کتاب مبانی برنامه ریزی آموزشی نوشته یحیی فیوضات از ویرایش

کتاب مبانی برنامه ریزی آموزشی نوشته یحیی فیوضات از نشر ویرایش شامل 5 فصل میباشد
موجود بودن: موجود است
70,000 تومان
توضیحات

کتاب مبانی برنامه ریزی آموزشی نوشته یحیی فیوضات از نشر ویرایش شامل 5 فصل میباشد
1.اهمیت برنامه ریزی آموزش وپرورش 2.سیر تحول و تکامل برنامه ریزی آموزش و پرورش 3. اصول برنامه ریزی 4.مبانی تهیه و تنظیم برنامه 5.مدل های برنامه ریزی آموزش و پرورش

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

کتاب دیدگاههای نو در برنامه ‌ریزی آموزشی نوشته دکتر فریده مشایخ از سمت کد کتاب: 453

این کتاب برای دانشجویان رشته علوم تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «اصول برنامه‌ریزی آموزشی» به ارزش 3 واحد تدوین شده است.
65,000 تومان