کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی 5 نوشته مهندس ایرج فصیحی مهندس امید هاشمی از نوآور

کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی 5 توسط مهندس ایرج فصیحی مهندس امید هاشمی نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

راهنمای جامع آسانسور و پله برقی 5 بازرسی، سرویس و نگهداری مکانیک آسانسور: راهنمای جامع آسانسور و پله برقی 5 :  مقدمه :  فصل اول: بازرسی :  1ـ پرسشنامه بازرسی 1-1- مشخصات نصب 2-1- چاه آسانسور 3-1- موتورخانه و محل قرار گرفتن فلکه‌ها 4-1- درب‌ها 5-1- کابین و وزنه تعادل 6-1- وزنه تعادل 7-1- سیم بکسل 8-1- ترمز ایمنی (پاراشوت) 9-1- گاورنر 10-1- ریل راهنما 11-1- ضربه‌گیر 12-1- فواصل 13-1- مشخصات فنی موتور و گیربکس 14-1- ترمز الکترومکانیکی 15-1- دستورالعمل‌ها 16-1- آزمون‌ها 16-1-1- مرحله اول: بازدید چاهک (PIT) آسانسور 16-1-1-1- ارتفاع چاهک اندازه‌گیری و کنترل شود 16-1-1-2- فاصله قاب وزنه با ضربه گیر اندازه‌گیری شود 16-1-1-3- ابتدای محل استقرار ریل‌‌های وزنه کابین بازرسی و کنترل شود 16-1-1-4- ابعاد جان پناه کنترل شود 16-1-1-5-کنترل قاب وزنه، تعداد وزنه‌‌های نصب شده و مهار آنها 16-1-1-6- محل نصب ضربه گیر کابین و قاب وزنه کنترل شود 17-1-1-7- بازرسی از سکوی ضربه گیر کابین و وزنه 16-1-1-8- طبق موارد مندرج در استاندارد ( بند 5-7-3-3)، هنگامی که کابین روی ضربه گیر نشسته باشد، باید چاهک آسانسور موارد چهارگانه مندرج در بند فوق را تامین کند. ( برای اطلاعات بیش‌تر، به بخش بازرسی مراجعه شود) 16-1-1-9- نشتی آب در کف چاهک کنترل شود 16-1-2- مرحله دوم: بازرسی از درب طبقات و کابین‌ 16-1-3- مرحله سوم: بازرسی چاه :  16-1-3-1- در حین حرکت کابین، استپ روی جعبه رویزیون کنترل شود: (این بخش مربوط به بخش تست قطعات برقی است، لیکن بدلیل اهمیت آن در اینجا آمده است) 16-1-3-2- در حین حرکت کابین در حالت رویزیون، نحوه نصب و کارکرد روغن‌دان‌های کفشک‌های لغزشی کابین کنترل می‌شوند 16-1-3-3- در حین حرکت کابین (رویزیون) و هنگام گذشتن از کنار درب‌ها مجدداً عملکرد قفل آنها کنترل می‌‌شود‌‌. همچنین با اعمال ضربه به درب‌‌های طبقات مدار سری استپ (درمداربودن میکروسویچ‌ها) و زبانه قفل‌ها نیز مجدداً کنترل می‌‌شوند 16-1-3-4- فاصله براکت کابین و وزنه تعادل و نحوه بسته شدن لقمه‌ها کنترل شود 16-1-3-5- بازرسی از پشت بند ریل‌ها و پیچ و مهره‌‌های مربوطه 16-1-3-6- لقی کابین کنترل شود 16-1-3-7- فاصله کابین با قاب وزنه کنترل گردد 16-1-3-8- در حین حرکت کابین (رویزیون)، نسبت به کنترل فاصله متعلقات سر درب کابین با دیوارة چاه اقدام شود. درصورت برخورد نسبت به اصلاح و شاقول کردن دیوار اقدام شود 16-1-3-9- سربکسل‌‌های کابین و قاب وزنه تعادل و تعداد آنها و تکمیل بودن پیچ و مهره و طرز نصب صحیح آنها کنترل شود 16-1-3-10- کنترل ارتفاع جان پناه روی کابین (کنترل بالاسری) در هنگامی که کابین در آخرین توقف ایستاده است 16-1-3-11- کنترل