کتاب شبیه سازی انرژی و بار حرارتی ساختمان در Design Builder software نوشته دکتر پیمان ابراهیمی ناغانی مهندس علیرضا اعتماد از نوآور

کتاب شبیه سازی انرژی و بار حرارتی ساختمان در Design Builder software توسط دکتر پیمان ابراهیمی ناغانی مهندس علیرضا اعتماد نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب شبیه سازی انرژی و بار حرارتی ساختمان در  Design Builder software : مقدمه فصل اول: مقدمه‌ای بر مدلسازی انرژی 1ـ 1 مروری بر تاریخچه ارزیابی انرژی ساختمان و ابزارهای آن 1ـ 2 مدلسازی انرژی چیست و چرا باید از آن استفاده کنیم؟ 1ـ 3 اطلاعات مورد نیاز برای مدلسازی انرژی 1ـ شرایط اقلیمی و اطلاعات آب و هوایی 2ـ مشخصات پوسته ساختمان 3ـ مشخصات کاربری ساختمان 4ـ مشخصات سیستم‌های روشنایی 5ـ مشخصات سیستم‌های گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع 6ـ مشخصات سیستم‌های تولید انرژی تجدیدپذیر در محل پروژه 1ـ4 سؤالات رایج درباره مدلسازی انرژی ساختمان 1ـ مدلسازی انرژی چه جایگاهی در فرایند ممیزی انرژی ساختمان دارد؟ 2ـ آیا مدلسازی انرژی همان محاسبات بار گرمایش و سرمایش است؟ 3ـ شخصی که توانایی مدلسازی انرژی ساختمان را داشته باشد در زمینه شغلی چه موقعیت‌هایی خواهد داشت؟ 1ـ5 آشنایی با نرم‌افزار دیزاین بیلدر و محیط آن 1ـ6 مفاهیم اولیه کار با دیزاین بیلدر 1ـ6ـ1 سلسه مراتب مدل ها فصل دوم: تحلیل آب و هوا و اطلاعات طراحی اقلیمی 2-1 مقدمه‌ای بر طراحی اقلیمی 2-2 عناصر طراحی غیرفعال در ساختمان 2-2-1 هوا مشخصات هوا دمای خشک هوا دمای مرطوب هوا دمای نقطه شبنم هوا 2-2-2 آفتاب موقعیت خورشید تابش آفتاب تابش آفتاب و انرژی حاصل از آن در جهت‌های مختلف جغرافیایی 2-2-3 رطوبت هوا رطوبت مطلق رطوبت مخصوص فشار بخار رطوبت نسبی سایکرومتریک بررسی محورهای مختلف نمودار سایکرومتریک 1- محور دمای خشک و خطوط دمای خشک ثابت 2- محور رطوبت مخصوص هوا 3- خط اشباع یا منحنی اشباع 4- خطوط رطوبت نسبی (RH) 6- خطوط درجه حرارت مرطوب (WBT) 7- خطوط آنتالپی ثابت و محور آنتالپی (h) 2-2-4 باد 2-2-5 بارندگی 2-3 تفاوت بین فایل‌های آب و هوایی با شرایط طراحی هوای خارج 2-4 نحوه ساختن فایل آب و هوایی در نرم‌افزار Meteonorm ساختن فایل آب و هوایی برای ورود به نرم‌افزار دیزاین بیلدر 2-5 ورود فایل آب و هوایی به نرم‌افزار DesignBuilder نحوه معرفی فایل epw. در قسمت Simulation weather دیزاین بیلدر : فصل سوم: مدلسازی هندسه ساختمان در دیزاین بیلدر 3ـ1 ایجاد یک ساختمان و بلوک 3ـ1ـ 1استفاده از ابزارهای کنترل نمایش مدل 3ـ1ـ2 منوی View Rotation 3ـ1ـ3 گزینه Orbit برای چرخش زاویه دید دور مدل 3ـ1ـ4 گزینه Zoom Dynamic 3ـ1ـ5 گزینه Zoom Window 3ـ1ـ6 گزینه Fit View 3ـ1ـ7 گزینه Pan View 3ـ2 استفاده از ابزارهای ترسیم بلوک 3ـ2ـ1 تعریف محیط شکل ترسیمی 3ـ2ـ2 استفاده از ابزارهای Snap 3ـ3 استفاده از ابزارهای ویرایش بلوک 3ـ4 کار کردن در سطح بلوک و ایجاد زون ها 3ـ4ـ1 ترسیم پارتیشن‌ها 3ـ4ـ2 پارتیشن‌های معلق (Hanging