کتاب فرآیند برنامه ریزی آموزشی نوشته گروه مشاوران یونسکو ترجمه فریده مشایخ از موسسه فرهنگی مدرسه برهان

فرآیند برنامه ریزی آموزشی
موجود بودن: موجود است
امکان ارسال فوری
80,000 تومان
مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

کتاب مبانی برنامه ریزی آموزشی نوشته یحیی فیوضات از ویرایش

کتاب مبانی برنامه ریزی آموزشی نوشته یحیی فیوضات از نشر ویرایش شامل 5 فصل میباشد
80,000 تومان

کتاب یادگیری حرکتی (مفاهیم و کاربرد) (کد: 122) نوشته ریچارد ای. مگیل ترجمه دکتر محمدکاظم واعظ موسوی ـ دکتر معصومه شجاعی از بامداد کتاب

یادگیری حرکتی (مفاهیم و کاربرد) (کد: 122) ریچارد ای. مگیل ترجمه دکتر محمدکاظم واعظ موسوی ـ دکتر معصومه شجاعی بامداد کتاب
400,000 تومان