کتاب درسنامه و تشریح سؤالات برگزیده آزمون‌های کارشناسی رسمی رشته تأسیسات ساختمانی نوشته دکتر پیمان ابراهیمی ناغانی مهندس مهدی عرب صادق دکتر ایمان سریری آجیلیسید رضاجعفری زادهبهنام آسایش از نوآور

کتاب درسنامه و تشریح سؤالات برگزیده آزمون‌های کارشناسی رسمی رشته تأسیسات ساختمانی توسط دکتر پیمان ابراهیمی ناغانی مهندس مهدی عرب صادق دکتر ایمان سریری آجیلیسید رضاجعفری زادهبهنام آسایش نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب درسنامه و تشریح سؤالات برگزیده آزمون‌های کارشناسی رسمی رشته تأسیسات ساختمانی: پیشگفتار بخش اول / تأسیسات مکانیکی ساختمان فصل اول: تبدیل واحدها در صنعت تهویه مطبوع 1-1-کمیت‌های اصلی 1-2- تعریف واحدهای انرژی فصل دوم / فرآیندهای سایکرومتریک 2-1- ترکیب هوا 2-2- خواص حرارتی هوا و آّب 2-3- مفهوم هوای اشباع 2-4- اثر رطوبت بر آنتالپی 2-5- نمودار سایکرومتریک 2-5-1-دمای حباب خشک Dry Bulb Temperature: 2-5-2-دمای حباب ترWet Bulb Temperature: 2-5-3- نسبت رطوبت یا رطوبت مطلق Humidity Ratio: 2-5-4-رطوبت نسبی: 2-5-5-دمای نقطه شبنمDew Point Temperature: 2-5-6-حجم مخصوص specific volume: 2-5-7- آنتالپیEnthalpy: 2-5-8-شکل نمودار سایکرومتریک و خطوط فرآیند روی آن 2-6- فرآیندهای سایکرومتریک 2-6-1- فرآیند گرمایش محسوس 2-6-2-فرآیند سرمایش محسوس 2-6-3-فرآیند سرد کردن و رطوبت‌گیری 2-6-4-فرآیند اشباع ادیاباتیک 2-6-5- فرآیند رطوبتزنی 2-6-6- فرآیند رطوبت‌گیری 2-6-7-فرآیند رطوبت‌زنی و گرمایش 2-6-8- رطوبت‌گیری و گرمایش 2-7- سایر فرآیندهای سایکرومتریک 2-7-1- اختلاط آدیاباتیک دوجریان هوای مرطوب 2-7-2-اختلاط ادیاباتیک آب تزریق شده به هوای مرطوب 2-7-3- جذب حرارت وافزایش رطوبت فضا فصل سوم: سیستم‌های تهویه مطبوع پایه هوایی 3-1- مبانی جریان هوا 3-2- اثرات اصطکاک 3-3-آثار چگالی هوا و ارتفاع 3-4- اجزاء سیستم هوارسان 3-4-1- فن‌ها، موتورهای فن و درایوها 3-4-2-کویل‌ها 3-4-3- فیلترها 3-4-4- داکت‌ها 3-4-5-کنترل‌کننده‌ها 3-4-6-تجهیزات توزیع هوا 3-4-7- لوورهای ورود و تخلیه هوا 3-4-8- جاذب‌های صوتی 3-5- شرایط انتخاب سامانه تهویه مطبوع هوایی 3-6- انواع سیستم‌های پایه هوایی 3-7- سیستم‌های تمام هوا 3-7-1-گروه‌بندی سیستم‌های تمام هوا 3-8- اکونومایزر (صرفه‌گر‌) سمت هوا 3-9- سیستم‌های اگزاست و تهویه 3-10- هوای جبرانی 3-11- اثر دودکشی 3-12- اگزاست توالت، رختکن و حمام 3-13- کنترل دود 3-13-1- سامانه‌های فشار مثبتسازی راه‌پله 3-14- بازیافت انرژی 3-14-1-کویل‌های بازیافت انرژی 3-14-2-لوله‌های حرارتی 3-14-3- چرخ‌های دیسکنت (Desiccant