کتاب جرم و سیاست جنایی (مبانی و مسائل) نوشته غلامرضا محمد نسل از انتشارات دادگستر

کتاب جرم و سیاست جنایی (مبانی و مسائل) نوشته غلامرضا محمدنسل در انتشارات دادگستر به چاپ رسیده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

این کتاب در 6 فصل به شرح زیر نگارش شده است:
1. سیاست جنایی مسئول
2. سیاست جنایی: چالش های نو، راهکارهای کهنه
3. جرم و سیاست جنایی در ایتالیا سنت و تجدد در کشوری مشکل دار
4. جرم و سیاست جنایی در ایسلند جرم شناسی در کناره های اروپا
5. سیاست جنایی اتحادیه اروپا در دوراهی (بین اثربخشی و محدودیت های سنتی استفاده از قانون کیفری)
6. اصول سیاست عدالت کیفری الزامات و برخی مبانی نقد سیاست جنایی