کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی ( دکتر ابراهیمی) نوشته دکتر پیمان ابراهیمی ناغانی مهندس فاطمه رسولی مهندس محمدحسین اکباتان از نوآور

کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی ( دکتر ابراهیمی) توسط دکتر پیمان ابراهیمی ناغانی مهندس فاطمه رسولی مهندس محمدحسین اکباتان نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

مطالب کتاب شرح و درس آزمون‌ های نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی جلد اول: مقدمه فصل اول / سایکرومتریک (1-1) هوا (1-2)معادله گازهای کامل (1-3) مشخصات هوا (1-3-1) درجه حرارت خشک هوا (1-3-2) درجه حرارت هوای مرطوب (1-3-3) دمای نقطه شبنم هوا (1-3-4) رطوبت (1-4) آنتالپی هوا (1-5) سایکرومتریک (1-6) فرایند‌های پایه در تهویه مطبوع (1-7) مشخصات جریان: فصل دوم / انتقال حرارت و تهویه مطبوع (2-1) واحدهای اندازه‌گیری گرما (2-2) ظرفیت حرارتی – گرمای ویژه (2-3) انتقال حرارت (2-4) انتقال حرارت از طریق هدایت (2-6) انتقال حرارت تابشی (تشعشعی) (2-7) انتقال حرارت ناشی از جابجایی سیال (2-8) ضریب انتقال حرارت کلی (2-9) اتلاف حرارتی ساختمان (بار حرارتی) (2-10)تلفات حرارت به روش هدایت (2-11)درجه حرارت هوای طرح داخل و خارج ساختمان (2-12) تلفات حرارتی در اثر تعویض هوا (2-13) راه‌های نفوذ هوا: (2-14) ب-1) روش درزی (2-15) ب-2) روش حجمی (2-16) اختلاف بار گرمایی و سرمایی: (2-17) بار برودتی فصل سوم / چیلر (3-1) تعریف تن برودت (3-2) انتخاب نوع سیستم (System selection) (3-3) انواع مختلف کمپرسورها (3-4) انواع کندانسور (3-5) سیکل تراکمی تبرید (3-6) انواع برجهای خنک کن (3-7) آب کمکی (make – up or bleed – of) (3-8) مبردهای جذبی (Absorption Chillers) (3-9) چیلر جذبی (3-10) انواع چیلر: (3-11) نکات تبریدی از مبحث 14: فصل چهارم / حرارت مرکزی (4-1) مقدمه (4-2) انواع سیستم حرارت مرکزی (4-3) انواع سیستم‌های حرارت مرکزی با آب گرم (4-4) اجزای سیستم حرارت مرکزی آب گرم (4-5) تله بخار (4-6) دیگ (4-7) دیگ‌های چدنی (4-8) مزایای دیگ‌های چدنی (4-9) معایب دیگ‌های چدنی (4-10)دیگ‌های فولادی (4-11)مزایای دیگ‌های فولادی (4-12) معایب دیگ‌های فولادی (4-13) انتخاب دیگ (4-14) فاصله اطراف دستگاه (4-15) لوازم اندازه‌گیری روی دیگ‌ها (4-16) تقسیم‌بندی مشعل‌ها (4-17) ارزش حرارتی سوخت (4-18) انتخاب مشعل بر اساس مصرف سوخت (4-19) محاسبه ظرفیت مخزن سوخت روزانه (4-20) محاسبه ظرفیت مخزن اصلی (4-21) نکات برتر مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان  (مخازن سوخت) (4-22) محاسبه و انتخاب دودکش (4-23) نکات برتر مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان (دودکش) فصل پنجم / منبع انبساط (5-1) منبع انبساط (5-2)لوله‌کشی منبع انبساط باز (5-3) محاسبه حجم منبع انبساط بر اساس افزایش حجم آب (5-4) محاسبه قطر لوله‌‌های رفت و برگشت منبع انبساط باز (5-5) منبع انبساط بسته (5-6) محاسبه منبع انبساط بسته (5-7) مزایای منبع انبساط بسته (5-8)کلکتور فصل ششم / پمپ (6-1)پمپ (6-2) هد (6-3) منحنی عملکرد پمپگریز از مرکز (6-4) نقطه عملکرد پمپ (6-5) محاسبه هد پمپ‌‌های سیرکولاتور (6-6) محاسبه دبی پمپ‌های سیرکولاتور (6-7) موازی کردن پمپ‌ها (6-8) نقطه عملکرد پمپ‌‌های موازی (6-9) سری کردن پمپ‌‌ها (6-10) نقطه عملکرد پمپ‌‌های سری (6-11) کاویتاسیون (6-12) ارتفاع مکش مثبت خالص (NPSH) (6-13) روابط تشابهی حاکم بر پمپ‌ها (6-14) محاسبه توان مفید، توان مصرفی، توان الکترو