Wheels) فصل چهارم: فن‌ها 4- فن 4-1- انواع فن‌ها 4-2- قوانین فن‌ها 4-3- روابط فشار فن و سیستم و انتخاب فن 4-4- اثر چگالی دما و ارتفاع بر عملکرد فن فصل پنجم: سامانه‌های پایه آبی 5-1- تئوری طراحی سیستم آبی 5-2- رابطه‌ی بین فشار و هد 5-3- افت فشار 5-4- بالانس جریان 5-5- سایز زنی لوله‌کشی 5-6- مصالح لوله‌کشی و اتصالات 5-6-1- لوله فولادی 5-6-2- لوله مسی 5-7- روش‌های اتصال لوله‌های فلزی 5-8- لوله‌های پلاستیکی 5-8-1- انتخاب مصالح پلاستیکی 5-9- ولو‌ها و اتصالات 5-10- تجهیزات جلوگیری از برگشت جریان 5-11- خصوصیات متداول سیستم‌ها 5 – 12 انواع واحدهای پایانه‌ای 5 –13 راندمان و کنترل واحدهای پایانه‌ای فصل ششم: پمپ‌ها 6-1- مبانی مکانیک سیالات 6-1-1- چگالی (density) 6-1-2- لزجت یا ویسکوزیته (viscosity) 6-2- پمپ گریز از مرکز 6-3- هد 6-4- محاسبه افت فشار مسیر 6-5- پمپ‌‌های سیرکولاتور 6-5-1- محاسبه هد پمپ‌‌های سیرکولاتور 6-5-2- محاسبه دبی پمپ‌های سیرکولاتور 6-6- منحنی عملکرد پمپ گریز از مرکز 6-6-1- نقطه عملکرد پمپ 6-7-2- منحنی راندمان 6-7- پدیده کاویتاسیون و منحنیNPSH 6-7-1- کاویتاسیون 6-7-2- ارتفاع مکش مثبت خالص (NPSH) 6-8- آرایش‌های نصب پمپ‌ها 6-8-1-موازی کردن پمپ‌ها 6-8-2- نقطه عملکرد پمپ‌‌های موازی 6-8-3- سری کردن پمپ‌ها 6-8-4- نقطه عملکرد پمپ‌های سری 6-9- محل نصب پمپ در مدار 6-10- روابط تشابهی حاکم بر پمپ‌ها 6-11- محاسبه توان مفید، توان مصرفی، توان الکترو موتور 6-12- پمپ‌های سرعت متغییر فصل هفتم: شیرهای کنترل و سیستم‌های کنترل تأسیسات 7-1- شیرها 7-1-1- شیرهای کنترل دستی 7-1-2- شیرهای کنترل بالانس و کنترل جریان 7-1-3- شیرهای تعمیر و نگهداری 7-1-4- شیرهای یک‌طرفه 7-2- شیرهای کنترل خودکار 7-2-1- ساخت 7-2-2- نحوه کنترل 7-3- انواع ولوهای کنترلی 7-4- مشخصات کنترل سیستم 7-5- انواع سیستم‌های کنترل 7-5-1-کنترل دو وضعیتی 7-5-2-کنترل تناسبی و تناسبی – انتگرالی 7-6- شیرهای مخلوط‌ کننده و منحرف کننده 7-6-1- شیرهای دو راهه 7-6-2- شیرهای سه راهه 7-7- پدیده ضربه قوچ(Water Hammer) فصل هشتم: چیلرها و مدارهای آب سرد و کانالکشی یا تولید و توزیع برودت 8-1- مبانی محاسبات بار سرمایش 8-1-1- بار تابش آفتاب از شیشه‌ها: 8-1-2- بار حرارتی افراد 8-1-3- موتورهای الکتریکی 8-1-4- بار حرارتی نفوذ هوا و نشر رطوبت 8-1-5- بار نهان تعویض هوا 8-1-6- بار حرارتی رسانشی دیوارها 8-2- انواع سامانه‌های سرمایش از لحاظ توزیع 8-2-2- سیستم مستقل، مانند استفاده از کولر گازی جداگانه برای هر فضا 8-3- انواع سامانه‌های سرمایش از لحاظ نوع ایجاد سرمایش 8-3-3- سرمایش جذبی 8-4- اجزاء