کتاب راهنمای جامع تخریب انواع سازه‌ها نوشته مهندس شادی فتح آبادی از نوآور

کتاب راهنمای جامع تخریب انواع سازه‌ها توسط مهندس شادی فتح آبادی نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب راهنمای جامع تخریب انواع سازه‌ها: پیشگفتار مقدمه بخش اول / اجرای عملیات تخریب فصل اول: انواع روش‌های تخریب عملیات تخریب چیست؟ 1. انواع روش‌های تخریب 1-1. تخریب دستی 1-1-1. مراحل تخریب دستی 1-1-2. تخریب دستی کنسول‌ها و بالکن‌ها 1-1-3. تخریب دستی دیوارها، ستون‌ها و تیرهای خارجی (پیرامونی) الف) دیوارهای آجری ب) تیرهای پیرامونی پ) ستون‌های پیرامونی ت) قاب بتن‌آرمه پیرامونی ث) دیوار بتن‌آرمه 1-4-1. تخریب دال کف 5-1-1. تخریب تیرهای داخلی 6-1-1. تخریب ستون‌های داخلی 1-2. تخریب ماشینی 1-2-1. مراحل تخریب با روش ماشینی الف) تکیه‌گاه ماشین‌آلات ب) انتقال ماشین‌آلات به طبقات بالا پ) ساخت رمپ‌های موقت ت) مراحل تخریب به روش ماشینی کتاب راهنمای جامع تخریب انواع سازه‌ها 1-2-2. تخریب دیوارها، تیرها و ستون‌های پیرامونی الف) دیوارهای آجری توپر ب) ستون‌های پیرامونی پ) قاب بتن‌آرمه پیرامونی ت) دیوار بتن‌آرمه 1-2-3. تخریب دال کف‌ها 1-2-4. تخریب تیرهای داخلی 1-2-5. تخریب ستون‌های داخلی 3-1. تخریب با ماشین بازوبلند هیدرولیکی 4-1. تخریب به روش استفاده از گوی تخریب 5-1. تخریب به روش انفجاری 6-1. تخریب به روش Tecorep 7-1. روش تخریب برش و پایین‌آوردن کاجیما 8-1. تخریب با استفاده از مواد تخریبی غیرانفجاری (NEDA) 9-1. تخریب با استفاده از برش با ارّه 10-1. تخریب مکانیکی الف) روش مکانیکی با استفاده از بازوی هُل‌دهنده ب) روش مکانیکی فروریزش تعمّدی پ) روش مکانیکی کشیدن با کابل سیمی ت) روش مکانیکی با استفاده از چنگک صدفی 11-1. تخریب با نیزه حرارتی 12-1. تخریب با واترجت کتاب راهنمای جامع تخریب انواع سازه‌ها 1-4-1. تخریب دال کف 5-1-1. تخریب تیرهای داخلی 6-1-1. تخریب ستون‌های داخلی 1-2. تخریب ماشینی 1-2-1. مراحل تخریب با روش ماشینی الف) تکیه‌گاه ماشین‌آلات ب) انتقال ماشین‌آلات به طبقات بالا پ) ساخت رمپ‌های موقت ت) مراحل تخریب به روش ماشینی 1-2-2. تخریب دیوارها، تیرها و ستون‌های پیرامونی الف) دیوارهای آجری توپر ب) ستون‌های پیرامونی پ) قاب بتن‌آرمه پیرامونی کتاب راهنمای جامع تخریب انواع سازه‌ها ت) دیوار بتن‌آرمه 1-2-3. تخریب دال کف‌ها 1-2-4. تخریب تیرهای داخلی 1-2-5. تخریب ستون‌های داخلی 3-1. تخریب با ماشین بازوبلند هیدرولیکی 4-1. تخریب به روش استفاده از گوی تخریب 5-1. تخریب به روش انفجاری 6-1. تخریب به روش Tecorep 7-1. روش تخریب برش و پایین‌آوردن کاجیما 8-1. تخریب با استفاده از مواد تخریبی غیرانفجاری (NEDA) 9-1. تخریب با استفاده از برش با ارّه 10-1. تخریب مکانیکی الف) روش مکانیکی با استفاده از بازوی هُل‌دهنده ب) روش مکانیکی فروریزش تعمّدی پ) روش مکانیکی کشیدن با کابل سیمی ت) روش مکانیکی با استفاده از چنگک صدفی 11-1. تخریب با نیزه حرارتی 12-1. تخریب با واترجت فصل دوم: اقدامات لازم پیش از شروع عملیات تخریب 1. مراحل تخریب 2. اقدامات قبل از عملیات تخریب فصل سوم: تخریب سازه‌های خاص مقدمه 1. بتن پیش‌تنیده 1-1. سازه‌های بتنی پیش‌تنیده 1-1-1. انواع ساخت وسازهای پیش‌تنیده 2-1. المان‌های پیش‌کشیده 3-1. المان‌های پیش‌تنیده و پیش‌ساخته مجزا 4-1. سازه‌های پیش‌تنیده تدریجی 2. سازه‌های یکپارچه 3. دودکش‌، سیلو