کتاب برنامه ریزی و شهرسازی نوشته دکتر غلامحسین ایران منش از نوآور

کتاب برنامه ریزی و شهرسازی توسط دکتر غلامحسین ایران منش نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

مطالب کتاب برنامه ریزی و شهرسازی پیشگفتار مقدمه فصل اوّل / زمینه‌های پیدایش و تکامل برنامه‌ریزی و شهر‌سازی در اروپا : 1ـ تشریح واژه فضا و مکان در چارچوب مسائل برنامه‌ریزی و آبادانی 1ـ 1ـ تعریف فضا 2ـ1ـ تعریف برنامه‌ریزی 1ـ 2ـ 1ـ هدف از برنامه‌ریزی 2ـ 2ـ 1ـ برنامه‌ریزی شهر ومنطقه و نکات در برگیرنده آن 1ـ2ـ2ـ1ـ جمعیت: 2ـ2ـ2ـ1ـ مسکن: 3ـ2ـ2ـ1ـ مراکز خرید: 4ـ2ـ2ـ1ـ حمل و نقل: 5ـ2ـ2ـ1ـ تفریح/ اوقات فراغت: 3ـ2ـ1ـ تشریح واژه طرح‌ریزی یا برنامه‌ریزی از زوایای گوناگون 3ـ1ـ مسئله مکان و به عبارتی فضا – مکان 1ـ3ـ1ـ فرایند پیدایش برنامه‌ریزی و برنامه‌ریزی مدرن 2ـ3ـ1ـ تقسیم مراحل شکل‌گیری و تکامل برنامه‌ریزی مدرن 3ـ3ـ1ـ پروسه پیدایش شهر‌سازی در اروپا 4ـ 3ـ 1ـ کنگره بین‌المللی معماری مدرن(CIAM) ‍4ـ1ـ رابطه معماری و شهر‌سازی با برنامه‌ریزی شهر ومنطقه فصل دوّم / تاریخ مختصر تکامل برلین : 2ـ خلاصه‌ای در باره تکامل تاریخی شهر برلین 1ـ2ـ پیدایش و تکامل شهر برلین 2ـ2ـ ورود مهاجرین و برلین به عنوان مقر حکومت 3ـ2ـ تکامل تاریخی ناحیه شالوتن بورگ 4ـ2ـ صنعتی شدن و گسترش شهر 5ـ2ـ امراض و مرگ ومیر 6ـ2ـ اتحاد شهر‌ها 7ـ2ـ برلین در دوران امپراطوری سوم 8ـ2ـ برلین بعد از یکی شدن 9ـ 2ـ شهر جدید مرسدس (میدان پتسدام) 10ـ2ـ انتخاب برلین به عنوان پایتخت 11ـ2ـ واکنشهای سیاسی در مورد برلین به عنوان پایتخت فصل سوم / میدان پتسدام به عنوان ربع شهر جدید : 3ـ میدان پتسدام یا ربع شهر آینده برلین 1ـ 3ـ نام تاریخی این میدان 2ـ 3ـ اتحاد برلین و خرید زمین 3ـ3ـ مسابقه طراحی شهرسازی 1ـ3ـ3ـ مسابقه معماری 2ـ3ـ3ـ آغاز کار اتاق قرمز رنگ اطلاعات رسانی 3ـ 3ـ 3ـ پدر پروژه هانز زومر 4ـ3ـ3ـ الگوبرداری 5ـ3ـ3ـ رقابت همه جانبه 4ـ3ـ تعداد مغازه‌ها و سطح زیر بنا 1ـ4ـ3ـ سرمایه گذاران، مقدار سرمایه و مقدار سطح زمین 2ـ4ـ3ـ ایجاد کار، مسکن، تفریحات گردشگری 3ـ4ـ3ـ حمل کالا به داخل مغازه‌ها و رستوران‌ها 5ـ3ـ منقدین 6ـ3ـ محیط زیست در رابطه با پروژه 1ـ6ـ3ـ حفاظت از نفوذ رطوبت، گرما و صدا 2ـ6ـ3ـ جشن سنبلیک اتمام ساختمان بدون تزئینات داخلی و خارجی 3ـ 6ـ 3ـ جابجائی ساختمان قدیمی 4ـ6ـ3ـ به عقب افتادن پروژه 7ـ3ـ پروژه سونی 1ـ7ـ3ـ پروژه آشتی دو جبهه غرب و شرق 2ـ7ـ3ـ جمله معمار ژاپنی 8ـ3ـ ارزشیابی، تشویق و انتقاد کار معماران 1ـ8ـ3ـ تشویق پیانو وانتقاد از ایساکی 2ـ8ـ3ـ انتقاد از رافائل منو 3ـ 8ـ 3ـ ارزیابی کار راجرز 4ـ8ـ3ـ تحسین کلی 9ـ3ـ چشم انداز 10ـ3ـ برخورد انتقادی 1ـ10ـ3ـ اقتصاد، فرهنگ، فرم و نما 