اصلی سیستم سرمایش پایه آبی 8-5- چیلرها 8-5-1- سیکل تبرید تراکمی 8-5-2ـ مبردها 8-5-3- انواع کمپرسورها 8-5-3-1-کمپرسور رفت و برگشتی 8-5-3-2-کمپرسور اسکرال 8-5-3-3-کمپرسور اسکروو 8-5-4-کمپرسور سانتریفیوژ 8-6- کندانسور 8-6-1-کندانسور آبی 8-6-2- در کندانسور هوایی 8-7- شیر انبساط 8-7-1- شیرهای انبساط حرارتی یا شیر انبساط ترموستاتیک 8-7-2- شیرهای انبساط دستی 8-7-3- شیر انبساط لوله موئین 8-7-4- شیر انبساط اتوماتیک 8-7-5- شیر انبساط الکترونیک 8-7-6- شیرهای انبساط دارای شناور 8-9- تجهیزات جانبی سیستم سرمایش تراکمی 8-9-2- شیر شارژ مبرد 8-9-3- فیلتر و فیلتر درایر 8-9-4- رسیور Receiver 8-9-5- اکو مولاتور (Accumulator) 8-10- اجزاء کنترلی 8-10-3- سوئیچ قطع فشار پایین 8-10-9- جدا‌کننده روغن (Oil Separator) 8-11- چیلرهای جذبی 8-11-1 – شرح عملکرد چیلر جذبی 8-11-2- مبدل گرمایی 8-11-2 سیستم تخلیه ناخالصی 8-12- تقسیم‌بندی چیلرهای جذبی 8-12-1- مزایای چیلرهای تراکمی نسبت به جذبی 8-12-2- مزایای چیلر جذبی نسبت به تراکمی 8-13- لوله‌کشی آب سرمایش 8-13-1-عایق کاری لوله‌های آب سرد کننده 8-13-2- منبع انبساط شبکه آب سرد‌کننده 8-14- برج خنک کن 8-14-1- طبقه‌بندی برج‌ها از نظر مسیر جریان هوا فصل نهم: بویلرها (دیگ‌ها) 9-1- وظیفه دیگ‌ها 9-2- مهم‌ترین مشخصه دیگ‌ها 9-3- دیگ فولادی آتش در لوله Fire Tube 9-5- دیگ چدنی 9-6- دسته‌بندی دیگ‌ها از نظر فشار کاری 9-7- محل نصب دیگ 9-8- نکات مهم سامانه‌های بخار 9-8-2-مخزن کندانس: مخزنی که بخارات تقطیر شده به آن وارد می‌شوند اجزای تله بخار سطلی فصل دهم : فاضلاب و تاسیسات بهداشتی ساختمان‌ها تاسیسات بهداشتی 10-1 آبرسانی 10-1-1 آبرسانی 10-1-2 آبرسانی بهداشتی ساختمان 10-1-3 حداکثر فشار و دمای کار مجاز 10-1-4 ضربه قوچ 10-1-5 کلکتور 10-1-6 سایزینگ لوله‌های آبرسانی 10-1-7 هد پمپ 10-1-8 آبرسانی ساختمان‌های بلند مرتبه 10-1-9 مخزن ذخیره آب 10-1-10 محاسبه حجم مخزن ذخیره آب شرب 10-1-11 لوله و اتصالات آبرسانی 10-1-12 لوله‌های مسی 10-2 سیستم فاضلاب 10-2-1 فاضلاب 10-2-2 سیفون 10-16 سیفون و ملاحظات نصب آن 10-17 انواع سیفون‌هایی که کاربرد آن‌ها ممنوع است 10-18 سیفون در اتصال فاضلاب ساختمان به شبکه شهری نصب سیفون 10-2-3 مکش سیفونی 10-2-4 انواع فاضلاب 10-2-5 شیب لوله‌کشی فاضلاب 10-2-6 دوخم 10-2-7 لوله‌های فاضلاب 10-2-8 سایزینگ لوله‌های فاضلابی 10-3 هواکش 10-3-1 طرح‌های اجرای ونت 10-3-2 انتهای لوله هواکش 10-3-3 سایزینگ لوله ونت 10-3-4 هواکش مشترک 10-3-5 هواکش تر 10-3-6 هواکش مداری 10-4 آب باران 10-4-1 آب باران 10-4-2 شاخص