کتاب توسعه و دگرگونی اجتماعی در روستاهای ایران نوشته مصطفی ازکیا و مهدی مختارپور قهرودی از انتشارات سمت کد کتاب: 2546

کتاب توسعه و دگرگونی اجتماعی در روستاهای ایران نوشته مصطفی ازکیا و مهدی مختارپور قهرودی در انشارات سمت به چاپ رسیده است. کتاب حاضر برای دانشجویان رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری در مقطع کارشناسی به عنوان منبع قابل استفاده «جامعه‌شناسی روستایی» به ارزش 3 واحد و به عنوان منبع اصلی دروس «تحلیل و تحولات جامعه روستایی ایران»، «دیدگاه‌ها و نظریه‌های توسعه» و «نظریه‌های توسعه روستایی»، هریک به ارزش 2 واحد تدوین شده است.
موجود بودن: موجود است
امکان ارسال فوری
184,000 تومان
توضیحات

کتاب حاضر تحلیل و بررسی جامعی است از مجموعه پژوهش‌ها و حدوداً نیم‌قرن مطالعاتِ اساتید و محققان علوم اجتماعی، به ویژه پژوهشگران مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات روستایی و دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران. در واقع می‌توان این اثر علمی پُرمحتوا را نوعی راهنما یا دایرةالمعارفی در زمینۀ تغییرات و تحولات پنجاه سال اخیر روستاهای کشور دانست. مطالعات روستایی در ایران از دهۀ اوّل سال‌های 1340، با شروع برنامۀ اصلاحات ارضی در ایران، در بخش مطالعات روستایی مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران آغاز گردید. پیش از آن، جز چند بررسی پراکنده در مناطق مختلف به صورت تک‌نگاری و نیز اثری تحت عنوان مالک و زارع که اطلاعاتی را در زمینۀ ویژگی‌های جوامع روستایی ایران در دوره‌های شبه فئودالی و ملوک‌الطوایفی به دست می‌داد، کار عمده و باارزشی در مورد شناخت مسائل، مشکلات و ساختار اجتماعی و اقتصادی به ویژه در زمینۀ توسعۀ روستایی صورت نگرفته بود. این کتاب در هشت فصل با عناوین «مباحث نظری توسعه»، «مطالعات توسعه روستایی در ایران قبل از انقلاب اسلامی»، «فقرروستایی»، «تأثیر توسعه روستایی بر قشرها و دگرگونی‌های اجتماعی»، «مناسبات اجتماعی در نظام‌های بهره‌برداری»، تأثیر توسعه روستایی بر هویت‌های جمعی (مطالعات مربوط به کردستان)»، «برنامه‌های توسعه در ایران» و «جمع‌بندی و نگاهی به آینده روستا در ایران» تدوین گردیده است.

فصول این کتاب به شرح زیر است:
فصل اول: مباحث نظری توسعه
فصل دوم: مطالعات توسعه روستایی در ایران قبل از انقلاب اسلامی
فصل سوم: فقر روستایی
فصل چهارم: تأثیر توسعه روستایی بر قشرها و دگرگونی‌‌های اجتماعی
فصل پنجم: مناسبات اجتماعی در نظام‌‌های بهره‌‌برداری
فصل ششم: تأثیر توسعه روستایی بر هویت‌‌های جمعی (مطالعات مربوط به کردستان)
فصل هفتم: برنامه‌‌های توسعه در ایران
فصل هشتم: جمع‌‌بندی و نگاهی به آینده روستا در ایران

مشخصات محصول
شابک 9786000231422