موتور (6-15)کنترل جریان آب (6-16) شیرهای تعادل کنترل جریان (6-17) شیرهای کنترل خودکار (6-18) رابطه دبی عبوری از شیرها با درصد بالا آمدن ساقه شیر(باز شدن شیر): (6-19) ضریب جریان شیر فصل هفتم / لوله‌کشی (7-1) مراحل طراحی شبکه لوله‌کشی حرارت مرکزی (7-2) انواع لوله‌ها مورد استفاده در سیستم‌های گرمایش و سرمایش: (7-3) انتخاب وصاله (فیتینگ) (7-4) انتخاب شیر (7-5) شبکه لوله‌‌کشی یک لوله‌‌ای (7-6) شبکه لوله‌‌کشی سری (7-7) شبکه لوله‌‌کشی یک لوله‌‌ای انشعابی (7-8) شبکه لوله‌‌کشی دو لوله‌ای (7-9) لوله‌کشی با برگشت مستقیم (7-10) لوله‌کشی با برگشت معکوس (7-11) لوله‌کشی مختلط (7-12) تعیین قطر لوله‌‌های سیستم حرارت مرکزی (7-13) تکیه‌‌گاه (بست) (7-14) شرایط آزمایش (7-15) لزوم عایق‌‌کاری فصل هشتم / بادزن‌ها (8-1) بادزن‌ها (8-2) قوانین بادزن‌ها: (8-3) هوارسان (8-4) کانال‌ها (8-5) کانال‌های هوا از نظر فشار هوای عبوری (8-6) طرح و محاسبه سیستم کانال: (8-7) قطر وشعاع هیدرولیکی کانال (8-8)محاسبه ابعاد کانال‌‌ها (8-9) طراحی شبکه کانال (8-10) انواع دریچه‌های هوا: (8-11) کانال کشی در خارج ساختمان (8-12)ساخت و نصب کانال (8-13) عبور کانال از بام ساختمان (8-14) دهانه‌های ورود یا تخلیه هوا (8-15) انواع (8-16) ساخت و نصب پ) دریچه‌های سقفی (CEILING DIFFUSER) (8-17)آویز و بست کانال (8-18) اتصال به کانال (8-19) اجزای آویز (8-20) عایق کاری کانال هوا (8-21)نکات مهم کانال کشی مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان فصل نهم / تاسیسات بهداشتی (9-1) آبرسانی (9-2) سیستم فاضلاب (9-3) هواکش (9-4) آب باران (9-5) سایر نکات طراحی و اجرا فصل دهم / لوله‌کشی گاز طبیعی (10-1) تعاریف و مقررات کلی (10-2) طراحی لوله‌کشی گاز و انتخاب مصالح (10-3) اجرای لوله‌کشی گاز طبیعی (10-4) آزمایش، بازرسی، در سیستم لوله‌کشی گاز (10-5) نصب وسایل گاز‌سوز و دود کش (10-6) دودکش‌های دستگاه‌های گاز‌سوز ساختمان‌ها فصل یازدهم / تأمین هوای احتراق (11-1) تأمین هوای احتراق (11-2) محل نصب دستگاه‌ها فصل دوازدهم / بر گرفته از مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (12-1) تعاریف (12-2) عوامل ویژه‌ی اصلی و گروه‌بندی ساختمان‌ها (12-3) گروه‌بندی ساختمان‌ها از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی (12-4) روش‌های طراحی پوسته‌ی خارجی ساختمان (12-5) تأسیسات مکانیکی (12-6) تأسیسات سرمایش و گرمایش (12-7) عایق کاری حرارتی لوله‌ها (12-8) سیستم‌های تهویه (12-9) تأسیسات آب گرم مصرفی (12-10) عایق کاری حرارتی لوله و مخزن (12-11) سیستم‌ها و تجهیزات روشنایی فصل سیزدهم / آسانسور‌ها و پله‌های برقی (13-1) تعاریف (13-2) آسانسور (13-3) پلکان برقی و پیاده رو متحرک فصل چهاردهم / مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان (14-1) مفاهیم (14-2) پناهگاه (14-3) سطوح عملکرد ساختمان‌ها (14-4) گروه‌بندی ساختمان‌ها (14-5) بارهای ناشی از انفجار (14-6) طراحی حجم ساختمان (14-7) اجزای غیرسازه‌ای (14-8) موج ضربه (14-9) موج فشار (14-10) ضوابط روش مقاومت کلافی (14-11) تأسیسات فاضلاب (14-12) تأسیسات آتش‌نشانی (14-13) زیرساخت‌های تأسیساتی در محوطه (14-14) آسانسورهای اضطراری پیوست / رابطه‌ها جداول

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان دکتر پیمان ابراهیمی ناغانیمهندس فاطمه رسولیمهندس محمدحسین اکباتان
نوبت چاپ نهم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب رحلی
تعداد صفحات 448
شابک 9786001682797