باران 10-4-3 کفشوی آب باران 10-4-4 لوله‌های قائم و افقی 10-4-5 معیار‌های تعیین تعداد کفشوی آب باران 10-4-6 سایزینگ لوله آب باران 10-5 سایر نکات طراحی و اجرا 10-5-1 تست نهایی سیستم‌های لوله‌کشی 10-5-2 تست سیستم آبرسانی 10-5-3 تست سیستم سیرکوله 10-5-4 تست سیستم فاضلاب 10-5-5 تست سیستم آب باران 10-5-6 محل عبور لوله‌های تاسیساتی 10-5-7 فلاش تانک، فلاش والو 10-5-8 نکات طراحی و اجرایی لوله‌های هواکش (Exhaust) 10-5-9 سایر نکات تست‌های کارشناس دادگستری از مبحث آبرسانی و فاضلاب فصل یازدهم: سامانه‌های اطفاء حریق 11-1-تعاریف 11-1-1- رایزر 11-1-2- سیستم لوله ایستاده (Standpipe) 11-1-3- سیستم شبکه بارنده خودکار (Sprinkler System) 11-1-4- سیستم اطفای غیر خودکار 11-1-5- سیستم اطفای خودکار 11-1-6- شیلنگ نواری(Lay Flat) 11-1-7- شیلنگ لاستیکی نیمهسخت 11-1-8- ایستگاه شیلنگ 11-1-9- رک مخصوص شیلنگ نواری 11-1-10- سر لولههای چرخشی 11-1-11- اتصال آتشنشانی (Fire Department Connection) 11-1-12- انشعاب کمکی آتشنشانی 11-1-13- شبکه آب آتشنشانی 11-1-14- کلکتور ورودی پمپ 11-1-15- کلکتور خروجی پمپ 11-1-16- فشارسنج (Manometer) 11-1-17- پرشرسوئیچ (Presure Switch) 11-1-18- شیر تست (Test Valve) 11-1-19- شیر دروازهای با رزوه بلند (OS & Y) 11-1-20- شیر یکطرفه (Check valve) 11-1-21- شیر کنترل (Control Valve) 11-1-22- شیر توپکی ربع گرد (Ball valve) 11-1-23- شیر دروازهای(Gate valve) 11-1-24- شیر یکطرفه هشداردهنده سیستم اسپرینکلر (Wet Alarm Check Valve) 11-1-25- استاندارد 11-1-26- فهرست شده (Listed) 11-1-27- اسپرینکلر، بارنده (Sprinkler) 11-1-28- اسپرینکلر پایینزن (Pendent Sprinkler) 11-1-29- اسپرینکلر دیواری (Sidewall Sprinkler) 11-1-30- اسپرینکلر بالا زن (Upright Sprinkler) 11-1-31- اسپرینکلر پوشش گسترده 11-1-32- اسپرینکلر پاسخ سریع (QR) 11-1-33- اسپرینکلر مسکونی (Residential) 11-1-34- اسپرینکلر اسپریکننده 11-1-35- اسپرینکلر اسپریکننده استاندارد 11-1-36-واحد مسکونی (برای نصب و راهاندازی اسپرینکلر) 11-1-37- اتاق کوچک 11-1-38- ارتفاع سقف (Ceiling Height) 11-1-40- سقف مسطح 11-1-41- سقف افقی 11-1-42- سقف شیبدار 11-1-43- سقف صاف 11-1-44- سیستم لوله‌کشی اسپرینکلر 11-1-45- سیستم طراحی شده بر اساس محاسبات هیدرولیکی (Hydraulically Designed System) 11-1-46- سیستم لوله‌کشی با جداول پیش تعیین‌شده (Pipe Schedule System) 11-1-47- سیستم اسپرینکلر لوله تر (Wet Pipe Sprinkler System) 11-1-48- سیستم اسپرینکلر لوله خشک (Dry Pipe Sprinkler System) 11-1-49- سیستم اسپرینکلر