کتاب 500 نکته کاربردی بتن و قالب‌بندی نوشته مهندس مصطفی ثمریها از نوآور

کتاب 500 نکته کاربردی بتن و قالب‌بندی توسط مهندس مصطفی ثمریها نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

مطالب: مقدمه : نکته 1: تعریف سیمان پرتلند مصنوعی نکته 2: انواع سیمان پرتلند نکته 3: سیمان‌های سفید و رنگی نکته 4: سیمانهای طبیعی نکته 5: سیمان‌های آمیخته نکته 6: سیمان‌های ویژه نکته 7: ویژگی‌ها و حداقل حدود قابل قبول برای مصرف سیمان نکته 8: جدول ویژگی‌های شیمیایی سیمان پرتلند برحسب درصد وزنی سیمان نکته 9: جدول ذیل ویژگی‌های فیزیکی انواع سیمان پرتلند را نشان می‌دهد نکته 10: جدول ذیل، سیمان‌های مناسب برای مصارف گوناگون را نشان می‌دهد نکته 11: نکات مربوط به حمل و نقل و نگهداری سیمان نکته 12: نکات مربوط به مصالح سنگی برای استفاده در بتن نکته 13: تعریف ضریب نرمی ماسه نکته 14: دانه‌بندی شن و ماسه برای بتن و بتن مسلح باید مطابق جداول ذیل باشد نکته 15: حدود قابل قبول برای مواد زیان آور ماسه و شن مطابق جداول ذیل می‌باشند نکته 16: نکات مربوط به حمل و نقل و نگهداری مصالح سنگی بتن نکته 17: نکات مربوط به آب مصرفی در بتن نکته 18: حداکثر مقادیر مجاز برای مواد زیان‌آور در آب مصرفی برای ساختن بتن نکته 19: نکات مربوط به جابجا کردن و نگهداری آب نکته 20: نکات کلی مربوط به مواد افزودنی بتن نکته 21: انواع مواد افزودنی بتن عبارتند از : نکته 22: ضرورت انطباق مواد افزودنی بتن با مشخصات و استانداردها نکته 23: چنانچه بنا به دلایلی ماده افزودنی تصویب شده تغییر کند نکته 24: نکات مربوط به حمل و نقل و نگهداری مواد افزودنی بتن نکته 25: ویژگی‌های مهم بتن نکته 26: تعریف بتن با کارایی و دوام زیاد نکته 27: تعریف بتن کارا نکته 28: عوامل موثر در کارایی بتن عبارتند از نکته 29: نقش اسلامپ در کارایی بتن نکته 30: نقش مصالح مصرفی در کارایی بتن نکته 31: نقش مواد افزودنی در کارایی بتن نکته 32: نقش درجه حرارت در کارایی بتن نکته 33: تعریف پایایی (دوام) بتن نکته 34: نقش نسبت آب به سیمان در پایایی بتن نکته 35: نقش حداقل مقدار سیمان در پایایی بتن نکته 36: نقش بتن با حباب هوا در پایایی بتن نکته 37: نقش بتن مقاوم در برابر حملات شیمیایی در دستیابی به بتن پایا نکته 38: نقش بتن مقاوم در برابر سایش در دستیابی به بتن پایا نکته 39: منظور از مقاومت بتن نکته 40: مهم‌ ترین عواملی که در مقاومت نهایی بتن مؤثر می‌باشند نکته 41: نقش نسبت آب به سیمان در مقاومت نهایی بتن:  نکته 42: نقش نوع سیمان در مقاومت نهایی بتن نکته 43: نقش نوع و حداکثر قطر مصالح سنگی در مقاومت نهایی بتن نکته 44: نقش مواد افزودنی در مقاومت نهایی بتن نکته 45: منظور از نفوذ ناپذیری بتن چیست؟ نکته 46: نقش نسبت آب به سیمان در نفوذ ناپذیری بتن نکته 47: نقش نسبتهای اختلاط در نفوذ ناپذیری بتن نکته 48: نقش ریختن، عمل آوردن و مراقبت در نفوذ ناپذیری بتن نکته 49: نقش درزهای ساختمانی در نفوذ ناپذیری بتن نکته 50: وزن بتن نکته 51: نکات مربوط به اختلاط مصالح بتن نکته 52: توضیحاتی پیرامون مخلوط‌کنهای ثابت نکته 53: توضیحاتی پیرامون بتن آماده نکته 54: نکاتی پیرامون اختلاط با دست بتن نکته 55: نکاتی پیرامون اختلاط مجدد بتن نکته 56: نکات مربوط به حمل بتن نکته 57: وسایل و روش‌های مختلف حمل بتن عبارتند از نکته 58: نکات مربوط به حمل بتن با استفاده از کامیون با جام دوار نکته 59: توضیحاتی پیرامون تراک میکسر نکته 60: نکاتی پیرامون اختلاط دو مرحله‌ای نکته 61: نکاتی پیرامون اختلاط خشک بتن نکته 62: نکات مربوط به حمل بتن ساخته شده توسط بتن‌ساز مرکزی نکته 63: نکات مربوط به تلمبه کردن بتن نکته 64: نکات مربوط به بتن‌ریزی در هوای گرم نکته 65: جلوگیری از ایجاد آثار نامطلوب و دستیابی به بتن با کارایی و مقاومت زیاد. نکته 66: نقش آب در دستیابی به بتن مناسب با کارایی و مقاومت زیاد نکته 67: نقش سیمان در دستیابی به بتن مناسب با کارایی و مقاومت زیاد نکته 68: نقش مواد افزودنی در دستیابی به بتن مناسب با کارایی و مقاومت زیاد نکته 69: رعایت نکات زیر هنگام بتن‌ریزی در هوای گرم الزامی است نکته 70: نکات مربوط به بتن ‌ریزی در هوای سرد نکته 71: رعایت نکات زیر برای بتن‌ریزی در هوای سرد الزامی است : نکته 72: پیش‌بینی‌های لازم، قبل و حین اجرای بتن‌ریزی در هوای سرد نکته 73: نکات مربوط به تراکم و تحکیم بتن نکته 74: توضیحاتی پیرامون متراکم کردن بتن با دست