دریچه فرار 16-1-3-12-کنترل انتهای ریل‌‌های کابین و قاب وزنه تعادل 16-1-3-13- در حین حرکت کابین سطح و وضعیت سیم بکسل‌ها کنترل چشمی گردد 16-1-4- مرحله چهارم: بازرسی از موتورخانه: 16-1-4-1- فاصله فلکه هرزگرد با شاسی و روی دال بتنی کنترل شود 16-1-4-2- کنترل در امتداد بودن سیم بکسل‌های روی فلکه موتور (گیربکس) و فلکه هرزگرد 16-1-4-3- تست سُرخوردگی کابین (خزش سیم بکسل‌ها) 16-1-4-4- کنترل زمان طول حرکت‌، سیستم ترمز الکترومکانیک (مغناطیسی) موتور، کنترل صدای ناهنجار موتورگیربکس، کنترل عدم نشتی روغن، کنترل تراز بودن موتور ولرزه گیر آن و عملکرد صحیح سیستم پاراشوت با تست (از روی فلکه دوم) گاورنر در این مرحله اقدام گردد 16-1-4-5- فن هواکش داخل موتورخانه و نحوه کار آن کنترل شود 16-1-4-6- ارتفاع موتورخانه، ارتفاع سقف موتورخانه تا روی سطح دال بتنی و همچنین ابعاد درب ورودی موتورخانه کنترل گردد 16-1-4-7-کنترل وجود پله یا نردبان برای دسترسی بروی سکوی دال بتنی 16-1-4-8-کنترل قلاب (هوک) در سقف موتورخانه 16-1-4-9-کنترل صدای ناهنجار نیروی محرکه (موتور گیربکس) 16-1-4-10- علامت‌گذاری جهت حرکت کابین به بالا و پائین روی فلکه (فلایویل) نیروی محرکه و همچنین علامت همسطح بودن کابین با تراز طبقات روی سیم بکسل کنترل شود 16-1-4-11- در نصب دستورالعمل استفاده از آسانسور در صورت قطع برق شهری و نیز تابلوی ورود افراد غیر مجاز به موتورخانه و تابلو محل قرارگیری کلید سه گوشه کنترل شود. 16-1-4-12- تست بالانس کابین و وزنه تعادل 16-1-5- مرحله پنجم : 16-1-5-1- کنترل تراز کف کابین با کف کلیه طبقات و همچنین حد فاصل کابین با درب‌ها 16-1-6- شرح برخی از تست‌‌های مهم 16-1-6-1- تست زمان حرکت 16-1-6-2- تست ترمز الکترومکانیکی (مغناطیسی)‌ 16-1-6-3- تست سیستم پاراشوت (ترمز ایمنی) 16-1-6-4- تست قفل درب طبقات آسانسور (درب لولائی) 16-1-6-5- تست کشش (Traction) 17-1- چک لیست آسانسور فصل دوم: مبانی سرویس و نگهداری : 2-1- مفهوم سرویس و نگهداری (نت) چیست؟ 2-2- بازرسی‌‌های ادواری‌: – بازرسی‌های روزانه و هفتگی: – تمیزکاری: – بازرسی‌های ماهانه – کنترل و بازرسی‌های شش ماهه: – کنترل و بازرسی‌های سالانه – گزارش‌‌های آزمایش‌ها: – استفاده از مصالح و تجهیزات کارکرده: – تخلف: – ابلاغیه تخلف: – فرم اخطاریه‌‌های مشروح: -پیگرد قانونی: 2-3- ایمنی در سرویس و نگهداری: 2-3-1- بررسی‌های عمومی ایمنی قبل از رفتن روی سقف کابین 2-3-2- دستورالعمل‌های ایمنی هنگام کار روی سقف کابین آسانسور 2-3-3- دستورالعمل‌های ایمنی هنگام ترک سقف کابین: 2-3-4- بررسی‌های ایمنی عمومی قبل از ورود به چاهک: 2-3-5- دستورالعمل‌های عمومی برای کار در چاهک: 2-3-6- دستورالعمل‌های عمومی برای کار سرویس و نگهداری در موتورخانه یا کار با تابلو فرمان 2-3-7- دستورالعمل‌های عمومی: 2-3-8- ایمنی عمومی: 2-3-9- موارد ایمنی در آسانسورهای با چاه مشترک: 2-4-قرارداد سرویس و نگهداری: 2-4-1- توصیه‌های مهم به مالکین (مدیران): 2-5-روابط اجتماعی