کتاب درک عمومی هنر نوشته رضا عباسی از هنگام هنر

کتاب درک عمومی هنر تاریخ هنر ایران و جهان ویژه کنکور 1402 نوشته رضا عباسی از نشر هنگام هنر شامل دو بخش هنر جهان و ایران می باشد
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب درک عمومی هنر تاریخ هنر ایران و جهان ویژه کنکور 1402 نوشته رضا عباسی از نشر هنگام هنر شامل دو بخش هنر جهان و ایران می باشد
هنر جهان به دو بخش هنر پیش از تاریخ (دوره پارینه سنگی )و دوره هنر تاریخ تقسیم می شود
هنر ایران به دو بخش هنر قبل از اسلام ، هنر بعد از اسلام تقسیم می شود
که به شرح کلیه مطالب درسی در هنرهای نقاشی ، مجسمه سازی، معماری ، خط ، صنایع دستی ویژه تمام مقاطع کنکور سراسری، ارشد و دکتری می باشد