Partition) 3ـ4ـ3 پارتیشن مجازی (Virtual Partition) 3ـ4ـ4 ایجاد پاسیو و وید (Void) 3ـ5 کار بر روی سطوح و ترسیم بازشوها 3ـ5ـ1 ترسیم پنجره 3ـ5ـ2 ترسیم سطوح ثانویه مانند قرنیز 3ـ5ـ 3ترسیم درب 3ـ5ـ4 ایجاد حفره در سطوح 3ـ5ـ5 ترسیم دریچه تهویه مطبوع 3ـ5ـ6 ویرایش بازشوها در سطح Building 3ـ6 وارد کردن نقشه اتوکد دو بعدی فصل چهارم: تعریف مصالح ساختمان (Construction) 4ـ1 مقدمه 4ـ1ـ1 مبانی تبادل حرارت از پوسته ساختمان 4ـ1ـ2 انتقال حرارت از پوسته ساختمان 4ـ1ـ3 اجزای کدر پوسته ساختمان 4ـ1ـ4 مقاومت حرارتی 4ـ1ـ5 ضریب انتقال حرارت 4ـ1ـ6 اجزای شفاف و نیمه شفاف پوسته ساختمان 4ـ1ـ7 ضریب انتقال حرارت جدارهای نور گذر 4ـ1ـ8 ضریب کسب حرارت خورشیدی 4ـ1ـ9 انتقال طیف مریی 4ـ1ـ10 تبادل حرارت از پوسته در اثر نشت و نفوذ هوا 4ـ2 تعیین جنس و مشخصات مصالح ساختمانی  در دیزاین بیلدر 4ـ2ـ1 Template Construction 4ـ2ـ2 کار کردن با اجزای کتابخانه 4ـ2ـ3 سربرگ Construction 4ـ2ـ4 تعریف جنس مصالح 4ـ2ـ5 تعریف نرخ نفوذ هوا فصل پنجم: تعریف مشخصات بازشوها (Construction) 5ـ1 بازشوها 5ـ2 تعریف پنجره‌های خارجی 5ـ3 مشخصات قاب و پروفیل پنجره 5ـ4 سایه بان‌ها 5ـ4ـ1 تعریف پرده 5ـ4ـ2 تعریف سایه بان خارجی فصل ششم: تعیین مشخصات کاربری (Activity) 6ـ1 مقدمه 6ـ2 تعیین نوع فضا 6ـ3 مشخصات متصرفین (Occupancy) 6ـ3ـ1 تعریف برنامه زمان بندی (Schedule) 6ـ3ـ2 سطح و نوع فعالیت افراد 6ـ4 تعریف شرایط محیطی 6ـ4ـ1 دما و رطوبت محیط داخل 6ـ4ـ2 تعریف دمای تهویه طبیعی 6ـ4ـ3 تعریف حداقل هوای تازه مورد نیاز 6ـ4ـ4 حداقل مقدار روشنایی لازم 6ـ5 بار حرارتی لوازم الکتریکی فصل هفتم: تعریف مشخصات سیستم روشنایی (Lighting) 7ـ1 مقدمه 7ـ2 تنظیمات General Lighting 7ـ3 کنترل روشنایی 7ـ3ـ1 تعیین نوع سیستم کنترل روشنایی 7ـ3ـ2 تعریف شاخص خیرگی نور 7ـ3ـ3 تعریف سنسورها و منطقه‌های مستقل کنترل روشنایی 7ـ4 روشنایی دکوراسیون (Task Lighting) 7ـ5 روشنایی محوطه ساختمان فصل هشتم: تعریف مشخصات سیستم تهویه مطبوع (HVAC) 8ـ1 مقدمه 8ـ2 روش اول –  Simple HVAC 8ـ2ـ1 تهویه مکانیکی 8ـ2ـ2 Auxiliary Energy 8ـ2ـ3 تعریف سیستم گرمایش 8ـ2ـ4 تعریف سیستم سرمایش 8ـ2ـ5 تعریف سیستم تامین آب گرم مصرفی 8ـ3 روش دوم – Detailed HVAC 8ـ3ـ1 استفاده از قالب‌های پیش فرض HVAC 8ـ3ـ2 ایجاد زون گروپ‌ها 8ـ3ـ3 سیکل‌های HVAC 8ـ3ـ3ـ1 سیکل‌های هوایی 8ـ3ـ3ـ2 سیکل‌های آبی 8ـ3ـ3ـ3 سیستم گرمایش خورشیدی 8ـ3ـ3ـ4 سیکل VRF 8ـ3ـ4 کار کردن با تجهیزات 8ـ3ـ4ـ1 اضافه کردن تجهیزات 8ـ3ـ4ـ2 وصل کردن تجهیزات به یکدیگر 8ـ3ـ4ـ3 تعریف مشخصات تجهیزات فصل نهم: خروجی گرفتن از محاسبات و مدلسازی 9ـ1 مقدمه 9ـ2 خروجی گرافیکی 9ـ3 بار گرمایشی 9ـ4 بار سرمایشی 9ـ5 شبیه سازی مصرف انرژی سالیانه

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان دکتر پیمان ابراهیمی ناغانیمهندس علیرضا اعتماد
نوبت چاپ اول
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
تعداد صفحات 200
شابک 9786001686023