در سرویس و نگهداری آسانسور: 2-5-1- کلیات 2-5-2- لباس کار سرویسکار: 2-5-3- ظاهر سرویسکار: 2-5-4- برخورد سرویسکار با استفاده کنندگان: 2-5-4-1- ارتباط با کارفرما: 2-5-5- قوانین محیط کار: 2-5-6- ورود و خروج: 2-5-7- مستندسازی و مکاتبات اداری: 2-6- مراحل بازدید، سرویس و نگهداری یک آسانسور (نمونه): 2-7- کنترل سرویس و نگهداری: 2-7-1- کلیات فلوچارت سرویس و نگهداری: 2-7-2- سرویس و نگهداری تا نیاز به تعمیر و رفع خرابی مبتنی بر شکست 2-7-3- سرویس و نگهداری پیشگیرانه 2-7-4- سرویس و نگهداری پیشگویانه 2-7-5- دوره عمر قطعه: 2-7-6- مزایای سرویس و نگهداری پیشگیرانه و پیشگویانه: 2-7-7-کدها، استانداردها و دستورالعمل‌های مورد نیاز: 2-7-8-کارایی: 2-7-9- عمر تجهیزات: 2-7-10- اعتبار و خوشنامی: 2-7-11- صرفه‌جویی در زمان: 2-7-12- طراحی یک برنامه برای کنترل سرویس و نگهداری: 2-7-12-1- برنامة کنترل سرویس و نگهداری (CPM): 2-7-13- اقدام به سرویس و نگهداری، هر چند وقت یکبار باید انجام شود؟ 2-7-14- ارزیابی و بررسی‌های امنیتی: 2-7-15- گزارشات مربوط به سرویس و نگهداری: 2-7-16- غیرفعال کردن یا بی‌اثر نمودن تجهیزات ایمنی آسانسور: 2-7-16-1- طبق استاندارد کنترلرها (تابلو فرمان)، سیم‌کشی و نقشه سیم‌کشی باید الزامات زیر را رعایت کنند: 2-7-17- رنگ کردن: 2-7-18- کپسول‌های آتش نشانی: 2-7-18-1- نحوه خاموش کردن آتش توسط خاموش‌کننده‌های دستی: 2-7-19- مدت زمان کار تجهیزات: 2-7-20- محیط کاری آسانسور: 2-7-21- عمر تجهیزات: 2-7-22- کیفیت ذاتی تجهیزات: 2-7-23- توصیه‌های سازنده تجهیزات: 2-7-24- جزئیات یک برنامه کنترل سرویس و نگهداری پیشگیرانه: 2-7-25- شناسنامه تجهیزات: 2-7-26- روش اجرایی سرویس و نگهداری: 2-7-27- مهارت و کیفیت کار: 2-7-28- استفادة از برنامه‌های نرم‌افزار در مدیریت سرویس و نگهداری آسانسور: 2-8- هشدارهای ایمنی به مسافرین در هنگام استفاده از آسانسور: 2-9- ابزار کار سرویس‌کار: 2-10- نوسازی و مدرن‌سازی: 2-10-1- نوسازی: 2-10-2- فواید نوسازی آسانسورها: 2-10-2-1- زیباسازی: 2-10-2-2- مدیریت زمان و سرمایه: 2-10-2-3- هزینه تحمیلی ناشی از کارافتادگی: 2-10-2-4- سود حاصل از احساس مثبت مسافران: 2-10-2-5- به روز رسانی امکانات ساختمان: 2-10-2-6- افزایش نرخ اجاره و یا فروش واحدها: 2-10-2-7- بهینه‌سازی مصرف انرژی: 2-11- سرویس و نگهداری قطعات مهم آسانسوری: 2-11-1- سرویس و نگهداری: 2-11-2- گاورنر و سیستم ترمز ایمنی: 2-11-3- بازرسی و تست گاورنر: 2-11-4- تعمیر و تعویض: 2-12- موتورهای محرکه الکتریکی: 2-12-1- بازرسی و تست: 2-12-2- تعمیر و تعویض: 2-13- سیم‌بکسل تعلیق: 2-13-1- سرویس و نگهداری: 2-13-2- عمر مفید سیم‌بکسل: 2-13-3- بازرسی و تست: 2-13-4- تنظیم، تعمیر و تعویض: 2-13-5- زمان تعویض سیم‌بکسل: 2-13-6- یکسان‌سازی نیروهای وارده بر سیم ‌بکسل‌ها: 2-13-7- روش‌های قدیمی بالانس نیروهای اعمال شده بر سیم‌بکسل‌ها: 2-13-8- استفادة از نیروسنج‌ها (کشش‌سنج‌ها): 2-13-9- استفادة از