کتاب مقدمه‌ ای بر اقتصادسنجی بیزی وشته ادوارد گرینبرگ ترجمه حسن حیدری و علیرضا کیخا از انتشارات سمت کد کتاب: 2285

کتاب مقدمه‌‌ ای بر اقتصادسنجی بیزی نوشته حسن حیدری و علیرضا کیخا در انتشارات سمت به چاپ رسیده است. کتاب حاضر برای دانشجویان رشته اقتصاد به عنوان مکمل درسی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و مبحثی از درس «اقتصاد سنجی» برای دوره دکتری ترجمه شد است.
موجود بودن: موجود است
امکان ارسال فوری
95,000 تومان
توضیحات

فصول کتاب مقدمه ای بر اقتصاد سنجی به شرح زیر است:
بخش اول: مبانی استنتاج بیزی
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: مفاهیم اصلی احتمال و استنباط آماری
فصل سوم: توزیع‌های پسین و استنباط آماری
فصل چهارم: توزیع‌های پیشین

بخش دوم: شبیه‌سازی
فصل پنجم: شبیه‌سازی کلاسیک
فصل ششم: اصول زنجیرهه‌ای مارکف
فصل هفتم: شبیه‌سازی به وسیله روش‌های MCMC

بخش سوم: کاربردها
فصل هشتم: رگرسیون خطی و گسترش آن
فصل نهم: رگرسیون نیمه‌پارامتری
فصل دهم: پاسخ‌های چندمتغیره
فصل یازدهم: سری‌های زمانی
فصل دوازدهم: متغیرهای توضیحی درونزا و انتخاب نمونه

مشخصات محصول
شابک 9786000207342