کتاب اجزاء و اجرای ساختمان نوشته مهندس سعید احمدی از نوآور

کتاب اجزاء و اجرای ساختمان توسط مهندس سعید احمدی نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

: مقدمه: فصل اول / کلیات : مقدمه 1) ساختمان‌های با مصالح بنایی (ماسونری) یا ساختمان‌های با دیوار باربر 2) ساختمان‌های اسکلت فلزی 3) ساختمان‌های اسکلت بتن مسلح 4) ساختمان‌های چوبی 5) ساختمان‌های پیش‌ساخته انواع ساختمان از لحاظ مصرف انواع نقشه‌های ساختمان موارد استفاده از نقشه‌های تأسیساتی و برقی فصل دوم / عملیات خاکی : تسطیح زمین و پیاده کردن نقشه پیاده کردن نقشه با استفاده از دوربین نقشه‌برداری پیاده کردن نقشه با استفاده از متر و طناب رپر گودبرداری محل زیرزمین گودبرداری شیب کناره‌های محل گودبرداری گودبرداری محل پی‌ها و فونداسیون‌ها (پی‌کنی) مقاومت مجاز خاک چاه‌های فاضلاب تعداد چاه هواکش چاه دودکش‌ها فصل سوم / پی‌سازی : مقدمه 1ـ پی‌های غیرمسلح (پی‌های سازه) 2ـ پی‌های بتن مسلح انواع فونداسیون‌های گسترده بتن مسلح 1) پی‌های منفرد (Isolated footings) 2) پی‌های مرکب (چند ستونی) 3) پی دیوار (پی نواری) 4) پی‌های باسکولی (کنسولی) 5) پی‌های مرکب، حصیری یا شناور (رادیه ژنرال) مراحل اجرای پی‌های بتن مسلح پی‌های شمعی پی‌سازی روی شمع‌ها فصل چهارم / اجرای کارهای بتنی : مزایای ساختمان‌های بتنی قالب‌بندی چوبی رعایت نکات لازم در قالب‌بندی باز کردن چوب بست و قالب قالب‌بندی فلزی نحوه اجرای آرماتوربندی بتن (concrete) بتن مسلح (بتن آرمه) (Reinforced concrete) بتن پیش تنیده (Prestressed concrete) سیمان (cement) طرز تهیه سیمان حمل و نگهداری سیمان پرتلند انواع سیمان پرتلند انواع بتن ـ بتن ضعیف (کم سیمان) ـ بتن سبک ـ بتن خیلی سبک ـ بتن معمولی ـ بتن سنگین ـ بتن هوادار طریقه ساخت بتن ساخت بتن با ماشین بتن‌ساز (بتونیر) ساخت بتن با دست متراکم کردن بتن نگهداری بتن سطح واریز فصل پنجم / دیوارها : آجر انواع آجرهای رایج ـ آجر فشاری ـ آجر قزاقی سفید ـ آجر سفال سوراخ‌دار ـ آجر نسوز ـ آجرهای نما ـ آجرهای سفالی مجوف اصطلاحات مربوط به آجر و قطعات آن آلوئک دیوارچینی آجری ملات انواع ملات‌های خشک ـ ملات گل ـ ملات کاهگل ـ ملات گچ و خاک انواع ملات‌های رطوبتی ـ ملات ماسه آهک ـ ملات ماسه سیمان ـ ملات باتارد (ماسه، سیمان، آهک) ـ ملات گل آهک نحوه اجرای دیوار آجری و قفل و بند آجرها ـ قفل و بند کله و راسته ـ قفل و بند بلوکی ـ قفل و بند راسته نما ـ قفل و بندهای مختلف هشت‌گیر و لاریز دیوارهای سنگی ـ بنایی با سنگ‌های تراشیده ـ بنایی با سنگ‌ لاشه