ابزار دقیق در تعیین کشش سیم‌بکسل‌ها: 2-13-10- ظرفیت دستگاه (اندازة استرین‌گیج متناسب با قطر سیم‌بکسل): 2-13-11- تست سرخوردگی سیم‌بکسل: 2-13-12- تنش و خستگی در سیم بکسل‌ها و فلکه: 2-13-13- سایش شیار فلکه در اثر سائیدگی سیم‌بکسل: 2-13-14- شرایط نصب و بهره‌برداری ناصحیح: 2-13-14-1- لغزش سیم‌بکسل: 2-13-14-2- زاویه عبور: 2-13-15- روغن‌کاری: 2-13-15-1- روغن‌کاری سیم‌بکسل‌ها به چه دلیل صورت می‌گیرد؟ 2-13-15-2- توصیه‌های روغن‌کاری: 2-13-15-3- چه زمانی انجام روغن‌کاری ضروری است؟ 2-13-15-4- مقدار روغن چقدر باشد؟ 2-13-15-5- تکنیک‌های روغن‌کاری (قدیمی): 2-13-15-6- روش‌های جدید روغن‌کاری: 2-13-15-7- ایمنی و بازرسی فنی سیم‌بکسل: 2-13-15-8- عیوب سیم‌بکسل: ساییدگی(Abrasion) : کشیدگی (Rope Stretch): کاهش قطر سیم‌بکسل (Reduction in Rope Diameter): خوردگی (Corrosion): پیچ‌خوردگی (Kink): حالت قفسی شکل (Bird Caging): شرایط موضعی (Localized Conditions): هسته بیرون‌زده (Protruding Core): شکستگی ناشی از خستگی (Fatigue Fracture): 2-13-15-9- مفتول‌های شکسته (Broken Wires): 2-13-15-10- نتیجه: 2-14- ترمزهای الکترومکانیکی: 2-14-1-تست و بازرسی: 2-14-2- تنظیم، تعمیر و تعویض: 2-15- گیربکس کاهنده سرعت: 2-15-1- مسائل و مشکلات گیربکس: الف) کف (فوم) بیش از حد: ب) ذرات فلز (خوردگی): ج) ذرات اکسید شده: 2-16- روغن‌کاری قطعات آسانسور: 2-17- سربکسل: 2-17-1- توصیه‌های ایمنی مهم در استفاده از سربکسل‌ها گوه‌ای: 2-17-2- بازرسی حین استفاده از سربکسل‌های سوکتی: 2-18- ترمز ایمنی (پاراشوت): 2-18-1- معیارهای انتخاب ترمز ایمنی: 2-18-2- نکات مهم در نصب، راه‌اندازی، سرویس و نگهداری: 2-19- خوردگی در فلکه کششی و هرزگرد: 2-19-1- ساختار و خواص: 2-19-1-1- میزان قابلیت کشش: 2-19-1-2- پدیده سایش در مواد فلزی: 2-19-1-3- اصطکاک و فشار: 2-19-1-4- خواص شیمی – فیزیکی فلکه: 2-19-1-5- چرا از چدن خاکستری برای فلکه استفاده می‌شود؟ 2-20- بلبرینگ: 2-20-1- بلبرینگهای غلتشی: 2-20-2- روغنکاری: 2-20-3- روش نصب بلبرینگ‌‌‌های غلتشی: 2-20-4- عیب‌‌‌های ایجاد شده در بلبرینگ: 2-21- کفشک‌های راهنما: 2-22- روش تعویض سیم‌بکسل‌های معیوب و فرسوده: 2-22-1- مقدمه: 2-22-2- پیش‌بینی موارد کاری قبل از آغاز به تعویض سیم‌بکسل‌ها: 2-22-3- مراحل کاری: 2-22-4- نتیجه: 2-23- چک لیست سرویس و نگهداری آسانسور: 2-23-1- داخل کابین 2-23-1-1- کابین (تزئینات داخل کابین): 2-23-1-2- روشنایی کابین: 2-23-1-3- تهویه کابین: 2-23-1-4- فتوسل درب کابین: 2-23-1-5- حرکت و توقف کابین در طبقات: 2-23-1-6- توقف همسطح آستانه درب کابین با طبقه: 2-23-1-7- شستی‌های انتخاب طبقات در داخل کابین: 2-23-1-8- شستی DOOR CLOSE (D.C) 2-23-1-9- شستی DOOR OPEN (DO) 2-23-1-10- شستی آلارم: 2-23-1-11- سوئیچ‌های سرویس از داخل کابین: 2-23-1-13- نمایشگرها: 2-23-1-14- روشنایی اضطراری: 2-23-1-15- سیستم اینترکام: 2-23-1-16- دستگیره و آینه: 2-23-1-17- حسگر