (VRF) 2-5- فن کویل 2-5-1- اجزای فن‌کویل 2-5-2- انواع فن کویل 2-5-3- مسئله طراحی سیستم فن کویل و لوله‌کشی آب رفت و برگشت 2-6- چیلر 2-6-1- چیلر تراکمی (Vapor Compression Chiller) 2-6-2- انتخاب چیلر 2-6-3- چیلر جذبی (Absorption chiller) 2-6-4- شباهت‌ها و تفاوت‌های چیلر‌های جذبی با چیلر‌های تراکمی 2-7- هواساز 2-7-1- ساختار هواساز 2-7-2- اجزای هواساز 2-7-3- قرار گیری اجزا هوارسان 2-7-4- انتخاب هوارسان 2-7-5- بهینه سازی مصرف انرژی 2-7-6- استاندارد عملکرد هواساز 2-7-7- هواساز هایژنیک 2-7-8- مکانیزم‌های مختلف هواساز 2-8- سرمایش با سیستم‌های تبخیری 2-8-1- انواع سیستم‌های تبخیری مستقیم 2-8-2- انتخاب کولر آبی 2-8-3- ایرواشر 2-8-4- کاربرد خنک‌کننده‌های تبخیری در ایران فصل سوم / مبانی سرمایش تراکمی 3- تبرید 3-1- بار برودتی 3-2- عامل سرمایی 3-2-1- توافق نامه مونترال (سال 1987) 3-3- کاربرد روغن در تبرید 3-4- تبرید به وسیله یخ 3-5- مبردهای مایع 3-6- تبخیر مبرد 3-7- کنترل دمای تبخیر 3-8- ثابت نگه داشتن مقدار مایع در اواپراتور 3-9- بازیابی مبرد 3-10- سیستم تبرید تراکمی تبخیری 3-11- تقسیم‌بندی سیستم تبرید تراکمی 3-12- شیرهای سرویس 3-13- واحد تقطیر 3-14- کمپرسورهای بسته 3-15- تعریف یک سیکل 3-16- سیکل تراکمی تبخیری 3-17- مرحله تراکم 3-18- دمای تخلیه گاز 3-19- دمای تقطیر 3-20- فشار تقطیر 3-21- اثر تبرید 3-22- ظرفیت سیستم 3-23- جرم مبرد جریانی در سیستم در هر دقیقه 3-24- دبی حجمی بخار مبرد 3-25- ظرفیت کمپرسور 3-26- دیاگرام‌های سیکل 3-27- نمودار (دیاگرام) فشار – انتالپی 3-28- سیکل تبرید اشباع ساده 3-29- فرآیند انبساط 3-30- فرآیند تبخیر 3-31- فرآیند تراکم 3-32- فرآیند تقطیر 3-33- ضریب عملکرد 3-34- تاثیر دمای مکش بر روی راندمان سیکل 3-35- تاثیر دمای تقطیر بر روی راندمان سیکل 3-36- تاثیر سوپرهیت شدن بخار مکش 3-36-1- سوپرهیت شدن بخار در لوله مکش خارج از فضای سردشونده 3-36-2- سوپرهیت شدن بخار در داخل فضای سردشونده 3-37- تاثیر مادون سرد شدن مایع مبرد فصل چهارم / اجزا سیستم تراکمی 4- اجزا سیستم تراکمی 4-1- کمپرسور 4-1-1- انواع کمپرسورها از نظر عملکرد 4-1-2- کمپرسورها از نظر ساختمان 4-1-3- کمپرسورهای رفت و برگشتی 4-1-4- کمپرسور‌های پیچی 4-1-5- کمپرسورهای حلزونی 4-1-6- روانکاری کمپرسورها 4-1-7- عملکرد کمپرسور 4-2- جدا‌کننده روغن 4-3- کندانسورها 4-3-1- سیستم‌های کندانسور آبی 4-3-2- کندانسورهای هوایی 4-4- دریافت‌کننده مایع مبرد 4-5- فیلترها و خشک‌کن‌ها 4-6- شیر سولنوئید (برقی) 4-7- شیر نشان دهنده مایع مبرد به همراه نشانگر رطوبت 4-8- شیر‌های انبساط 4-8-1- تئوری و عمل کرد شیر انبساط 4-8-2- هفت نوع عمده شیر‌های انبساط 4-9- اواپراتورها 4-9-1- تقسیم‌بندی از نظر ساختمان 4-9-2- ظرفیت اواپراتور 4-9-3- اختلاف دما متوسط لگاریتمی (LMTD) 4-9-4- ضریب کل هدایت حرارتی (U) 4-9-5- تاثیر سرعت هوای عبوری بر روی ظرفیت اواپراتور 4-9-6- مساحت جانبی اواپراتور 4-9-7- لوله کشی اواپراتور 4-9-8- روش‌های تغذیه مبرد 4-9-9- اواپراتورهای