نکته 75: متراکم کردن بتن با وسایل مکانیکی نکته 76: توضیح پیرامون تراکم بتن با کوبنده‌های موتوری نکته 77: توضیح پیرامون تراکم بتن با استفاده از نیروی گریز از مرکز نکته 78: توضیح پیرامون میزهای سقوط نکته 79: نکاتی در رابطه با لرزاننده‌های بتن نکته 80: زمان لازم برای لرزاندن بتن با توجه به اسلامپ آن نکته 81: مشخصه‌های اصلی بتن متراکم شده عبارتند از نکته 82: نکات مربوط به ویبراتورهای سطحی بتن نکته 83: نکات مربوط به عمل آوردن بتن نکته 84: اجزای سه گانه عمل آوردن بتن عبارتند از: نکته 85: منظور از مراقبت بتن نکته 86: منظور از محافظت بتن نکته 87: منظور از پروراندن بتن نکته 88: عوامل مؤثر در مراقبت از بتن عبارتند از نکته 89: روش‌های مراقبت از بتن عبارتند از نکته 90: عمل آوردن بتن به وسیله آب نکته 91: عمل آوردن بتن با ایجاد سطوح عایق : نکته 92: روش‌های توصیه شده برای عمل آوردن بتن با ایجاد سطوح عایق عبارتند از نکته 93: تعریف بتن کم مایه (لاغر) نکته 94: تعریف بتن سبک ساختمانی نکته 95: تعریف بتن سبک عایق‌بندی نکته 96: تعریف بتن پیش ساخته نکته 97: بتن ساخته شده از سیمان با مقاومت زودرس نکته 98: دستیابی به بتن سنگین نکته 99: نکات مربوط به اجزای متشکله قالب و داربست و عملکرد آن نکته 100: نکات مربوط به پایه‌های اطمینان نکته 101: نکات مربوط به قالب‌برداری نکته 102: نکات مربوط به زمان قالب‌برداری نکته 103: نکات مربوط به شرایط برداشتن پایه‌های اطمینان نکته 104: نکات مربوط به لوله‌ها و مجاری مدفون در بتن نکته 105: نکات مربوط به درزهای اجرایی و سطوح واریز نکته 106: نکات مربوط به نحوه ایجاد درزهای اجرایی قائم نکته 107: دو نمونه از نحوه‌ ویبره کردن بتن به روش صحیح و روش غلط نکته 108: دو نمونه از نحوه‌ ریختن بتن توسط فرغون به روش صحیح و روش غلط نکته 109: دو نمونه دیگر از نحوه‌ ریختن بتن توسط فرغون به روش صحیح و غلط نکته 110: دو نمونه از نحوه‌ ریختن بتن در دیواره‌های عمیق به روش صحیح و غلط نکته 111: دو نمونه از نحوه‌‌ ریختن بتن روی سطح شیبدار به روش صحیح و غلط : نکته 112: نکات مربوط به جوش پذیری آرماتور بکار رفته در بتن آرمه نکته 113: فولاد از نظر شکل‌پذیری به 3 رده زیر طبقه‌بندی می‌شود نکته 114: انواع آرماتورهای تولید شده توسط کارخانه نکته 115: تعریف قطر اسمی میلگرد ساده نکته 116: اندازه قطر اسمی میلگرد و اندازه قطر اسمی سیمهای شبکه جوش شده نکته 117: اندازه قطر اسمی مرجع آرماتور بکار رفته در بتن آرمه نکته 118: طبقه‌بندی میلگردها بر اساس مقاومت مشخصه آنها نکته 119: انواع آزمایش‌های مختلف روی نمونه‌ میلگردهای فولادی عبارتند از نکته 120: نمونه برداری از میلگردها نکته 121: تواتر نمونه‌ برداری از میلگردها نکته 122: توضیح پیرامون جوش‌پذیری میلگردها نکته 123: نکته راجع به میلگردهای سرد اصلاح شده و گرم عمل آمده نکته 124: نکات مربوط به انبار کردن، نگهداری و کنترل میلگردها نکته 125: نکات مربوط به بریدن میلگردها نکته 126: نکات مربوط به خم کردن میلگردها نکته 127: لزوم خم کردن میلگردها با ماشین مجهز به فلکه خم کن نکته 128: لزوم استفاده از فلکه در هنگام خم کردن میلگرد نکته 129: حداقل قطر خم‌ها نکته 130: نکته راجع به سرعت خم کردن میلگردها نکته 131: نکته راجع به عدم خم کردن میلگردها در دمای کمتر از 5 درجه : نکته 132: نکته راجع به باز و بسته کردن خمها به منظور شکل دادن مجدد آنها نکته 133: نکته راجع به خم کردن میلگردهایی که یک سر آنها در بتن است نکته 134: نکات مربوط به حمل و انبار کردن میلگردها نکته 135: شرایط رویه میلگردها و نکات مربوط به آن نکته 136: نکات مربوط به جاگذاری و بستن آرماتورها نکته 137: توضیح راجع به قرارگیری آرماتورها در جای خود قبل از بتن ریزی نکته 138: شرط قوسی درآوردن شبکه‌های جوش شده در فاصله بالای دال نکته 139: نکاتی پیرامون ابعاد، تعداد و فاصله لقمه‌ها برای تثبیت موقعیت میلگردها نکته 140: نکاتی پیرامون به هم بستن میلگردها با استفاده از مفتول یا گیره فولادی نکته 141: انواع گره‌های متداول برای بستن دو میلگرد به یکدیگر نکته 142: جوشکاری با قوس الکتریکی برای به هم بستن میلگردهای متقاطع نکته 143: انواع روش‌های اتصال آرماتورها به یکدیگر جزئیات آرماتوربندی:  نکته 144: کاربرد توأم انواع مختلف فولاد نکته 145: کاربرد یک نوع فولاد برای میلگرد طولی و نوعی دیگر برای خاموت نکته 146: نکات مربوط به مهار کردن میلگردها نکته 147: