کتاب فوت و فن های ساختمان سازی از تخریب تا تحویل نوشته دکتر عبدالله چراغی از نوآور

کتاب فوت و فن های ساختمان سازی از تخریب تا تحویل توسط دکتر عبدالله چراغی نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب فوت و فن های ساختمان سازی: بخش اول / از تخریب تا پایان اجرای اسکلت فصل اول: عملیات تخریب 1-1 انواع روشهای اجرایی 1-2 نحوه اجرای تخریب دستی 1-3 نکات اجرایی فصل دوم: تجهیز کارگاه 2-1 اصول و نحوه تجهیز 2-2 نکات اجرایی فصل سوم: گودبرداری 3-1 مقدمه 3-2 نشانه‌های خطرناک بودن گود 3-2-1 ضعیف و یا حساس ‌بودن ساختمان مجاور 3-2-2 ضعیف بودن خاک 3-2-3 عمیق بودن گود 3-2-4 مدت بازماندن گود 3-2-5 آب‌های سطحی‌ و زیرسطحی 3-3 اقدامات قابل انجام برای کاهش خطر گودبرداری‌ها 3-4 بازرسی‌ها 3-5 بررسی‌های مکانیک خاک 3-6 روشهای حفاظت گود 3-6-1 سازه نگهبان خرپایی 3-6-1-1 نکات اجرایی 3-6-2 مهار متقابل 3-6-2-1 نکات اجرایی 3-6-3 گودبرداری با شیب پایدار 3-6-4 نیلینگ (میخ‌گذاری) 3-6-4-1 نکات اجرایی 3-6-5 انکراژ 3-6-5-1 نکات اجرایی 3-6-6 دیوار برلنی 3-6-7 شمع 3-6-7-1 نکات اجرایی 3-6-8 سپرکوبی 3-7 روش گودبرداری 3-8 محاسبه حجم عملیات خاکی فصل چهارم: جانمایی پروژه و اجرای فوندانسیون 4-1 مقدمه 4-2 جانمایی پروژه 4-3 بتن مِگر 4-4 اجرای فونداسیون 4-5 نکات اجرایی فصل پنجم: اجرای اسکلت بتنی 5-1 کلیات 5-2 نحوه اجرای ستونها 5-3 اجرای سقف 5-4 نکات اجرایی فصل ششم: اجرای اسکلت فلزی 6-1 مقدمه 6-2 نحوه اجرا 6-2-1 ساخت اسکلت در محل پروژه 6-2-2 ساخت اسکلت فلزی در کارخانه 6-2-2-1 مراحل ساخت اسکلت فلزی در کارخانه 6-4 انواع ورقها 6-5 مراحل اجرایی ساخت و نصب اسکلت فلزی 6-5-1 نصب صفحه ستونها 6-5-1-1 نکات اجرایی 6-5-2 ساخت و نصب ستونها 6-5-2-1 نکات اجرایی 6-5-3 ساخت و نصب تیرهای اصلی (پلها) 6-5-3-1 نکات اجرایی 6-5-4 شاقولکاری ستونها 6-5-5 برش و نصب تیرهای فرعی 6-5-5-1 نکات اجرایی 6-5-6 ساخت و نصب مهاربندها 6-5-6-1 نکات اجرایی 6-5-7 تکمیل جوشکاری اتصالات تیرها و ستونها 6-5-7-1 نکات اجرایی فصل هفتم: سقفهای متداول در اسکلت فلزی شامل کـرومیت، کـامپوزیت و عرشه فولادی 7-1 سقف کرومیت 7-1-1 نحوه اجرا 7-1-2 نکات اجرایی 7-2 سقف کامپوزیت (مرکب) 7-2-1 نحوه اجرا 7-2-2 نکات اجرایی 7-3 سقف عرشه فولادی 7-3-1 روش اجرا 7-3-2 نکات اجرایی فصل هشتم: سقفهـای متداول در اسکلـت بتنی شامل تیرچه و بلوک و انواع دالها 8-1 سقف تیرچه و بلوک 8-2 انواع دالهای بتنی 8-2-1 دال مجوف 8-2-1-1 سقف کوبیاکس 8-2-1-1-1 نحوه اجرا 8-2-1-1-2 نکات اجرایی 8-2-1-2 سقف یوبوت 8-2-1-2-1 نحوه اجرا 8-2-1-2-2 انواع قالب یوبوت 8-2-1-2-3 نکات اجرایی 8-2-2 دالهای توپر 8-2-2-1 دال تخت و تیر-دال معمولی 8-2-2-1-1 نحوه اجرا 8-2-2-1-2 نکات اجرایی 8-2-2-2 دال بتنی پس‌تنیده 8-2-2-2-1 عناصر اصلی سیستم پس‌تنیده 8-2-2-2-2 روش اجرا 8-2-2-2-3 