کنوکسیون طبیعی 4-9-10- اواپراتورهای کنوکسیون اجباری 4-9-11- انتخاب کولرها 4-9-12- اواپراتورهای سردکن مایع 4-9-13- سیستم‌های انبساط مستقیم و غیر مستقیم 4-9-14- مبردهای ثانی 4-9-15- محلول‌های ضد یخ 4-10- فیلتر خط مکش 4-11- جمع‌آوری‌کننده مایع خط مکش (آکومولاتور) 4-12- کنترل فشار(نمایشگر‌های فشار بالا و پایین) فصل پنجم / چیلر جذبی 5-1- نحوه عملکرد چیلر جذبی 5-2- انواع چیلر‌های جذبی 5-2-1- طبقه‌بندی از نظر ماده مبرد و جاذب 5-2-2- طبقه‌بندی از نظر چرخه تغلیظ ماده جاذب و مراحل عملیاتی 5-2-3- طبقه‌بندی از نظر منبع گرمایی عملیات تغلیظ و احیا 5-3- قسمت‌های مختلف چیلر جذبی 5-4- نکات اجرایی چیلر جذبی بر اساس استاندارد ARI560 5-5- کریستالیزه شدن فصل ششم چیلر جذبی چیلر تراکمی / مبرد 6- مبردها 6-1- مبرد چیست؟ 6-2- خواص ایمنی 6-3- سمی‌بودن و قابلیت اشتعال مبرد 6-4- ملاحظات اقتصادی 6-5- نشت مبرد 6-6- مبردهای اولیه 6-7- مبردهای کلروفلوئوروکربن (CFC̛ s) 6-8- هیدروکلروفلوئوروکربنها (HCFC̛ s) 6-9- هیدرفلوئوروکربنها (HFC̛ s) 6-10- مبردهای مخلوط 6-11- پدیده خزش دما 6-12- آمونیاک (717R) 6-13- هوا (729R) 6-14- آب 6-15- گاز 11R 6-16- گاز 12R 6-17- گاز 13R 6-18- گاز 22R 6-19- گاز 114R 6-20- گاز 500R 6-21- گاز 502R 6-22- گاز 503R 6-23- هیدروکربنها 6-24- گاز A410R 6-25- گاز A404R 6-26- پتانسیل تخریب مبردهای CFC و HCFC 6-27- مبردهای HFC خطرناک برای گرمایش کره زمین 6-28- گاز A600R 6-29- میزان شارژ مبرد 6-29-1- فشار و دمای کارکرد 6-29-2- مزایا و معایب استفاده از مبرد A600R فصل هفتم چیلر جذبی چیلر تراکمی / محاسبات بار برودتی 7- مقدمه 7-1- بارهای خارجی 7-1-1- انتقال حرارت هدایت پوسته ساختمان 7-1-2- تابش نور خورشید بر پنجره‌ها، نورگیرها و… 7-1-3- تهویه ساختمان 7-1-4- نفوذ هوا 7-2- بارهای داخلی 7-2-1- حضور افراد 7-2-2- روشنایی 7-2-3- تجهیزات 7-2-4- الکتروموتور فن و پمپ‌ها 7-2-5- بارهای فرعی 7-3- محاسبه بار برودتی 7-3-1- انتقال حرارت از بام و دیوارهای خارجی 7-3-2- انتقال حرارت از جدارهای داخلی 7-3-3- انتقال حرارت از پنجره‌ها 7-3-4- بار حرارتی ناشی از حضور افراد 7-3-5- بار حرارتی ناشی از روشنایی 7-3-6- بار حرارتی تهویه و نفوذ هوا 7-3-7- بار حرارتی ناشی از تجهیزات فصل هشتم چیلر جذبی چیلر تراکمی / کانال‌کشی 8- روش‌های کانال‌کشی 8-1- تقلیل سرعت 8-2- افت فشار ثابت 8-3- روش افت فشار معادل 8-4- بازیافت فشار استاتیکی 8-5- کانال برگشت هوا 8-6- محاسبه ابعاد کانال 8-7- افت فشار دینامیکی فصل نهم / ضمائم 9- ضمائم 9-1- جداول محاسبات بار برودتی 9-2- شرایط طرح خارج تابستان و زمستان برای شهرهای مختلف ایران 9-3- مبردها 9-4- واحدهای متریک 9-5- تبدیل واحد 9-6- علائم گرافیکی قابل استفاده در نقشه لوله‌کشی

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان دکتر سیدعلیرضا ذوالفقاریدکتر پیمان ابراهیمی ناغانیمهندس محمدجعفر نیری
نوبت چاپ دوم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 456
شابک 9786001683626