کتاب خواص مواد نوشته مریم افسری از هنگام هنر

کتاب خواص مواد نوشته مریم افسری از انتشارات هنگام هنر مجموعه آزمون های اختصاصی کنکور هنر چاپ اول تا ششم این کتاب توسط نشر مبتکران صورت گرفته و از چاپ هفتم به بعد این کتاب را انتشارات هنگام هنر چاپ خواهد کرد.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب خواص مواد نوشته مریم افسری از انتشارات هنگام هنر مجموعه آزمون های اختصاصی کنکور هنر شامل 20 فصل بشرح زیر می باشد
1. حلال ها و رنگ برها 2.چوب 3. نساجی 4. شیمی عکاری 5. مواد و مصالح ساختمانی 6. سنگ و کانی 7. سرامیک، سفال، آب 8.فلزات 9. نافلزات 10. شیشه 11. پلیمر (بسپار) 12.چسب 13.مواد عایق 14.قیر، مواد نفتی و مواد روغن کاری 15. بتونه رنگ 16.مواد و ابزار نقاشی، طراحی، خوشنویسی، نگارگری 17. مواد و ابزار ماکت سازی 18. صنایع چرم 19.شیمی چاپ 20 . کاغذ
و آزمون های سراسری 1386 تا 1400