وزن: 2-23-2- شستی احضار درب طبقات: 2-23-3- نمایشگر طبقات: 2-23-4- قفل بازکن (مگنت درب باز کن) درب لولایی طبقات: 2-23-5- نحوة باز و بسته شدن و میزان باز شدن درب‌های طبقات: 2-23-6- موتورخانه (عمومی): 2-23-6-1- روشنایی موتورخانه: 2-23-6-2- تهویه موتورخانه: 2-23-6-3- نقشه‌ها: 2-23-6-4- نظافت موتورخانه: 2-23-6-5- شاسی نیروی محرکه: 2-23-6-6- حرارت و صدای موتور و گیربکس: 2-23-6-7- فلکه کششی و هرزگرد: 2-23-6-8- فن موتور 2-23-6-9- نشتی روغن بلبرینگ‌ها: 2-23-6-10- لرزه‌گیر موتور و شاسی: 2-23-6-11- ترمز موتور محرکه: 2-23-7- سیم‌بکسل‌ها: 2-23-7-1- نقاط اتصال سیم‌بکسل‌ها (چارپایه) در موتورخانه: 2-23-7-2- محافظ (گارد) سیم‌بکسل‌ها: 2-23-8- گاورنر: 2-23-9- داخل چاه: – موارد ایمنی عمومی قبل از رفتن روی سقف کابین: 2-23-9-1- سقف کابین: 2-23-9-2- کفشک‌ها: 2-23-9-3- نحوة باز و بسته شدن درب کابین: 2-23-9-4- سیل (آستانه) درب کابین و طبقات: 2-23-9-5- پنل‌های (لته) درب کابین: 2-23-9-6- کفشک‌های پنل‌های درب کابین و طبقات: 2-23-9-7- ریل‌های هادی پنل‌های مکانیزم سر درب: 2-23-9-8- ضربه‌گیر درب کابین: 2-23-9-9- اتصالات نگهدارنده مکانیزم سر درب کابین: 2-23-9-10- موتور سردرب: 2-23-9-11- فولی موتور سر درب کابین: 2-23-9-12- کمان درب بازکن (کلاچ) درب کابین: 2-23-9-13- میزان کشش تسمه و سیم‌بکسل‌‌(ها) سنکرون درب کابین: 2-23-9-14- قرقره‌های درب کابین: 2-23-9-15- سربکسل (قطعه اتصالی سیم‌بکسل به یوک) کابین: 2-23-10- فلکه‌های هرزگرد (تعلیق 2:1) روی کابین: 2-23-11-تنظیم (بالانس) کشش سیم‌بکسل‌ها: 2-23-12- روشنایی چاه: 2-23-13- ریل‌های کابین و قاب وزنه تعادل: 2-23-13-1- براکت‌ها و لقمه‌های ریل‌ها: 2-23-14- کفشک‌های زیر کابین: 2-23-15- فلکه‌های هرزگرد زیر کابین: 2-23-16- سربکسل‌های سیم‌بکسل جبران: 2-23-17- لرزه‌گیر‌های (لاستیکی – فنری) زیر کابین: 2-23-18- پاراشوت (ترمز ایمنی): 2-23-19- چاهک :  2-23-19-1- موارد ایمنی قبل از ورود به چاهک: 2-23-19-2- نردبان: 2-23-19-3- فضای چاهک: 2-23-19-4- پایه ضربه‌گیر: 2-23-19-5- ضربه‌گیرها 2-23-19-6- فلکه هرزگرد گاورنر: 2-23-19-7- زنجیر جبران، سیم‌بکسل جبران و اتصال آن به زیر کابین و قاب وزنه تعادل 2-23-19-8- صفحة (سینی) زیر کابین: 2-23-19-9- صفحة محافظ قاب وزنه تعادل: 2-23-19-10- کفشک‌های بالا و پایین 2-23-19-11- فاصله قاب وزنه تعادل تا روی ضربه‌گیر 2-23-19-12- مهار (سربکسل) سیم‌بکسل‌ها 2-23-19-13- فلکه هرزگرد سیم‌بکسل‌ها (در تعلیق 2:1) 2-23-19-14- بلوک‌های وزنه و مهار آنها 2-23-19-15- ترمز اضطراری (پاراشوت) قاب وزنه تعادل: 2-24- دمانگاری 2-25- ارتعاش سنجی فصل سوم: خروج اضطراری مسافرین (محبوس) فصل چهارم: نظافت آسانسور سؤال‌ها پاسخنامه

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس ایرج فصیحیمهندس امید هاشمی
نوبت چاپ دوم
تاریخ چاپ 1396
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 528
شابک 9786001683312