کتاب حقوق مسئولیت مدنی در صنعت نفت و گاز نوشته محمد ساردوئی نسب از انتشارات سمت کد کتاب: 2493

کتاب حقوق مسئولیت مدنی در صنعت نفت و گاز نوشته محمد ساردوئی نسب در انتشارات سمت به چاپ رسیده است. کتاب حاضر برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «حقوق مسئولیت مدنی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.
موجود بودن: موجود است
امکان ارسال فوری
104,000 تومان
توضیحات

کتاب حقوق مسئولیت مدنی در صنعت نفت و گاز در 12 فصل به شرح زیر نگارش شده است:
فصل اول: طبیعت ضمانت اجرا، زیان‌‌های جبران‌پذیر و ساماندهی ریسک‌های صنعت
فصل دوم: چالش‌‌های مبنایی مسئولیت تقصیری در صنعت نفت و گاز
فصل سوم: چالش‌‌های حقوقی ارزیابی رفتار زیان‌‌بار در صنعت نفت و گاز
فصل چهارم: ساماندهی ریسک رفتار زیان‌بار در صنعت نفت به وسیله ضوابط مسئولیت مدنی
فصل پنجم: قواعد خاص انتساب ریسک در مسئولیت مدنی در صنعت نفت و گاز
فصل ششم: تأثیر نظریه‌‌های حقوق عمومی و نقش توزیعی مسئولیت مدنی در صنعت نفت
فصل هفتم: ضمانت اجرای استرداد مال مورد تملک و تصرف در مال غیر
فصل هشتم: استفاده از شروط قراردادی در تخصیص مسئولیت مدنی در صنعت نفت
فصل نهم: استفاده از شروط مصون‌سازی (پذیرش مسئولیت و جبران خسارت) در قراردادهای ...
فصل دهم: مسئولیت ناشی از ریسک‌های صنعت نفت و گاز و پوشش آن با بیمه
فصل یازدهم: قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در صنعت نفت و مسئله تعارض قوانین
فصل دوازدهم: رژیم حقوقی کنوانسیونی مسئولیت مدنی ناشی از زیان‌های نفتی

مشخصات محصول
شابک 9786000225278