ـ بنایی با سنگ به صورت خشکه‌چینی انواع دیوار در ساختمان ـ دیوار کرسی ـ دیوار جداکننده (تیغه یا غیر باربر) ـ دیوار باربر ـ دیوارنما ـ دیوار حائل (نگهدارنده) ـ دیوار محافظ عایق رطوبت فصل ششم / عایق‌کاری (ایزولاسیون) در مقابل رطوبت :  قیر انواع قیرها ـ قیر جامد (قیر خالص) ـ قیر اکسیده (دمیده) ـ قیرهای مایع (محلول) ویژگی‌های قیر گونی کلیات در مورد نحوه عایق‌کاری رطوبتی عایق‌کاری دیوارهای زیرزمین عایق‌کاری روی دیوار کرسی (عایق پی) عایق پشت بام ایزوگام (الیاف‌های پلی‌استروتی‌شو) عایق کف‌ها و دیوارها فصل هفتم / کلاف‌بندی (شناژ) :  مقدمه طبقه‌بندی ساختمان‌ها از نقطه نظر اهمیت آن گروه 1ـ ساختمان‌های با اهمیت خیلی زیاد گروه 2ـ ساختمان‌های با اهمیت زیاد گروه 3ـ ساختمان‌های با اهمیت متوسط گروه 4ـ ساختمان‌های با اهمیت کم طبقه‌بندی مناطق کشور از نظر خطر زلزله کلاف‌بندی ساختمان‌های با مصالح بنایی کلاف‌بندی افقی کلاف‌بندی قائم فصل هشتم / ساختمان‌های اسکلت فلزی :  ساختمان‌های فلزی سازه‌های قاب‌بندی شده (اسکلت فولادی) مزایای نسبی ساختمان‌های اسکلتی فلزی معایب ساختمان‌های فلزی ویژگی ساختمان‌های اسکلت فولادی مقاومت ساختمان در برابر نیروهای جانبی (افقی) ناشی از باد یا زلزله ایجاد اتصال صلب و گیردار بین تیر و ستون (Rigid) استفاده از سیستم مهاربند (بادبند) (Bracing) دیوار برشی سیستم سقف در سازه‌های اسکلت فولادی انواع ساختمان‌های فلزی از نقطه نظر شکل ظاهری اجزای تشکیل‌دهنده ساختمان‌های اسکلت فلزی ستون (column) ستون‌های مرکب 1ـ قسمت اصلی ستون 2ـ تسمه‌ها یا ورق‌های اتصال‌دهنده 3ـ صفحات و ورق‌های تقویتی اتصال پروفیل‌های ستون در ارتفاع اتصال ستون به صفحه ستون تیرها (Beams) 1ـ تیر فرعی یا تیرچه (Joist) 2ـ تیر اصلی یا شاه تیر (Girder) بادبند (Bracing) جوش و جوشکاری در ساختمان اتصالات و وسائل اتصال جوش و جوشکاری قوس الکتریکی ماشین جوشکاری فرایند عمل جوشکاری و تشکیل قوس الکتریکی روش‌های عمده جوشکاری قوسی 1ـ جوش‌های قوسی با الکترود روکشدار: Shielded Metal Arc Welding (SMAW) 2ـ جوشکاری قوسی غوطه‌ور Submerged Arc Welding (SAW) 3ـ جوشکاری قوسی با حفاظ گازی Gas Metal Arc Welding (GMAW) 4ـ جوشکاری با الکترود مغزه پودری Flux Cared Arc Welding (FCAW) کتاب اجزاء و اجرای ساختمان جوش ایده‌آل جوش‌پذیری (weldability) نوع جریان در جوشکاری قطبیت (پلاریته) در جوشکاری اتصال روی هم (پوششی) اتصال سپری اتصال کنج (گونیا) اتصال لبه‌ای (پیشانی) انواع جوش انواع اتصالات جوشی اتصال لب به لب جوش گوشه Fillet