نکات اجرایی فصل نهم: دیوارهای برشی 9-1 دیوار برشی فولادی 9-1-1 مقدمه 9-1-2 روش ساخت و نصب 9-1-3 نکات اجرایی 9-2 دیوار حائل و برشی بتنی 9-2-1 نحوه اجرا 9-2-2 نکات اجرایی فصل دهم: ماشین‌ آلات ساختمانی 10-1 مقدمه 10-2 تاور‌کرین 10-2-1 کلیات 10-2-2 قطعات اصلی و نحوه نصب 10-2-3 نکات فنی و اجرایی 10-3 دیزل ژنراتور 10-3-1 قطعات اصلی 10-3-2 نکات فنی و اجرایی 10-4 رکتیفایر 10-4-1 انواع قطبیت 10-4-2 نکات فنی و اجرایی 10-5 بالابر 10-5-1 انواع بالابر و قطعات اصلی 10-5-2 نکات فنی و اجرایی 10-6 ویبراتور 10-6-1 ویبراتورهای بدنه 10-6-2 ویبراتورهای خرطومی 10-6-3 نکات فنی و اجرایی 10-7 بتونیر 10-7-1 قطعات اصلی 10-7-2 نکات فنی و اجرایی 10-8 کامپکتور 10-8-1 کاربرد کامپکتور 10-8-2 نکات فنی و اجرایی بخش دوم / از دیوارچینی تا پایان نازک‌کاری فصل اول: دیوارچینی 1-1 دیوار بنایی 1-1-1 انواع بلوک 1-1-2 روش اجرا 1-1-3 نکات اجرایی 1-2 پانلهای سه بعدی (3D پانل) 1-2-1 مقدمه 1-2-2 روش اجرا 1-2-3 نکات اجرایی 1-3 دیوارهای با سیستم ساخت و ساز خشک 1-3-1 کلیات 1-3-2 انواع پنل‌ها 1-3-3 نحوه اجرا 1-3-4 نکات اجرایی فصل دوم: نصب نعل‌ درگاه و کلاف در و پنجره 2-1 کلیات 2-2 نکات اجرایی فصل سوم: حفر چاه 3-1 چاه جذبی 3-1-1 قسمتهای اصلی چاه 3-1-1-1 طوقه چاه 3-1-1-2 میله 3-1-1-3 انباری چاه 3-1-2 نکات اجرایی 3-2 چاه ارت 3-2-1 نحوه اجرای سیستم ارتینگ 3-2-2 نکات اجرایی فصل چهارم: گچ و خاک و سفیدکاری 4-1 کروم‌بندی و شمشه‌گیری 4-2 اجرای گچ و خاک 4-3 سفیدکاری 4-4 گچ پلیمری پاششی 4-5 نکات اجرایی فصل پنجم: شیب‌بندی با بتن سبک 5-1 شیب‌بندی طبقات 5-1-1 فوم‌بتن 5-2 شیب‌بندی بام 5-2-1 روش اجرا 5-3 نکات اجرایی فصل ششم: ایزولاسیون 6-1 قیرگونی 6-2 ایزوگام 6-3 نکات اجرایی فصل هفتم: اجرای کف‌فرش 7-1 نحوه اجرا 7-2 انواع چیدمان 7-3 اجرای پله 7-4 نکات اجرایی فصل هشتم: سنگ قرنیز 8-1 روش اجرا 8-2 نکات اجرایی کتاب فوت و فن های ساختمان سازی فصل نهم: کاشی‌کاری 9-1 انواع کاشی 9-2 نحوه اجرا 9-3 نکات اجرایی فصل دهم: نما 10-1 نمای آجری 10-1-1 مقدمه 10-1-2 انواع آجر 10-1-3 نحوه اجرا 10-1-4 نکات اجرایی 10-2 نمای سنگی 10-2-1 کلیات 10-2-2 انواع سنگ به لحاظ منشا زمین‌شناسی 10-2-2-1 سنگهای آذرین 10-2-2-2 سنگهای رسوبی 10-2-2-3 سنگهای دگرگونی 10-2-3 عوامل موثر بر کیفیت سنگ 10-2-4 انواع سنگهای ساختمانی 10-2-4-1 سنگ تراورتن 10-2-4-2 سنگ گرانیت 10-2-4-3 سنگ مرمر 10-2-4-4 سنگ تراونیکس 10-2-4-5 سنگ مرمریت 10-2-4-6 سنگ کریستال (چینی) 10-2-5 سنگ آنتیک 10-2-6 نکاتی در مورد خرید سنگ 10-2-7 نحوه اجرای نمای سنگی 10-2-8 نکات اجرایی 10-3 نمای سیمانی 10-3-1 روش اجرا 10-3-2 نکات اجرایی 10-4 نمای کامپوزیت 10-4-1 کلیات 10-4-2 نحوه اجرا 10-4-2-1 روش ریلی 10-4-2-2 روش ثابت 10-4-2-3 روش استفاده از پروفیلهای L و  H 10-4-3 