کتاب حقوق اقتصادی نوشته عبدالحسین شیروی از انتشارات سمت کد کتاب: 2347

کتاب حقوق اقتصادی نوشته عبدالحسین شیروی در انتشارات سمت به چاپ رسیده است. کتاب حاضر برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به عنوان منبع درس‌های «حقوق اقتصادی» و «حقوق اقتصادی عمومی» هرکدام به ارزش 2 واحد تدوین شده است. این کتاب همچنین می‌تواند منبع درسی برای دانشجویان رشته‌های «حقوق اقتصادی»، «حقـوق مالی - اقتصادی» و «فقه و حقوق اقتصادی» باشد.
موجود بودن: موجود است
امکان ارسال فوری
100,000 تومان
توضیحات

فصول کتاب حقوق اقتصادی به شرح زیر است:
فصل اول: مفهوم و جایگاه حقوق اقتصادی
فصل دوم: حقوق اقتصادی بین‌المللی
فصل سوم: تحلیل اقتصادی حقوق (حقوق و اقتصاد)
فصل چهارم: تأثیر مکاتب اقتصادی بر قلمرو حقوق اقتصادی
فصل پنجم: دلایل مداخلۀ دولت در اقتصاد و ظهور حقوق اقتصادی
فصل ششم: نظام اقتصادی اسلام
فصل هفتم: نظام اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی
فصل هشتم: خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی
فصل نهم: حقوق شرکت‌های دولتی
فصل دهم: حقوق قراردادهای دولتی
فصل یازدهم: حقوق رقابت
فصل دوازدهم: مقرره‌گذاری و تنظیم‌گری

مشخصات محصول
شابک 9786000220983