Weld جوش‌های شیاری (Groove Welds) جوش‌های انگشتانه و کام وضعیت جوشکاری (welding position) طبقه‌بندی الکترودها مراحل اجرایی جوشکاری قوسی دستی زاویه کار و زاویه راهنما معایب احتمالی جوش :  1ـ ترک‌خوردگی 2ـ ذوب ناقص 3ـ نفوذ ناکافی در درز 4ـ تقعر در ریشه 5 ـ حفره‌های گازی (تخلخل) 6 ـ گودافتادگی کناره جوش (لب‌سوختگی) 7ـ تداخل گِل جوشکاری 8 ـ انقباض یا کشیدگی در شیار 9ـ هم‌راستا نبودن اتصال جوش 10ـ سوختگی داخلی 11ـ حفره انتهایی (لوله آتشفشانی) 12ـ لکه قوس یا فلاش سرگردان 13ـ پاشش (ترشح) کیفیت و بازرسی و کنترل جوش سطح مقطع مؤثر جوش I ـ جوش شیاری با نفوذ کامل II ـ جوش شیاری با نفوذ نسبی III ـ جوش شیاری بین دو لبه گرد IV ـ جوش گوشه V ـ جوش انگشتانه و کام محدودیت ابعاد جوش‌های مختلف ـ طول جوش گوشه ـ جوش گوشه در اتصالات پوششی (روی هم) ـ جوش گوشه در سوراخ و شکاف ـ جوش گوشه‌ در انتهای اعضا ـ محدودیت‌های ضخامت و فواصل در جوش انگشتانه و کام تنش‌های مجاز ضریب کنترل کیفیت یا ضریب بازرسی ارزش جوش پیچ و پرچ (Bolt and Rivet) پرچ (Rivet) بار دوام پیچ رفتار پیچ‌ها انواع سوراخ در اتصالات پرچ و پیچ انتقال نیرو در اتصالات پیچی و پرچی تنش‌های مجاز اتصال قطعات فلزی به یکدیگر اتصال ساده اتصال نیمه صلب طراحی خمیری اتصالات (plastic Design of Joints) اتصال ساده با نبشی نشیمن انعطاف‌پذیر اتصال ساده با نشیمن تقویت شده اتصال ساده با نبشی جان وصله ستون‌ها ‌(اتصال پروفیل‌های ستون در ارتفاع) حالت اول: وصله ستون بدون تغییر در سطح مقطع و نمره پروفیل‌ها حالت دوم: وصله ستون در محل تغییر نمره نیمرخ‌ها فصل نهم / سقف‌ها (پوشش‌ها) :  1ـ سیستم تیرچه‌های فلزی (تیرآهن و طاق ضربی) 2ـ سیستم تیرچه ـ بلوک اجزاءتشکیل‌دهنده سقف تیرچه ـ بلوک 1ـ تیرچه 2ـ بلوک 3ـ میلگردهای افت و حرارتی 4ـ بتن پوشش یا دال (بتن درجا) مراحل اجرای سقف تیرچه بلوک خلاصه ضوابط اجرایی سقف‌های تیرچه بلوک 3ـ سقف‌های مرکب (سیستم پوشش مرکب متشکل از تیر فلزی و دال بتن مسلح) فصل دهم / پله‌ها :  مقدمه پله طریقه اجرای راه‌پله فصل یازدهم / نازک‌کاری :  مقدمه کف‌سازی I ـ کف‌سازی در طبقه همکف II ـ کف‌سازی در طبقات III ـ کف‌سازی در پشت‌بام اندودها I ـ اندود گچ و خاک II ـ سفیدکاری III ـ اندود ماسه سیمان IV ـ کاشی‌کاری مراجع کتاب اجزاء و اجرای ساختمان انتشارات نوآور ناشر تخصصی کتاب های نظام مهندسی

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس سعید احمدی
نوبت چاپ سوم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 248
شابک 9786001680960