پیش عملگر (Preaction Sprinker System) 11-1-50- شیر تنظیم فشار (Presure requlating valve) 11-1-51- شاخه‌ها (Branch Lines) 11-1-52- لوله‌های اصلی (Cross Mains) 11-1-53- لوله‌های اصلی تغذیه‌کننده (Feed Mains) 11-1-54- سیستم‌های نظارتی هشداردهنده (Supervisory Device) 11-1-55- هشداردهنده جریان آب (Waterflow Alarm Device) 11-1-56- ساختارهای مسدودکننده (Obstructed Construction) 11-1-57- ساختارهای غیر مسدودکننده (Un-Obstructed Construction) 11-1-58- گروه‌بندی تصرف‌ها 11-2- خاموش‌کننده‌های دستی 11-2-1- نکات عمومی 11-2-1-2- طبقه‌بندی حریق‌ها مطابق ذیل می‌باشد. (بر اساسNFPA) 11-2-2- تعداد خاموش‌کننده‌ها 11-2-3-3 جانمایی خاموش‌کننده‌ها 11-2-4- الزامات نصب و اجرا 11-3- اسپرینکلر 11-3-1- نکات عمومی 11-3-3- قوانین کلی نصب اسپرینکلرها 11-3-4- نکات کلی طراحی 11-3-6- اسپرینکلرهای اسپری‌کننده استاندارد-دیواری 11-4-1-2- کلاسبندی سیستم لوله ایستاده 11-4-3- جانمایی و طراحی 11-4-4- جعبه‌های آتشنشانی 11-5- پمپ تأمین آب آتشنشانی 11-5-1- طراحی و محاسبات 11-5-2- نصب و اجرا 11-6- مخازن سوالات تاسیسات مکانیکی کارشناسی رسمی دادگستری سال 1395 سوالات تاسیسات مکانیکی کارشناسی رسمی دادگستری سال 1396 سوالات تاسیسات مکانیکی کارشناسی رسمی دادگستری سال 1398 بخش دوم / تأسیسات برقی ساختمان فصل اول: کلید، روشنایی، پریز و فاصله از لوله‌های تاسیساتی کلیدها و روشنایی تغذیه موتور فن از مدار روشنایی قرار گرفتن کلید یک پل سر راه فاز برای کنترل مدار الزام به رعایت حداقل فاصله بین شیرگاز و پریز برق فصل دوم: لوله برق، داکت برق و اتصالات آن لوله‌کشی برق، انواع لوله برق و ترانکینگ 1-1 لوله برق (conduit) 1-1-2 لوله ساده یا صاف (plain conduit) 1-1-3 لوله موجدار یا خرطومی (corrugated conduit) 1-1-4 لوله قابل رزوه‌شدن (threadable conduit) 1-1-5 لوله غیرقابل رزوه‌شدن (non-threadabe conduit) 1-1-6 لوله سخت یا صلب (rigid conduit) 1-1-7 لوله خم‌پذیر (pliable conduit) 1-1-8 لوله خم برگردان یا ارتجاعی (self-recovering conduit) 1-1-9 لوله قابل انعطاف (flexible conduit) 1-1-10 لوله فلزی 1-1-11 لوله عایق 1-1-12 لوله مرکب 1-1-13 لوله مقاوم در برابر گسترش شعله 1-1-14 لوله بدون گازهای هالوژن فصل سوم: سیم، کابل و رنگ آنها رنگ عایق هادی‌های مدارهای توزیع نیرو و مدارهای نهایی قوانین کابل، کابل چندرشت‌های، کابلکشی و دفن کابل‌ها کابل، کابلکشی و شعاع خمش کابل حداقل عمق حفاری کابل فشار ضعیف سطح مقطع نول یا خنثی همسان با فاز یا بیشتر از آن اثر هارمونیک روی سطح مقطع کابل فصل چهارم: