انتشارات دادگستر

انتشارات حقوقی

جهت خرید اینترنتی کتاب های دادگستر می توانید کتاب خود را انتخاب کنید و در محل خود دریافت نمایید.

مشاهده به عنوان جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

کتاب حقوق تجارت (جلد اول) نوشته دکتر حسن ستوده تهرانی ، دکتر محسن صفری ، از دادگستر

حقوق تجارت (جلد اول) دکتر حسن ستوده تهرانی ، دکتر محسن صفری ، دادگستر
90,000 تومان

کتاب اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات نوشته قدرت عموزاد مهدیرجی ، از دادگستر

اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات قدرت عموزاد مهدیرجی ، دادگستر
350,000 تومان

کتاب حقوق اداری نوشته دکتر ابراهیم موسی زاده ، از دادگستر

حقوق اداری دکتر ابراهیم موسی زاده ، دادگستر
80,000 تومان

کتاب جایگاه اراضی مشمول مقررات اصلاحات ارضی در نظام حقوقی ایران نوشته حسین دانشوری ، محمدصادق چاووشی ، از دادگستر

جایگاه اراضی مشمول مقررات اصلاحات ارضی در نظام حقوقی ایران حسین دانشوری ، محمدصادق چاووشی ، دادگستر
280,000 تومان

کتاب حل اختلافات رژیم حقوقی دریای خزر نوشته دکتر عبدالکریم شاحیدر ، از دادگستر

حل اختلافات رژیم حقوقی دریای خزر دکتر عبدالکریم شاحیدر ، دادگستر
400,000 تومان

کتاب امام خمینی (ره) و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نوشته دکتر فیروز اصلانی ، دکتر نادر میرزاده کوهشاهی ، از دادگستر

امام خمینی (ره) و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران دکتر فیروز اصلانی ، دکتر نادر میرزاده کوهشاهی ، دادگستر
29,000 تومان

کتاب حقوق اداری نوشته دکتر بیژن عباسی ، از دادگستر

حقوق اداری دکتر بیژن عباسی ، دادگستر
220,000 تومان

کتاب پزشکی قانونی نوشته دکتر حسین صناعی زاده ، از دادگستر

پزشکی قانونی دکتر حسین صناعی زاده ، دادگستر
100,000 تومان

کتاب حقوق مالکین آپارتمان ها (با آخرین اصلاحات) نوشته ابراهیم اسماعیلی هریسی ، از دادگستر

حقوق مالکین آپارتمان ها (با آخرین اصلاحات) ابراهیم اسماعیلی هریسی ، دادگستر
150,000 تومان

کتاب اعتراض شخص ثالث در دادرسی های مدنی نوشته عبدالصمد دولاح ، از دادگستر

اعتراض شخص ثالث در دادرسی های مدنی عبدالصمد دولاح ، دادگستر
140,000 تومان

کتاب آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) حقوق متهم، مفهوم دادرسی، ادله اثبات و اجرا ... نوشته دکتر منصور رحمدل ، از دادگستر

آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) حقوق متهم، مفهوم دادرسی، ادله اثبات و اجرا ... دکتر منصور رحمدل ، دادگستر
14,000 تومان

کتاب وکلای جوان بدانند ... حقوق تجارت (با بازنگری کامل و اضافات) نوشته ابراهیم اسماعیلی هریسی ، از دادگستر

وکلای جوان بدانند ... حقوق تجارت (با بازنگری کامل و اضافات) ابراهیم اسماعیلی هریسی ، دادگستر
250,000 تومان

کتاب وکلای جوان بدانند (جلد نهم) نوشته ابراهیم اسماعیلی هریسی ، از دادگستر

وکلای جوان بدانند (جلد نهم) ابراهیم اسماعیلی هریسی ، دادگستر
170,000 تومان

کتاب قانون حاکم بر تعهدات نوشته دکتر احمد امیرمعزی ، از دادگستر

قانون حاکم بر تعهدات دکتر احمد امیرمعزی ، دادگستر
38,000 تومان

کتاب حقوق تامین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری (با آخرین اضافات و اصلاحات) ... نوشته دکتر عمران نعیمی ، دکتر حمیدرضا پرتو ، از دادگستر

حقوق تامین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری (با آخرین اضافات و اصلاحات) ... دکتر عمران نعیمی ، دکتر حمیدرضا پرتو ، دادگستر
240,000 تومان

کتاب وکلای جوان بدانند (جلد هفتم) آیین دادرسی کیفری نوشته ابراهیم اسماعیلی هریسی ، از دادگستر

وکلای جوان بدانند (جلد هفتم) آیین دادرسی کیفری ابراهیم اسماعیلی هریسی ، دادگستر
95,000 تومان

کتاب وکلای جوان بدانند (جلد دوم) نوشته ابراهیم اسماعیلی هریسی ، از دادگستر

وکلای جوان بدانند (جلد دوم) ابراهیم اسماعیلی هریسی ، دادگستر
360,000 تومان

کتاب حقوق بین الملل عمومی نوشته دکتر حمید الهویی نظری ، از دادگستر

حقوق بین الملل عمومی دکتر حمید الهویی نظری ، دادگستر
280,000 تومان

کتاب حقوق شهروندی و قوانین پشتیبان نوشته دکتر الهام امین زاده ، از دادگستر

حقوق شهروندی و قوانین پشتیبان دکتر الهام امین زاده ، دادگستر
12,000 تومان

کتاب حقوق اداری تطبیقی نوشته دکتر بیژن عباسی ، از دادگستر

حقوق اداری تطبیقی دکتر بیژن عباسی ، دادگستر
110,000 تومان

کتاب حقوق تجارت (جلد دوم) نوشته دکتر حسن ستوده تهرانی ، سیدعلی سید احمدی سجادی ، از دادگستر

حقوق تجارت (جلد دوم) دکتر حسن ستوده تهرانی ، سیدعلی سید احمدی سجادی ، دادگستر
140,000 تومان

کتاب نظریه عمومی عدالت در علم حقوق نوشته عباس کریمی ، علیرضا آبین ، خدیجه شیروانی ، از دادگستر

نظریه عمومی عدالت در علم حقوق عباس کریمی ، علیرضا آبین ، خدیجه شیروانی ، دادگستر
300,000 تومان

کتاب مجموعه مقررات دیوان بین المللی کیفری نوشته دکتر غلامرضا محمد نسل ، از دادگستر

مجموعه مقررات دیوان بین المللی کیفری دکتر غلامرضا محمد نسل ، دادگستر
33,000 تومان

کتاب وکلای جوان بدانند ... امور حسبی (با بازنگری کامل و اضافات) نوشته ابراهیم اسماعیلی هریسی از دادگستر

وکلای جوان بدانند ... امور حسبی (با بازنگری کامل و اضافات) ابراهیم اسماعیلی هریسی دادگستر
105,000 تومان