و… 1-3. اجرای عملیات در شرایط ایمن 2-3. تخریب به روش سقوط کنترل شده 3-3. تخریب به روش انفجاری 4. سازه‌های آویخته 1-4. روش تخریب 2-4. دستورالعمل‌ و نکات 5. تسهیلات ذخیره نفتی 1-5. روش تخریب 2-5. دستورالعمل‌ و نکات 1) پاکسازی نخاله‌های شیمیایی 2) کنترل آلودگی خاک 3) جابه‌جایی خاک آلوده کتاب راهنمای جامع تخریب انواع سازه‌ها 6. سازه‌های دریایی 1-6. روش تخریب 2-6. دستورالعمل‌ و نکات الف) ‌عمق‌سنجی ب) ساختار پایه‌های سازه پ) حفاظت از محیط‌زیست دریایی ت) ستون‌ (شمع‌)‌های سازه 7. سازه‌های زیرزمینی 1-7. روش تخریب 2-7. دستورالعمل‌ و نکات الف) پایداری کلی ب) شمع‌زنی پ) تخلیه آب ت) فونداسیون موجود ث) ایمنی و امنیت محیط کارگاه 8. سازه‌های نگهبان یا واقع بر روی شیب‌ها 1-8. روش تخریب 2-8. دستورالعمل‌ و نکات الف) شمع‌زنی برای سازه‌های نگهبان ب) سیستم دیوار حائل پ) کف طبقه ت) ایجاد شیب اضافی بر روی شیب یا دیوار حائل ث) زهکشی فصل چهارم / ماشین‌آلات و ابزارآلات تخریب 1. تخریب ساختمان‌های کوتاه‌مرتبه 2. تخریب ساختمان‌های بلند‌مرتبه فصل پنجم / انتخاب پیمانکار تخریب فصل ششم پاکسازی محیط بعد از تخریب 1. عملیات دفع نخاله‌های تخریب 2. شوتینگ نخاله‌های ساخت وساز 3. برچیدن دیوارها و سازه‌های بنایی بخش دوم / ایمنی عملیات تخریب فصل هفتم: خطرات تخریب 1. مقدمه 2. خطرات عمومی 3. خطرات مختص عملیات تخریب 4. پیشگیری از خطرات 1-4. پایداری سازه 2-4. عوامل خطر 3-4. سرویس‌های مرتبط 4-4. سقوط از ارتفاع 5-4. سقوط اشیا از ارتفاع 6-4. لغزیدن، سُرخوردن و افتادن 7-4. عبور و مرور در کارگاه 8-4. تجهیزات و ابزارآلات دستی 9-4. ماشین‌آلات سنگین 10-4. مواد منفجره 11-4. سروصدا و ارتعاش 12-4. آتش 13-4. حفاری فصل هشتم: دستورالعمل ایمنی و حفاظت کار در حین عملیات تخریب 1. مقدمه 2. قوانین ایمنی و حفاظت کار در حین تخریب 1-2. کلیات 2-2. تخریب کف و سقف 3-2. تخریب دیوارها 4-2. تخریب سازه‌های بتنی 5-2. تخریب سازه‌های فولادی 6-2. تخریب دودکش‌های بلند صنعتی و سازه‌های مشابه 7-2. مصالح و ضایعات فصل نهم: کنترل وجود آزبست در محل 1. آزبست چیست؟ 2. خطر آزبست برای سلامتی 3. محل‌های خطرناک 4. کاهش خطر آزبست‌ها 5. حدود مجاز انتشار آزبست در محیط 6. آموزش فصل دهم: کنترل قرارگیری در معرض سرب 1. سرب چیست؟ 2. قرارگیری در معرض سرب 3. حد مجاز سرب در محل 4. تأثیرات سرب بر سلامتی 5. رعایت بهداشت شخصی در محیط حاوی سرب 6. کنترل خطر سرب 7. محافظت با ماسک تنفسی 8. آموزش ایمنی در برابر سرب فصل یازدهم: کنترل قرارگیری در معرض سیلیکا 1. علائم بیماری سیلیکوز 2. نحوه تولید سیلیکا 3. گرد و غبار قابل رؤیت و قابل تنفس 4. حد مجاز سیلیکا در محیط 5. نمونه‌گیری از هوا 6. نظارت بر قرار گرفتن در معرض سیلیکا 7. اقدامات مناسبتر 8. آموزش فصل دوازدهم: جلوگیری از آتش‌سوزی، خدمات پزشکی و ایمنی 1. برنامه پیشگیری و محافظت از حریق تجهیزات گرمایشی سیگار کشیدن راه‌های دسترسی انبار کردن مصالح مرکز کنترل دسترسی تأمین آب کپسول‌های آتش‌نشانی هشدارها 2. خدمات پزشکی، کمک‌های اولیه و ایمنی 2-1. خدمات پزشکی 2-2. کمک‌های اولیه 2-3. ایمنی پیوست: چک‌لیست‌های عملیات تخریب چک‌لیست برنامه تخریب

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس شادی فتح آبادی
نوبت چاپ اول
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
تعداد صفحات 158
شابک 9786001685590