در مهار کردن میلگردها باید ضوابط کلی به شرح زیر رعایت گردد نکته 148: نکاتی پیرامون قلاب‌های استاندارد نکته 149: چنانچه از قلاب غیر استاندارد استفاده شود نکات مربوط به قطرهای مجاز خم‌ها : نکته 150: حداقل مجاز قطر خم میلگردها باید با توجه به ملاحظات زیر تعیین شود نکته 151: انواع متداول وصله میلگردها عبارتند از نکته 152: در وصله‌های پوششی ضوابط کلی زیر باید رعایت شوند نکته 153: کاربرد وصله پوششی در مورد میلگردهای با قطر کمتر از 36 میلیمتر نکته 154: کاربرد وصله پوششی برای گروه میلگردها نکته 155: طول پوشش لازم برای وصله پوششی هر دو میلگرد در گروه میلگردها نکته 156: فاصله دو میلگرد که با وصله پوششی بهم متصل می‌شوند عبارتند از نکته 157: میزان طول پوشش در وصله‌های پوششی عبارتند از نکته 158: منظور از چیست؟ نکته 159: منظور از در رابطه بالا چیست؟ نکته 160: منظور از ضریب در رابطه فوق چیست؟ نکته 161: منظور از ضریب در رابطه‌ فوق چیست؟ نکته 162: منظور از ضریب در رابطه‌ فوق چیست؟ نکته 163: حداقل اندازه طول گیرایی نکته 164: طول گیرایی مبنای یک میلگرد نکته 165: تعریف و مقدار ضریب نکته 166: تعریف و مقدار ضریب ‌ نکته 167: منظور از پارامتر C در رابطه‌ بالا چیست؟ نکته 168: منظور از پارامتر در رابطه‌ بالا چیست؟ نکته 169: حداکثر مقدار عبارت است از نکته 170: ضریب را می‌توان در تیرها و ستون‌ها به صورت زیر در نظر گرفت نکته 171: ضریب را می‌توان در دالها و سایر قطعات به صورت زیر در نظر گرفت نکته 172: نکات مربوط به طول گیرایی میلگردهای فشاری نکته 173: تعریف در رابطه‌ فوق نکته 174: حداکثر مقاومت پیوستگی بتن نکته 175: منظور از ضریب در رابطه بالا چیست؟ نکته 176: منظور از ضریب در رابطه بالا چیست؟ نکته 177: نکات مربوط به طول‌گیرایی در گروه میلگردها نکته 178: تعیین طول گیرایی یک میلگرد در گروه میلگردها نکته 179: نکات مربوط به طول‌ گیرایی میلگردهای قلابدار در کشش نکته 180: حداقل مقدار طول گیرایی یک میلگرد قلابدار در کشش نکته 181: تعریف در رابطه فوق نکته 182: منظور از ضریب در رابطه‌ قبل چیست؟ نکته 183: منظور از ضریب در رابطه‌ قبل چیست؟ نکته 184: منظور از ضریب در رابطه‌ قبل چیست؟ نکات مربوط به وصله‌های اتکایی: نکته 185: در وصله‌های اتکایی ضوابط کلی زیر باید رعایت شوند نکته 186: روش‌های متداول برای وصله‌های جوشی عبارتند از نکته 187: نکات مربوط به اتصال جوشی نوک به نوک خمیری نکته 188: شرایط مجاز بودن اتصال جوشی ذوبی با الکترود نکته 189: انواع روشهای اجرایی اتصال جوشی ذوبی با الکترود عبارت است از نکته 190: شرایط مجاز بودن اتصال جوشی با وصله‌های جانبی اضافه نکته 191: شرایط اتصال جوشی نوک به نوک با پشت بند نکات مربوط به محدودیتهای فاصله میلگردها: نکته 192: فاصله آزاد بین هر دو میلگرد موازی واقع در یک سفره نکته 193: نکات مربوط به میلگردهای موازی چنانچه در چند سفره قرار بگیرند نکته 194: اندازه فاصله آزاد بین هر دو میلگرد طولی در اعضای فشاری نکته 195: محدودیتهای مربوط به فاصله آزاد بین میلگردها در وصله‌های پوششی نکته 196: اندازه فاصله بین میلگردهای خمشی در دیوارها و دالها نکات مربوط به گروه میلگردهای در تماس: نکته 197: در استفاده از گروه میلگردهای موازی ضوابط زیر باید رعایت شوند نکته 198: پوشش بتنی روی میلگردها ضخامت پوشش بتنی روی میلگردها: نکته 199: ضخامت پوشش بتنی روی میلگردها نباید کمتر از مقادیر زیر اختیار شود نکته 200: جدول ضخامت پوشش بتنی محافظ میلگردها متناسب با شرایط محیطی نکته 201: شرایط خاص استفاده از جدول ضخامت پوشش بتنی محافظ میلگردها انواع شرایط محیطی مذکور در جدول فوق : نکته 202: شرایط محیطی ملایم نکته 203: شرایط محیطی متوسط نکته 204: شرایط محیطی شدید نکته 205: شرایط محیطی بسیار شدید نکته 206: شرایط محیطی فوق‌العاده شدید نکته 207: شرایط محیطی جزایر و حاشیه خلیج فارس و دریای عمان نکته 208: اگر بتن در جوار دیواره خاکی مقاوم ریخته شود مقدار ضخامت پوشش بتن نکته209: اگر بتن دارای سطح فرو رفته و برجسته باشد مقدار ضخامت پوشش عبارتند از نکته 210: ضخامت پوشش بتن برای محافظت میلگردها در برابر حریق نکته 211: نکات مربوط به محافظت میلگردها در مقابل خوردگی نکات مربوط به جزییات خاص آرماتوربندی ستونها : نکته 212: میلگردهای انتظار خم شده نکته 213: نمایش اجرای کاهش در ابعاد ستون بتن مسلح نکات مربوط به میلگردهای عرضی برای اعضای فشاری : نکته 214: نکات مربوط به مارپیچ‌ها نکته 215: حداقل قطر میلگردهای مارپیچ نکته 216: فاصله آزاد بین میلگردها یا سیمها در هر گام مارپیچ می‌بایست نکته 217: اندازه گام مارپیچ نسبت به قطر هسته بتنی داخل مارپیچ نکته 218: در هر طبقه، مارپیچ می‌بایست از چه ترازی تا چه ترازی امتداد یابد؟ نکته 219: شرایط در نظر گرفتن خاموت اضافی اگر دستک از همه طرف به ستون متصل نباشد نکته 220: شرایط امتداد مارپیچ در ستونهای قارچی با سر ستون نکته 221: مارپیچ چگونه در جای خود تنظیم و تثبیت می‌گردد؟ نکته 222: اگر قطر میلگرد کمتر از 16 میلیمتر باشد، تعداد فاصله نگهدارها عبارتند از نکته 223: اگر قطر میلگرد مارپیچ 16 میلیمتر یا بیشتر باشد، تعداد فاصله نگهدارها عبارتند از نکته 224: نحوه مهار کردن مارپیچ در انتهای قطعه نکات مرطوب به خاموت‌ها : نکته 225: در بر گرفتن تمامی میلگردهای اعضای فشاری با خاموت نکته 226: قطر خاموتها، نباید کمتر از مقادیر زیر اختیار شود نکته 227: حداقل قطر خاموتها عبارتند از نکته 228: محدوده فاصله هر دو خاموت متوالی از هم نکته 229: تعداد خاموتها در هر مقطع عبارتند از نکته 230: چنانچه میلگردهای طولی روی محیط دایره قرار گیرند نکته 231: فواصل قرارگیری خاموتها از یکدیگر در طول عضو نکته 232: چنانچه تیر یا دستک به وجوه ستون متصل شده باشند خواهیم داشت نکات مربوط به میلگردهای عرضی برای اعضای خمشی: نکته 233: نکات مربوط به رعایت ضوابط اندازه‌های خاموتها در اعضای خمشی نکته 234: نکته در مورد اعضای خمشی قابها، که در معرض پیچش قرار می‌گیرند نکته 235: حداکثر قطر میلگرد ساده چنانچه به عنوان خاموت استفاده شود نکته 236: خاموت بسته می‌تواند به یکی از دو شکل زیر باشد نکات مربوط به میلگردهای عرضی در اتصالات (‌گره‌ها) : نکته 237: لزوم تعبیه محصور کننده هایی برای مهار کردن میلگردهای قطع شده نکته 238: در اتصالات، خاموتهای بسته را می‌توان محصور کننده تلقی کرد؟ آرماتور حرارت و جمع‌ شدگی: نکته 239: لزوم استفاده از میلگردهای حرارتی در امتداد عمود بر میلگردهای خمشی نکته 240: مقدار مجاز میلگرد موجود در امتداد میلگردهای خمشی در دالها مقدار آرماتور حرارت و جمع‌ شدگی: نکته 241: نسبت سطح مقطع کل آرماتور حرارت و جمع‌شدگی به کل سطح مقطع بتن برای دالهشالوده‌های به ضخامت کمتر یا مساوی 1000 میلیمتر نباید از مقادیر زیر کمتر اختیار شود 113 نکته 242: نسبت سطح مقطع کل آرماتور حرارتی به کل سطح مقطع بتن برای دالها نکته 243: حداقل آرماتور جمع‌شدگی برای دالهای به ضخامت بیشتر از 2000 میلیمتر نکته 244: طریقه محاسبه مقدار آرماتور حرارتی برای دالهای با ضخامت متغیر توزیع آرماتور حرارت و جمع‌شدگی: نکته 245: قرارگیری آرماتور حرارتی برای دالهای به ضخامت کمتر از 1000 میلیمتر نکته 246: قرارگیری آرماتور حرارتی برای دالهای به ضخامت بیشتر از 1000 میلیمتر آرماتور جلدی: نکته 247: در بتن‌های حجیم مقدار آرماتور جلدی از رابطه‌ زیر بدست می‌آید نکات مربوط به ضوابط قالب‌بندی : نکته 248: تعریف قالب نکته 249: تعریف مجموعه‌ قالب‌بندی نکته 250: تعریف داربست نکته 251: منظور از عملکرد قالب نکته 252: ویژگی‌های یک قالب‌بندی مناسب برای بتن عبارتند از نکات مربوط به نقشه‌ها و مشخصات قالب: نکته 253: نکات مربوط به نقشه‌های قالب و داربست برای سازه‌های خاص و پیچیده نکته 254: نکات مربوط به رواداریهای سازه‌های بتنی متعارف نکته 255: جدول مربوط به رواداریهای سازه‌های بتنی متعارف نکته 256: منظور از مصالح مناسب برای قالب نکته 257: منظور از طراحی قالب عبارت است از نکات مربوط به بارهای وارد بر قالب : نکته 258: مهمترین بارهای قائم زنده و مرده وارد بر قالب عبارتند از بارهای جانبی وارد بر قالب : نکته 259: مهمترین بارهای جانبی وارد بر قالب عبارتند از بارهای ویژه وارد بر قالب : نکته 260: مهمترین بارهای ویژه وارد بر قالب عبارتند از نکاتی راجع به نحوه‌ اجرای قالب‌بندی : نکته 261: توصیه اجرایی برای قالب بندی سطوح فوقانی نکته 262: لزوم تمیز کردن سطح قالبها قبل از میلگرد گذاری نکته 263: لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از هدر رفتن شیره بتن نکته 264: لزوم تمیز بودن سطح قالبها از هر نوع آلودگی نکته 265: لزوم تعبیه دریچه بازدید چنانچه دسترسی به کف قالبها دشوار باشد نکته 266: اگر کیفیت سطح تمام شده اهمیتی خاص داشته باشد می‌بایست نکته 267: لزوم پیش بینی پایه‌های اطمینان برای جلوگیری از تغییر شکل