نکات اجرایی 10-5 نمای شیشه‌ای 10-5-1 نمای اسپایدر 10-5-1-1 قطعات اصلی 10-5-1-2 انواع سازه باربر 10-5-1-2-1 سیستم لوله‌ای یا خرپایی 10-5-1-2-2 سیستم کششی یا تنشن 10-5-1-2-3 سازه باربر شیشه‌ای یا فین‌گلس 10-5-1-2-4 سازه فضاکار 10-5-1-3 نحوه اجرا 10-5-2 نمای شیشه‌ای کرتین وال 10-5-2-1 انواع روش ساخت 10-5-2-1-1 سیستم استیک 10-5-2-1-2 سیستم یونیتایزد 10-5-2-2 انواع نما به لحاظ شکل ظاهری 10-5-2-3 روش اجرا 10-5-2-4 نکات اجرایی 10-6 نمای چوبی 10-6-1 کلیات 10-6-2 نحوه تولید چوبهای ترمو 10-6-3 انواع چوبهای ترمو 10-6-4 انواع زیرسازی 10-6-4-1 زیرسازی سیمانی 10-6-4-2 زیرسازی فلزی 10-6-5 نحوه نصب چوبها 10-6-5-1 استفاده از پیچ 10-6-5-2 اتصالات فلزی و پلاستیکی 10-6-5-3 چوبهای فاق و زبانه 10-6-6 کف چوبی 10-6-7 نکات اجرایی فصل یازدهم: درب و پنجره 11-1 درب و پنجره UPVC 11-1-1 مقدمه 11-1-2 نحوه ساخت پروفیل 11-1-3 ضوابط استاندارد 11-1-4 انواع تستهای فنی 11-1-4-1 کنترل شکل ظاهری 11-1-4-2 مقاومت در برابر ضربه ناشی از سقوط جرم در دماهای پایین 11-1-4-3 رفتار پس از گرم شدن 11-1-4-4 کنترل جرم در واحد طول 11-1-4-5 بررسی ابعاد و هندسه پروفیل 11-1-4-6 تست انحراف 11-1-4-7 تست تغییر رنگ (UV) 11-1-4-8 تست جوش 11-1-5 نحوه اندازه‌گیری و نصب 11-1-6 نکات اجرایی 11-2 درب و پنجره آلومینیومی فصل دوازدهم: سقف کاذب 12-1 مقدمه 12-2 سقف کاذب رابیتس و گچ و خاک 12-2-1 نحوه اجرا 12-2-2 نکات اجرایی 12-3 سقف کاذب کناف 12-3-1 نحوه اجرا 12-3-2 نکات اجرایی 12-4 سقف کاذب کانتکس 12-4-1 نحوه اجرا 12-5 گریلیوم 12-5-1 روش اجرا 12-6 دامپا 12-6-1 نحوه اجرا 12-7 لوکسالون فصل سیزدهم: انواع پوشش دیوارها 13-1 نقاشی 13-1-1 انواع رنگ 13-1-2 نحوه اجرا 13-1-3 نکات اجرایی 13-2 پوششهای سلولزی 13-2-1 انواع پوششهای سلولزی و نحوه اجرا 13-2-2 نکات اجرایی 13-3 کاغذ دیواری 13-3-1 نحوه نصب و زیرسازی 13-3-2 نکات اجرایی فصل چهاردهم: انواع کفپوشهای چوبی 14-1 پارکت 14-1-1 نحوه نصب 14-1-2 نکات اجرایی 14-2 لمینت 14-2-1 نحوه اجرا 14-2-2 نکات اجرایی 14-3 کفپوش 14-3-1 نحوه اجرا و زیرسازی 14-3-2 نکات اجرایی فصل پانزدهم: کابینت 15-1 مقدمه 15-2 MDF 15-3 انواع سبکهای کابینت 15-3-1 کابینت ممبران 15-3-2 کابینت هایگلاس 15-4 مراحل ساخت و نصب 15-5 نکات اجرایی فصل شانزدهم: درب چوبی 16-1 انواع چوبهای متداول در صنعت درب 16-1-1 چوب بلوط 16-1-2 چوب گردو 16-1-3 چوب توسکا 16-1-4 چوب راش 16-1-5 چوب افرا 16-1-6 چوب روسی 16-1-7 آکاژو 16-2 انواع درهای چوبی 16-3 انواع درب به لحاظ محل نصب 16-3-1 درب ورودی 16-3-2 درهای اتاق 16-3-3 درب فضاهای مرطوبت 16-4 نکات اجرایی  

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان دکتر عبدالله چراغی
نوبت چاپ نهم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 712
شابک 9786001684036