درجه حفاظت (IP) و محیط نمناک و مـرطوب مـاننـد حمـام و استخـر درجه حفاظت بدنه لوازم و تجهیزات الکتریکی در برابر نفوذ رطوبت اشیاء خارجی محیط‌های با شرایط عادی (محیط‌های خشک) محیط‌‌های نمناک (حداقل IPX4) محیط‌‌های مرطوب(حداقل IPX5) حمام‌ها و دوش‌ها در منازل، هتل‌ها و نظایر آن تعاریف و موقعیت مناطق (زون‌ها) الزامات ایمنی محیط نمناک و مرطوب هم‌بندی در حمام استخر هم‌بندی در استخر فصل پنجم: ترانس و اتاق ترانس ترانس و اتاق ترانس انتخاب محل و جهت اتاق ترانسفورماتور ابعاد اتاق ترانسفورماتور اجزای اتاق ترانسفورماتور(پله، درب، کانال، حائل آتش، مخزن روغن، نحوه نصب) اجزای اتاق‌های فشار متوسط و ضعیف و خصوصیات آنها فصل ششم: تابلو برق، حفاظت، کلیدهای خودکار، بانک خازن و افت ولتاژ قوانین اتاق تابلو برق(LV,MV) تابلوهای الکتریکی محل نصب تابلوها تجهیزات، وسایل حفاظت و کنترل کلیدهای خودکار مینیاتوری(MCB) کلیدهای خودکار (اتوماتیک) کلید خودکار (کلید اتوماتیک) محدودکننده جریان اتصال کوتاه کلیدهای مغناطیسی (کنتاکتورها) کلیدهای مجزاکننده زیرِبار کلید یا وسیله حفاظتی جریان باقیمانده RCD عدم کارایی کلید یا وسیله حفاظتی جریان باقیمانده RCD انواع کلیدهای جریان باقیمانده از نظر مدت زمان عملکرد مبانی عمومی بانک خازن تابلوی بانک خازن اندازه‌گیری ولتاژ برای تشخیص افت ولتاژ فصل هفتم: سیستم‌های جریان ضعیف (اعلام حریق، تلفن، صـوت، آنتـن، BMS و شبـکـه کـامپیـوتـری سیستم‌های جریان ضعیف) فصل هشتم: برق اضطراری، برق ایمنی، روشنایی ایمنی و UPS کلید و هادی حفاظتی دستگاه برق بدون وقفه(UPS) فصل نهم: الکترود زمین، ارت، هم‌بندی، صاعقه، حریم الکترود زمین الکترود زمین اساسی (برای هر دو نوع زمین، شامل حفاظت سیستم و ایمنی) انواع دیگر الکترودهای اساسی الکترود زمین ساده (فقط برای وصل به هادی خنثای فشار ضعیف) مشخصه‌های اصلی سیستم TN آسانسورها و پلکان برقی (مبحث پانزدهم مقررات ملی) طبقه‌بندی ساختمان‌ها از نظر میزان تردد جمعیت انواع مرسوم سیستم‌های فراخوانی برق اضطراری انتخاب آسانسور و ابعاد کابین آن چاهک آسانسور ریل آسانسور سیم بکسل‌های آسانسور نقشه‌ها و اطلاعات تکمیلی فضای ماشین‌آلات (موتورخانه) پیاده رو متحرک فصل دهم: 100 نـکتـه و درس مختصـر در ماشین‌های الکتریکی و نیروگاه

مشخصات محصول
نوع کتاب درس و تست
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان دکتر پیمان ابراهیمی ناغانیمهندس مهدی عرب صادقدکتر ایمان سریری آجیلیسید رضاجعفری زادهبهنام آسایش
نوبت چاپ اول
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب رحلی
تعداد صفحات 400
شابک 9786001685033