نکته 268: لزوم پیش بینی پایه‌های اطمینان برای تیرهای با دهانه‌های مختلف نکاتی مربوط به تنظیم مجموعه‌ قالب‌بندی : نکته 269: کنترل مجموعه قالب بندی در تمامی مراحل قبل، ضمن و بعد از بتن ریزی نکاتی مربوط به قالب‌برداری : نکته 270: زمان مناسب برای قالب برداری جهت تحمل تنشهای موثر توسط بتن نکته 271: زمان برچیدن پایه‌ها و قالبهای باربر نکته 272: نحوه و چگونگی عملیات قالب‌برداری و برچیدن پایه‌ها نکته 273: چنانچه قالب‌برداری قبل از پایان دوره مراقبت انجام پذیرد می‌بایست زمان قالب‌برداری: نکته 274: جدول زیر مرجع قالب برداری با توجه به دمای مجاور سطح بتن می‌باشد نکته 275: زمانهای داده شده در جدول فوق با رعایت نکات مشروح زیر معتبرند نکته 276: شرایط برچیدن قالبها در مدتی کمتر از زمانهای داده شده در جدول فوق نکته 277: در چه صورت می‌توان قالبهای سطوح زیرین را برداشت؟ نکات مربوط به برداشتن پایه‌های اطمینان: نکته 278: برداشتن پایه‌های اطمینان برای تیرهای با دهانه‌های مختلف نکته 279: برچیدن پایه‌های اطمینان برای سازه‌های متشکل از دیوار و دال بتن آرمه نکته 280: برداشتن پایه‌های اطمینان چنانچه قطعه جزیی از سیستم پیوسته باشد نکته 281: چنانچه مجموعه قالب‌بندی طبقه فوقانی روی طبقه تحتانی باشد می‌بایست نکته 282: برداشتن پایه‌های اطمینان باید به چه طریقی صورت گیرد؟ نکات مربوط به قالبهای بتن پیش آکنده : نکته 283: نکات اجرایی مربوط به قالبهای بتن پیش آکنده نکته 284: نکات مربوط به قالبهای لغزان نکته 285: نکات مربوط به قالبهای ماندگار نکات مربوط به قطعات بتنی پیش ساخته : نکته 286: نکات اجرایی مربوط به قطعات بتنی پیش ساخته نکته 287: قالبهای قطعات بتنی پیش ساخته می‌بایست چه ویژگیهایی داشته باشند؟ نکته 288: نکات مربوط به باز کردن قالبها با قطعات بتنی پیش ساخته نکته 289: نکات مربوط به استفاده از بتن پیش ساخته به عنوان قالب نکته 290: نکات مربوط به قالب برای بتن‌ریزی در زیر آب نکات مربوط به لوله‌ها و مجراهای مدفون در بتن : نکته 291: آیا امکان مدفون کردن لوله‌ و مجرای آب در بتن تیر و ستون وجود دارد؟ نکته 292: احتراز از عبور دادن مجراهای آب، فاضلاب، بخار و گاز در بتن تیر و ستون نکته 293: شرایط عبور لوله ها از داخل فضای خالی تیرها و ستونها با مقطع مجوف نکته 294: شرایط دفن لوله ها و مجراهای آلومینیمی در قطعات بتنی نکته 295: پیش بینی فضاهای لازم برای عبور لوله ها و مجراهای مورد نیاز نکته 296: قراردادن لوله‌ پلاستیکی داخل ستون و دیوار برای عبور میل مهار قالب نکته 297: میزان مجاز سطح اشغال شده توسط لوله ها و مجراها نکته298: ضوابط لوله‌ها و مجراهای مدفون در بتن دالها، تیرها و دیوارها نکات مربوط به درزهای اجرایی : نکته 299: تعداد درزهای اجرایی می‌بایست نکته 300: نکات اجرایی در تعیین موقعیت درزهای اجرایی نکته 301: وضعیت سطح بتن در درزهای اجرایی نکته 302: بهترین محل در نظر گرفتن درزهای اجرایی نکته 303: برای تأمین پیوستگی بتن در محل درزهای اجرایی می‌بایست نکته 304: شرایط رویه بتن برای درزهای اجرایی نکته 305: درزهای اجرایی باید امتدادی عمود بر امتداد تنشهای عمودی داشته باشند نکته 306: ایجاد درز اجرایی قائم می‌بایست نکته 307: محل تعبیه درزهای اجرایی کفها نکته 308: عدم بتن ریزی تیرها یا دالها تا زمانی که حالت خمیری دارند نکته 309: اجرای بتن تیرها و سرستونها به صورت یکپارچه با بتن دال نکات مربوط به ارزیابی و پذیرش بتن : نکته 310: ضوابط پذیرشبتن در کارگاه و دفعات نمونه برداری از بتن نکته 311: منظور از هر نمونه برداری از بتن عبارتند از نکته 312: در صورتی که حجم هر اختلاط بتن بیشتر از 1 متر مکعب باشد، تواتر نمونه ‌برداری نکته 313: چنانچه حجم هر اختلاط بتن کمتر از 1 متر مکعب باشد خواهیم داشت نکته 314: حداقل نمونه برداری از هر رده بتن در هر روز عبارت است از نکته 315: حداقل نمونه برداری از کل سازه چه تعداد می‌باشد؟ نکته 316: چنانچه کل حجم بتن ریخته شده در کارگاه از 30 متر مکعب کمتر باشد ضوابط پذیرش بتن آزمونه‌های عمل آمده در آزمایشگاه : نکته 317: مشخصات بتن در صورتی منطبق بر رده مورد نظر است که نکته 318: مشخصات بتن در چه صورتی قابل قبول است؟ نکته 319: مشخصات چه بتنی را می‌توان به تشخیص طراح قابل قبول تلقی کرد؟ نکته 320: در کنترل شرایط انطباق بتن بر رده‌ مورد نظر باید نکات مربوط به روش‌های ویژه کاربرد بتن: نکته 321: تعریف بتن پاشیده: نکته 322: کاربرد بتن پاشیده: نکته 323: پیش نیازهای لازم جهت اجرای بتن پاشیده عبارتند از نکته 324: امتیاز استفاده از بتن پاشیده نسبت به بتنهای معمولی چیست؟ نکته 325: انواع بتن پاشیده بر مبنای زمان افزودن آب اختلاط عبارت است از نکته 326: دسته بندی بتن پاشیده از نظر حداکثر اندازه سنگدانه‌های مصرفی نکات مربوط به بتن پاشیده خشک: نکته 327: مخلوط اجزای تشکیل دهنده بتن پاشیده خشک با یکدیگر نکته 328: مخلوط آماده شده بتن پاشیده خشک در کجا ریخته می‌شود؟ نکته 329: نحوه اجرای بتن پاشیده خشک با جزئیات کامل نکات مربوط به بتن پاشیده‌ تر: نکته 330: ترکیب مواد بکار رفته برای اجرای بتن پاشیده تر عبارتند از نکته 331: مواد تشکیل دهنده بتن پاشیده تر به کجا منتقل می‌گردند؟ نکته 332: بتن پاشیده تر بعد از ورود به داخل شیلنگ به کجا منتقل می‌گردد؟ نکته 333: ماده زودگیر کننده در بتن پاشیده تر در کجا به مخلوط اضافه می‌گردد؟ نکته 334: برای افزایش سرعت و بهبود روند بتن پاشی در بتن پاشیده تر می‌بایست نکته 335: محل خروج مخلوط بتن پاشیده تر عبارت است از نکات تکمیلی مربوط به بتن پاشیده: نکته 336: برای حصول اطمینان از چسبندگی مناسب اجرای بتن پاشیده می‌بایست نکته 337: میزان نسبت آب به سیمان در بتن پاشیده عبارت است از نکته 338: حداکثر اندازه سنگدانه مخلوط مصرفی در بتن پاشیده عبارت است از نکته 339: وزن مخصوص بتن پاشیده در مقایسه با بتن معمولی چگونه است؟ نکته 340: مهمترین دلیل افزودن دوده سیلیسی به مخلوط بتن پاشیده نکته 341: درتعیین نسبتهای مخلوط بتن پاشیده باید به نکات ذیل توجه گردد نکته 342: رعایت نکات ایمنی به دلیل سرعت زیاد ذرات در موقع پاشیدن بتن نکته 343: کاربرد بتن پاشیده مسلح به الیاف در تونلها نکات مربوط به بتن‌ریزی در زیر آب با استفاده از قیف و لوله (تِرِمی) : نکته 344: اگر بتن ریزی در زیر آب مورد نظر باشد از چه روشی استفاده می‌شود؟ نکته 345: در روش ترمی باید از شسته شدن مواد سیمانی جلوگیری گردد نکته 346: حداقل سیمان لازم برای بتن ریزی در زیر آب چقدر است؟ نکته 347: نسبت آب به سیمان برای بتن ریزی در زیر آب چقدر است؟ نکته 348: برای بتن ریزی در زیر آب سیستم قیف و لوله می‌بایست نکته 349: در طول مدت بتن ریزی در زیر آب سیستم می‌بایست نکته 350: برای بتن ریزی در زیر آب قطر لوله ترمی می‌بایست نکته 351: برای بتن ریزی در زیر آب اسلامپ بتن می‌بایست نکات مربوط به بتن‌ریزی در زیر آب با پمپ: نکته 352: برای بتن‌ریزی با پمپ در زیر آب، طرح اختلاط بتن باید چه ویژگی داشته باشد؟ نکته 353: برای بتن‌ریزی با پمپ در زیر آب، مقدار سیمان باید چقدر باشد؟ نکته 354: برای بتن‌ریزی با پمپ در زیر آب، به منظور افزایش کارایی بتن باید نکته 355: برای بتن‌ریزی با پمپ در زیر آب، از چه دانه بندی باید استفاده شود؟ نکته 356: برای بتن‌ریزی با پمپ در زیر آب، در چه صورت مواد ریز افزوده می‌شود؟ نکته 357: در بتن‌ریزی با پمپ در زیر آب، بتن باید تا حدی سفت تر باشد نکته 358: باید از سقوط آزاد بتن به داخل آب جلوگیری گردد زیرا نکات مربوط به روش‌های اجرایی بتن‌ریزی با قیف و لوله (تِرِمی) و بتن‌ریزی با پمپ : نکته 359: اختلاف فشار هیدرولیکی داخل و خارج قالب در روش بتن ریزی با پمپ نکته 360: موقعیت قرارگیری انتهای تحتانی لوله در موقع بتن‌ریزی به روش ترمی نکته 361: در بتن‌ریزی به روش ترمی باید از ایجاد سطوح افقی اجتناب گردد نکته 362: در روش ترمی اقدامات لازم جهت رسیدن به بتن خمیری سالم عبارتند از نکته 363: شرایط استفاده از سایر روشها در بتن‌ریزی به روش ترمی نکته 364: لزوم درج جزئیات اجرای بتن ریزی زیر آب در مشخصات فنی خصوصی نکات مربوط به بتن پیش آکنده : نکته 365: کاربردهای بتن پیش آکنده نکته 366: چیدمان سنگدانه‌های درشت در درون قالب برای تهیه بتن پیش آکنده نکته 367: نحوه تزریق ملات سیمان برای تهیه بتن پیش آکنده نکته 368: کوچکترین اندازه سنگدانه‌ مصرفی برای تهیه بتن پیش آکنده نکته 369: ویژگیهای قالب و قطعات محصور کننده محل بتن ریزی در بتن پیش آکنده نکته 370: لزوم تعبیه لوله برای خروج هوا در موقع تزریق ملات در بتن پیش آکنده نکته 371: در بتن پیش آکنده تزریق ملات تا چه زمانی باید ادامه یابد؟ نکته 372: تزریق ملات در بتن پیش آکنده از جنبه خروج حبابهای هوا نکته 373: در بتن پیش آکنده خصوصیات سنگدانه‌های مصرفی چیست؟ نکته 374: برای تهیه بتن پیش آکنده، لزوم انجام آزمایشهای مختلف چیست؟ نکات مربوط به بتن مکیده: نکته 375: کاربردها، موارد استفاده از بتن مکیده و مزیت این روش عبارت است از نکات مربوط به روش اجرای بتن مکیده: نکته 376: بهبود کیفیت لایه فوقانی بتن در دالها در روش اجرای بتن مکیده نکته 377: به منظور افزایش تاب سایشی بتن مکیده می‌بایست نکته 378: برای ساخت قطعات مجوف جدار نازک از چه روشی استفاده می‌گردد؟ نکته 379: در روش استفاده از بتن مکیده بعد از مکیده شدن آب اضافی می‌بایست ضوابط مربوط به سیستم تیرچه‌های بتنی: نکته 380: اجزای مختلف سیستم تیرچه‌های بتنی عبارت است از نکته 381: منظور کردن مقاومت جدارهای سیستمهای تیرچه بلوک که در تماس با تیرچه ها هستند در محاسبه‌ مقاومت برشی و مقاومت خمشی تیرچه‌ها نکته 382: در این سیستم‌ها محدودیت‌های زیر باید رعایت شوند نکته 383: رعایت محدودیتها در سیستمهایی که از قالب موقت استفاده می شود عبارتند از نکته 384 : روشهای افزایش مقاومت برشی تیرچه‌ها نکته 385: تعریف دیوار باربر نکته 386: تعریف دیوار برشی نکته 387: تعریف دیوار حائل نکته 388: تعریف دیوار پای بست نکات مربوط به سقف‌های تیرچه بلوک: نکته 389: سقف تیرچه بلوک از نظر نحوه عملکرد سازه‌ای به چه صورت می‌باشد؟ نکته 390: مزایا و معایب سقف تیرچه بلوک نکته 391: اجزای تشکیل‌دهنده‌ سقف تیرچه بلوک عبارتند از نکته 392: تعریف تیرچه و اجزای تشکیل‌دهنده‌ آن نکته 393: اجزای خرپای تیرچه از 3 قسمت تشکیل می‌شوند که عبارتند از نکته 394: مشخصات تیرچه‌های بکار رفته در سیستم‌های تیرچه بلوک عبارتند از نکته 395: دلیل استفاده از آرماتور ممان منفی در سقف‌های تیرچه بلوک چیست؟ نکته 396: دلیل استفاده از آرماتور حرارتی روی سقف‌های تیرچه بلوک چیست؟ نکته 397: منظور از کلاف عرضی (Tie Beam) در سقفهای تیرچه بلوک چیست؟ نکته 398: منظور از آرماتور اودگا چیست و در کجا استفاده می‌گردد؟ نکته 399: به تصاویر زیر که مربوط به آرماتورهای اودگا می‌باشد توجه گردد نکته 400: روش حمل تیرچه و انبار کردن صحیح آ‌ن نکته 401: مدت زمان مقاومت در برابر حریق نکته 402: حداقل مدت زمان مقاومت در برابر حریق نکته 403: اثر تغییرات درجه حرارت بر مقاومت مصالح مصرفی نکته 404: ملاحظات طراحی در مقابل حریق عبارتند از نکته 405: وضعیت ستونهای ساختمانها در مقابل حریق نکته 406: ضوابط هندسی الزامی ستون‌ها از نظر مقاومت در برابر حریق نکته 407: ضوابط هندسی الزامی تیرها از نظر مقاومت در برابر حریق نکته 408: وضعیت تیرهای ساختمانها در مقابل حریق نکته 409: ضوابط هندسی الزامی دالها از نظر مقاومت در برابر حریق نکاتی تکمیلی پیرامون قالب‌بندی ساختمان‌های بتن آرمه : نکته 410: انگیزه‌های تغییر سیستم قالب‌بندی از سنتی به سیستم قالب‌بندی صنعتی عبارتند از نکته 411: مصالح مناسب برای قالب با توجه به پارامترهای ذیل انتخاب می‌شوند نکته 412: اهدافی که در انتخاب نوع قالب باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از نکته 413: نمای ظاهری بتن که در انتخاب نوع قالب حائز اهمیت است نکته 414: مخارج که در انتخاب نوع قالب حائز اهمیت است نکته 415: استفاده مجدد ( تکرار) که در انتخاب نوع قالب حائز اهمیت است نکته 416: تدارکات که در انتخاب نوع قالب حائز اهمیت است نکته‌ 417: بهره‌وری که در انتخاب نوع قالب حائز اهمیت است نکته 418: اولویت اهداف 5 گانه فوق از دید افراد مختلف عبارتند از نکته 419: نکاتی پیرامون طراحی قالب نکته 420: گام‌های اساسی در طراحی قالب عبارتند از نکته 421: لزوم کنترل ایستایی قالب توسط مشاور نکته 422: نکاتی پیرامون هندسه و طرح قالب‌ نکاتی پیرامون معرفی مصالح متداول برای ساخت قالب : نکته 423: مصالح متداول برای ساخت قالب عبارت است از نکته 424: نکاتی پیرامون چوب به عنوان یکی از مصالح متداول برای ساخت قالب نکته 425: چوب در انواع زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد نکته 426: مشخصات مکانیکی الوارهای چوبی نکته 427: تعریف ضریب اصلاح نکته 428: ضریب اصلاح برای تداوم بار نکته 429: نکاتی پیرامون تخته پلای وود نکته 430: نکاتی پیرامون آلومینیوم در صنعت قالب سازی نکته 431: نکاتی پیرامون فایبرگلاس به عنوان مصالحی جهت قالب‌سازی نکته 432: نکاتی پیرامون ساخت قالب از فایبرگلاس نکته 433: نکاتی پیرامون نیمرخ‌های سبک و ورق‌های فولادی نکته 434: بارهایی که لازم است در طراحی قالب مورد توجه قرار گیرند عبارتند از نکته 435: نکاتی پیرامون بار مرده در طراحی‌ قالبها نکته 436: نکاتی پیرامون بار