کتاب حقوق اوراق بهادار نوشته محسن شمس الهی از انتشارات میزان

کتاب حقوق اوراق بهادار، قواعد حقوقی حاکم بر افشای اطلاعات در بازار اوراق بهادار نوشته محسن شمس الهی در انتشارات میزان به چاپ رسیده است.
موجود بودن: موجود است
امکان ارسال فوری
90,000 تومان
توضیحات

کتاب حقوق اوراق بهادار در دو بخش به شرح زیر نگارش شده است:
بخش اول: تعهد به ارائه اطلاعات در معاملات اوراق بهادار
- فصل اول: مفاهیم و مبانی
- فصل دوم: قلمرو تعهد به ارائه اطلاعات در معاملات اوراق بهادار
- فصل سوم: آثار تعهد به ارائه اطلاعات در معاملات اوراق بهادار
بخش دوم: مسئولیت مدنی ناشی از نقض تعهد به ارائه اطلاعات در معاملات اوراق بهادار
- فصل اول: مبانی و ارکان مسئولیت مدنی ناشی از نقض تعهد به ارائه اطلاعات
- فصل دوم: ماهیت حقوقی زبان ناشی از نقض تعهد به ارائه اطلاعات

مشخصات محصول
شابک 9786222121341