2ـ10ـ3ـ مرکزیت یافتن برلین 11ـ3ـ ساختار جمعیت برلین 1ـ11ـ3ـ تعداد خارجی‌های این شهر 2ـ11ـ3ـ مشکلات شهری برلین و نظر یک مدیر صنعتی در این باره فصل چهارم / زمینه‌های پیدایش و تکامل برنامه‌ریزی و شهر‌سازی در آمریکا/نیویورک : 4ـ فرایند پیدایش و تکامل برنامه‌ریزی شهر و منطقه در آمریکا 1ـ4ـ پروسه پیدایش مکتب شیکاگو 2ـ4ـ اساس نظرات رایت در مورد شهرسازی به طور خلاصه: 3ـ4ـ فرایند پیدایش و شکل‌گیری شهر‌سازی و برنامه‌ریزی کاربردی در آمریکا 1ـ3ـ4ـ پیدایش گروه‌های«خیر خواه» و طرفداران زیبائی شهر در این کشور 2ـ3ـ4ـ مشخصاتی که یک شهر‌ساز برای انتخاب شدن باید داشته باشد 3ـ3ـ4ـ سیستم کمیسیون 4ـ3ـ4ـ سیستم مدیریت شورای شهر 5ـ3ـ4ـ کمیسیون طراحی 6ـ3ـ4ـ کمیته عدالت 7ـ3ـ4ـ سازماندهی اداره شهر و طراحی شهر در نیو یورک 4ـ4ـ ابزار طراحی 1ـ 4ـ 4ـ به وجود آوردن قانون طراحی در آمریکا 2ـ4ـ4ـ منطقه‌بندی در نیو یورک 3ـ4ـ4ـ بزرگی ساختمان 4ـ 4ـ 4ـ تراکم جمعیت 5ـ4ـ4ـ آمار پایه‌ای: ناحیه عمومی مسکونی 6ـ4ـ4ـ سطح آزاد 7ـ4ـ4ـ تنظیم فاصله، تعیین ارتفاع و عقب نشینی 5ـ4ـ برخورد به ابزار منطقه‌بندی در شهر نیویورک 1ـ5ـ4ـ منطقه ناحیه ویژه 2ـ5ـ4ـ طرح جامع 3ـ5ـ4ـ حق و حقوق تکامل در مورد تغییر و تحوّل 4ـ 5ـ 4ـ سلب مالکیت و پرداخت خسارت 5ـ 5ـ 4ـ برنامه کیفیت مسکن 6ـ5ـ4ـ به انجام رساندن استاندارد 7ـ5ـ4ـ واحد طرح شده و تکامل 8ـ5ـ4ـ کار برد ناهمگون 9ـ5ـ4ـ منطقه‌بندی سلسله مراتبی 10ـ5ـ4ـ نقشه رسمی شهر 6ـ4ـ خلاصه‌ای در مورد شرکت شهروندان در پروسه طراحی 7ـ4ـ ساختار طراحی به عنوان مدل 1ـ7ـ4ـ مدل اصلی 1ـ1ـ7ـ4ـ مدل نظم یافته 2ـ7ـ4ـ تکامل یا تجدید تکامل بعضی از مناطق قدیمی شهر نیویورک 1ـ2ـ7ـ4ـ برنامه برای تکامل آینده منهاتان 1ـ1ـ2ـ7ـ4ـ تقویت و تحکیم منطقه 2ـ1ـ2ـ7ـ4ـ رشد اقتصادی منطقه 3ـ1 ـ2ـ7ـ4ـ منطقه ذخیره شونده 3ـ7ـ4ـ چارچوب تصویب طرح منطقه ناحیه ویژه 4ـ 7ـ 4ـ ادامه سرمایه‌گذاری دولت در طرح نوسازی پیاده روها 5ـ7ـ4ـ تجدید تکامل منطقه هارلم 6ـ7ـ4ـ تجدید تکامل منطقه برونس جنوبی 1ـ6ـ7ـ4ـ تاریخ تکامل منطقه 2ـ6ـ7ـ4ـ علت مخروبه شدن خانه در این منطقه ناحیه 3 3ـ6ـ7ـ4ـ دفتر اداری شهر‌سازی برونس 8ـ4ـ پارکهای صنعتی 1ـ8ـ4ـ پارک صنعتی باسگیت 2ـ8ـ4ـ گروه خود یاری دهنده میدبرنس دسپرادو 3ـ8ـ4ـ لینکن سنتر 4ـ 8ـ 4ـ خلاصه و نتیجه ‍‌‎فهرست کتب فارسی فهرست کتب خارجی (آنگلیسی، آلمانی) مورد استفاده قرار گرفته فهرست مجلات و روزنامه‌های خارجی و ایرانی مورد استفاده منابع مورد استفاده به طور غیر مستقیم

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان دکتر غلامحسین ایران منش
نوبت چاپ دوم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
تعداد صفحات 144
شابک 9786001680854