زنده در طراحی قالبها نکته 437: نکاتی پیرامون وزن بتن و آرماتورها در طراحی قالب‌ها نکته 438: نکاتی پیرامون فشار جانبی بتن در طراحی قالب‌ها نکته 439: عوامل مهمی که بر فشار جانبی وارد بر قالب تأثیرگذار هستند عبارتند از نکاتی پیرامون قالب‌های فونداسیون: نکته 440: قالب‌بندی فونداسیون به یکی از روش‌های زیر اجرا می‌گردد نکته 441: نکاتی پیرامون قالب‌بندی فونداسیون با استفاده از بدنه‌ خاکبرداری نکته 442: نکاتی پیرامون قالب‌بندی فونداسیون با استفاده از قالب منفی نکته 443: نکاتی پیرامون قالب‌بندی فونداسیون نکته 444: اجزای اصلی قالب فونداسیون به شرح زیر می‌باشد نکته 445: قالب فونداسیون می‌تواند به یکی از انواع زیر باشد نکته 446: قالب‌های فلزی فونداسیون متشکل از اجزای زیر می‌باشند نکاتی پیرامون قالب‌های دیوار: نکته 447: تعریف قالب‌های قائم نکته 448: اجزای قالبهای قائم عبارتند از نکته 449: نکات تکمیلی پیرامون اجزای قالبهای قائم نکته 450: انواع قالبهای دیوار عبارتند از نکته 451: نکاتی پیرامون قالبهای سنتی دیوار نکته 452: نکاتی پیرامون قالب‌های پانلی دیوار نکته 453: میزان اهمیت درزبندی بین پانلها در قالبهای پانلی نکته 454: نکاتی پیرامون قالب‌های یکپارچه دیوار نکته 455: نکاتی پیرامون قالب‌های بالا رونده نکته 456: اجزای قالب دیوار به ترتیب اولویت باربری و محاسبه عبارتند از نکاتی پیرامون قالب‌های ستون : نکته 457: قالب‌های ستون متشکل از دو جزء اصلی است نکته 458: نکاتی پیرامون یوغ نکته 459: نکاتی پیرامون قالب فلزی ستون نکاتی پیرامون قالب‌های دال و تیر نکته 460: اجزای قالبهای سقف (دال) عبارتند از نکته 461: انواع مختلف قالب سقف عبارتند از نکته‌ 462: نکاتی پیرامون قالبهای پانلی سقف نکته 463: اهمیت درزبندی مناسب بین پانلها در قالبهای پانلی نکته 464: نکاتی پیرامون قالب‌های میزی سقف نکته 465: نکاتی پیرامون قالب‌های تونلی سقف نکته 466: اجزای قالب دال به ترتیب اولویت باربری و محاسبه عبارتند از نکته 467: نحوه‌ انتقال بار در قالبهای دال عبارتند از نکاتی پیرامون قالبهای تیر: نکته 468: عناصر اصلی قالبهای تیر عبارتند از نکاتی پیرامون قالبهای پله : نکته 469: قالب پله متشکل از اجزای زیر است نکاتی پیرامون داربست‌بندی : نکته 470: به چه دلیل از داربست‌بندی استفاده می‌‌نماییم؟ نکته 471: منظور از داربست‌بندی سنتی چیست؟ نکته 472: وضعیت داربستهای امروزی به چه صورت می‌باشد؟ نکته 473: نکاتی پیرامون تحلیل و طراحی داربست نکته 474: نکاتی پیرامون پایداری موضعی اعضا در حد فاصل گره‌ها نکته 475: نکاتی پیرامون پایداری کلی سیستم داربست نکاتی پیرامون قالب‌های لغزنده: نکته 476: برای اجرای سازه‌های زیر از قالب‌های لغزنده استفاده می‌گردد نکته 477: ضوابط عمومی طراحی قالب‌های لغزنده نکته 478: نکاتی پیرامون نمای سطح بتن در هنگام استفاده از قالب‌های لغزنده نکته 479: ‌اجزای قالب لغزنده عبارتند از نکته 480: وظایف اصلی یوک در قالب لغزنده عبارتند از نکته 481: وظیفه‌ پشت‌بندها در قالب لغزنده عبارتند از نکته 482: نکاتی پیرامون قالب بدنه‌ قالب لغزنده نکته 483: نکاتی پیرامون بارگذاری قالب‌های لغزنده نکته 484: نکاتی پیرامون فشار جانبی وارد بر قالبهای لغزنده نکته 485: رواداریهای کار تمام شده با استفاده از قالب لغزنده نکته 486: انواع مختلف جکهای مورد استفاده در قالب‌های لغزنده عبارتند از نکته 487: نکاتی پیرامون جک هیدرولیکی قالب‌های لغزنده نکته 488: نکاتی پیرامون سیستم جک هوای فشرده در قالب‌های لغزنده نکته 489: نکاتی پیرامون سیستم جک الکتریکی و جک دستی نکته 490: نکاتی پیرامون ملاحظات اجرایی قالب‌های لغزنده نکته 491: شیب قالب‌های لغزنده نکته 492: نکات اجرایی پیرامون قالب‌های لغزنده نکته 493: نکاتی پیرامون روش تراز کردن قالب‌های لغزنده نکته 494: نکات مربوط به حمل مصالح در هنگام استفاده از قالب‌های لغزنده نکته 495: نکاتی پیرامون لغزش قالب لغزنده نکته 496: نکاتی پیرامون بتن‌ریزی در هنگام استفاده از قالب‌های لغزنده نکته 497: نکاتی پیرامون سرعت لغزش قالب به سمت بالا نکته 498: قالب‌های مورد استفاده در پلهای بتن آرمه، شامل موارد زیر می‌باشند نکته 499: نکاتی پیرامون قالب‌های عرشه پل نکته 500: نکاتی پیرامون قالب‌های تونل

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس مصطفی ثمریها
نوبت چاپ سوم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 144
شابک 9786001681646