کتاب خلاقیت تصویری و تجسمی نوشته نسرین صدقیان از هنگام هنر

کتاب خلاقیت تصویری و تجسمی نوشته نسرین صدقیان از انتشارات هنگام هنر ویژه کنکور سراسری و ارشد هنر در تمام مقاطع طراحی، خوشنویسی، گرافیک، چاپ، صفحه آرایی، تصویرسازی، صنایع دستی، عکاسی و سبک های هنر می باشد
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب خلاقیت تصویری و تجسمی نوشته نسرین صدقیان از انتشارات هنگام هنر ویژه کنکور سراسری و ارشد هنر در تمام مقاطع طراحی، خوشنویسی، گرافیک، چاپ، صفحه آرایی، تصویرسازی، صنایع دستی، عکاسی و سبک های هنر می باشد شامل 12 بخش بشرح زیر می باشد
1.زبان تصویر 2.عناصربصری 3.کیفیت بصری 4.طراحی 5.خط و خوشنویسی 6.گرافیک 7.چاپ 8.صفحه آزایی 9.تصویرسازی و تکنیک های آن 10.صنایع دستی 11.عکاسی 12.سبک های هنر