کتاب آموزش حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نوشته بهزاد رئیسی نافچی از مکتوب آخر

کتاب آموزش حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نوشته بهزاد رئیسی نافچی از نشر مکتوب آخر شامل 14 فصل بترتیب مواد قانونی درس نامه و تست می باشد
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب آموزش حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نوشته بهزاد رئیسی نافچی از نشر مکتوب آخر شامل 14 فصل بترتیب مواد قانونی درس نامه و تست می باشد. از ویژگی های این کتاب بشرح زیر می توان نام برد
مناسب برای آزمون کانون وکلا (اسکودا) و مرکز وکلای قوه قضائیه، نگارش نموداری اصول قانون اساسی، سوالات تالیفی ذیل هر اصل، اشاره به نظریات تفسیری شورای نگهبان ،مشتمل بر تست های چهار گزینه در پایان هر فصل به همراه پاسخنامه کلیدی