کتاب راهنمای نظارت در طرح‌های عمرانی نوشته مهندس محمدعلی فرشادفر از نوآور

کتاب راهنمای نظارت در طرح‌های عمرانی توسط مهندس محمدعلی فرشادفر نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

بهائی : نحوه و تدوین صورت وضعیت‌های کارکرد جدول شمارة (1) جدول شمارة (2) جدول شمارة (3) جدول شمارة (4) جدول شمارة (5) شرح وظایف واحدهای دست‌اندرکار در تهیه، بررسی و پرداخت صورت وضعیت‌های موقت برنامه زمان‌بندی پرداخت صورت وضعیت‌های موقت فرآیند اجرایی پرداخت صورت وضعیت‌ها در قراردادهای فهرست بهائی نکات قابل توجه مستندات و مدارک پیوست صورت وضعیت‌ها دستورالعمل پرداخت صورت وضعیت‌های کارکرد در قراردادهای پیمان با نرخ مترمربع زیر بنا : جدول شمارة (1) جدول شمارة (2) جدول شمارة (3) جدول شمارة (4) ساختار شکست کار (Work Break down Structure) (WBS) نمونة یک (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بخشنامه پیمان با نرخ مترمربع زیر بنا) نمونه‌ای از تفکیک عملیات اجرایی یک ساختمان (اسکلت فلزی) نمونة دو (سازمان مسکن و شهرسازی) ساختمان مسکونی (اسکلت فلزی) نمونة سه (سازمان مسکن و شهرسازی) ساختمان مسکونی (اسکلت بتنی) نمونة چهار (سازمان مسکن و شهرسازی) محوطه‌سازی خانه مسکونی نمونة پنجم (سازمان مسکن و شهرسازی) مراکز فرهنگی و هنری (اسکلت فلزی) نمونة شش (سازمان مسکن و شهرسازی) ساختمان اداری (اسکلت بتنی) نمونة هفتم (اداره کل نوسازی مدارس) ساختمان‌های فلزی نمونه هشتم (اداره کل نوسازی مدارس) (ساختمان بتنی) اداره کل نوسازی و مدارس : جدول درصدبندی انجام تجهیز و برچیدن کارگاه (نسبت به کل قرارداد) اداره کل نوسازی و مدارس جدول درصد پیشرفت فیزیکی عملیات تأسیسات مکانیکی ساختمان اصلی اداره کل نوسازی و مدارس جدول درصد پیشرفت فیزیکی عملیات تأسیسات برقی ساختمان اصلی اداره کل نوسازی مدارس جدول درصد پیشرفت فیزیکی محوطه با رویه آسفالتی تأسیسات مکانیکی محوطه تأسیسات برقی محوطه (اداره کل نوسازی مدارس) جدول درصد پیشرفت فیزیکی دیوار و دورنما (متر طول) شرح ضرائب قراردادی : 1- ضریب بالاسری 1) هزینه بالاسری عمومی 2) هزینه بالاسری کار جدول آنالیز ضرائب بالاسری در دوران‌های مختلف 2- ضریب منطقه‌ای ضرایب منطقه‌ای استان تهران 3- ضریب طبقات 4- ضریب ارتفاع 5- ضریب پیمان (ضریب پیشنهادی پیمانکار) نمودار نحوه محاسبه ضریب افزایش و یا کاهش در مناقصه (پلوس و مینوس) 6- ضریب تجهیز کارگاه نحوه پرداخت فهرست ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه : نمودار نحوه محاسبه مبلغ برآورد هزینه اجرا و نحوه اعمال هزینه‌های تجهیز و برچیدن کارگاه نمودار نحوه پرداخت هزینه‌های تجهیز و برچیدن کارگاه نحوه محاسبه اضافه مبلغ تجهیز کارگاه در موارد کارهای اضافی (جدید) نمودار مبلغ تجهیز کارگاه در موارد کارهای اضافی (جدید) 7- ضریب تعدیل الف) قراردادهای فهرست بهائی ب) قراردادهای پیمان با نرخ مترمربع زیر بنا محاسبه D 8- ضریب مابه‌التفاوت مصالح کسورات : 1- صورت وضعیت قبلی 2- تضمین حسن انجام کار 3- پیش‌پرداخت 4- کسور قانونی نمودار دامنه شمول و نوع قرارداد حق بیمه تأمین اجتماعی نمودار نحوه محاسبه حق بیمه تأمین اجتماعی نمودار نحوه پرداخت حق بیمه و اخذ مفاصاحساب آشنایی با برنامه‌ریزی و کنترل پروژه تعریف پروژه مدیریت پروژه مسئولیت‌های مدیر پروژه وظایف مدیر پروژه برخی از مهم‌ترین آثار و نشانه‌های مدیریت ضعیف و بد در پروژه‌ را به شرح زیر می‌توان برشمرد سیستم برنامه‌ریزی و کنترل پروژه چیست؟ انواع روش‌های زمان‌بندی و نمایش فعالیت یک پروژه : 1- روش نمودار میله‌ای (Bar chart) 2- روش‌های تحلیل شبکه ویژگی‌های روش‌های تحلیل شبکه (مسیر بحرانی، سی. پی. ام CPM) آیا سی. پی. ام (C. P. M) مشکلات ما را حل می‌کند؟ مقدمه‌ای بر برنامه‌ زمان‌بندی پروژه (مسیر بحرانی CPM) در مدیریت پروژه برخی مفاهیم کلی در مدیریت پروژه مشخصه‌های روابط (Dependency Attributes) نمودار پرت مشخصات مسیر بحرانی روش ریاضی به مشکل عمومی پروژه‌ها یعنی زمان می‌پردازیم شرایط عمومی پیمان فصل اول ـ تعاریف و مفاهیم : ماده 1ـ پیمان ماده 2ـ موافقتنامه ماده 3ـ شرایط عمومی ماده 4ـ شرایط خصوصی ماده 5ـ برنامه زمانی اجرای کار ماده 6ـ کارفرما ماده 7ـ پیمانکار ماده 8ـ مدیر طرح ماده 9ـ مهندس مشاور، مهندس ناظر ماده 10ـ رئیس کارگاه ماده 11ـ پیمانکار جزء ماده 12ـ کار، کارگاه، تجهیز و برچیدن کارگاه ماده 13ـ مصالح، تجهیزات، مصالح و تجهیزات پای کار، ماشین‌آلات و ابزار، تأسیسات و ساختمانهای موقت، وسایل ماده 14ـ برآورد هزینه اجرای کار، مبلغ پیمان، مبلغ اولیه پیمان، مبلغ نهایی پیمان، ضریب پیمان، نرخ پیمان، مدت پیمان، مدت اولیه پیمان، متوسط کارکرد فرضی ماهانه ماده 15ـ روز، ماه، تاریخها، مفرد و جمع، عنوانها فصل دوم ـ تأییدات و تعهدات پیمانکار : ماده 16ـ تأییدات پیمانکار ماده 17ـ کارکنان ماده 18ـ مسئولیت حسن اجرای کار، برنامه کار، گزارش پیشرفت کار، هماهنگی با پیمانکاران دیگر، رئیس کارگاه ماده 19ـ کنترل نقاط نشانه‌، پیاده کردن نقشه‌ها، اندازه‌گیری‌ها ماده 20ـ تجهیز کارگاه، تدارک مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلات ماده 21ـ حفاظت از کار و شخص ثالث، بیمه کار، مراقبت‌های لازم ماده 22ـ ترتیب گردش مدارک، نقشه‌ها و ابلاغ دستور کارها ماده 23ـ حفاظت تاسیسات زیر بنایی و تغییر وضع آن‌ها ماده 24ـ واگذاری، پیمانکاران جزء ماده 25ـ اجرای کار در شب ماده 26ـ آثار تاریخی و اشیای عتیقه ماده 27ـ اقامتگاه قانونی فصل سوم ـ تعهدات و اختیارات کارفرما : ماده 28ـ تحویل کارگاه ماده 29ـ تغییر مقادیر کار، قیمت‌های جدید، تعدیل نرخ پیمان ماده 30ـ تغییر مدت پیمان ماده 31ـ مدیریت اجرا ماده 32ـ نظارت بر اجرای کار ماده 33ـ مهندس ناظر فصل چهارم ـ تضمین، پرداخت، تحویل کار : ماده 34ـ تضمین انجام تعهدات ماده 35ـ تضمین حسن انجام کار ماده 36ـ پیش پرداخت ماده 37ـ پرداخت‌ها ماده 38ـ پرداخت‌های ارزی ماده 39ـ تحویل موقت ماده 40ـ صورت وضعیت قطعی ماده 41ـ تحویل قطعی ماده 42ـ مسئولیت‌های دوره تضمین فصل پنجم ـ حوادث قهری، فسخ، ختم، تعلیق، هزینه تسریع، خسارت تأخیر، تسویه حساب، حل اختلاف : ماده 43ـ بروز حوادث قهری ماده 44ـ ممنوعیت قانونی ماده 45ـ حقوق انحصاری ثبت شده ماده 46ـ موارد فسخ پیمان ماده 47ـ اقدامات فسخ پیمان ماده 48ـ خاتمه پیمان ماده 49ـ تعلیق ماده 50ـ هزینه تسریع کار، خسارت تأخیر کار ماده 51ـ صورتحساب نهایی ماده 52ـ تسویه حساب ماده 53‌ـ حل اختلاف ماده 54ـ قوانین و مقررات حاکم بر پیمان قوانین و مقررات و شرح وظایف ناظرین حقیقی و حقوقی نظام مهندسی ساختمان 276 نمایه

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس محمدعلی فرشادفر
نوبت چاپ ششم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 294
شابک 9786001680281