انتشارات اطمینان

پزشکی

جهت خرید اینترنتی کتاب های اطمینان می توانید کتاب خود را انتخاب کنید و در محل خود دریافت نمایید.

مشاهده به عنوان جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

کتاب 100 Cases in Clinical Pharmacology, Therapeutics and Prescribing نوشته Kerry Layne, Albert Ferro از انتشارات اطمینان

کتاب 100 Cases in Clinical Pharmacology, Therapeutics and Prescribing اثر Kerry Layne, Albert Ferro توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.
135,000 تومان

کتاب 100 داروی کاربردی فارماکولوژی بالینی و نسخه نویسی کاربردی نوشته دکتر محمد حسین اصغری، دکتر غزل السادات هاشمی، دکتر مرجان فلاح، دکتر علی اکبر مقدم نیا از انتشارات اطمینان

کتاب 100 داروی کاربردی فارماکولوژی بالینی و نسخه نویسی کاربردی به تالیف دکتر محمد حسین اصغری، دکتر غزل السادات هاشمی، دکتر مرجان فلاح، دکتر علی اکبر مقدم نیا توسط انتشارات اطمینان برای دانشجویان رشته داروسازی با تیراژ بالا منتشر شده است.
176,000 تومان

کتاب 2,000 Toxicology Board Review Questions نوشته Richard J.Fruncillo MD PhD Dabt از انتشارات اطمینان

کتاب 2,000 Toxicology Board Review Questions اثر Richard J.Fruncillo MD PhD Dabt توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.
300,000 تومان

کتاب 2021 Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy نوشته John S. Bradley از انتشارات اطمینان

کتاب 2021 Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy اثر John S. Bradley توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.
330,000 تومان

کتاب 2022 Nurse's Drug Handbook نوشته Jones & Bartlett Learning از انتشارات اطمینان

کتاب 2022 Nurse's Drug Handbook اثر Jones & Bartlett Learning توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.
1,570,000 تومان

کتاب 30-Second Biochemistry نوشته Stephen Contakes از انتشارات اطمینان

کتاب 30-Second Biochemistry اثر Stephen Contakes توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.
180,000 تومان

کتاب 3D Printing of Pharmaceuticals (Book 31) نوشته Abdul W.Basit,Simon Gaisford از انتشارات اطمینان

کتاب 3D Printing of Pharmaceuticals (Book 31) اثر Abdul W.Basit,Simon Gaisford توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.
170,000 تومان

کتاب 3D Printing Technology in Nanomedicine نوشته Nabeel Ahmad, p.Gopinath, Rajiv Dutta از انتشارات اطمینان

کتاب 3D Printing Technology in Nanomedicine اثر Nabeel Ahmad, p.Gopinath, Rajiv Dutta توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.
210,000 تومان

کتاب 3D Printing: Applications in Medicine and Surgery Volume 2 نوشته Vasilieios N.Papadopoulos, Vassilios Tsioukas, Jasjit S.Suri از انتشارات اطمینان

کتاب 3D Printing: Applications in Medicine and Surgery Volume 2 اثر Vasilieios N.Papadopoulos, Vassilios Tsioukas, Jasjit S.Suri توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.
245,000 تومان

کتاب 5-Minute Clinical Consult 2021 نوشته Dr. Frank J. Domino MD از انتشارات اطمینان

کتاب 5-Minute Clinical Consult 2021 اثر Dr. Frank J. Domino MD توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.
930,000 تومان

کتاب A Clinical Guide to Blending Liquid Herbs نوشته Kerry Bone MCPP FNHAA FNIMH DipPhyto Bsc(Hones) از انتشارات اطمینان

کتاب A Clinical Guide to Blending Liquid Herbs اثر Kerry Bone MCPP FNHAA FNIMH DipPhyto Bsc(Hones) توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.
330,000 تومان

کتاب A Complete Essential Oils Reference Guide نوشته Nancy Conner Format از انتشارات اطمینان

کتاب A Complete Essential Oils Reference Guide اثر Nancy Conner Format توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.
180,000 تومان

کتاب A Concise Guide to Nuclear Medicine نوشته Abdelhamid H. Elgazzar, Saud Alenezi از انتشارات اطمینان

کتاب A Concise Guide to Nuclear Medicine اثر Abdelhamid H. Elgazzar, Saud Alenezi توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.
100,000 تومان

کتاب A Dictionary of Chemistry نوشته John Daintith از انتشارات اطمینان

کتاب A Dictionary of Chemistry اثر John Daintith توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.
500,000 تومان

کتاب A Guide to Research Methodology نوشته Shyma Prasad Mukherjee از انتشارات اطمینان

کتاب A Guide to Research Methodology اثر Shyma Prasad Mukherjee توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.
150,000 تومان

کتاب A Laboratory Manual of Pharmacognosy نوشته Ahmad Sayeed از انتشارات اطمینان

کتاب A Laboratory Manual of Pharmacognosy اثر Ahmad Sayeed توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.
90,000 تومان

کتاب A Practical Guide to Botulinum Toxin Procedures نوشته Rebecca Small MD FAAFP, Dalano Hoang DC از انتشارات اطمینان

کتاب A Practical Guide to Botulinum Toxin Procedures اثر Rebecca Small MD FAAFP, Dalano Hoang DC توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.
90,000 تومان

کتاب A Practical Guide to Contemporary Pharmacy Practice and Compounding نوشته Deborah Leaser از انتشارات اطمینان

کتاب A Practical Guide to Contemporary Pharmacy Practice and Compounding اثر Deborah Leaser توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.
460,000 تومان

کتاب A Practical Guide to Dermal Filler Procedures نوشته Rebecca Small MD FAAFP, Dalano Hoang DC از انتشارات اطمینان

کتاب A Practical Guide to Dermal Filler Procedures اثر Rebecca Small MD FAAFP, Dalano Hoang DC توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.
105,000 تومان

کتاب A Practical Guide to Joint & Soft Tissue Injections نوشته James W. McNabb MD از انتشارات اطمینان

کتاب A Practical Guide to Joint & Soft Tissue Injections اثر James W. McNabb MD توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.
140,000 تومان

کتاب A Practical Guide to Laser Procedures نوشته Rebecca Small MD FAAFP از انتشارات اطمینان

کتاب A Practical Guide to Laser Procedures اثر Rebecca Small MD FAAFP توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.
170,000 تومان

کتاب A Review of Biomaterials and Their Applications in Drug Delivery نوشته Hamid Reza, Mohammadhossein Esnaashari , Abolfazl Aref arimand, Andress Ochsner از انتشارات اطمینان

کتاب A Review of Biomaterials and Their Applications in Drug Delivery اثر Hamid Reza, Mohammadhossein Esnaashari , Abolfazl Aref arimand, Andress Ochsner توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.
65,000 تومان

کتاب A Textbook of Pharmacognosy St نوشته N P S Sengar , Ashwini Singh از انتشارات اطمینان

کتاب A Textbook of Pharmacognosy St اثر N P S Sengar , Ashwini Singh توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.
170,000 تومان

کتاب Abrams' Clinical Drug Therapy نوشته Geralyn Frandsen EdD RN, Sandra Smith Pennington PhD RN از انتشارات اطمینان

کتاب Abrams' Clinical Drug Therapy اثر Geralyn Frandsen EdD RN, Sandra Smith Pennington PhD RN توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.
1,000,000 تومان