کتاب تحلیل پیشینه واقعه با استفاده از بسته آماری استیتا نوشته فاطمه ترابی و محمود قاضی طباطبایی از انتشارات سمت کد کتاب: 2556

کتاب تحلیل پیشینه واقعه با استفاده از بسته آماری استیتا نوشته فاطمه ترابی و محمود قاضی طباطبایی در انتشارات سمت به چاپ رسیده است. کتاب حاضر برای دانشجویان رشته جمعیت شناسی و اقتصاد در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به عنوان منبع کمک درسی «آمار و روش تحقیق» هر کدام به ارزش 2 واحد تدوین شده است.
موجود بودن: موجود است
امکان ارسال فوری
106,000 تومان
توضیحات

کتاب تحلیل پیشینه واقعه با استفاده از بسته آماری استیتا در 6 فصل به شرح زیر نگارش شده است:
1. مبانی نظری و مدل سازی علی
2. ساختار داده های پیشینه واقعه
3. تحلیل پیشینه واقعه ناپارامتری
4. تحلیل پیشینه واقعه نبمه پارامتری
5. تحلیل پیشینه واقعه پارامتری
6. ناهمگونی مشاهده نشده

مشخصات محصول
شابک 9786000232139